skolehjem
Artikel

Skolehjem

Hvis du har mere end fem kvarters transporttid mellem din bopæl og den erhvervsskole, hvor du er blevet optaget, har du mulighed for at søge om plads på et skolehjem.

Der er forskellige regler for, om du kan bo på en kostafdeling på din skole – også kaldet skolehjem. Det er også forskelligt, om du skal betale for det eller kan bo gratis.

Fold alle afsnit ud

Hvem kan søge?

Hvis du ønsker at bo tættere på din erhvervsskole, har du mulighed for at søge om plads på et skolehjem. Der gælder dog en række krav for, om du kan komme i betragtning til en plads med statstilskud:

  • Du skal modtage undervisning i henhold til lov om erhvervsuddannelser.
  • Du skal have mindst 5 kvarters transporttid med offentlig transport mellem din bopæl og uddannelsesstedet.

Desuden skal den pågældende skole, du er blevet optaget på, være den nærmeste skole, hvor du kan få den ønskede uddannelse. Der må altså ikke være skoler tættere på dit hjem, der udbyder den samme uddannelse.

Du må gerne tage grundforløb 1 på en anden skole, end den der er nærmest din bopæl, men du vil ikke være berettiget til en skolehjemsplads. Heller ikke hvis skolen ligger mere end 5 kvarters kørsel med offentlig transport fra din bopæl. Du vil først være berettiget til en skolehjemsplads på grundforløb 2.

Hvis du af forskellige årsager har behov for at komme hjemmefra for at fastholde dig i din uddannelse, træder fem kvarters reglen ud af kraft. Hvis man fra skolens side vurderer, at en plads på et skolehjem vil forbedre dine muligheder for at gennemføre din uddannelse, vil du kunne blive tilbudt en plads. Det afklares sammen med skolen.

Skolepraktik

For nogle elever vil det også være muligt at bo på et skolehjem i forbindelse med skolepraktik. Hvis du med udgangspunkt i et af de ovenstående krav har boet på skolehjem i løbet af dit grundforløb (skoleundervisning), vil du fortsat kunne beholde pladsen, hvis du fortsætter din uddannelse med et skolepraktikforløb. Også for skolepraktikelever, der ikke opfylder betingelserne, vil der i visse situationer kunne ske optagelse i forening med en yderligere, særlig indsats for at fastholde eleven i uddannelsen.

Praktikplads mere end 5 kvarters transporttid væk

Hvis du har indgået en uddannelsesaftale med en virksomhed, der ligger mere end fem kvarters transporttid fra dit hjem, kan du også søge om optagelse på skolehjemmet under praktikuddannelsen. I så fald betaler du for kost og logi efter institutionens bestemmelse i henhold til reglerne om indtægtsdækket virksomhed.

Særligt for landbrugsuddannelsen

Alle elever, der er optaget på landbrugsuddannelsen, har krav på tilbud om en plads på et skolehjem under skoleophold. For denne gruppe gælder kravet om mindst 5 kvarters transporttid dermed ikke.

Hvad koster det?

Hvorvidt du skal betale noget for dit ophold på skolehjemmet, afhænger bl.a. af din alder. Overordnet gælder det, at du får betalt dit ophold, hvis du:

  • Er under 18 år, går på et grundforløb på en erhvervsskole og ikke har en uddannelsesaftale
  • Har forsørgerpligt over for børn under 18 år

Hvis du går på et hovedforløb og har en uddannelsesaftale med en virksomhed, kan denne være forpligtet til at dække dine udgifter i henhold til deres overenskomst. Tag eventuelt fat i din fagforening for mere information eller spørg på skolen.

Hvis du er over 18 år, skal du betale et ugentligt beløb pr. uge for ophold på et skolehjem.

Hvorfor vælge skolehjem?

Når man flytter hjemmefra, kan det være rart at have andre unge og voksne tæt på. På et skolehjem vil du altid have nogen at tale med, mens du samtidig har muligheden for at trække dig tilbage til dit et værelse. Samtidig tilbyder mange skolehjem mulighed for aktiviteter i fritiden. Fx adgang til motionscentre, svømmehaller eller bowling. Der er som regel også adgang til internetcafe, og så får du serveret dagens måltider i skolens kantine. 

Få mere at vide

Kontakt den skole, du ønsker at gå på og få mere information om deres tilbud om skolehjem.

Regelgrundlaget for optagelse på kostafdelinger fremgår af bekendtgørelse nr. 290 af 1. april 2009 om optagelse på kostafdelinger og om betaling for kost og logi ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse med senere ændringer.