Euv-mand med sikkerhedshjelm
Artikel

Realkompetencevurdering (RKV) til euv

Er du over 25, begynder din erhvervsuddannelse med en realkompetencevurdering, en RKV.

Erhvervsskolen vurderer dine samlede kompetencer i forhold til den uddannelse, du søger ind på. Resultatet har betydning for, hvordan dit uddannelsesforløb kommer til at se ud.

Du kan starte på en RKV, før eller efter du søger ind på en erhvervsuddannelse.

Fold alle afsnit ud

Sådan foregår en RKV

Det er uddannelsesstedet, der hjælper dig med at afklare, vurdere og anerkende dine kompetencer.

Din RKV begynder med en samtale på skolen. Grundlaget er din egen dokumentation, som under forløbet kan suppleres med øvelser og cases.

Skolen vil især se på:

  • Har du erhvervserfaring?
  • Er din erhvervserfaring relevant for den uddannelse, du vil tage?
  • Har du uddannelse – ud over grundskolen?

Derudover kan de erfaringer, du har fra din fritid, komme i betragtning, hvis de er relevante for den uddannelse, du søger ind på. Det kan fx være arbejde som frivillig i foreninger, klubber eller organisationer, skoleophold eller andet.

Endelig kan skolen teste dine færdigheder i dansk og matematik, hvis de ikke fremgår af din egen dokumentation.

Objektiv og individuel vurdering

RKV til euv består af en objektiv og en individuel del.

Læs mere om Kriterier for RKV til euv.

Resultatet af din RKV

Du får et bevis for de kompetencer, skolen anerkender.

Skolen vejleder dig, og sammen udarbejder I din uddannelsesplan. Af planen vil det fremgå, hvor meget skoleundervisning og oplæring din euv skal bestå af.

Hvis du har en uddannelsesaftale, er din arbejdsgiver med til at tilrettelægge din uddannelse.

Skolen vejleder dig også om, hvad du kan gøre, hvis du fx har brug for at genopfriske skolefag for at blive klar til at starte på erhvervsuddannelsen.

Sådan kommer du i gang

Kontakt uddannelsesstedet.

Skolen kan oplyse dig om RKV i forhold til netop din situation og den uddannelse, du vil søge ind på. Det gælder, uanset om du vil søge ind på uddannelsens grundforløb eller hovedforløb. Du kan få konkret information om datoer for RKV og indblik i, hvilken dokumentation skolen forventer.

Kompetencevurdering før eller efter ansøgning til euv

Du kan tage en realkompetencevurdering, inden du søger optagelse på erhvervsuddannelsen. Med en forudgående vurdering får du på forhånd et klart billede af, hvor lang tid det vil tage for dig at gennemføre den erhvervsuddannelse, du vil søge ind på. 

Realkompetencevurderingen kan også foregå, efter du har søgt erhvervsuddannelsen via Optagelse.dk. Vær opmærksom på, at når du er optaget på uddannelsen, tæller det som et uddannelsesforsøg. Også hvis vurderingen falder anderledes ud, end du havde forventet.

Hvis du vil søge optagelse på grundforløbet

Du søger om optagelse på erhvervsuddannelsens grundforløb via Optagelse.dk.

Hvis du vil deltage i en realkompetencevurdering, før du søger optagelse, så kontakt uddannelsesstedet, og få information om, hvordan du tilmelder dig RKV-forløbet.

Deltager du i kompetencevurderingen forud, gælder resultatet, når du søger erhvervsuddannelsen. Der foretages altså ikke en ny vurdering, når du er optaget.

Gå til Optagelse.dk.

Hvis du vil søge optagelse på hovedforløbet

Hvis du vil søge optagelse direkte på uddannelsens hovedforløb, skal du henvende dig til skolen i stedet for at søge via Optagelse.dk.

Hvis du er ledig

Du kan deltage i en RKV, uanset om du er ledig eller i job. Er du ledig, så tal med dit jobcenter om mulighederne for at tage en RKV.

Sådan forbereder du dig

Grundlaget for RKV’en er den dokumentation, du selv fremlægger. Se, hvad den kan bestå af, i Dokumenter dine kompetencer.

Du kan bruge værktøjet Min Kompetencemappe, hvis du vil samle beviser og andre dokumenter et sted.

Værktøjet Mine Realkompetencer kan give dig en vejledende afklaring af dine kompetencer i forhold til en konkret erhvervsuddannelse. Resultatet giver dig en ide om mulighederne for at få afkortet din uddannelse, allerede inden du søger optagelse.

Gå til Min Kompetencemappe.

Gå til Mine Realkompetencer.

Varighed

RKV til euv varer fra en halv og op til fem dage. 

Økonomi

Som optakt til en euv er realkompetencevurderingen gratis. Det gælder også, hvis du ønsker, at vurderingen skal finde sted, før du søger optagelse på erhvervsuddannelsen.

Din forsørgelse i de op til fem dage, som en RKV kan vare, afhænger af din situation, herunder om du er i beskæftigelse eller ledig, og om du har en uddannelsesaftale. Afhængigt af din situation kan du få lærlingeløn eller SU – eller du skal evt. selv dække leveomkostninger under RKV-forløbet.

Er du i beskæftigelse og tager en RKV som enkeltfag forud for en euv, kan du søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du i øvrigt opfylder betingelserne.

Læs om VEU-godtgørelse.

I visse situationer kan det være jobcenteret, der betaler din RKV. Hvis du er ledig, så forhør dig på jobcenteret om dine muligheder.

Få mere at vide

Læs om Realkompetencevurdering på Børne- og Undervisningsministeriet hjemmeside.

Læs om Euv - Erhvervsuddannelse for voksne på Børtne- og Undervisningsministeriets hjemmeside.

Mine Realkompetencer

Få et bud på, hvor meget du kan afkorte din erhvervsuddannelse.

Gå til værktøjet Mine Realkompetencer.