klassebillede af euv-elever
Grundskoleniveau mv.

Adgangskursus til erhvervsuddannelserne

Hvis du vil starte på en erhvervsuddannelse for voksne (euv), men mangler forudsætninger i dansk og matematik, kan erhvervsskolen tilbyde dig et adgangskursus.

Fakta

Navn:
Adgangskursus til erhvervsuddannelserne
Type:
Grundskoleniveau mv.
Varighed:
105 - 180 timer pr. fag
Adgangskrav:
25 år + vurdering fra skolen
Økonomi:
120 kr. pr. fag. Mulighed for SU

Kurset skal sikre, at du opfylder adgangskravene og bliver klar til at gennemføre erhvervsuddannelsen.

Adgangskurset henvender sig til dig, der er fyldt 25 år og søger optagelse på en euv.

Fold alle afsnit ud

Om kurset

Når du søger optagelse på en erhvervsuddannelse for voksne (euv), skal du opfylde de generelle adgangskrav. Det vil sige, at du skal have afsluttet folkeskolen eller tilsvarende undervisning med mindst 2 i både dansk og matematik.

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan skolen tilbyde dig et adgangskursus og optage dig på betingelse af, at kurset bestås.

Fag på adgangskurset

Adgangskurset består af fag på niveau med folkeskolens 9. klasse.

Det kan indeholde fagene:

  • Dansk, niveau G eller
  • Dansk som andetsprog, niveau G
  • Matematik, niveau G

Du får undervisning i det eller de fag, som du mangler.

Afhængigt af dit behov kan du enten få undervisning i dansk eller dansk som andetsprog.

Eksamen

Fagene afsluttes med en prøve, og skolen udsteder et prøvebevis.

Uddannelsessteder

Adgangskurset kan udbydes af erhvervsskoler, der tilbyder grundforløbets 2. del (GF2) eller grundforløb plus (GF+) i den erhvervsuddannelse, du søger optagelse på.

Hvis skolen ikke selv udbyder adgangskurset, kan den henvise dig til en anden skole.

Varighed

Kursets enkelte fag varer:

  • Dansk: 120 timer
  • Dansk som andetsprog: 180 timer
  • Matematik: 105 timer

Adgangskurset kan tilrettelægges forskelligt fra skole til skole. Skolen kan oplyse om, hvordan du kan gennemføre kurset.

Adgangskrav

Du kan få tilbud om adgangskursus, hvis du

  • Er fyldt 25 år
  • Ønsker at søge optagelse på en erhvervsuddannelse for voksne
  • Mangler karakteren 2 i dansk og matematik for at opfylde de generelle adgangskrav

Du skal opfylde alle tre kriterier. Skolen skal desuden vurdere, at adgangskurset er det rigtige tilbud til dig.

Hvem har ikke adgang?

Du får ikke tilbud om adgangskursus, hvis du allerede opfylder de generelle adgangskrav.

Adgangskurset er heller ikke relevant, hvis du har en uddannelsesaftale med en virksomhed, eller hvis skolen vurderer, at du har erhvervserfaring nok til at starte direkte på uddannelsens hovedforløb (euv1). I begge tilfælde er du nemlig fritaget fra at opfylde de generelle adgangskrav til erhvervsuddannelserne.

Anden forberedende undervisning

Skolen kan vejlede dig til anden forberedende undervisning, fx almen voksenuddannelse (AVU), hvis den vurderer, at det giver dig bedre forudsætninger for at starte på euv.

Ansøgning og optagelse

Du søger via Optagelse.dk.  Det sker samtidig med, at du søger optagelse på erhvervsuddannelsens grundforløb 2 (GF2) eller grundforløb plus (GF+).

I Optagelse.dk får du mulighed for at angive, at du mangler forudsætninger i dansk og matematik. Så kan erhvervsskolen tilbyde dig en optagelsesprøve og på den baggrund vurdere, om adgangskurset vil give dig den bedste start på uddannelsen.

Gå til Optagelse.dk.

Betinget optag

Hvis skolen vurderer, at adgangskurset kan give dig forudsætninger for at gennemføre erhvervsuddannelsen, optages du på euv på betingelse af, at du undervejs vil bestå adgangskurset. Det kaldes betinget optag.

Når du består adgangskurset, opfylder du betingelserne, og du er optaget på erhvervsuddannelsen.

Betinget optag på dimensionerede uddannelser

Vær opmærksom på, om den uddannelse, du søger, er dimensioneret. På en dimensioneret uddannelse er pladserne begrænset til et antal kvotepladser.

Når du søger betinget optag på en uddannelse med et begrænset antal kvotepladser, får du adgang på lige fod med andre ansøgere. På en dimensioneret uddannelse er du derfor ikke garanteret optagelse, selv om du gennemfører adgangskurset.

Læs mere om dimensionerede erhvervsuddannelser.

Økonomi

Det koster 120 kr. pr. fag at deltage i adgangskurset.

Du kan søge SU til adgangskurset, hvis du gennemfører kurset som heltidsundervisning og i øvrigt opfylder betingelserne.

Få mere at vide

Om erhvervsuddannelse for voksne - euv på UddannelsesGuiden.

Om adgangskurser til erhvervsuddannelserne på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside.