Artikel

Eksamensbeviser og certifikater

Du skal bruge dit eksamensbevis som bilag, når du søger optagelse på en uddannelse. Men hvad gør du, hvis beviset er blevet borte?

Læs om, hvor du henvender dig, hvis du mangler beviser eller certifikater til din ansøgning.

Fold alle afsnit ud

Beviser fra folkeskolen, studentereksamen, hf og videregående uddannelser

Uddannelsesstedet

Uddannelsesstedet opbevarer ofte eksamensmateriale og kan i mange tilfælde hjælpe med at fremskaffe en kopi af eksamensbeviset. Kontakt derfor først den uddannelsesinstitution, hvor du tog din eksamen.

Rigsarkivet

Hvis uddannelsesstedet ikke kan hjælpe, kan du gratis bestille eksamensbevis og dokumentation for din uddannelse fra Rigsarkivet, hvis dokumentationen findes.

Bestil bevis for din eksamen fra Rigsarkivet.

AMU-beviser og -certifikater

Uddannelsesstedet

Er dit AMU-bevis blevet væk, kan erhvervsskolen eller AMU-centeret, hvor du tog din AMU-uddannelse, hjælpe med at udstede et nyt kursusbevis.

Husker du ikke længere, hvor du var på kursus, kan du henvende dig til nærmeste AMU-udbyder, som kan slå dig op og henvise dig til skolen.

EfterUddannelse.dk

Du kan også selv få overblik over, hvilke AMU-kurser du har deltaget i, ved at logge på EfterUddannelse.dk. Som kursist logger du fra forsiden af EfterUddannelse.dk ind på Mit overblik med din NemID.

På EfterUddannelse.dk kan du finde information om afholdte AMU-kurser fra 2004.

Log på Mit overblik på EfterUddannelse.dk.

Uddannelsesbeviser og svendebreve - erhvervsuddannelser

Har du en erhvervsuddannelse, kan det være uddannelsesstedet eller det faglige udvalg, der har udstedt uddannelsesbeviset eller svendebrevet. Praksis varierer fra fag til fag.

Inden for håndværksfagene vil det som regel være det faglige udvalg, der har udstedt svendebrevet. Inden for de merkantile samt de social- og sundhedsfaglige uddannelser vil det som regel være skolen, der har udstedt uddannelsesbeviset.

Svendebrev

Har du mistet dit svendebrev, kan dit fags uddannelsesudvalg udstede et nyt. Du kontakter uddannelsesudvalgets sekretariat via organisationens hjemmeside. Sekretariatet vil bede dig om at udfylde og sende en formular. Som regel koster det et gebyr at få udstedt en erstatning for det bortkomne svendebrev.

Uddannelsesbevis

Har du mistet uddannelsesbeviset, kan skolen udstede et nyt. Kontakt uddannelsesadministrationen på den skole, hvor du har afsluttet din erhvervsuddannelse.

Har du taget en merkantil erhvervsuddannelse før 1991, kan det være praktikvirksomheden, der har udstedt uddannelsesbeviset. Kontakt evt. det faglige udvalg, som kan rådgive dig om, hvordan du kan skaffe dokumentation for din erhvervsuddannelse.

Andre veje til eksamensdata og karakterer

Via optagelse.dk

Søger du optagelse på en uddannelse via optagelse.dk og logger ind med NemID, henter optagelse.dk – afhængigt af, hvornår du tog din eksamen – automatisk data om folkeskoleprøver og gymnasiale eksamener.

Du kan dog ikke printe eller downloade eksamensbeviser fra optagelse.dk.

 

Via Eksamensdatabasen

Eksamensdatabasen, som optagelse.dk trækker data fra, indeholder stx-, hf-, hhx- og htx-beviser fra 2004 samt prøvebeviser fra 2005.

Du kan dog ikke printe eller downloade eksamensbeviser fra eksamensdatabasen.dk.

 

Via Min Kompetencemappe

Arbejder du med dokumentation af dine kompetencer i Min Kompetencemappe, kan værktøjet automatisk hente dine uddannelsesdata, hvis du ønsker det. Se, hvilke beviser der hentes i Om Min Kompetencemappe.

Du logger på Min Kompetencemappe med NemID.

 

Via Mine Realkompetencer

I Mine Realkompetencer kan du få en vejledende afklaring af merit til en erhvervsuddannelse. Arbejder du med dokumentation af dine kompetencer i Mine Realkompetencer, kan værktøjet automatisk hente dine oplysninger om gymnasial eksamen og beviser for AMU-kurser, hvis du ønsker det. Se, hvilke data der hentes i Om Mine Realkompetencer.

Du logger på Mine Realkompetencer med NemID.

 

Via amukurs.dk

Du kan også se oplysninger for gennemførte AMU-kurser samt gennemført erhvervsuddannelse og gymnasial uddannelse via amukurs.dk’s Min profil.

Du logger på amukurs.dk’s Min profil med NemID.