almen voksenuddannelse, avu
Kursus

Engelsk, niveau D

Du får færdigheder i at kommunikere aktivt og umiddelbart på et sammenhængende engelsk, både i skrift og tale.

Fakta

Type:
Grundskoleniveau mv.
Varighed:
1/2 til 1 år
Adgangskrav:
Normalt 25 år
Økonomi:
Deltagerbetaling 140 til 1.380 kr. pr. fag. Særlige regler, hvis du har en videregående uddannelse. SVU og SU efter gældende regler.

Du arbejder også med at bruge din grundviden om kulturelle og samfundsmæssige forhold i engelsktalende lande, at læse og analysere tekster om emner af almen relevans og at formulere dine holdninger og synspunkter.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

For at blive bedre til at kommunikere aktivt og umiddelbart på et sammenhængende engelsk arbejder du blandt andet med:

  • Udtale og ordforråd
  • Central engelsk grammatik og stavning
  • Forskellige typer af nyere tekster, fx noveller og artikler
  • Vigtige kultur- og samfundsforhold i engelsktalende lande samt engelsk som globalt sprog
  • Tekstanalyse
  • Samtaleteknikker
  • Søgning af informationer på internettet
  • Brug af hjælpemidler som fx ordbøger og grammatikoversigter

Desuden får du overblik over dine sprogligt stærke og svage sider

Faget udbydes på alle VUC'er.

Eksamen

Der afholdes skriftlig og mundtlig prøve på engelsk, niveau D.

Varighed

Fagets uddannelsestid er 45 timer.

Optagelse og adgang

Du skal som regel være fyldt 25 år.

For at blive tilmeldt et eller flere fag, skal du kontakte et voksenuddannelsescenter (VUC). Her får du tilbudt en samtale med en studievejleder, som vurderer, hvilket trin du skal starte på.

Find dit lokale VUC-center.

Økonomi

Der er deltagerbetaling for alle AVU-fag. Fagene dansk, dansk som andetsprog, engelsk, tysk, fransk, matematik, naturvidenskab, historie og samfundsfag koster 140 kr. pr. fag. De øvrige fag koster 1.380 kr. pr. fag.

Har du en videregående uddannelse, kan deltagerbetalingen være væsentligt højere.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs også om muligheden for at søge SU.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
8. januar 2024
10. maj 2024
Engelsk, D Dagundervisning 2800 Kongens Lyngby
*
10. januar 2024
22. maj 2024
Engelsk, D Fjernundervisning 1120 København K
*
29. januar 2024
8. maj 2024
Engelsk, D Dagundervisning 5500 Middelfart
*
29. januar 2024
8. maj 2024
Engelsk, D Dagundervisning 5500 Middelfart
*
20. februar 2024
8. maj 2024
Engelsk, D Dagundervisning 5700 Svendborg
*
9. marts 2024
17. maj 2024
Engelsk, D Dagundervisning 2770 Kastrup
*
9. marts 2024
17. maj 2024
Engelsk, D Dagundervisning 2650 Hvidovre
*
9. marts 2024
17. maj 2024
Engelsk, D Fjernundervisning 2650 Hvidovre
*
11. marts 2024
22. maj 2024
Engelsk, D Dagundervisning 1120 København K
*
11. marts 2024
22. maj 2024
Engelsk, D Dagundervisning 4550 Asnæs
*
11. marts 2024
22. maj 2024
Engelsk, D Dagundervisning 4400 Kalundborg
*
11. marts 2024
16. maj 2024
Engelsk, D Fjernundervisning 4300 Holbæk
*
4. april 2024
10. maj 2024
Engelsk, D Fjernundervisning 2800 Kongens Lyngby
*
3. februar 2025
22. maj 2025
Engelsk, D Dagundervisning 2620 Albertslund
*
3. februar 2025
22. maj 2025
Engelsk, D Dagundervisning 2610 Rødovre
*
14. april 2025
6. juni 2025
Engelsk, D Dagundervisning 2610 Rødovre