Erhvervsuddannelse for voksne
Artikel

Erhvervsuddannelse på dagpenge

Som ledig kan du have mulighed for at tage en erhvervsuddannelse, mens du er på dagpenge. Ordningen kaldes uddannelsesløft.

Du får som hovedregel udbetalt 80 procent af dagpengesatsen under uddannelsen. Du kan få udbetalt 100 procent af dagpengesatsen, hvis du starter på en uddannelse, hvor der er særligt gode jobmuligheder.

Hvis dit jobcenter godkender det, kan du begynde på uddannelsen allerede i starten af din ledighedsperiode.

Fold alle afsnit ud

Betingelser

For at kunne tage en erhvervsuddannelse på dagpenge, skal du være fyldt 30 år.

Det er desuden et krav, at du er:

 • Ufaglært eller
 • Faglært med en forældet uddannelse, som du ikke har brugt de sidste 5 år, eller
 • Faglært med en erhvervsuddannelse, som du ønsker at udbygge med et trin

Krav til optagelse på erhvervsuddannelsen

Du skal opfylde de almindelige krav til optagelse på en erhvervsuddannelse for voksne.

Læs om optagelse og adgang i Erhvervsuddannelser for voksne - euv.

Varighed

Som udgangspunkt vil jobcenteret godkende uddannelsesløft, der kan afsluttes inden for dagpengeperioden på to år.

Hvis uddannelsen varer længere end din resterende dagpengeperiode, kan jobcenteret

 • bevilge 4/5 af en erhvervsuddannelse i dagpengeperioden
 • bevilge grundforløbet af en erhvervsuddannelse i dagpengeperioden; en betingelse er, at du indgår en uddannelsesaftale, inden du starter på grundforløbet

Hør nærmere om mulighederne på jobcenteret.

Beregning af forløbets varighed

Det er erhvervsskolen, der beregner varigheden af dit uddannelsesforløb.

Dine erfaringer fra tidligere arbejde eller uddannelse har stor betydning for, hvordan uddannelsesforløbet bliver tilrettelagt, og hvor langt forløbet bliver.

Hvis du har nogle års praktisk erfaring inden for et fagligt område, kan du tage en erhvervsuddannelse på kortere tid og nå i mål inden for dagpengeperioden.

Godskrivning af erfaring, kurser og uddannelse

En erhvervsuddannelse for voksne indledes med en såkaldt realkompetencevurdering, en RKV. Her vurderer erhvervsskolen, om du har erfaring eller uddannelse, der kan godskrives.

Læs om realkompetencevurdering til en erhvervsuddannelse i artiklen RKV til euv

Uddannelser

Muligheden for uddannelsesløft gælder alle erhvervsuddannelser.

For at få et uddannelsesløft med fuld dagpengesats, skal du dog vælge en uddannelse fra en positivliste over områder, hvor der er gode muligheder for at få job.

Når skolen har vurderet dine kompetencer, vil den betegne dit uddannelsesforløb som euv1, euv2 eller euv3. Betegnelserne henviser til den kombination af skoleundervisning og praktik, der er relevant for dig.

 • Euv1: For dig, der har nogle års relevant erfaring. Du skal ikke i praktik, men kun deltage i undervisning på en erhvervsskole.
 • Euv2: For dig, der har nogen relevant erhvervserfaring og/eller uddannelse eller kurser, som du kan få godskrevet. Du skal både deltage i skoleundervisning og praktik. På en euv2 skal uddannelsen kunne gennemføres med skolepraktik, for at du kan få dagpenge. 
 • Euv3: For dig, der hverken har relevant erhvervserfaring eller uddannelse. Du skal tage en hel erhvervsuddannelse. Du kan have mulighed for at tage første trin på dagpenge og resten af uddannelsen på SU og elevløn/skolepraktikydelse.

Læs mere om sammensætningen af euv-forløb.

Faglærte kan bygge et uddannelsestrin ovenpå

Hvis du allerede har et trin 1 eller 2 i en erhvervsuddannelse, kan du bygge et trin 2 eller 3 ovenpå. Vil du benytte den mulighed, er det en betingelse for at modtage dagpenge, at din eksisterende uddannelse er afsluttet mindst 18 måneder før, men uddannelsen behøver ikke at være forældet.

Økonomi

Som udgangspunkt vil dit jobcenter godkende et forløb, der kan afsluttes inden for dagpengeperioden.

Det betyder, at du modtager dagpenge, mens du uddanner dig. Beløbet vil afhænge af, hvilken uddannelse du vælger:

 • Hvis du vælger en uddannelse med gode muligheder for job efterfølgende, kan du få 100 procent af din dagpengesats under uddannelsen. 
 • Hvis du vælger andre uddannelser, kan du højst modtage 80 procent af den maksimale dagpengesats under uddannelsen.

Se positivlisten over uddannelser med gode jobmuligheder hos Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR).

Vælger du en uddannelse fra STARs positivliste, skal du være begyndt på uddannelsen inden udgangen af 2020.

Hvis uddannelsens længde overstiger dagpengeperioden

Hvis du ikke kan nå at gøre uddannelsen færdig, inden dagpengeperioden udløber, kan jobcenteret bevilge 4/5 af en erhvervsuddannelse i dagpengeperioden. Så skal du tage resten af uddannelsen med elevløn eller skolepraktikydelse.

Hør nærmere om mulighederne på jobcenteret.

Lån til uddannelsesløft

Vælger du en erhvervsuddannelse uden for positivlisten, kan der være mulighed for at låne et beløb for at nå op på din hidtidige dagpengesats.

Kontakt din a-kasse for at høre om mulighederne.

Grundforløb på dagpenge og tilskud til ansættelse som voksenlærling

Jobcenteret kan tilbyde dig et grundforløb på dagpenge og bevilge tilskud til, at en virksomhed kan ansætte dig som voksenlærling.

For at benytte den mulighed skal du have en uddannelsesaftale med en virksomhed, inden du starter på grundforløbet. Alternativt skal uddannelsen være på positivlisten for uddannelsesløftet.

Desuden skal du kunne afslutte grundforløbet inden for dagpengeperioden.

Muligheden for at kombinere et grundforløb på dagpenge med tilskud til din løn som voksenlærling er en midlertidig ordning, der gælder til udgangen af marts 2021.

Befordringsgodtgørelse

Hvis der er langt mellem din bopæl og uddannelsesstedet, kan du også søge om befordringsgodtgørelse. Hør nærmere hos din a-kasse.

Om økonomi under euv

Læs mere om økonomi under euv i Erhvervsuddannelse for voksne - euv, og forhør dig om mulighederne på jobcenteret.

Sådan kommer du i gang

Jobcenteret kan tilbyde dig uddannelsesløft fra første ledighedsdag. Hører du til målgruppen, kan du altså begynde på en erhvervsuddannelse allerede i starten af din ledighedsperiode. 

Tal både med dit jobcenter og din a-kasse:

 • Jobcenteret: Det er dit jobcenter, der skal godkende, at du deltager. Henvend dig så tidligt som muligt i jobcenteret for at få rådgivning om mulighederne for et uddannelsesløft på dagpenge.
 • A-kassen: Det er a-kassen, der udbetaler dagpenge og eventuel befordring, mens du er under uddannelse.

Hvis du tager en erhvervsuddannelse efter reglerne om uddannelsesløft, skal du ikke stå til rådighed for arbejdsmarkedet imens.

Det betyder, at du ikke skal søge job, stå til rådighed for job eller andre tilbud fra jobcentret. Du skal dog fortsat aftale kontakt og samtaler med jobcenteret.

Få mere at vide

Om Pulje til uddannelsesløft på STARs hjemmeside.

Om muligheden for at tage et grundforløb på dagpenge under Midlertidige ordninger til opkvalificering af ledige på STARs hjemmeside

Om Lån til uddannelsesløft på borger.dk.

Mine Realkompetencer

Få et bud på, hvor meget du kan afkorte din erhvervsuddannelse.

Gå til værktøjet Mine Realkompetencer.