Euv-mand med sikkerhedshjelm
Artikel

RKV til euv

Er du over 25, begynder din erhvervsuddannelse med en realkompetencevurdering, en RKV.

Erhvervsskolen vurderer dine samlede kompetencer i forhold til den uddannelse, du søger ind på. RKV’en varer fra en halv og op til fem dage, og den danner grundlag for at fastlægge dit euv-forløb.

Du kan starte på en RKV, før eller efter du søger ind på en erhvervsuddannelse.

Fold alle afsnit ud

Sådan foregår en RKV

Det er uddannelsesstedet, der hjælper dig med at afklare, vurdere og anerkende dine kompetencer.

Din RKV begynder med en samtale på skolen. Grundlaget er din egen dokumentation, som under forløbet kan suppleres med øvelser og cases, hvor dine kompetencer prøves. Skolen vil især se på:

  • Har du erhvervserfaring?
  • Er din erhvervserfaring relevant for den uddannelse, du vil tage?
  • Har du uddannelse – ud over grundskolen?

Derudover kan de erfaringer, du har erhvervet i din fritid, komme i betragtning, hvis de er relevante for den uddannelse, du søger ind på. Det kan fx være arbejde som frivillig i foreninger, klubber eller organisationer, skoleophold eller andet.

Endelig kan skolen teste dine færdigheder i dansk og matematik, hvis de ikke fremgår af din egen dokumentation.

Objektiv og individuel vurdering

RKV til euv består af en objektiv og en individuel del.

Læs mere om Kriterier for RKV til euv.

Resultatet af din RKV

Skolen udsteder dokumentation for de kompetencer, du får anerkendelse for.

På det grundlag vurderer skolen, hvor meget praktik og skoleundervisning, der skal indgå i din euv, og din uddannelse vil blive tilrettelagt som en euv1, en euv2 eller en euv3.

Dansk og matematik

RKV’en vil bl.a. vise, om du mangler generelle forudsætninger i dansk og matematik for at gennemføre uddannelsen, og skolen kan vejlede dig om, hvordan du forbedrer dit niveau i dansk og matematik.

Sådan kommer du i gang

Kontakt uddannelsesstedet, og tal med en medarbejder, der har kendskab til RKV på den uddannelse, du søger ind på.

Skolen kan oplyse dig om RKV i forhold til netop din situation. Den kan desuden give konkret information om datoer for RKV og indblik i, hvilken dokumentation skolen forventer.

Kompetencevurdering før eller efter tilmelding til euv

Realkompetencevurderingen kan foregå, efter du har tilmeldt dig erhvervsuddannelsen via optagelse.dk. Vær opmærksom på, at når du er tilmeldt uddannelsen, tæller det som et uddannelsesforsøg. Også hvis vurderingen falder anderledes ud, end du havde forventet.

Alternativt kan du tage en realkompetencevurdering, inden du tilmelder dig erhvervsuddannelsen. Med en forudgående vurdering får du på forhånd et klart billede af, hvor lang tid det vil tage for dig at gennemføre den erhvervsuddannelse, du vil søge ind på. 

Tilmelding

Du tilmelder dig en erhvervsuddannelse for voksne centralt via optagelse.dk. Vil du tage en realkompetencevurdering, før du tilmelder dig euv, så kontakt uddannelsesstedet, og få information om tilmeldingsprocedure, datoer mv. for RKV-forløbet.

Tager du kompetencevurderingen forud, gælder resultatet, når du tilmelder dig erhvervsuddannelsen. Der foretages altså ikke en ny vurdering, når du er optaget.

Hvis du er ledig

Du kan deltage i en RKV, uanset om du er ledig eller i job. Er du ledig, så tal med dit jobcenter om mulighederne for at tage en RKV.

Sådan forbereder du dig

Grundlaget for RKV’en er den dokumentation, du selv fremlægger. Se, hvad den kan bestå af, i Dokumenter dine kompetencer.

Der findes forskellige værktøjer, du kan bruge til at samle og organisere din dokumentation. Et generelt værktøj er Min kompetencemappe.dk.

Værktøjet Mine realkompetencer kan give dig en vejledende afklaring af dine kompetencer i forhold til en konkret erhvervsuddannelse. Resultatet giver dig en ide om mulighederne for at få afkortet din uddannelse, allerede inden du søger optagelse.

Varighed

RKV til euv varer fra en halv og op til fem dage. 

Økonomi

Som optakt til en euv er realkompetencevurderingen gratis. Det gælder også, hvis du ønsker, at vurderingen skal finde sted, før du tilmelder dig erhvervsuddannelsen.

Din forsørgelse i de op til fem dage, som en RKV kan vare, afhænger af din situation, herunder om du er i beskæftigelse eller ledig, og om du har en uddannelsesaftale. Afhængigt af din situation kan du få elevløn eller SU – eller du skal evt. selv dække leveomkostninger under RKV-forløbet.

Er du i beskæftigelse og tager en RKV som enkeltfag forud for en euv, kan du søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du i øvrigt opfylder betingelserne. 

I visse situationer kan det være jobcenteret, der betaler din RKV. Hvis du er ledig, så forhør dig på jobcenteret om dine muligheder.

Få mere at vide

Læs om Realkompetencevurdering på Undervisningsministeriet hjemmeside.

Læs om Euv - Erhvervsuddannelse for voksne, herunder euv1, euv2 og euv3, på Undervisningsministeriets hjemmeside.

Mine Realkompetencer

Få et bud på, hvor meget du kan afkorte din erhvervsuddannelse.

Gå til værktøjet Mine Realkompetencer.