skolehjem
Artikel

Skolehjem

Hvis du har mere end fem kvarters transporttid mellem dit hjem og den erhvervsskole, hvor du er blevet optaget, kan du søge om plads på et skolehjem.

Et skolehjem er et bofællesskab på en erhvervsskole, hvor du bor sammen med andre elever eller lærlinge, mens I uddanner jer. Alle erhvervsskoler har mulighed for at tilbyde deres elever at bo på skolehjem. 

Der er dog regler for, om du kan komme i betragtning til en plads. Der er også regler for, om du skal betale for det eller kan bo gratis.

Et skolehjem kaldes også en kostafdeling. Her bruger vi betegnelsen skolehjem. 

Fold alle afsnit ud

Optagelse på skolehjem

Hvis du ønsker at bo tættere på din erhvervsskole, har du mulighed for at søge om plads på et skolehjem. Der er dog visse betingelser for, om du kan komme i betragtning til en plads:

  • Du skal modtage undervisning i henhold til lov om erhvervsuddannelser.
  • Du skal typisk have mindst 5 kvarters transporttid med offentlig transport mellem dit hjem og skolen.

Hvis din erhvervsskole er den nærmeste skole, hvor du kan få din ønskede uddannelse, og skolen altså ligger mindst 5 kvarter fra dit hjem, står du i forreste række til en skolehjemsplads.

Det gør du også, hvis du af forskellige årsager har behov for at komme hjemmefra for at fastholde dig i din uddannelse. Her træder 5 kvarters reglen ud af kraft. Hvis din skole vurderer, at en plads på et skolehjem vil forbedre dine muligheder for at gennemføre din uddannelse, kan du få tilbudt en plads, uanset afstanden. Det afklares sammen med skolen.

Hvis din erhvervsskole ikke er den nærmeste skole, der udbyder din uddannelse, og du altså kunne have valgt en skole tættere på dit hjem, kan du alligevel godt søge om plads på et skolehjem. Om du får pladsen, kommer an på, om der er ledige pladser.

På grundforløb og i skoleperioder

Du kan bl.a. bo på skolehjem, mens du tager grundforløbet på din erhvervsuddannelse (skolevejen). Du kan også bo på skolehjem, mens du tager skoleperioderne i dit hovedforløb. Du skal i begge tilfælde opfylde betingelserne for optagelse på skolehjem.

Det er også muligt at bo på skolehjem under skoleoplæring og under oplæring i en virksomhed. Læs om reglerne for det nedenfor.

I skoleoplæring

For nogle vil det være muligt at bo på et skolehjem i forbindelse med skoleoplæring. Hvis du opfylder betingelserne for optagelse på skolehjem og har boet på skolehjem i løbet af dit grundforløb, vil du kunne beholde pladsen, hvis du fortsætter din uddannelse i skoleoplæring.

Hvis du er i skoleoplæring, men ikke opfylder afstandsbetingelserne, kan du i visse situationer alligevel få plads på et skolehjem. Det sker i forening med, at der gøres en yderligere, særlig indsats for at fastholde dig i uddannelsen.

Dit lærested er mere end 5 kvarters transporttid væk

Hvis du har indgået en uddannelsesaftale med en virksomhed, der ligger mere end fem kvarters transporttid fra dit hjem, kan du også søge om at bo på skolehjem, mens du er under oplæring.

Særligt for landbrugsuddannelsen

Alle, der er optaget på landbrugsuddannelsen, har krav på tilbud om en plads på et skolehjem i skoleperioderne. For denne gruppe gælder kravet om mindst 5 kvarters transporttid dermed ikke.

På AMU og enkeltfag

Hvis du skal deltage i AMU eller enkeltfag, har du også mulighed for at søge plads på et skolehjem. Betingelsen er, at du har mere end 120 km i transport tur/retur mellem dit hjem og dit uddannelsessted. Betingelsen kan også være, at det af tidsmæssige eller andre grunde i øvrigt er rimeligt, at du ikke bor hjemme.

Derudover skal dit AMU eller enkeltfag være optaget i en fælles kompetencebeskrivelse.

Personer, som deltager i et kompetenceafklarende forløb forud for en euv-uddannelsesplan kan også optages på skolehjem efter ovenstående regler.

Betaling

Om du skal betale noget for dit ophold på skolehjemmet, afhænger bl.a. af din alder.

Overordnet gælder det, at du får betalt dit ophold, hvis du opfylder følgende:

  • Du går på et grundforløb på en erhvervsuddannelse, du har ikke en uddannelsesaftale, og du er under 18 år, eller
  • Du går på en erhvervsuddannelse, du er over 18 år, og du har forsørgerpligt over for børn.

I begge tilfælde skal følgende også være opfyldt:

  • Din erhvervsskole er den nærmeste skole, der udbyder din uddannelse, og den ligger mere end 5 kvarter fra dit hjem, eller
  • Du er frafaldstruet, og din skole vurderer, at ophold på skolehjem vil forbedre dine muligheder for at gennemføre din uddannelse.

De samme betalingsregler gælder for dig, som bor på skolehjem under din skoleoplæring.

I alle andre tilfælde skal du betale et ugentligt beløb pr. uge for ophold på et skolehjem.

Hvorfor vælge skolehjem?

Når man flytter hjemmefra, kan det være rart at have andre unge og voksne tæt på. På et skolehjem vil du altid have nogen at tale med, mens du samtidig har muligheden for at trække dig tilbage til dit et værelse.

Samtidig tilbyder mange skolehjem mulighed for aktiviteter i fritiden. Fx adgang til motionscentre, svømmehaller eller bowling. Der er som regel også adgang til internetcafe, og så får du serveret dagens måltider i skolens kantine.