almen voksenuddannelse, avu
Kursus

Formidling, niveau D

Faget giver dig indsigt i teorier om mundtlig kommunikation, og du lærer at udtrykke dig klart og præcist over for en forsamling.

Fakta

Type:
Grundskoleniveau mv.
Varighed:
1/2 til 1 år
Adgangskrav:
Normalt 25 år
Økonomi:
Deltagerbetaling 140 til 1.430 kr. pr. fag. Særlige regler, hvis du har en videregående uddannelse. SVU og SU efter gældende regler.

Du får mulighed for at gennemføre praktiske formidlingsopgaver, hvor du skal have fokus på forskellige målgrupper.

Du lærer fx at disponere dit stof, at udtrykke dig klart og varieret samt at anvende dit kropssprog hensigtsmæssigt.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

For at blive bedre til at formidle en sag klart og sammenhængende skal du blandt andet arbejde med:

  • Argumentation
  • Kommunikationsmodeller
  • Disposition
  • Sproglig bevidsthed
  • Visuelle hjælpemidler
  • Kropssprog
  • Praktiske formidlingsopgaver

Eksamen

Der afholdes en mundtlig prøve.

Varighed

Fagets uddannelsestid er 60 timer.

Optagelse og adgang

Du skal normalt være fyldt 25 år. 

For at blive tilmeldt, skal du kontakte et voksenuddannelsescenter (VUC). 

Find dit lokale VUC-center.

Økonomi

Der er deltagerbetaling for alle avu-fag. Fagene dansk, dansk som andetsprog, engelsk, tysk, fransk, matematik, naturvidenskab, historie og samfundsfag koster 140 kr. pr. fag. De øvrige fag koster 1.430 kr. pr. fag.

Har du en videregående uddannelse, kan deltagerbetalingen være væsentligt højere.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs også om muligheden for at søge SU.