hvor foregår erhvervsuddannelsen
Artikel

Hvor foregår erhvervsuddannelsen?

Når du tager en erhvervsuddannelse, er du i praktik det meste af tiden. Når du ikke er i praktik, foregår uddannelsen på skole.

Ofte kan du tage hele skoledelen på den samme skole, men af og til kan det være nødvendigt for dig at tage noget af uddannelsen på forskellige skoler. Det kan også være fordi, du selv vælger at skifte skole.

Læs her om, hvor skoledelen af din uddannelse foregår.

Fold alle afsnit ud

Grundforløbets 1. del

Du kan tage grundforløbets 1. del på alle erhvervsskoler i hele landet. Du kan altså vælge at starte på din lokale erhvervsskole med en af de fagretninger, der udbydes der. Men du kan også finde en erhvervsskole, der tilbyder en specifik fagretning, som du har lyst til. Der er forskel på skolernes udbud af fagretninger, men alle fagretninger giver dig den samme grundlæggende kompetence.

Du kan få overblik over erhvervsskolernes udbud af fagretninger på fagretningsnøglen her på ug.dk.

Du vælger fagretning og erhvervsskole, når du tilmelder dig grundforløbets 1. del på www.optagelse.dk.

Hvis du allerede fra begyndelsen ved, hvilken erhvervsuddannelse du sigter mod, kan du vælge at starte din uddannelse på en skole, der har grundforløbet (dvs. grundforløbets 2. del) til din ønskede uddannelse.

Grundforløbets 2. del

Grundforløbets 2. del retter sig mod en specifik erhvervsuddannelse. Vil du være frisør, skal du altså tage grundforløbet til frisør, vil du være murer, tager du grundforløbet til murer.

Grundforløbets 2. del udbydes på forskellige erhvervsskoler rundt om i landet. Du kan se de skoler der udbyder grundforløbet til din ønskede uddannelse, på kortet på uddannelsens artikel på ug.dk. Brug søgefeltet på ug.dk til at finde din uddannelse.

Hører du til dem, der skal starte din erhvervsuddannelse med grundforløbets 2. del, vælger du grundforløb og erhvervsskole, når du tilmelder dig på www.optagelse.dk.

Hvis du har en ny mesterlæreaftale, foregår en stor del af dit grundforløb som praktisk oplæring i en virksomhed.

Hovedforløb

Sidste del af uddannelsen kaldes hovedforløbet. På mange uddannelser er hovedforløbet inddelt i forskellige specialer, som du kan vælge i mellem. Langt den største del af hovedforløbet foregår som praktisk oplæring i en praktikvirksomhed, eller alternativt som skolepraktik i et praktikcenter. Derudover har du skoleperioder, som foregår på en erhvervsskole.

Skoler, der udbyder uddannelsens grundforløb, udbyder ofte også uddannelsens hovedforløb, men ikke altid. Spørg evt. på en af de skoler, der udbyder uddannelsens grundforløb, om hvor du kan tage hovedforløbet.