Omsorg, sundhed og pædagogik

Her finder du erhvervsuddannelser, der uddanner dig i at tage dig af andre mennesker, både børn, unge og ældre. Du kan vælge en uddannelse med fokus på pædagogik eller en uddannelse med fokus på sygepleje og sundhedsfremme.

På den pædagogiske assistentuddannelse lærer du at arbejde med børn, unge eller voksne med særlige behov. Social- og sundhedsuddannelserne lærer dig at hjælpe ældre mennesker i hjemmet og syge eller handicappede mennesker på et hospital eller en institution.

Tandklinikassistentuddannelsen giver dig viden om pasning af tænder og om arbejdet på en tandklinik. På uddannelsen til hospitalsteknisk assistent lærer du at bruge teknologisk måleudstyr til at undersøge fx hørelsen og hjernen.

Erhvervsuddannelserne giver dig indblik i, hvad der skal til, for at mennesker kan trives, udvikle sig og få en god hverdag, hvad enten du arbejder med børn, voksne, ældre eller syge.

Du kan også finde erhvervsuddannelser for dig, der vil arbejde professionelt med velvære og livskvalitet for mennesker, fx pleje af krop, hår og hud.

Uddannelserne kan føre til arbejde i kommuner, på hospitaler, tandklinikker, børneinstitutioner og lignende. Nogle uddannelser peger mod job i private virksomheder, evt. som selvstændig. De fleste af uddannelserne giver dig også mulighed for at læse videre på en videregående uddannelse.