Erhvervsuddannelse (EUD)

Grundforløb plus (GF+)

Grundforløb plus er for dig, som har brug for en afklaring eller et kompetenceløft, før du går i gang med din erhvervsuddannelse.

Vil du gerne i gang med en erhvervsuddannelse? Måske har du brug for at genopfriske skolefag eller styrke dine kompetencer generelt, før du er klar til at starte på erhvervsuddannelsen.

Det kan fx være, at du har været ude af uddannelsessystemet et stykke tid og har brug for en introduktion, før du sætter dig på skolebænken igen.

Det kan også være, at du har brug for at afklare, hvilken erhvervsuddannelse du skal vælge.

Er det mere end 2 år siden, at du gik ud af 9. eller 10. klasse, kan grundforløb plus (GF+) måske være noget for dig.

Fold alle afsnit ud

Hvad er grundforløb plus?

Grundforløb plus (GF+) er et 10-ugers forløb, der foregår på en erhvervsskole. Forløbet går forud for din start på en erhvervsuddannelses grundforløb 2.

Grundforløb plus henvender sig til dig, som er uafklaret, eller som har brug for at opkvalificere dine kompetencer, før du går i gang med uddannelsen.

Indhold

På grundforløb plus (GF+) får du afklarende og introducerende undervisning. Skolen tilrettelægger undervisningen inden for en fagretning, som du selv har valgt. Du skal ikke beslutte dig for en bestemt erhvervsuddannelse, før i slutningen af forløbet.

Hvad er en fagretning?

En fagretning er et tema, der introducerer dig til en gruppe af erhvervsuddannelser og job, som har noget til fælles. Hver erhvervsskole tilbyder sine egne fagretninger, ud fra hvad skolen har af ekspertise. Når du tilmelder dig, vælger du selv den fagretning, du er interesseret i.

En fagretning skal bestå af et kombinationsfag samt minimum 3,5 ugers erhvervsfag. Når erhvervsskolen tilrettelægger fagretningen, skal de vælge mellem følgende erhvervsfag:

 • Arbejdspladskultur
 • Arbejdsplanlægning og samarbejde
 • Metodelære
 • Faglig kommunikation

Derudover kan fagretningen også indeholde andre erhvervsfag.

Kombinationsfaget kan indeholde dansk, samfundsfag, regning og lærepladssøgning.

Skolen tilpasser undervisningen til den fagretning, du har valgt. Det vil typisk foregå som projektundervisning, hvor du løser praktiske opgaver sammen med dine holdkammerater.

Alle fagretninger giver dig de nødvendige kompetencer til at fortsætte på grundforløbets 2. del (GF2) i den erhvervsuddannelse, du måtte ønske. 

Se: Grundforløbets 2. del (GF2)

Adgangskrav

For at få adgang til grundforløb plus (GF+) skal du:

 • Have afsluttet 9. eller 10. klasse (eller tilsvarende undervisning) for mere end 2 år siden

Derudover skal du:

 • Have bestået folkeskolens afgangseksamen eller en tilsvarende prøve
 • Have fået mindst 2,0 i gennemsnit af karaktererne i både dansk (skriftlig og mundtlig) og matematik (skriftlig) enten ved folkeskolens afgangseksamen i 9. klasse eller ved de afsluttende prøver i 10. klasse eller ved en tilsvarende prøve
 • Gennemføre en samtale på erhvervsskolen. Erhvervsskolen skal vurdere, at du kan gennemføre uddannelsen.

Eller:

 • Du skal have en uddannelsesaftale med en virksomhed, der omfatter grundforløbet. Har du det, opfylder du adgangskravene til grundforløbet.

Hvem har ikke adgang?

Uanset at du opfylder adgangskravene, kan du ikke få adgang til grundforløb plus (GF+), hvis:

 • Du har adgang til grundforløbets 1. del (GF1)
 • Du tidligere har påbegyndt grundforløb plus (GF+)
 • Du tidligere har gennemført grundforløbets 2. del (GF2)
 • Du tidligere har gennemført en ungdomsuddannelse

Se: Grundforløbets første del (GF1) samt Grundforløbets anden del (GF2)

Ansøgning og optagelse

Erhvervsskolerne har mulighed for at udbyde grundforløb plus (GF+). Du tilmelder dig via Optagelse.dk.

Økonomi

Du kan søge SU, hvis du er fyldt 18. år. Se Statens Uddannelsesstøtte (SU).

Få mere at vide

Se Børne- og undervisningsministeriets hjemmeside: Grundforløb plus (GF+)