Erhvervsuddannelse for voksne
Artikel

Erhvervsuddannelse på dagpenge

Som ledig kan du have mulighed for at tage en erhvervsuddannelse (euv), mens du er på dagpenge. Ordningen kaldes uddannelsesløft.

Du får som hovedregel udbetalt 80 procent af dagpengesatsen under uddannelsen. Du kan få udbetalt 100 procent af dagpengesatsen, hvis du starter på en uddannelse, hvor der er særligt gode jobmuligheder.

Hvis dit jobcenter godkender det, kan du begynde på uddannelsen allerede i starten af din ledighedsperiode.

Fold alle afsnit ud

Hvem kan tage en erhvervsuddannelse på dagpenge?

For at kunne tage en erhvervsuddannelse (euv) på dagpenge, skal du være fyldt 30 år.

Det er desuden et krav, at du er:

 • Ufaglært eller
 • Faglært med en forældet uddannelse, som du ikke har brugt de sidste 5 år.

Hvis du allerede har et trin i en erhvervsuddannelse, kan du bygge et trin eller speciale oven på. Din eksisterende uddannelse skal være afsluttet mindst 18 måneder før, men behøver ikke at være forældet.

Krav til optagelse

Hvis du vil tage en erhvervsuddannelse på dagpenge, gælder der de samme regler for optagelse, som på en almindelig erhvervsuddannelse. Det betyder, at du skal have afsluttet folkeskolens afgangsprøve med karakteren 02 i dansk og matematik. 

Kravene gælder ikke, hvis du har mindst 2 års relevant erhvervserfaring. Det skyldes, at så skal du ikke optages på grundforløbet, hvor kravene er knyttet til.

Tjek dine muligheder på uddannelsesloeft.nu, som Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering står bag. 

Hvor lang tid tager uddannelsen?

Som udgangspunkt vil jobcenteret godkende forløb som uddannelsesløft, der kan afsluttes inden for dagpengeperioden på to år.

Det er dine erfaringer fra tidligere arbejde eller uddannelse der afgør, hvordan uddannelsesforløbet bliver tilrettelagt. Det har stor betydning for, hvor langt det bliver.

Hvis du har nogle års praktisk erfaring inden for et fagligt område, kan du tage en erhvervsuddannelse på kortere tid. Det kan være et spørgsmål om måneder, før du kan stå med dit svendebrev i hånden.  

Godskrivning af erfaring, kurser og uddannelse

En erhvervsuddannelse for voksne indledes med en realkompetencevurdering, en såkaldt RKV. Her vurderer skolen, om du har erfaring eller uddannelse, der kan godskrives.

Du vil blive vurderet af erhvervsskolen, der udbyder den uddannelse, som du ønsker at starte på.

Læs om realkompetencevurdering til en erhvervsuddannelse i artiklen RKV til euv

Hvilke uddannelser kan jeg tage?

For at kunne få en uddannelse som uddannelsesløft, skal det være en erhvervsuddannelse.

En erhvervsuddannelse er en praktisk uddannelse, der retter sig mod et erhverv. Det kan for eksempel være inden for industri, byggeri, handel, transport, service eller sundhed. Der findes over 100 forskellige erhvervsuddannelser.

Du kan tage en erhvervsuddannelse som uddannelsesløft på flere måder:

 • Euv1: For dig, der allerede har nogle års relevant erfaring inden for fagområdet. Du skal ikke i praktik, men kun deltage i undervisning på en erhvervsskole. 
 • Euv2: For dig, der ikke har relevant erhvervserfaring, men måske har uddannelse eller kurser, som du kan få godskrevet. Du skal både deltage i ophold på skole og i praktik. Praktikforløbet skal kunne gennemføres med skolepraktik, for at du kan få dagpenge. 
 • Euv3: For dig, der ikke har relevant erhvervserfaring eller uddannelse. Du skal tage en hel erhvervsuddannelse, der ligner den, som de unge tager. Du kan have mulighed for at tage første trin på dagpenge og resten af uddannelsen på su eller elevløn.

Læs mere om sammensætningen af euv-forløb 

Hvordan bliver min økonomi?

Som udgangspunkt vil dit jobcenter godkende et forløb, der kan afsluttes inden for dagpengeperioden.

Det betyder, at du vil modtage dagpenge, mens du tager uddannelse. Beløbet vil afhænge af, hvilken uddannelse, du vælger:

 • Hvis du vælger en uddannelse med gode muligheder for job efterfølgende, kan du få 100 procent af din dagpengesats under uddannelsen. 
 • Hvis du vælger andre uddannelser, kan du højst modtage 80 procent af den maksimale dagpengesats under uddannelsen.

Se listen over uddannelser med gode jobmuligheder hos Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR).

Vælger du en uddannelse fra STARs positivliste, skal du være begyndt på uddannelsen inden udgangen af 2019.

Andre støttemuligheder

Vælger du en anden uddannelse, kan der være mulighed for at låne et beløb for at nå op på din hidtidige dagpengesats. Kontakt din a-kasse for at høre om mulighederne.

Hvis du ikke kan nå at gøre uddannelsen færdig, inden dagpengeperioden udløber, kan jobcenteret bevilge 4/5 af en erhvervsuddannelse i dagpengeperioden. Så skal du tage resten af uddannelsen på SU og med elevløn i praktikperioderne. Hør nærmere om mulighederne på jobcenteret.

Hvis der er langt mellem din bopæl og uddannelsesstedet, kan du også søge om befordringsgodtgørelse. Hør nærmere hos din a-kasse.

Læs mere om økonomi under euv i Erhvervsuddannelser for voksne, og forhør dig om mulighederne på jobcenteret.

Hvordan kommer jeg i gang?

Hører du til målgruppen for uddannelsesløft, kan du begynde på en erhvervsuddannelse allerede i starten af din ledighedsperiode. Tal både med dit jobcenter og din a-kasse:

 • Jobcenteret: Det er dit jobcenter, der skal godkende, at du deltager. Henvend dig så tidligt som muligt i jobcenteret for at få rådgivning om mulighederne for et uddannelsesløft på dagpenge.
 • A-kassen: Det er a-kassen, der udbetaler dagpenge og eventuel befordring, mens du er under uddannelse.

Hvis du tager en erhvervsuddannelse efter reglerne om uddannelsesløft, skal du ikke stå til rådighed for arbejdsmarkedet imens.

Det betyder, at du ikke skal søge job, stå til rådighed for job eller andre tilbud fra jobcentret. Du skal dog fortsat aftale kontakt og samtaler med jobcenteret.

Andre veje til en erhvervsuddannelse

En erhvervsuddannelse på dagpenge er en af flere veje til at blive faglært. Det er et særligt tilbud til ledige over 30 år. Her kan du læse mere om nogle af de andre muligheder, hvis du vil være faglært:

 • Erhvervsuddannelse for voksne (euv): Hvis du er over 25 år, kan du tage en erhvervsuddannelse for voksne på det, man kalder ordinære vilkår. Her får du SU under skoleophold og elevløn under praktik.  
 • Voksenlærling: Hvis du er over 25 år og indgår en uddannelsesaftale med en virksomhed, kan du i nogle tilfælde blive ansat som voksenlærling. Som voksenlærling får du en løn, der svarer til fagets mindsteløn for ufaglærte. Flere forskellige betingelser skal dog være opfyldt. 
 • Erhvervsuddannelse for unge (eud): Er du under 25 år kan du tage en eud – en almindelig erhvervsuddannelse. Her får du SU under skoleophold og elevløn under praktik.