Artikel

Eksamensbeviser og certifikater

Du skal bruge dit eksamensbevis som bilag, når du søger optagelse på en uddannelse. Men hvad gør du, hvis beviset er blevet borte?

Læs om, hvor du henvender dig, hvis du mangler beviser eller certifikater til din ansøgning.

Fold alle afsnit ud

Beviser fra folkeskolen, studentereksamen, hf og videregående uddannelser

Uddannelsesstedet

Uddannelsesstedet kan i mange tilfælde hjælpe med at fremskaffe en kopi af eksamensbeviset. Kontakt derfor først den uddannelsesinstitution, hvor du tog din eksamen.

Borger.dk

Hvis dit afgangs-/prøvebevis fra folkeskolen er udstedt efter 2008/09, kan du hente en kopi via borger.dk.

Dit bevis skal være arkiveret digitalt af den skole, der har udstedt det. Hvis det ikke er tilfældet, skal du kontakte skolen.

Find selvbetjeningen Bestil mistet afgangsbevis fra folkeskolen på borger.dk.

Min Kompetencemappe

Hvis du ikke kan hente dit bevis via borger.dk, kan du prøve Min Kompetencemappe. Du logger på med NemID/MitID. 

Se, hvilke beviser der hentes i Om Min Kompetencemappe.

Gå til Min Kompetencemappe.

Rigsarkivet

Hvis du ikke kan hente dit bevis fra uddannelsesstedet, borger.dk eller Min Kompetencemappe, kan du bestille eksamensbevis og dokumentation for din uddannelse fra Rigsarkivet, hvis dokumentationen findes. Det er gratis, men Rigsarkivet skal ofte søge i flere forskellige arkiver for at finde den dokumentation, du efterspøger. Der kan derfor være en længere behandlingstid.

Bestil bevis for din eksamen fra Rigsarkivet.

AMU-beviser og -certifikater

Uddannelsesstedet

Er dit AMU-bevis blevet væk, kan erhvervsskolen eller AMU-centeret, hvor du tog din AMU-uddannelse, hjælpe med at udstede et nyt kursusbevis.

Husker du ikke længere, hvor du var på kursus, kan du henvende dig til nærmeste AMU-udbyder, som kan slå dig op og henvise dig til skolen.

Min Kompetencemappe

Du kan selv hente beviser på AMU-kurser fra 2004 og frem i Min Kompetencemappe. Du logger på med NemID/MitID. 

Se, hvilke beviser der hentes i Om Min Kompetencemappe.

Gå til Min Kompetencemappe.

Uddannelsesbeviser og svendebreve - erhvervsuddannelser

Har du en erhvervsuddannelse, kan det være uddannelsesstedet eller det faglige udvalg, der har udstedt uddannelsesbeviset eller svendebrevet. Praksis varierer fra fag til fag.

Inden for håndværksfagene vil det som regel være det faglige udvalg, der har udstedt svendebrevet.

Inden for de merkantile samt de social- og sundhedsfaglige uddannelser vil det som regel være skolen, der har udstedt uddannelsesbeviset.

Svendebrev

Har du mistet dit svendebrev, kan dit fags uddannelsesudvalg udstede et nyt. Du kontakter uddannelsesudvalgets sekretariat via organisationens hjemmeside. Sekretariatet vil bede dig om at udfylde og sende en formular. Som regel koster det et gebyr at få udstedt en erstatning for det bortkomne svendebrev.

Uddannelsesbevis

Har du mistet uddannelsesbeviset, kan skolen udstede et nyt. Kontakt uddannelsesadministrationen på den skole, hvor du har afsluttet din erhvervsuddannelse.

Har du taget en merkantil erhvervsuddannelse før 1991, kan det være praktikvirksomheden, der har udstedt uddannelsesbeviset. Kontakt evt. det faglige udvalg, som kan rådgive dig om, hvordan du kan skaffe dokumentation for din erhvervsuddannelse.

Andre veje til eksamensdata og karakterer

Optagelse.dk

Søger du optagelse på en uddannelse via Optagelse.dk, henter Optagelse.dk – afhængigt af, hvornår du tog din eksamen – automatisk data om folkeskoleprøver og gymnasiale eksamener. Du logger på Optagelse.dk med NemID/MitID.

Du kan dog ikke printe eller downloade eksamensbeviser fra Optagelse.dk.

Gå til Optagelse.dk.

 

Mine Realkompetencer

I Mine Realkompetencer kan du få en vejledende afklaring af merit til en erhvervsuddannelse. Arbejder du med dokumentation af dine kompetencer i Mine Realkompetencer, kan værktøjet automatisk hente dine oplysninger om gymnasial eksamen og beviser for AMU-kurser, hvis du ønsker det. Du logger på Mine Realkompetencer med NemID/MitID. 

Se, hvilke data der hentes i Om Mine Realkompetencer.

Gå til Mine Realkompetencer.

 

Voksenuddannelse.dk

På Voksenuddannelse.dk kan du se, hvilke AMU-kurser du har deltaget i siden 1. januar 2017. Du logger på Voksenuddannelse.dk med NemID/MitID.

Gå til Voksenuddannelse.dk.

 

Eksamensdatabasen

Eksamensdatabasen indeholder stx-, hf-, hhx- og htx-beviser fra 2004 samt prøvebeviser fra 2005.

Privatpersoner kan ikke logge på Eksamensdatabasen, men henvises til at logge på Min Kompetencemappe for at finde egne eksamens- og prøvebeviser.

Gå til Min Kompetencemappe.

Gå til Eksamensdatabasen.dk.