Erhvervsuddannelse for voksne
Artikel

Erhvervsuddannelse på dagpenge

Er du ledig og fyldt 30 år, kan du få tilbud om at tage erhvervsuddannelse, euv, mens du er på dagpenge.

Du får som hovedregel udbetalt 80 pct. af dagpengesatsen. Du kan få udbetalt 100 pct. af dagpengesatsen, hvis du vælger at starte på en uddannelse, der er omfattet af en særlig positivliste.

Ordningen henvender sig især til ufaglærte, men også til faglærte med en forældet uddannelse.

Fold alle afsnit ud

Uddannelsesløft

Tilbuddet betegnes uddannelsesløft og gives under forudsætning af, at du er fyldt 30 og desuden er:

  • Ufaglært eller
  • Faglært med en forældet uddannelse, som du ikke har brugt de sidste 5 år, jf. dog nedenstående om muligheden for at bygge flere trin og specialer på en eksisterende erhvervsuddannelse

 

Tilbuddet om uddannelsesløft kan i reglen tilpasses din situation. Din erhvervserfaring og forudgående uddannelse er dog afgørende for, om du kan færdiggøre en fuld euv på dagpenge. 

Uddannelsesløft til ufaglærte eller faglærte med en forældet uddannelse

Er du ufaglært, eller er du faglært med en forældet uddannelse, kan du påbegynde en erhvervsuddannelse efter reglerne om uddannelsesløft.

Har du ingen relevant erhvervserfaring eller uddannelse, kan du tage første trin i en erhvervsuddannelse. Når du har afsluttet første trin, er du faglært.

En erhvervsuddannelse for voksne indledes i alle tilfælde med en realkompetencevurdering, en RKV, hvor skolen vurderer, om du har erfaring eller uddannelse, der kan godskrives.

Bygge oven på eksisterende erhvervsuddannelse

Hvis du har et trin i en erhvervsuddannelse, kan du bygge yderligere et trin eller et speciale oven på din eksisterende uddannelse. Den skal være færdiggjort mindst 18 måneder før, men behøver altså i dette tilfælde ikke være forældet.

Mindst 4/5 af uddannelsen på dagpenge

Som udgangspunkt vil jobcenteret bevilge et uddannelsesløft, der kan afsluttes inden for dagpengeperioden, så du modtager dagpenge i hele forløbet.

Ønsker du en uddannelse, du ikke kan nå at færdiggøre, inden dagpengeperioden udløber, kan jobcenteret bevilge 4/5 af en erhvervsuddannelse i dagpengeperioden, hvis du er villig til at færdiggøre den sidste femtedel af uddannelsen på ordinære vilkår. Hør nærmere om mulighederne på jobcenteret.

Positivliste med trin og specialer

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har udarbejdet en positivliste over uddannelser til erhverv, hvor der forventes at være mangel på arbejdskraft.

Påbegynder du en uddannelse fra listen i perioden mellem den 1. marts 2017 og den 31. december 2019, kan du under uddannelsen modtage 100 pct. af din hidtidige dagpengesats.

Download den landsdækkende positivliste for puljen til uddannelsesløft fra STARs side om Pulje til uddannelsesløft.

Få flere informationer om dine muligheder på jobcenteret.

Læs mere om Erhvervsuddannelse for voksne på UG.

Rådighedspligt

Deltager du i en erhvervsuddannelse efter reglerne om uddannelsesløft, har du ikke pligt til at stå til rådighed for arbejdsmarkedet.

Du skal dog fortsat aftale kontakt og samtaler med jobcenteret.

Økonomi

Dagpengesatsen under uddannelsen kan som hovedregel højst udgøre 80 pct. af højeste dagpengesats og ikke mere end den sats, du ellers har ret til.

Vælger du at starte på en uddannelse fra STARs positivliste, kan du under uddannelsen modtage 100 pct. af din hidtidige dagpengesats. Uddannelsen skal være påbegyndt inden udgangen af 2019.

Download den landsdækkende positivliste for puljen til uddannelsesløft fra STARs side om Pulje til uddannelsesløft.

4/5 af uddannelsen på dagpenge

Jobcenteret kan bevilge 4/5 af en erhvervsuddannelse i dagpengeperioden, hvis du er villig til at færdiggøre resten af uddannelsen på ordinære vilkår.

Læs mere om økonomi under euv i Erhvervsuddannelser for voksne, og forhør dig om mulighederne på jobcenteret.

Mulighed for statslån

Hvis din individuelle sats er højere end 80 pct. af dagpengesatsen, giver ordningen mulighed for, at du supplerer dagpengene med et lån.

Den særlige lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft administreres af a-kasserne. Kontakt derfor din a-kasse for at høre nærmere om regler og muligheder.

Sådan kommer du i gang

Hører du til målgruppen for uddannelsesløft, kan du påbegynde en erhvervsuddannelse allerede i starten af din ledighedsperiode.

Det er jobcentret, der skal bevilge uddannelsen. Henvend dig derfor så tidligt som muligt i jobcenteret for at få rådgivning om mulighederne for et uddannelsesløft på dagpenge. Samtidig kan du få vejledning om ordningen hos din fagforening eller a-kasse.

Du kan også få vejledning om voksen-, efter- og videreuddannelse i eVejledning.

Realkompetencevurdering

Som led i et uddannelsesløft kan jobcenteret bevilge en realkompetencevurdering (RKV), der kortlægger den erfaring og evt. uddannelse, du har - og hvad du mangler for at færdiggøre en erhvervsuddannelse.

Vurderingen foretages af erhvervsskolen, der udbyder den uddannelse, du ønsker at starte på. Læs om realkompetencevurdering til en erhvervsuddannelse i RKV til euv.

Relaterede artikler