Voksen i erhvervsuddannelse
Artikel

Erhvervsuddannelser for voksne - euv

Euv er erhvervsuddannelse for dig, der er fyldt 25.

Uddannelsen bygger på det, du allerede kan. Har du relevant erfaring, kan euv være en kortere vej til at blive faglært.

En euv foregår på fuld tid og består som regel af både skole og læreplads i en virksomhed.

Fold alle afsnit ud

Over 100 forskellige uddannelser

Med en erhvervsuddannelse specialiserer du dig fagligt i et erhverv, hvad enten du vil beskæftiges inden for industri, byggeri, handel, transport, service eller sundhed.

Du kan vælge mellem over 100 forskellige erhvervsuddannelser fordelt på fire hovedområder:

Uddannelse, som bygger på din viden og erfaring

Erhvervsuddannelse for voksne bygger videre på den erfaring og uddannelse, du allerede har.

Kompetencer fra arbejde og uddannelse

Har du fx arbejdet som ufaglært i et institutionskøkken, i en produktionsvirksomhed eller på en byggeplads, eller har du AMU-kurser, en tidligere erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse i bagagen, tæller det med, når skolen tilrettelægger dit euv-forløb.

Dit behov for skole og oplæring

En erhvervsuddannelse veksler mellem undervisning på en skole og oplæring i en virksomhed. Har du relevant praktisk erfaring, kan du tage en euv helt eller delvist uden oplæring.

Det er uddannelsesstedet, der vurderer, om din arbejdserfaring og uddannelse er relevant og dermed, om - og i hvilket omfang - du kan få afkortet din uddannelse.

Strukturen på euv

En erhvervsuddannelse består i store træk af et grundforløb og et hovedforløb. Men det samlede forløb kan se forskelligt ud fra person til person.

For at sammensætte en euv, der passer til dig, vil skolen:

 • vurdere dine kompetencer
 • vurdere dit behov for skole og oplæring
 • udarbejde en personlig uddannelsesplan

Vurdering af kompetencer

Som optakt til en euv vil erhvervsskolen vurdere dine samlede kompetencer i forhold til den uddannelse, du søger ind på. Skolen foretager en såkaldt realkompetencevurdering, en RKV, og fastlægger på den baggrund dit uddannelsesforløb.

Vurderingen af dine kompetencer kan vare fra en halv dag til fem dage.

Læs mere om realkompetencevurdering i RKV til euv.

Uddannelsesplan

På baggrund af vurderingen udarbejder skolen en personlig uddannelsesplan. Det sker i samråd med dig, og er du i beskæftigelse, inddrages din arbejdsgiver også.

Grundforløb

Afhængigt af din baggrund kan grundforløbet, der introducerer dig til uddannelsen, vare fra nul til 20 uger. Grundforløbet foregår på en erhvervsskole.

Hovedforløb

Hovedforløbet består af både skoleundervisning og oplæring i en virksomhed. Dets samlede længde varierer fra uddannelse til uddannelse.

De fleste voksne vil følge et standardiseret hovedforløb, der er kortere end det hovedforløb, de unge følger. Som voksen med relevant erhvervserfaring eller forudgående uddannelse vil du typisk følge et hovedforløb, hvor skoleundervisningen er mindst 10 pct. kortere.

Euv1, euv2 eller euv3

Skolen betegner dit samlede uddannelsesforløb som euv1, euv2 eller euv3.

Betegnelserne henviser til den kombination af skoleundervisning og oplæring, der er relevant for den enkelte.

I oversigten kan du se, hvordan din baggrund har betydning for sammensætningen af dit euv-forløb.

 

Din baggrund

Vurdering af kompetencer

Grundforløb

Hovedforløb

Euv1

Minimum 2 års relevant erhvervserfaring

½ - 5 dage

0 uger

Standardiseret euv-hovedforløb med skoleundervisning,
men uden oplæring

Euv2

Nogen relevant erhvervserfaring eller forudgående uddannelse

½ - 5 dage

Op til 20 uger

Standardiseret euv-hovedforløb med skoleundervisning og oplæring

Euv3

Ingen relevant erhvervserfaring eller forudgående uddannelse

½ - 5 dage

Op til 20 uger

Hovedforløb, der svarer til hovedforløbet for unge

Særligt for de merkantile erhvervsuddannelser

Alle, der ønsker at tage kontoruddannelsen eller finansuddannelsen, skal gennemføre det 1-årige studiekompetencegivende forløb.

Se Kontoruddannelsen.

Se Finansuddannelsen.

Har du i forvejen en gymnasial uddannelse, indgår den i vurderingen af dine kompetencer, og dit grundforløb afkortes.

Optagelse og adgang

For at søge optagelse på en euv skal du:

 • være fyldt 25 år

Derudover skal du som hovedregel:

 • have afsluttet folkeskolen eller tilsvarende undervisning
 • have mindst 2,0 i både dansk og matematik, enten ved afgangseksamen i 9. klasse, afsluttende prøver i 10. klasse eller en tilsvarende prøve
 • have en samtale med erhvervsskolen; erhvervsskolen skal vurdere, at du kan gennemføre uddannelsen

Opfylder du ikke karakterkravet, kan erhvervsskolen tilbyde dig en optagelsesprøve i dansk og matematik.

Evt. kan du hæve dit niveau i dansk og matematik på erhvervsskolen eller VUC.

Adgangskursus til erhvervsuddannelserne

Erhvervsskolerne kan tilbyde et adgangskursus til personer, der søger optagelse på en euv uden at opfylde karakterkravet i dansk og matematik. Du tilmelder dig kurset, samtidig med at du søger optagelse på erhvervsuddannelsen.

Læs om erhvervsskolernes Adgangkursus til erhvervsuddannelserne.

Tal i øvrigt med erhvervsskolen om dine muligheder for at skaffe de nødvendige kvalifikationer i dansk og matematik.

Undtagelser fra karakterkravet

Hvis du indgår uddannelsesaftale med en virksomhed, så du har en læreplads, opfylder du adgangskravene til en erhvervsuddannelse og skal ikke opfylde karakterkravet på 2,0 i dansk og matematik.

Du skal heller ikke opfylde karakterkravet, hvis du har to års relevant erhvervserfaring i forhold til den uddannelse, du søger optagelse på.

Grundforløb plus (GF+)

Grundforløb plus (GF+) er et 10-ugers forløb, der foregår på en erhvervsskole. Det introducerer til erhvervsuddannelsen og kan være en mulighed for dig, der fx

 • er gået ud af grundskolen for længere tid siden
 • har brug for at genopfriske nogle skolefag eller erhvervsfaglige færdigheder
 • er usikker på, om du kan gennemføre grundforløb 2 og opfylde overgangskravene til erhvervsuddannelsens hovedforløb
 • har brug for at afklare, hvilken erhvervsuddannelse du vil starte på

Læs mere om Grundforløb plus (GF+).

Læs mere om Optagelse og adgang til euv.

Uddannelsessteder

Erhvervsuddannelseskortet viser, hvilke skoler der udbyder den enkelte erhvervsuddannelse - eller dele af uddannelsen. Vælg uddannelse og speciale, vælg skole, og se mulighederne på den enkelte skole.

Find uddannelsen på Erhvervsuddannelseskortet.

Læs om Erhvervsuddannelseskortet.

Sådan kommer du i gang

Hvis du vil søge optagelse på grundforløbet

Ved du, hvilken erhvervsuddannelse og hvilket uddannelsessted du vil starte på, kan du søge optagelse på uddannelsens grundforløb via Optagelse.dk.

Gå til Optagelse.dk.

Ønsker du mere information om uddannelsesstart, kompetencevurdering mv., kan du henvende dig til den erhvervsskole, der tilbyder uddannelsen.

Hvis du vil søge optagelse på hovedforløbet

Hvis du vil søge optagelse direkte på uddannelsens hovedforløb, skal du henvende dig til skolen i stedet for at søge via Optagelse.dk.

Hvis du er i tvivl

Er du mindre afklaret - er du fx ledig uden egentlig joberfaring, vil du skifte branche, eller er du i tvivl om, om en erhvervsuddannelse er det rigtige valg for dig – så kan du hente inspiration til en afklaring af dine muligheder hos eVejledning.

Find eVejledning.

Er du ledig, kan du også drøfte dine muligheder for at blive faglært med jobcenteret eller din a-kasse.

Kompetencevurdering før eller efter ansøgning til euv

Uanset hvilken erhvervsuddannelse du ønsker at starte på, vil skolens vurdering af dine kompetencer danne grundlag for at fastlægge dit uddannelsesforløb.

Realkompetencevurderingen kan gennemføres som optakt til din uddannelse, efter du har søgt grundforløb via Optagelse.dk. Alternativt kan du tage en realkompetencevurdering, inden du søger erhvervsuddannelsen. Så tæller RKV'en ikke som et uddannelsesforsøg.

Med en forudgående vurdering kan du på forhånd have et klart billede af, hvor lang tid det vil tage dig at gennemføre uddannelsen. 

Resultatet af vurderingen gælder, når du efterfølgende søger erhvervsuddannelsen. Der foretages altså ikke en ny vurdering, når du er optaget.

Henvend dig til skolen, hvis du vil vide, hvordan du kommer i gang med en forudgående realkompetencevurdering. Hvis du ikke er helt sikker på, at du vil starte på erhvervsuddannelsen, så oplys, at du i første omgang vil tilmeldes en RKV.

Du kan læse mere om realkompetencevurdering i RKV til euv.

Økonomi under euv

Din økonomi under euv afhænger af en række forhold, herunder om du er i beskæftigelse eller ledig, og om du har behov for oplæring under uddannelsen.

Hvis du er i beskæftigelse

Hvis du er i beskæftigelse, udbetaler din arbejdsplads lærlingeløn, og virksomheden vil modtage lønrefusion, når du er på skole.

Hvis du er ledig

Hvis du er ledig, er det dit behov for oplæring under uddannelsen, der afgør, om du enten kan søge SU eller opnå lærlingeløn.

Det er erhvervsskolen, der ud fra en samlet vurdering af dine kompetencer afgør, hvad dit euv-forløb skal bestå af, og om der skal indgå oplæring i forløbet.

Hvis euv-forløbet består af skoleperioder uden oplæring

Hvis skolen vurderer, at du har mindst 2 års relevant erhvervserfaring og derfor kan gennemføre en euv uden oplæring, kan du søge SU.

Hvis euv-forløbet er sammensat af både skoleperioder og oplæring

Hvis skolen vurderer, at din uddannelse skal bestå af både skoleperioder og oplæring, kan du – hvis du har en læreplads - opnå lærlingeløn fra lærestedet, og virksomheden vil få lønrefusion, når du er på skole.

Finder du ikke en læreplads, kan du søge SU til grundforløbet og skoloplæringsydelse til hele hovedforløbet.

Lønrefusion for virksomheden

Virksomheden søger om lønrefusion fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) på virk.dk.

Gå til virk.dk.

Erhvervsuddannelse på dagpenge

Er du ledig, fyldt 30 år og ufaglært, kan du blive faglært, mens du er på dagpenge. Læs mere om mulighederne i Erhvervsuddannelse på dagpenge.

Mere om økonomi under euv

Læs mere om økonomi og tilskudsordninger i Økonomi under euv.

Videre med en erhvervsuddannelse

En euv for voksne giver samme kompetencer som en eud, en erhvervsuddannelse for unge.

Du afslutter din erhvervsuddannelse med et svendebrev eller uddannelsesbevis, og du har de samme vilkår for at læse videre.

Læs mere om mulighederne for at tage en videregående uddannelse efter en erhvervsuddannelse.

Adgangskortet

I Adgangskortet kan du undersøge, hvilke videregående uddannelser den enkelte erhvervsuddannelse giver adgang til.

Gå til Adgangskortet.

Eller læs mere om Adgangskortet.

Få mere at vide

Læs om Euv - Erhvervsuddannelse for voksne på Undervisningsministeriets hjemmeside.

Læs om Erhvervsuddannelse på ug.dk.

Læs om Realkompetence på ug.dk.

Virksomheder kan downloade guiden "Sådan får I en voksenelev" fra Undervisningsministeriets side Gode råd og regler om ansættelse af elever