Elev inden for specialet administration
Erhvervsuddannelse (EUD)

Kontoruddannelsen

Som kontoruddannet med speciale løser du opgaver på et kontor inden for et bestemt område. Du lærer fx at tage dig af kundehenvendelser, markedsføring, økonomi og informationsopgaver.

Fakta

Navn:
Kontoruddannelse med specialer
Varighed:
Ca. 4 år
Specialer:
Administration, advokatsekretær, lægesekretær, offentlig administration, rejseliv, revision, spedition og shipping, økonomi
Adgangskrav:
9./10. klasse eller tilsvarende + karakteren 02 i dansk og matematik
Skolepraktik:
Mulighed for skolepraktik
Ny mesterlære:
Mulighed for ny mesterlære
Eux:
Obligatorisk eux
Økonomi:
SU og elevløn

En vigtig del af arbejdet går ud på at have kontakt med andre, fx kunder, både mundtligt og skriftligt. Du bruger it til en stor del af dit arbejde.

Kontoruddannelsen skal tages med eux. Det vil sige, at du også skal tage en række fag på gymnasialt niveau.

Som kontoruddannet med speciale kan du arbejde inden for dit område i stat, kommune og region eller i private virksomheder.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Kontoruddannelsen giver en grundlæggende viden om administration og økonomi. Du lærer også om kontakt med kunder, service og hvordan du arbejder med tekstbehandling, regneark, databaser og andre it-programmer.

Du kan afslutte med specialerne administration, advokatsekretær, lægesekretær, offentlig administration, rejseliv, revision, spedition og shipping eller økonomi.

 • Administration: Du lærer at tage dig af firmaets forskellige administrative funktioner, så du fx kan deltage i projektstyring, opdatering af hjemmesider, sagsbehandling mv. Du lærer også at formulere dig på andre sprog og bruge it-programmer.
 • Advokatsekretær: Du lærer om retssager og at lave dokumenter som fx stævninger, testamenter og lignende.
 • Lægesekretær: Du lærer om journalskrivning og kontakt med offentlige myndigheder, laboratorier, patienter og andre sygehuse.
 • Offentlig administration: Du lærer om journalarbejde og informationsopgaver. Du lærer også sagsbehandling. Det kan fx være en borgers henvendelse til kommunen, hvor du finder oplysninger og foreslår løsninger.
 • Revision: Du lærer om forskellige regnskabsopgaver og at være med ved gennemgang af virksomheders regnskaber.
 • Rejseliv: Du lærer at planlægge og lave tilbud på rejser og ophold og foretage beregninger. Du lærer at yde service overfor kunder og gæster og at have kontakt til fx overnatningssteder og museer.
 • Spedition og shipping: Du lærer om, hvordan man planlægger transporter, fx sender varer mellem lande. Du lærer at lave de nødvendige dokumenter og sørge for fx forsikring.
 • Økonomi: Du lærer at lave regnskaber og budgetter. Du lærer fx at bogføre indtægter, udgifter og lønninger i en virksomhed og at deltage i virksomhedens økonomistyring.

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen består af:

 • Et grundforløb, der tages på en erhvervsskole og varer 20 eller 40 uger
 • En 1-årig studiekompetencegivende del af eux
 • Et hovedforløb, der veksler mellem praktikperioder og skoleforløb. Du kan vælge mellem flere forskellige specialer.

Eux

Du skal tage eux i forbindelse med, at du tager kontoruddannelsen. Det vil sige, at du også skal tage en række fag på gymnasialt niveau (eux-fag). Du gennemfører den studiekompetencegivende del af eux som et 1-årigt forløb, der ligger mellem grundforløbet og hovedforløbet. Med det studiekompetencegivende år opnår du det, man kalder generel studiekompetence, og du har derfor de samme muligheder for at læse videre som dem, der har en gymnasial eksamen. Se mere om Eux.

Bemærk, at der er adgangskrav til det studiekompetencegivende år.

Fag

På skolen undervises du fx i:

 • Brug af it
 • Administration
 • Kommunikation
 • Service
 • Økonomi
 • Regnskab
 • Markedsføring
 • Lovgivning

Du har også fag, der passer specielt til det område, du vælger.

På den studiekompetencegivende del af eux har du fag på gymnasialt niveau.

På kontoruddannelse med specialer gennemfører du i alt følgende fag på gymnasialt niveau: dansk A, engelsk B, informationsteknologi B, samfundsfag C, organisation C, afsætning C, matematik C og erhvervsøkonomi C. Derudover enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B samt enten erhvervsret C, andet fremmedsprog C eller kulturforståelse C.

Praktik

I praktiktiden bliver du oplært i de arbejdsopgaver, som hører til uddannelsen. Praktikken foregår på en arbejdsplads eller evt. i et praktikcenter.

Eksamen

Du afslutter hele uddannelsen med en fagprøve og modtager fagprøvebevis og eux-bevis.

Du har mulighed for at stige af efter den studiekompetencegivende del af eux og benytte dit bevis til at søge optagelse på en videregående uddannelse. NB: Der forventes at blive ændret i denne mulighed med vedtagelsen af gymnasiereformen i slutningen 2016.

Med kontoruddannelsen har du de samme muligheder for at læse videre som dem, der har en gymnasial eksamen. Husk at du også skal opfylde eventuelle specifikke adgangskrav til en videregående uddannelse.

Særligt for studenter

Hvis du i forvejen har en gymnasial uddannelse, skal du tage et afkortet grundforløb, og du skal ikke tage den studiekompetencegivende del af eux.

Med en afsluttet højere handelseksamen (hhx) består din uddannelse af et 5-ugers grundforløb efterfulgt af en grundforløbsprøve og et hovedforløb med praktik.

Med en afsluttet studentereksamen (stx), højere teknisk eksamen (htx) eller højere forberedelseseksamen (hf) består din uddannelse af et 10-ugers grundforløb efterfulgt af en grundforløbsprøve og et hovedforløb med praktik.

Se under Adgangskrav og deltagerforudsætninger hvilke fag, du skal gennemføre på det afkortede grundforløb.

Uddannelsessteder

Grundforløbets 1. del kan tages på alle erhvervsskoler. Hvis du allerede ved grundforløbets start ved, hvilken uddannelse du sigter mod, er det en fordel at vælge en skole med en fagretning, der leder mod den ønskede uddannelse.

Grundforløbets 2. del kan tages på forskellige skoler rundt om i landet. Se kortet øverst til højre.

Bemærk: Skoler, der udbyder grundforløbets 2. del, udbyder ofte også uddannelsens hovedforløb, men ikke altid. Tjek skolens hjemmeside.

Læs mere i Hvor foregår erhvervsuddannelsen?

Adgangskrav og deltagerforudsætninger

For at begynde på en erhvervsuddannelses grundforløb skal du altid have opfyldt din undervisningspligt. Det har du, når du har afsluttet folkeskolen eller har modtaget tilsvarende undervisning.

Adgangskrav til grundforløbet

Du skal have mindst 2,0 i gennemsnitskarakter i både dansk og matematik til afgangsprøven i 9. eller 10. klasse eller en tilsvarende prøve. Kommer du direkte fra 9. eller 10. klasse, skal du være vurderet uddannelsesparat.

Hvis du har en uddannelsesaftale med en virksomhed, opfylder du adgangskravene til en erhvervsuddannelse. Du skal dog altid have opfyldt din undervisningspligt.

Hvis du har en gymnasial uddannelse, opfylder du også adgangskravene.

Adgangskrav ved overgangen til det studiekompetencegivende år

Der er også adgangskrav, når du skal videre på den studiekompetencegivende del af eux.

For at kunne gå i gang med den studiekompetencegivende del af eux skal du have gennemført fagene:

 • Informationsteknologi på C-niveau
 • Erhvervsøkonomi på C-niveau
 • Organisation på C-niveau
 • Afsætning på C-niveau
 • Matematik på C-niveau
 • Dansk på C-niveau
 • Engelsk på C-niveau
 • Samfundsfag på C-niveau

For at starte på uddannelsens hovedforløb skal du desuden have en uddannelsesaftale.

Særligt for studenter
Er du student, tager du et afkortet grundforløb og går videre på hovedforløbet. Du skal ikke tage det studiekompetencegivnde år. Der er følgende krav ved overgangen til hovedforløbet: 

 • Med en afsluttet hhx skal du på grundforløbet udelukkende have gennemført det uddannelsesspecifikke fag.
 • Med en afsluttet stx, htx eller hf skal du på grundforløbet have gennemført fagene erhvervsøkonomi C, afsætning C, informationsteknologi C samt det uddannelsesspecifikke fag.

For at starte på uddannelsens hovedforløb skal du desuden have en uddannelsesaftale.

Deltagerforudsætninger

Med denne uddannelse er det vigtigt, at du:

 • Er serviceminded og god til at tale med kunder
 • Er god til at formulere dig på dansk
 • Er god til fremmedsprog
 • Kan arbejde omhyggeligt, præcist og koncentreret
 • Er indstillet på at bruge it-værktøjer
 • Er indstillet på at sidde meget ved en computer
 • Har lyst til løbende at dygtiggøre dig og udbygge din specialviden
 • Kan arbejde både selvstændigt og sammen med andre

Med speciale i offentlig administration eller som lægesekretær skal du være omstillingsparat, da nogle opgaver er politisk styrede og ofte skal laves på en ny måde. Du skal også kunne vise forståelse for andre mennesker, da du er tæt på borgere og patienter.

Med speciale i økonomi, revision eller spedition og shipping skal du være god til tal og interesseret i, hvordan en virksomhed fungerer.

Ansøgning og optagelse

Der er flere måder at begynde en erhvervsuddannelse på. Måden afhænger af din alder og baggrund, når du starter.

Efter 9. eller 10. klasse

Ansøgningsfristen er 1. marts, hvis du starter på en erhvervsuddannelse direkte fra 9. eller 10. klasse eller inden 1. september året efter, at du er gået ud af skolen. Du ansøger om optagelse gennem www.optagelse.dk. Du får skriftligt svar i slutningen af juni. Læs mere i Ansøgning og optagelse, hvis du går i 9. eller 10. klasse.

Du starter normalt i et grundforløb, der varer 1 år (2 X 20 uger) og omfatter en fagretning. Efter de første 20 uger skal du beslutte, hvilket hovedforløb du vil gennemføre, før du går igang med det studiekompetencegivende år. Læs mere om grundforløb og fagretninger i Grundforløbet på en erhvervsuddannelse.

Med gymnasial eksamen

Hvis du søger optagelse på baggrund af en gymnasial uddannelse, dvs. en afsluttet stx, hhx, htx eller hf, ansøger du også gennem www.optagelse.dk . Erhvervsuddannelserne starter 2 gange om året. Kontakt evt. en erhvervsskole og hør nærmere.

Du starter i et grundforløb, der varer max 10 uger.

Under 25 år

Hvis du er gået ud af skolen for mere end 1 år siden og er under 25 år, ansøger du også gennem www.optagelse.dk. Erhvervsuddannelserne starter 2 gange om året. Kontakt evt. en erhvervsskole og hør nærmere. Læs mere i Ansøgning og optagelse, hvis du er gået ud af skolen.

Du starter din uddannelse med grundforløbets 2. del (20 uger). Læs mere i Erhvervsuddannelse for dig, der er gået ud af skolen.

Bemærk: På kontoruddannelsen skal du have gennemført 8 fag på c-niveau, inden du kan gå videre på den studiekompetencegivende del af eux. At gennemføre disse på grundforløbet kan være hårdt, hvorfor det kan være en fordel, at du har taget nogle af fagene i forvejen og dermed har merit, når du starter i grundforløbet.

Over 25 år

Er du fyldt 25 år, skal du kontakte en vejleder eller en erhvervsskole og få vurderet dine kompetencer. Du starter på din uddannelse efter en konkret vurdering. Uddannelsen tilrettelægges individuelt og afhængigt af dine erfaringer. Læs mere i Erhvervsuddannelser for voksne.

Bemærk - praktikvejen

Hvis du har en uddannelsesaftale med en arbejdsgiver, kan du vælge at begynde direkte i praktik. Er du under 25 år, skal du dog også gennemføre grundforløbets 2. del. Læs mere i Skolevejen og praktikvejen.

Bemærk - ny mesterlære

Det er muligt at tage uddannelsen som ny mesterlære, der normalt erstatter det meste af skoleundervisningen på grundforløbet med praktisk oplæring i en virksomhed. Dog skal mesterlære på kontoruddannelsen tages med eux, hvis du ikke har en gymnasial uddannelse i forvejen. Det betyder, at du skal have 1 års skoleundervisning, da de gymnasiale fag på eux typisk ikke kan læses i virksomheden. For at kunne tage uddannelsen som mesterlære kræver det også, at du kan finde en virksomhed, der vil indgå en mesterlæreaftale med dig. Du skal desuden være opmærksom på, at du skal gennemføre 8 fag på c-niveau i løbet af grundforløbet. Læs mere i Ny mesterlære.

Find en praktikplads

Du skal selv finde en praktikplads og indgå en skriftlig uddannelsesaftale med praktikstedet. Det kan være vanskeligt, men du kan eventuelt få hjælp af skolen. Læs mere i Sådan søger du praktikplads.

På hjemmesiden www.praktikpladsen.dk kan du finde oplysninger om praktikpladssituationen på kontoruddannelse med specialer. Du kan også se, hvilke virksomheder, der er godkendt til at ansætte elever, og hvilke der har opslået ledige praktikpladser.

Hvis du ikke kan finde en praktikplads, har du mulighed for at komme i skolepraktik. Skolepraktikken foregår i et praktikcenter. Læs mere om Skolepraktik.

Uddannelsesaftaler

Der blev i 2015 indgået 998 uddannelsesaftaler i administration, 15 i advokatsekretær, 304 i lægesekretær, 927 i offentlig administration, 22 i rejseliv, 203 i revision, 409 i spedition og shipping, 411 i økonomi og 23 i kontorservice.

Erhvervsuddannelse for voksne

Hvis du er fyldt 25 år, tager du en særligt tilrettelagt erhvervsuddannelse for voksne (euv). Uddannelsen tilrettelægges på baggrund af en kompetencevurdering, dvs. en vurdering af den uddannelse og den erfaring, du allerede har. Din uddannelse bliver dermed i de fleste tilfælde kortere. Læs mere om euv i Erhvervsuddannelser for voksne.

Vær opmærksom på, at alle, der ønsker at tage kontoruddannelsen, skal gennemføre den studiekompetencegivende del af eux, som er en række fag på gymnasialt niveau (eux-fag). Har du i forvejen en gymnasial uddannelse, indgår den i vurderingen af dine kompetencer, og dit grundforløb afkortes.

For at starte på en euv skal du kontakte den erhvervsskole, der tilbyder uddannelsen. Se kortet øverst til højre.

Hvis du er fyldt 25 år, kan du evt. blive ansat som voksenlærling til en forhøjet lærlingeløn. Læs om muligheder og betingelser i Voksenlærling.

Økonomi

Uddannelsen er gratis. Du får elevløn fra den dag, din uddannelsesaftale træder i kraft, altså både i praktik- og skoleperioderne.

Elevlønnen er aftalt mellem arbejdsgivere og den faglige organisation på området. Begyndelseslønnen for elever i erhvervsuddannelserne ligger typisk mellem 9.500 kr. og 12.500 kr. om måneden og stiger for hvert år.

Begynder du hovedforløbet med skoleophold, får du ikke løn i den første skoleperiode, medmindre du har en uddannelsesaftale. Du kan søge SU, hvis du er over 18 år.

Er du i skolepraktik, er ydelsen ca. 2.800 kr. pr. måned, hvis du er under 18 år, og ca. 6.800 kr. pr. måned, hvis du er over 18 år.

Du kan på visse betingelser få tilskud til dækning af dine transportudgifter.

Jobmuligheder

Med en kontoruddannelse kan du finde job i mange forskellige virksomhedstyper afhængigt af dit valg af speciale.

Mere uddannelse

Du er startet på erhvervsuddannelsen efter 31. juli 2015

Efter endt uddannelse har du mulighed for at søge optagelse på en videregående uddannelse, dvs. en erhvervsakademi-, professionsbachelor- eller universitetsuddannelse.

Du har også mulighed for at stige af efter den studiekompetencegivende del af eux og benytte dit bevis til at søge optagelse på en videregående uddannelse. Du kan altså videreuddanne dig på samme vilkår som personer med en gymnasial eksamen. NB: Der forventes at blive ændret i denne mulighed med vedtagelsen af gymnasiereformen i slutningen 2016.

Husk, at du i begge tilfælde skal opfylde eventuelle specifikke adgangskrav til en videregående uddannelse.

Du er startet på erhvervsuddannelsen før 1. august 2015

Har du påbegyndt din erhvervsuddannelse før 1. august 2015, gælder der andre regler for adgang til videregående uddannelse. Se dine muligheder i Videre som faglært.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på følgende niveauer i den danske kvalifikationsramme for livslang læring:

 • Kontoruddannelse med specialer: niveau 4

Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for ungdomsuddannelser.

Uddannelsens veje

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Ingen relevante arrangementer til denne uddannelse

Sophus Emil Hansen er 20 år og under uddannelse som kontorelev i Randers Kommune.
...

Zoom ind og sammenlign uddannelser.