Erhvervsuddannelse for voksne
Artikel

Erhvervsuddannelse på dagpenge

Som ledig kan du have mulighed for at begynde på en erhvervsuddannelse, mens du er på dagpenge. Ordningen kaldes uddannelsesløft.

Du får som hovedregel udbetalt 80 procent af dagpengesatsen.

Hvis du starter på en uddannelse, hvor der er særligt gode jobmuligheder, kan du få udbetalt 110 procent af dagpengesatsen.

Fold alle afsnit ud

Betingelser

For at kunne tage en erhvervsuddannelse på dagpenge, skal du være fyldt 30 år.

Det er desuden et krav, at du er:

  • Ufaglært eller
  • Faglært med en forældet erhvervsuddannelse, som du ikke har brugt de sidste 5 år

Krav til optagelse på erhvervsuddannelsen

Du skal opfylde de almindelige krav til optagelse på en erhvervsuddannelse for voksne.

Læs om optagelse og adgang i Erhvervsuddannelser for voksne - euv.

Uddannelser

Uddannelser med 80 procent af dagpengesatsen

Muligheden for uddannelsesløft med 80 procent af dagpengesatsen gælder alle erhvervsuddannelser.

Jobcenteret kan evt. bevilge, at du tager dele af en erhvervsuddannelse, fx et grundforløb, mens du modtager dagpenge.

Uddannelser med ret til 110 procent af dagpengesatsen

Du kan få udbetalt 110 procent af dagpengesatsen, hvis du starter på en uddannelse, hvor der mangler arbejdskraft. Muligheden gælder alene, hvis du vil tage en hel erhvervsuddannelse.

Uddannelser med ret til 110 procent af dagpengesatsen fremgår af en positivliste, der offentliggøres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Find positivlisten på STARs side Positivlister - se, hvilke kurser og uddannelser du kan få adgang til (star.dk)

Varighed

Dine erfaringer fra tidligere arbejde eller uddannelse har stor betydning for, hvor langt uddannelsesforløbet bliver.

Hvis du har nogle års praktisk erfaring inden for et fagligt område, kan du tage en erhvervsuddannelse på kortere tid.

Vurdering af kompetencer og tilrettelæggelse af uddannelsesforløb

Erhvervsskolen vurderer dine kompetencer og betegner på den baggrund dit uddannelsesforløb som en euv1, euv2 eller euv3. Betegnelserne henviser til den kombination af skoleundervisning og oplæring, der er relevant for dig.

  • Euv1: For dig, der har nogle års relevant erfaring. Du skal ikke oplæres i en virksomhed, men kun deltage i undervisning på en erhvervsskole.
  • Euv2: For dig, der har nogen relevant erhvervserfaring og/eller uddannelse eller kurser, som du kan få godskrevet. Du skal både deltage i skoleundervisning og oplæres i en virksomhed.
  • Euv3: For dig, der hverken har relevant erhvervserfaring eller uddannelse. Du skal tage en hel erhvervsuddannelse.

Læs mere om Erhvervsuddannelse for voksne - euv

Hvis uddannelsen varer længere end dagpengeperioden

Jobcenteret kan godkende, at du begynder på en erhvervsuddannelse, der varer længere end dagpengeperioden.

Du får dagpenge i dagpengeperioden og kan herefter gennemføre sidste del af uddannelsen under voksenlærlingeordningen, hvor du får lærlingeløn, eller på anden ydelse, du er berettiget til (fx SU eller kontanthjælp).

Forhør dig om mulighederne på dit jobcenter.

Økonomi

I dagpengeperioden modtager du dagpenge, mens du uddanner dig. Beløbet vil afhænge af, hvilken erhvervsuddannelse du vælger:

  • Du kan få udbetalt 110 procent af dagpengesatsen, hvis du starter på en uddannelse, hvor der er særligt gode jobmuligheder
  • Hvis du vælger andre uddannelser eller en del af en uddannelse, kan du højst modtage 80 procent af den maksimale dagpengesats

Find positivlisten på STARs side Positivlister - se, hvilke kurser og uddannelser du kan få adgang til (star.dk)

Hvis uddannelsen varer længere end dagpengeperioden

Du får dagpenge i dagpengeperioden.

Hvis uddannelsens længde overstiger dagpengeperioden, kan du gennemføre sidste del af uddannelsen under voksenlærlingeordningen, hvor du får lærlingeløn, eller på anden ydelse, du er berettiget til (fx SU eller kontanthjælp).

Hør nærmere om mulighederne på jobcenteret.

Grundforløb på dagpenge og tilskud til ansættelse som voksenlærling

Jobcenteret kan tilbyde dig et grundforløb på dagpenge og bevilge tilskud til, at en virksomhed kan ansætte dig som voksenlærling.

Læs mere i artiklen Tilskud til ansættelse som voksenlærling

Hør nærmere om mulighederne på jobcenteret.

Lån til uddannelsesløft

Hvis du vælger en erhvervsuddannelse uden for positivlisten, kan der være mulighed for at låne et beløb for at nå op på din hidtidige dagpengesats.

Kontakt din a-kasse for at høre om mulighederne.

Befordringsgodtgørelse

Hvis der er langt mellem din bopæl og uddannelsesstedet, kan du også søge om befordringsgodtgørelse. Hør nærmere hos din a-kasse.

Sådan kommer du i gang

Jobcenteret kan tilbyde dig uddannelsesløft fra første ledighedsdag. Hører du til målgruppen, kan du altså begynde på en erhvervsuddannelse allerede i starten af din ledighedsperiode. 

Tal både med dit jobcenter og din a-kasse:

  • Jobcenteret: Det er dit jobcenter, der skal godkende, at du deltager. Henvend dig så tidligt som muligt i jobcenteret for at få rådgivning om mulighederne for et uddannelsesløft på dagpenge.
  • A-kassen: Det er a-kassen, der udbetaler dagpenge og eventuel befordring, mens du er under uddannelse.

Hvis du tager en erhvervsuddannelse efter reglerne om uddannelsesløft, skal du ikke stå til rådighed for arbejdsmarkedet imens.

Det betyder, at du ikke skal søge job, stå til rådighed for job eller andre tilbud fra jobcentret. Du skal dog fortsat aftale kontakt og samtaler med jobcenteret.

Hvis du ikke opfylder betingelserne

Hvis du ikke opfylder betingelserne for at gennemføre uddannelsen på dagpenge, kan du fortsat søge en erhvervsuddannelse på det, man kalder ordinære vilkår.

Læs mere om Erhvervsuddannelse for voksne – euv

Du kan få vejledning om en konkret uddannelse på erhvervsskolen.

Er du i tvivl om valg af uddannelse, kan du fx kontakte eVejledning.

Kontakt eVejledning via chat, telefon eller mail

Mine Realkompetencer

Få et bud på, hvor meget du kan afkorte din erhvervsuddannelse.

Gå til værktøjet Mine Realkompetencer.