almen voksenuddannelse, avu
Kursus

Samarbejde og kommunikation, niveau G

Faget handler om mennesker i organisationer og deres indbyrdes relationer. Undervisningen har fokus på sociale kompetencer, og du reflekterer over din egen rolle i gruppeprocesser.

Fakta

Type:
Grundskoleniveau mv.
Varighed:
1/2 til 1 år
Adgangskrav:
Normalt 25 år
Økonomi:
Deltagerbetaling 130 til 1.350 kr. pr. fag. Særlige regler, hvis du har en videregående uddannelse. SVU og SU efter gældende regler.

Du får kendskab til organisationsteori og samspillet mellem individ og organisation, og du lærer at bruge centrale begreber inden for samarbejde og gruppeprocesser.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

For at få viden om og lære at samarbejde og kommunikere skal du blandt andet arbejde med:

  • Kommunikation
  • Grupper og team
  • Konflikthåndtering
  • Ledelse og motivation
  • Psykisk arbejdsmiljø
  • Organisationsformer

It bruges især til informationssøgning og i forbindelse med skriftlige opgaver.

Faget udbydes på flere VUC'er.

Eksamen

Der afholdes en mundtlig prøve.

Varighed

Fagets uddannelsestid er 60 timer.

Optagelse og adgang

Du skal som regel være fyldt 25 år.

For at blive tilmeldt, skal du kontakte et voksenuddannelsescenter (VUC). Her får du tilbudt en samtale med en studievejleder, som vurderer, hvilket trin du skal starte på.

Find dit lokale VUC-center.

Økonomi

Der er deltagerbetaling for alle AVU-fag. Fagene dansk, dansk som andetsprog, engelsk, tysk, fransk, matematik, naturvidenskab, historie og samfundsfag koster 130 kr. pr. fag. De øvrige fag koster 1.350 kr. pr. fag.

Har du en videregående uddannelse, kan deltagerbetalingen være væsentligt højere.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs også om muligheden for at søge SU.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
5. januar 2023
12. maj 2023
Samarbejde og kommunikation, G Fjernundervisning 6200 Aabenraa