Erhvervsuddannelse for voksne
Artikel

Erhvervsuddannelse på dagpenge

Som ledig kan du have mulighed for at begynde på en erhvervsuddannelse, mens du er på dagpenge. Ordningen kaldes uddannelsesløft.

Du får som hovedregel udbetalt 80 procent af dagpengesatsen. Frem til udgangen af 2022 kan du få udbetalt 110 procent af dagpengesatsen, hvis du starter på en uddannelse, hvor der er særligt gode jobmuligheder.

Hvis dit jobcenter godkender det, kan du begynde på uddannelsen allerede i starten af din ledighedsperiode.

Fold alle afsnit ud

Betingelser

For at kunne tage en erhvervsuddannelse på dagpenge, skal du være fyldt 30 år.

Det er desuden et krav, at du er:

  • Ufaglært eller
  • Faglært med en forældet uddannelse, som du ikke har brugt de sidste 5 år

Krav til optagelse på erhvervsuddannelsen

Du skal opfylde de almindelige krav til optagelse på en erhvervsuddannelse for voksne.

Læs om optagelse og adgang i Erhvervsuddannelser for voksne - euv.

Uddannelser

Muligheden for uddannelsesløft gælder alle erhvervsuddannelser.

For at få et uddannelsesløft med 110 procent af dagpengesatsen, skal du vælge en uddannelse fra en positivliste over områder, hvor der er behov for arbejdskraft.

Positivliste over uddannelser med ret til 110 procent af dagpengesatsen

Positivlisten opdateres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, så den indeholder uddannelser til job, hvor der aktuelt mangler arbejdskraft.

Se positivlisten over uddannelser med ret til 110 procent af dagpengesats (STAR).

Dele af en erhvervsuddannelse

Hvis du er ufaglært eller faglært med en forældet uddannelse, kan jobcenteret bevilge, at du tager dele af en erhvervsuddannelse, fx et grundforløb, mens du modtager dagpenge.

Varighed

Dine erfaringer fra tidligere arbejde eller uddannelse har stor betydning for, hvor langt uddannelsesforløbet bliver.

Hvis du har nogle års praktisk erfaring inden for et fagligt område, kan du tage en erhvervsuddannelse på kortere tid.

Vurdering af kompetencer og tilrettelæggelse af uddannelsesforløb

Erhvervsskolen vurderer dine kompetencer og betegner på den baggrund dit uddannelsesforløb som en euv1, euv2 eller euv3. Betegnelserne henviser til den kombination af skoleundervisning og oplæring, der er relevant for dig.

  • Euv1: For dig, der har nogle års relevant erfaring. Du skal ikke oplæres i en virksomhed, men kun deltage i undervisning på en erhvervsskole.
  • Euv2: For dig, der har nogen relevant erhvervserfaring og/eller uddannelse eller kurser, som du kan få godskrevet. Du skal både deltage i skoleundervisning og oplæres i en virksomhed.
  • Euv3: For dig, der hverken har relevant erhvervserfaring eller uddannelse. Du skal tage en hel erhvervsuddannelse.

Læs mere om Erhvervsuddannelse for voksne - euv.

Hvis uddannelsen varer længere end dagpengeperioden

Jobcenteret kan godkende, at du begynder på en erhvervsuddannelse, der varer længere end dagpengeperioden.

Du får dagpenge i dagpengeperioden og kan herefter gennemføre sidste del af uddannelsen under voksenlærlingeordningen, hvor du får lærlingeløn, eller på anden ydelse, du er berettiget til (fx SU eller kontanthjælp).

Forhør dig om mulighederne på dit jobcenter.

Økonomi

I dagpengeperioden modtager du dagpenge, mens du uddanner dig. Beløbet vil afhænge af, hvilken erhvervsuddannelse du vælger:

  • Hvis du vælger en uddannelse inden for områder, hvor der er behov for arbejdskraft, kan du få 110 procent af din dagpengesats. 
  • Hvis du vælger andre uddannelser, kan du højst modtage 80 procent af den maksimale dagpengesats.

Se positivlisten over uddannelser med ret til 110 procent af dagpengesats, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR).

Vælger du en uddannelse fra STARs positivliste, skal du være begyndt på uddannelsen inden udgangen af 2022.

Hvis uddannelsen varer længere end dagpengeperioden

Du får dagpenge i dagpengeperioden.

Hvis uddannelsens længde overstiger dagpengeperioden, kan du gennemføre sidste del af uddannelsen under voksenlærlingeordningen, hvor du får lærlingeløn, eller på anden ydelse, du er berettiget til (fx SU eller kontanthjælp).

Hør nærmere om mulighederne på jobcenteret.

Grundforløb på dagpenge og tilskud til ansættelse som voksenlærling

Jobcenteret kan tilbyde dig et grundforløb på dagpenge og bevilge tilskud til, at en virksomhed kan ansætte dig som voksenlærling.

Hør nærmere om mulighederne på jobcenteret.

Lån til uddannelsesløft

Vælger du en erhvervsuddannelse uden for positivlisten, kan der være mulighed for at låne et beløb for at nå op på din hidtidige dagpengesats.

Kontakt din a-kasse for at høre om mulighederne.

Befordringsgodtgørelse

Hvis der er langt mellem din bopæl og uddannelsesstedet, kan du også søge om befordringsgodtgørelse. Hør nærmere hos din a-kasse.

Sådan kommer du i gang

Jobcenteret kan tilbyde dig uddannelsesløft fra første ledighedsdag. Hører du til målgruppen, kan du altså begynde på en erhvervsuddannelse allerede i starten af din ledighedsperiode. 

Tal både med dit jobcenter og din a-kasse:

  • Jobcenteret: Det er dit jobcenter, der skal godkende, at du deltager. Henvend dig så tidligt som muligt i jobcenteret for at få rådgivning om mulighederne for et uddannelsesløft på dagpenge.
  • A-kassen: Det er a-kassen, der udbetaler dagpenge og eventuel befordring, mens du er under uddannelse.

Hvis du tager en erhvervsuddannelse efter reglerne om uddannelsesløft, skal du ikke stå til rådighed for arbejdsmarkedet imens.

Det betyder, at du ikke skal søge job, stå til rådighed for job eller andre tilbud fra jobcentret. Du skal dog fortsat aftale kontakt og samtaler med jobcenteret.

Hvis du ikke opfylder betingelserne

Hvis du ikke opfylder betingelserne for at gennemføre uddannelsen på dagpenge, kan du fortsat søge en erhvervsuddannelse på det, man kalder ordinære vilkår.

Læs mere om Erhvervsuddannelse for voksne – euv.

Du kan få vejledning om en konkret uddannelse på erhvervsskolen.

Er du i tvivl om valg af uddannelse, kan du fx kontakte eVejledning.

Få mere at vide

Om Uddannelsesløft på STARs hjemmeside.

Om Forlængelse af uddannelsesløftet med ret til 110 pct. dagpenge til 2022 på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside.

Om Lån til uddannelsesløft på borger.dk.

Mine Realkompetencer

Få et bud på, hvor meget du kan afkorte din erhvervsuddannelse.

Gå til værktøjet Mine Realkompetencer.