almen voksenuddannelse, avu
Kursus

Psykologi, niveau D

Faget giver dig indsigt i teorier om det psykiske liv, der udspiller sig i mennesket og i dets relationer til andre.

Fakta

Type:
Grundskoleniveau mv.
Varighed:
1/2 til 1 år
Adgangskrav:
Normalt 25 år
Økonomi:
Deltagerbetaling 130 til 1.330 kr. pr. fag. Særlige regler, hvis du har en videregående uddannelse. SVU og SU efter gældende regler.

Undervisningen har fokus på normalfungerende menneskers tænkning, følelser og handlinger, og deres sammenhæng og udvikling i samspil med omgivelserne.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

For at kunne forstå, anvende og vurdere psykologiske teorier skal du arbejde med:

  • Gruppepsykologi
  • Familie og opdragelse
  • Socialisering og kulturpåvirkninger
  • Udviklingspsykologi
  • Identitet
  • Læring og intelligens

It anvendes især i forbindelse med skriftlige opgaver, informationssøgning og formidling.

Faget udbydes på flere VUC'er.

Eksamen

Der afholdes en mundtlig prøve.

Varighed

Fagets uddannelsestid er 60 timer.

Optagelse og adgang

Du skal som regel være fyldt 25 år.

For at blive tilmeldt, skal du kontakte et voksenuddannelsescenter (VUC). 

Find dit lokale VUC-center.

Økonomi

Der er deltagerbetaling for alle AVU-fag. Fagene dansk, dansk som andetsprog, engelsk, tysk, fransk, matematik, naturvidenskab, historie og samfundsfag koster 130 kr. pr. fag. De øvrige fag koster 1.330 kr. pr. fag.

Har du en videregående uddannelse, kan deltagerbetalingen være væsentligt højere.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs også om muligheden for at søge SU.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
8. august 2022
2. december 2022
Psykologi, D Fjernundervisning 1120 København K
*
9. august 2022
30. november 2022
Psykologi, D Fjernundervisning 6200 Aabenraa
*
11. august 2022
7. december 2022
Psykologi, D Dagundervisning 4000 Roskilde
*
11. august 2022
7. december 2022
Psykologi, D Dagundervisning 4000 Roskilde
*
5. januar 2023
11. maj 2023
Psykologi, D Dagundervisning 4000 Roskilde