Realkompetencevurdering
Artikel

Dokumenter dine kompetencer

Når du vil have vurderet dine kompetencer, skal du selv levere den nødvendige dokumentation. Det kan fx være uddannelsesbeviser eller udtalelser fra arbejdsgivere.

En realkompetencevurdering (RKV) bliver foretaget i forhold til den uddannelse, du ønsker at starte på. Dine kompetencer bliver derfor vurderet i forhold til uddannelsens adgangskrav, kompetencemål og indhold.

Fold alle afsnit ud

Du leverer selv dokumentation

For at skolen kan vurdere dine kompetencer, har de brug for forskellige former for dokumentation.

Eksempler på dokumentation

Dokumentation kan fx bestå af:

 • Uddannelses- og kursusbeviser, offentlige eller private
 • Beskrivelse af dit job og dine arbejdsfunktioner, kvalifikationer og kompetencer
 • Uddybende jobbeskrivelser og kvalifikationer
 • Lønsedler
 • Eksempler på arbejdsprodukter, arbejdsprocesser, tillidshverv, udviklingsaktiviteter mv.
 • Udtalelser fra arbejdsgivere, tillidsrepræsentanter og kollegaer
 • Beskrivelse af fagligt indhold/omfang af aftenskolekurser, folkehøjskoleophold mv.
 • Udtalelser fra foreningsarbejde og skoleophold
 • Beskrivelse af opgaver og aktiviteter, du har udført i din fritid - i foreninger, organisationer eller klubber

Kontakt skolen

Skolen kan hjælpe med at vurdere, hvad der er relevant dokumentation i forhold til den uddannelse, du ønsker.

Aftal med skolen, hvordan du leverer din dokumentation. Hos nogle uddannelsessteder logger du på en hjemmeside med MitID, uploader dokumentation og bliver guidet gennem processen.

Hvis eksamensbeviset er blevet borte

Du får brug for dine uddannelses- og kursusbeviser, når du skal levere dokumentation til en kompetencevurdering. Hvis beviset er blevet borte, kan det ofte lade sig gøre at skaffe en ny udskrift.

Se hvordan i Eksamensbeviser og certifikater.

Min Kompetencemappe

Du kan skabe overblik over dine kompetencer i det digitale værktøj Min Kompetencemappe.

I Min Kompetencemappe udfylder du trin for trin oplysninger om din uddannelse, dine erfaringer og kompetencer. Du kan desuden benytte værktøjet til at hente en del beviser for:

 • AMU-kurser
 • Enkeltfag og prøver fra VUC
 • Stx, hf, htx og hhx
 • Eux
 • Gymnasiale suppleringskurser (GSK) og Gymnasiale indslusningsforløb for flygtninge og indvandrere (GIF)

Du kan dele resultatet af dit arbejde i Min Kompetencemappe med en vejleder.

Gå til Min Kompetencemappe.

Eksamensbeviser og certifikater

Hvad gør du, hvis beviset er blevet borte?

Se Eksamensbeviser og certifikater