Erhvervsuddannelse for voksne
Artikel

Erhvervsuddannelse på dagpenge

Som ledig kan du have mulighed for at tage en erhvervsuddannelse (euv), mens du er på dagpenge. Ordningen kaldes uddannelsesløft.

Du får som hovedregel udbetalt 80 procent af dagpengesatsen under uddannelsen. Du kan få udbetalt 100 procent af dagpengesatsen, hvis du starter på en uddannelse, hvor der er særligt gode jobmuligheder.

Hvis dit jobcenter godkender det, kan du begynde på uddannelsen allerede i starten af din ledighedsperiode.

Fold alle afsnit ud

Hvem kan tage en erhvervsuddannelse på dagpenge?

For at kunne tage en erhvervsuddannelse på dagpenge, skal du være fyldt 30 år.

Det er desuden et krav, at du er:

 • Ufaglært eller
 • Faglært med en forældet uddannelse, som du ikke har brugt de sidste 5 år.

Hvis du allerede har et trin i en erhvervsuddannelse, kan du bygge et trin eller speciale ovenpå. Din eksisterende uddannelse skal være afsluttet mindst 18 måneder før, men behøver ikke at være forældet.

Krav til optagelse

Hvis du vil tage en erhvervsuddannelse på dagpenge, skal du opfylde de almindelige krav til optagelse på en erhvervsuddannelse for voksne.

Læs om optagelse og adgang i Erhvervsuddannelser for voksne - euv.

Hvor lang tid må uddannelsen vare?

Som udgangspunkt vil jobcenteret godkende forløb som uddannelsesløft, der kan afsluttes inden for dagpengeperioden på to år.

Hvis uddannelsen varer længere end din resterende dagpengeperiode, kan jobcenteret bevilge dele af en erhvervsuddannelse i dagpengeperioden. Så skal du tage resten af uddannelsen med elevløn eller skolepraktikydelse.

Hør nærmere om mulighederne på jobcenteret.

Beregning af uddannelsens varighed

Det er dine erfaringer fra tidligere arbejde eller uddannelse, der afgør, hvordan uddannelsesforløbet bliver tilrettelagt. Det har stor betydning for, hvor langt det bliver.

Hvis du har nogle års praktisk erfaring inden for et fagligt område, kan du tage en erhvervsuddannelse på kortere tid. Det kan være et spørgsmål om måneder, før du kan stå med dit svendebrev i hånden. 

Det er erhvervsskolen, der beregner uddannelsens varighed.

Godskrivning af erfaring, kurser og uddannelse

En erhvervsuddannelse for voksne indledes med en såkaldt realkompetencevurdering, en RKV. Her vurderer skolen, om du har erfaring eller uddannelse, der kan godskrives.

Dine kompetencer vil blive vurderet af erhvervsskolen, der udbyder den uddannelse, som du ønsker at starte på.

Læs om realkompetencevurdering til en erhvervsuddannelse i artiklen RKV til euv

Hvilke erhvervsuddannelser kan jeg tage som uddannelsesløft?

Muligheden for uddannelsesløft gælder alle erhvervsuddannelser. For at få et uddannelsesløft med fuld dagpengesats, skal du dog vælge en uddannelse fra en positivliste over områder, hvor der er gode muligheder for at få job.

En erhvervsuddannelse kan – afhængigt af din baggrund - tilrettelægges som en euv1, euv2 eller euv3. Alle euv-forløb kan gennemføres helt eller delvist som et uddannelsesløft.

 • Euv1: For dig, der allerede har nogle års relevant erfaring. Du skal ikke i praktik, men kun deltage i undervisning på en erhvervsskole. 
 • Euv2: For dig, der har nogen relevant erhvervserfaring og/eller uddannelse eller kurser, som du kan få godskrevet. Du skal både deltage i ophold på skole og i praktik. På en euv2 skal uddannelsen kunne gennemføres med skolepraktik, for at du kan få dagpenge. 
 • Euv3: For dig, der ikke har relevant erhvervserfaring eller uddannelse. Du skal tage en hel erhvervsuddannelse, der ligner den, som de unge tager. Du kan have mulighed for at tage første trin på dagpenge og resten af uddannelsen på su eller elevløn.

Læs mere om sammensætningen af euv-forløb.

Grundforløb på dagpenge

Hvis du indgår uddannelsesaftale med en virksomhed, kan jobcenteret bevilge, at du tager grundforløbet af en erhvervsuddannelse på dagpenge og fortsætter uddannelsen med en ansættelse som voksenlærling, hvor praktikvirksomheden modtager tilskud til din løn.

 

Hvordan bliver min økonomi?

Som udgangspunkt vil dit jobcenter godkende et forløb, der kan afsluttes inden for dagpengeperioden.

Det betyder, at du modtager dagpenge, mens du uddanner dig. Beløbet vil afhænge af, hvilken uddannelse du vælger:

 • Hvis du vælger en uddannelse med gode muligheder for job efterfølgende, kan du få 100 procent af din dagpengesats under uddannelsen. 
 • Hvis du vælger andre uddannelser, kan du højst modtage 80 procent af den maksimale dagpengesats under uddannelsen.

Se positivlisten over uddannelser med gode jobmuligheder hos Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR).

Vælger du en uddannelse fra STARs positivliste, skal du være begyndt på uddannelsen inden udgangen af 2020.

Hvis uddannelsens længde overstiger dagpengeperioden

Hvis du ikke kan nå at gøre uddannelsen færdig, inden dagpengeperioden udløber, kan jobcenteret bevilge 4/5 af en erhvervsuddannelse i dagpengeperioden. Så skal du tage resten af uddannelsen med elevløn eller skolepraktikydelse.

Hør nærmere om mulighederne på jobcenteret.

Lån til uddannelsesløft

Vælger du en erhvervsuddannelse uden for positivlisten, kan der være mulighed for at låne et beløb for at nå op på din hidtidige dagpengesats.

Kontakt din a-kasse for at høre om mulighederne.

Grundforløb på dagpenge og tilskud til ansættelse som voksenlærling

Jobcenteret kan også tilbyde dig et grundforløb på dagpenge og samtidig bevilge tilskud til, at din praktikvirksomhed kan ansætte dig som voksenlærling.

For at benytte den mulighed skal du have en uddannelsesaftale med en virksomhed, inden du starter på grundforløbet. Alternativt skal uddannelsen være på positivlisten for uddannelsesløftet.

Desuden skal du kunne afslutte et grundforløb på op til 20 uger inden for dagpengeperioden.

Muligheden for at kombinere et grundforløb på dagpenge med tilskud til din løn som voksenlærling er en midlertidig ordning, der gælder frem til marts 2021.

Befordringsgodtgørelse

Hvis der er langt mellem din bopæl og uddannelsesstedet, kan du også søge om befordringsgodtgørelse. Hør nærmere hos din a-kasse.

Om økonomi under euv

Læs mere om økonomi under euv i Erhvervsuddannelse for voksne - euv, og forhør dig om mulighederne på jobcenteret.

Hvordan kommer jeg i gang?

Jobcenteret kan tilbyde dig uddannelsesløft fra første ledighedsdag. Hører du til målgruppen, kan du altså begynde på en erhvervsuddannelse allerede i starten af din ledighedsperiode. 

Tal både med dit jobcenter og din a-kasse:

 • Jobcenteret: Det er dit jobcenter, der skal godkende, at du deltager. Henvend dig så tidligt som muligt i jobcenteret for at få rådgivning om mulighederne for et uddannelsesløft på dagpenge.
 • A-kassen: Det er a-kassen, der udbetaler dagpenge og eventuel befordring, mens du er under uddannelse.

Se STARs video om, hvordan du trin for trin kommer godt i gang på siden Sådan starter du et uddannelsesløft.

Hvis du tager en erhvervsuddannelse efter reglerne om uddannelsesløft, skal du ikke stå til rådighed for arbejdsmarkedet imens.

Det betyder, at du ikke skal søge job, stå til rådighed for job eller andre tilbud fra jobcentret. Du skal dog fortsat aftale kontakt og samtaler med jobcenteret.

Andre veje til en erhvervsuddannelse

En erhvervsuddannelse på dagpenge er en af flere veje til at blive faglært. Det er et særligt tilbud til ledige over 30 år. Her kan du læse mere om nogle af de andre muligheder, hvis du vil være faglært:

 • Erhvervsuddannelse for voksne (euv): Hvis du er over 25 år, kan du tage en erhvervsuddannelse for voksne på det, man kalder ordinære vilkår. Her får du SU under skoleophold og elevløn under praktik.  
 • Voksenlærling: Hvis du er over 25 år og indgår en uddannelsesaftale med en virksomhed, kan du i nogle tilfælde blive ansat som voksenlærling. Som voksenlærling får du en løn, der svarer til fagets mindsteløn for ufaglærte. Flere forskellige betingelser skal dog være opfyldt. 
 • Erhvervsuddannelse for unge (eud): Er du under 25 år kan du tage en eud – en almindelig erhvervsuddannelse. Her får du SU under skoleophold og elevløn under praktik.

Få mere at vide

Om uddannelsesløft - til borgere på STARs hjemmeside

Om Pulje til uddannelsesløft på STARs hjemmeside.

Om muligheden for at tage et grundforløb på dagpenge under Midlertidige ordninger til opkvalificering af ledige på STARs hjemmeside

Om Lån til uddannelsesløft på borger.dk.