Voksen i erhvervsuddannelse
Artikel

Erhvervsuddannelser for voksne

Euv, erhvervsuddannelser for voksne, er vejen til at blive faglært, hvis du er fyldt 25.

En euv er som hovedregel kortere end en tilsvarende erhvervsuddannelse for unge. Hvordan din uddannelse sammensættes, afhænger af den erfaring og uddannelse, du har i forvejen.

Du kan enten være i beskæftigelse eller ledig, når du starter på en euv.

Fold alle afsnit ud

Uddannelse, som bygger på din viden og erfaring

Erhvervsuddannelse for voksne bygger videre på den uddannelse og den erfaring, du allerede har.

Som led i en euv vil erhvervsskolen vurdere dine samlede kompetencer i forhold til den uddannelse, du søger ind på. Skolen foretager en såkaldt realkompetencevurdering og fastlægger på den baggrund dit konkrete uddannelsesforløb.

Har du fx arbejdet som ufaglært i et institutionskøkken, i en produktionsvirksomhed eller på en byggeplads, eller har du AMU-kurser, en tidligere erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse i bagagen, tæller det med, når skolen tilrettelægger dit euv-forløb.

En erhvervsuddannelse veksler mellem undervisning på en skole og perioder i praktik. Har du relevant praktisk erfaring, kan du tage en euv helt eller delvist uden praktik.

Ud over din alder vil uddannelsesstedet altså især se på tre ting:

  • Har du erhvervserfaring?
  • Er din erhvervserfaring relevant for den uddannelse, du vil tage?
  • Har du uddannelse – ud over grundskolen?

Det er uddannelsesstedet, der vurderer, om din arbejdserfaring og uddannelse er relevant og dermed om - og i hvilket omfang - du kan få afkortet din uddannelse. Læs mere om RKV på euv.

Selv om du ikke har erhvervserfaring eller tidligere uddannelse, begynder du på en euv, hvis du er fyldt 25.

Strukturen på euv

En erhvervsuddannelse er opdelt i et grundforløb og et hovedforløb. Afhængigt af din baggrund kan grundforløbet, der introducerer dig til uddannelsen, vare fra nul til 20 uger.

Hovedforløbet består både af skoleundervisning og praktik. Dets samlede længde varierer fra uddannelse til uddannelse.

De fleste voksne elever vil følge et standardiseret hovedforløb, der er kortere end det hovedforløb, de unge følger. Skoleundervisningen i hovedforløbet for voksne, der har relevant erhvervserfaring eller forudgående uddannelse, er typisk mindst 10 pct. kortere end skoleundervisningen for unge, og praktikuddannelsen vil maksimalt være to år.

Den realkompetencevurdering, som din uddannelse begynder med, kan vare fra en halv dag til 10 dage. På baggrund af vurderingen udarbejder skolen en personlig uddannelsesplan. Det sker i samråd med dig, og er du i beskæftigelse, inddrages din arbejdsgiver også.

I oversigten kan du se, hvordan din baggrund har betydning for sammensætningen af dit euv-forløb.

 

Din baggrund

Vurdering af kompetencer

Grundforløb

Hovedforløb

Euv1

Minimum 2 års relevant erhvervserfaring

½ - 10 dage

0 uger

Standardiseret euv-hovedforløb med skoleundervisning, men uden praktik

Euv2

Nogen relevant erhvervserfaring eller forudgående uddannelse

½ - 10 dage

Op til 20 uger

Standardiseret euv-hovedforløb med skoleundervisning og op til 2 års praktik

Euv3

Ingen relevant erhvervserfaring eller forudgående uddannelse

½ - 10 dage

Op til 20 uger

Hovedforløb, der svarer til hovedforløbet for unge

Erhvervsskolerne kan omtale de typiske euv-kategorier som euv1, euv2 og euv3.

Særligt for de merkantile erhvervsuddannelser

Alle, der ønsker at tage kontoruddannelsen eller finansuddannelsen, skal gennemføre det 1-årige merkantile eux-forløb.

Har du i forvejen en gymnasial uddannelse, indgår den i vurderingen af dine kompetencer, og dit grundforløb afkortes.

Over 100 forskellige uddannelser

Med en erhvervsuddannelse specialiserer du dig fagligt blandt en mangfoldighed af erhverv, hvad enten du vil beskæftiges inden for industri, byggeri, handel, transport, service eller sundhed. Du kan vælge mellem over 100 forskellige erhvervsuddannelser fordelt på fire hovedområder.

Læs generelt om mulighederne fra uddannelse til job med en erhvervsrettet uddannelse.

Læs om strukturen på erhvervsuddannelserne, herunder om korte erhvervsuddannelser og om eux, der kombinerer en erhvervsuddannelse med en gymnasial eksamen.

Eud og euv

Eud er den korte betegnelse for erhvervsuddannelserne, og betegnelsen dækker de erhvervsuddannelser, der er målrettet de helt unge under 25 år.

Euv giver samme faglige kompetencer som eud, men euv er tilrettelagt for voksne over 25.

Optagelse og adgang

Bortset fra alderskriteriet er adgangskravene for at blive optaget på en erhvervsuddannelse for voksne de samme som for optagelse på en erhvervsuddannelse for unge.

For at søge optagelse på en euv skal du:

  • Være 25 år eller derover

Derudover skal du som hovedregel:

  • Have afsluttet folkeskolen eller tilsvarende undervisning og
  • Have folkeskolens afgangsprøve i dansk og matematik med karakteren 02 i gennemsnit

Opfylder du ikke karakterkravet, kan du opkvalificere dit niveau i dansk og matematik på VUC. Kravet vil være opfyldt, hvis du:

Du opfylder desuden kravet til dansk, hvis du har bestået Danskuddannelse 3 eller Studieprøven.

Undtagelser fra karakterkravet

Hvis du indgår uddannelsesaftale med en virksomhed, så du har en praktikplads, opfylder du adgangskravene til en erhvervsuddannelse og skal ikke opfylde karakterkravet på 02 i dansk og matematik.

Du skal heller ikke opfylde karakterkravet, hvis du har to års relevant erhvervserfaring i forhold til den uddannelse, du søger optagelse på.

Sådan kommer du i gang

Vil du i gang med en euv, skal du henvende dig til den erhvervsskole, der tilbyder uddannelsen. Skolen kan oplyse om, hvornår uddannelsen starter, og vejlede dig om praktiske forhold i forbindelse med kompetencevurdering mv.

Du finder kontaktoplysninger til skolen på UddannelsesGuidens artikel om den enkelte erhvervsuddannelse.

Du kan også henvende dig til et VEU-center, der kan formidle kontakten til den relevante skole.

Du tilmelder dig uddannelsen via www.optagelse.dk.

Er du mindre afklaret - er du fx ledig uden egentlig joberfaring, vil du skifte branche, eller er du i tvivl om, om en erhvervsuddannelse er det rigtige valg for dig – så kan du hente inspiration til en afklaring af dine muligheder hos eVejledning.

Er du ledig, kan du også drøfte dine muligheder for at blive faglært med Jobcenteret eller din a-kasse.

Fordelsuddannelser

Arbejdsgiverne peger hvert år på erhvervsuddannelser, hvor de forventer, at der vil være behov for arbejdskraft og derfor også gode muligheder for at finde en praktikplads. Det kaldes fordelsuddannelser.

Se listen over fordelsuddannelser.

Kompetencevurdering før eller efter tilmelding til euv

En euv starter med en kompetencevurdering, som danner grundlag for at fastlægge dit uddannelsesforløb.

Realkompetencevurderingen kan gennemføres som en del af din uddannelse, efter du har tilmeldt dig via optagelse.dk. Alternativt kan du tage en realkompetencevurdering særskilt, inden du tilmelder dig erhvervsuddannelsen. Så sker tilmeldingen som hovedregel via efteruddannelse.dk.

Med en forudgående vurdering kan du på forhånd have et klart billede af, hvor lang tid det vil tage dig at gennemføre uddannelsen. 

Resultatet af vurderingen gælder, når du tilmelder dig erhvervsuddannelsen. Der foretages altså ikke en ny vurdering, når du er optaget.

Henvend dig til skolen, hvis du vil have oplysninger om, hvordan du kommer i gang med en forudgående realkompetencevurdering.

Du kan læse mere om realkompetencevurdering i RKV til euv.

Økonomi under euv

Din økonomi under euv-forløbet afhænger af en række forhold, herunder om du er i beskæftigelse eller ledig, og om du har behov for praktik under uddannelsen.

Hvis du er i beskæftigelse

Hvis du er i beskæftigelse, udbetaler din arbejdsplads elevløn, og virksomheden vil modtage euv-refusion på op til 110 pct. af højeste dagpengesats under skolegang.

Hvis du er ledig

Hvis du er ledig, er det dit behov for praktik under uddannelsen, der afgør, om du enten kan opnå elevløn eller søge SU.

Det er erhvervsskolen, der ud fra en samlet vurdering af dine kompetencer afgør, hvad dit euv-forløb skal bestå af.

Hvis euv-forløbet består af skoleperioder uden praktik: Hvis skolen vurderer, at du har mindst 2 års relevant erhvervserfaring og derfor kan gennemføre en euv uden praktik, kan du søge SU.

Hvis euv-forløbet er sammensat af både skoleperioder og praktik: Hvis skolen vurderer, at din uddannelse skal bestå af både skoleperioder og praktik, kan du – hvis du har en praktikplads - opnå elevløn fra praktikstedet, og virksomheden vil få euv-refusion på op til 110 pct. af højeste dagpengesats under skolegang.

Finder du ikke et praktiksted, kan du søge SU til grundforløbet og skolepraktikydelse til hele hovedforløbet.

Læs mere om SU og elevløn.

Er du ledig

Er du ledig, kan du desuden – efter aftale med kommunen - tage en erhvervsuddannelse med dagpenge eller kontanthjælp, dvs. gennem den aktive beskæftigelsesindsats. Kontakt dit lokale jobcenter for at høre mere om dine muligheder som ledig.

Er du ledig, fyldt 30 år og ufaglært, kan du blive faglært på dagpenge. Læs mere om mulighederne i Erhvervsuddannelse på dagpenge.

Videre med en erhvervsuddannelse

En euv for voksne giver samme kompetencer som en eud for unge.

Uanset om du tager din erhvervsuddannelse som en eud eller en euv, afslutter du med et svendebrev, og du har de samme vilkår for at læse videre.

Læs mere om mulighederne for at tage en videregående uddannelse efter en erhvervsuddannelse.

Få mere at vide

Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser. Nr 272 af 24. marts 2017.

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. Nr. 367 af 19. april 2016.

Læs om Euv - Erhvervsuddannelse for voksne på Undervisningsministeriets hjemmeside.

Læs om Adgangskrav til erhvervsuddannelserne på Undervisningsministeriets hjemmeside.

Læs om EUV - Erhvervsuddannelse for voksne på VEU-centrenes hjemmeside.

Læs om Erhvervsuddannelse på ug.dk.

Læs om Realkompetence på ug.dk.

Vil du være faglært?

Se VEU-centrenes kampagnevideo, og læs mere om, hvad det kan betyde for dig at tage en erhvervsuddannelse:

Katrine og Frederik

VEU-kampagne