Voksen i erhvervsuddannelse
Artikel

Lærepladser og løn til social- og sundhedsassistentelever over 25 år

Hvis du er over 25 år og søger uddannelsen til social- og sundhedsassistent, har du mulighed for at blive ansat med løn fra starten af din uddannelse.

Landets kommuner har forpligtet sig til at ansætte alle voksne elever i ældre- og hjemmeplejen med løn under hele uddannelsen til social- og sundhedsassistent.

Ordningen henvender sig til ansøgere over 25 år, der opfylder adgangskravene til uddannelsen og er optaget på en social- og sundhedsskole.

Fold alle afsnit ud

Løn under hele uddannelsen

Som elev får du løn, når du indgår en uddannelsesaftale med en læreplads.

Med den nye ordning opretter kommunen elevstillinger, der omfatter både grundforløbets 2. del (GF2) og hovedforløb. Skolen vejleder dig om, hvordan du søger dem.

Ordningen indebærer, at du er sikret en læreplads med løn fra starten af din uddannelse, og du kan få løn i stedet for at søge SU til de 20 uger på skole, som normalt udgør grundforløbet (GF2) for elever over 25 år.

Du søger selv læreplads

Skolen informerer om ledige elevstillinger, men det er dig, der har ansvaret for at søge læreplads.

Betingelser for ordningen

Du kan få tilbudt en læreplads fra starten af uddannelsen, hvis du:

  • Er fyldt 25 år
  • Opfylder adgangskravene til social- og sundhedsassistentuddannelsen
  • Er optaget på en skole, der uddanner social- og sundhedsassistenter

Tilbuddet gælder som udgangspunkt i din bopælskommune.

Sådan bruger du ordningen

1. Søg via Optagelse.dk

Ønsker du at gøre brug af ordningen, som sikrer en læreplads fra starten af din uddannelse, skal du søge om optagelse på uddannelsen til social- og sundhedsassistent via Optagelse.dk.

2. Deltag i samtale og kompetencevurdering på skolen

Når skolen har modtaget din ansøgning, indkalder den dig til samtale og vurderer dine kompetencer for at sikre, at du opfylder adgangskravene og er klar til at gennemføre uddannelsen.

Hvis du mangler forudsætninger, kan skolen vejlede dig om, hvordan du bliver klar. Skolen kan fx tilbyde dig et adgangskursus.

3. Søg læreplads efter vejledningen i dit optagelsesbrev

Hvis du opfylder kravene til optagelse, modtager du et optagelsesbrev.

I brevet finder du en vejledning til, hvordan du skal søge læreplads, hvis du vil have sikkerhed for en uddannelsesaftale, der omfatter både grundforløb og hovedforløb.

Ordningen er frivillig

Det er frivilligt, om du vil benytte muligheden for at søge læreplads efter vejledningen i dit optagelsesbrev.

Du kan fortsat selv tage initiativ til at søge de lærepladser, der slås op inden for social- og sundhedsområdet.

Endelig kan du vælge, at du først vil søge læreplads til uddannelsens hovedforløb. Så kan du søge SU til grundforløbet eller gennemføre det på dagpenge, hvis du er berettiget til det.

Få mere at vide

Trepartsaftalen

Børne- og Undervisningsministeriet: Ny aftale skal tiltrække flere elever til sundheds- og omsorgsområdet.

Social- og sundhedsassistent

UddannelsesGuiden: Social- og sundhedsassistent.

Socialsundhed.dk: Social- og sundhedsassistent.

Du kan få information om uddannelsen til social- og sundhedsassistent og vejledning om lærepladser hos den skole, du vil søge optagelse på.

Social- og sundhedsskoler

Find social- og sundhedsskolerne i Erhvervsuddannelseskortet.

Lærepladser

Se ledige lærepladser på Praktikpladsen.dk.