Elev inden for specialet administration
Erhvervsuddannelse (EUD)

Kontoruddannelsen

Som kontoruddannet med speciale løser du opgaver på et kontor inden for et bestemt område. Du lærer fx at tage dig af kundehenvendelser, markedsføring, økonomi og informationsopgaver.

Fakta

Navn:
Kontoruddannelse med specialer
Varighed:
Ca. 4 år
Specialer:
Administration, advokatsekretær, lægesekretær, offentlig administration, revision, spedition og shipping, økonomi
Adgangskrav til grundforløb:
Folkeskolens afgangseksamen el. tilsvarende med karakteren 2,0 i dansk og matematik
Overgangskrav til hovedforløb:
Vær opmærksom på, at der er specifikke krav ved overgangen til det studiekompetencegivende forløb samt til hovedforløbet
Skolepraktik:
Mulighed for skolepraktik
Eux:
Obligatorisk eux
Økonomi:
SU og elevløn

En vigtig del af arbejdet går ud på at have kontakt med andre, fx kunder, både mundtligt og skriftligt. Du bruger it til en stor del af dit arbejde.

Kontoruddannelsen skal tages med eux. Det vil sige, at du også skal tage en række fag på gymnasialt niveau.

Som kontoruddannet med speciale kan du arbejde inden for dit område i stat, kommune og region eller i private virksomheder.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Kontoruddannelsen giver en grundlæggende viden om administration og økonomi. Du lærer også om kontakt med kunder, service og hvordan du arbejder med tekstbehandling, regneark, databaser og andre it-programmer.

Eux

Kontoruddannelsen skal tages som eux-forløb. Med eux kombinerer du erhvervsuddannelsen med en gymnasial eksamen og opnår generel studiekompetence. Efter endt uddannelse har du en erhvervsfaglig studentereksamen. Det betyder, at du har de samme muligheder for at læse videre som dem, der har en gymnasial uddannelse.

Du kan afslutte med specialerne administration, advokatsekretær, lægesekretær, offentlig administration, revision, spedition og shipping eller økonomi.

 • Administration: Du lærer at tage dig af firmaets forskellige administrative funktioner, så du fx kan deltage i projektstyring, opdatering af hjemmesider, sagsbehandling mv. Du lærer også at formulere dig på andre sprog og bruge it-programmer.
 • Advokatsekretær: Du lærer om retssager og at lave dokumenter som fx stævninger, testamenter og lignende.
 • Lægesekretær: Du lærer om journalskrivning og kontakt med offentlige myndigheder, laboratorier, patienter og andre sygehuse.
 • Offentlig administration: Du lærer om journalarbejde og informationsopgaver. Du lærer også sagsbehandling. Det kan fx være en borgers henvendelse til kommunen, hvor du finder oplysninger og foreslår løsninger.
 • Revision: Du lærer om forskellige regnskabsopgaver og at være med ved gennemgang af virksomheders regnskaber.
 • Spedition og shipping: Du lærer om, hvordan man planlægger transporter, fx sender varer mellem lande. Du lærer at lave de nødvendige dokumenter og sørge for fx forsikring.
 • Økonomi: Du lærer at lave regnskaber og budgetter. Du lærer fx at bogføre indtægter, udgifter og lønninger i en virksomhed og at deltage i virksomhedens økonomistyring.

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen består af:

 • Et grundforløb, der tages på en erhvervsskole og varer 20 eller 40 uger
 • Et studiekompetencegivende forløb, der varer 1 år og ligger mellem grundforløbet og hovedforløbet 
 • Et eux-hovedforløb, der veksler mellem praktikperioder og skoleforløb. Du kan vælge mellem flere forskellige specialer.

Fag på gymnasialt niveau

Kontoruddannelsen skal tages som eux-forløb. Det betyder, at du skal have en række fag på gymnasialt niveau. Nogle af fagene skal du gennemføre på grundforløbet, inden du kan starte på det studiekompetencegivende forløb. Andre fag skal du gennemføre, mens du går på det studiekompetencegivende forløb, og inden du kan starte på hovedforløbet.

Se reglerne i afsnittet Adgangskrav og overgangskrav.

I løbet af kontoruddannelsen gennemfører du følgende fag på gymnasialt niveau:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Samfundsfag C
 • Informatik B
 • Erhvervsøkonomi C
 • Organisation C
 • Afsætning C
 • Matematik C
 • Enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B
 • Enten erhvervsjura C, andet fremmedsprog C eller kulturforståelse C

Du har også fag, der passer specielt til det område, du vælger.

Praktik

I praktiktiden bliver du oplært i de arbejdsopgaver, som hører til uddannelsen. Praktikken foregår på en arbejdsplads eller evt. i et praktikcenter.

Eksamen

Det studiekompetencegivende forløb afsluttes med en række prøver, der giver dig bevis for eux 1. del. Du skal have bevis for eux 1. del, før du kan gå videre til skoleundervisningen i uddannelsens hovedforløb.

Du afslutter hele uddannelsen med en gymnasial eksamen og en fagprøve. Du modtager fagprøvebevis og eux-bevis (erhvervsfaglig studentereksamen).

Særligt for studenter

Hvis du i forvejen har en gymnasial uddannelse, skal du tage et afkortet grundforløb, og du skal ikke tage det studiekompetencegivende forløb.

Med en afsluttet merkantil studentereksamen (hhx) består din uddannelse af et 5-ugers grundforløb efterfulgt af en grundforløbsprøve og et hovedforløb med praktik.

Med en afsluttet almen studentereksamen (stx), teknisk studentereksamen (htx), hf-eksamen eller eux består din uddannelse af et 10-ugers grundforløb efterfulgt af en grundforløbsprøve og et hovedforløb med praktik.

Se i afsnittet Adgangskrav hvilke fag, du skal gennemføre på det afkortede grundforløb.

Uddannelsessteder

Grundforløbets 1. del kan tages på alle erhvervsskoler. Hvis du allerede ved grundforløbets start ved, hvilken uddannelse du sigter mod, er det en fordel at vælge en skole med en fagretning, der leder mod den ønskede uddannelse.

Grundforløbets 2. del kan tages på forskellige skoler rundt om i landet. Se kortet øverst til højre.

Bemærk: Skoler, der udbyder grundforløbets 2. del, udbyder ofte også uddannelsens hovedforløb, men ikke altid. Tjek skolens hjemmeside.

Læs mere i Hvor foregår erhvervsuddannelsen?

Deltagerforudsætninger

Med denne uddannelse er det vigtigt, at du:

 • Er serviceminded og god til at tale med kunder
 • Er god til at formulere dig på dansk
 • Er god til fremmedsprog
 • Kan arbejde omhyggeligt, præcist og koncentreret
 • Er indstillet på at bruge it-værktøjer
 • Er indstillet på at sidde meget ved en computer
 • Har lyst til løbende at dygtiggøre dig og udbygge din specialviden
 • Kan arbejde både selvstændigt og sammen med andre

Med speciale i offentlig administration eller som lægesekretær skal du være omstillingsparat, da nogle opgaver er politisk styrede og ofte skal laves på en ny måde. Du skal også kunne vise forståelse for andre mennesker, da du er tæt på borgere og patienter.

Med speciale i økonomi, revision eller spedition og shipping skal du være god til tal og interesseret i, hvordan en virksomhed fungerer.

Adgangskrav og overgangskrav

Der er adgangskrav til erhvervsuddannelsens grundforløb. Der er også specifikke overgangsskrav, som du skal opfylde, inden du kan gå videre på det studiekompetencegivende forløb og derefter til hovedforløbet.

Adgangskrav til grundforløbet

For at begynde på en erhvervsuddannelses grundforløb skal du opfylde følgende krav:

 • Du skal have bestået folkeskolens afgangseksamen eller en tilsvarende prøve
 • Du skal have fået mindst 2,0 i gennemsnitskarakter i både dansk og matematik til afgangseksamen i 9. eller 10. klasse eller en tilsvarende prøve

Kommer du direkte fra 9. eller 10. klasse, skal du desuden være vurderet uddannelsesparat og have indsendt din studievalgsportfolio sammen med din ansøgning på optagelse.dk.

Hvis du har en uddannelsesaftale med en virksomhed, opfylder du adgangskravene til en erhvervsuddannelse. Du skal dog altid have opfyldt din undervisningspligt.

Læs mere i Adgangskrav til erhvervsuddannelserne

Hvis du har en gymnasial uddannelse, opfylder du også adgangskravene.

Overgangskrav til det studiekompetencegivende forløb

For at kunne gå i gang med det studiekompetencegivende forløb, skal du i grundforløbet have gennemført fagene:

 • Dansk C, engelsk C og samfundsfag C (på grundforløbets 1. del)
 • Informationsteknologi C, erhvervsøkonomi C, organisation C, afsætning C og matematik C (på grundforløbets 2. del)

Du skal samlet have opnået et gennemsnit på 2,0 i de anførte fag.

Bemærk: Du skal altså have gennemført i alt 8 fag på c-niveau på grundforløbet. Hvis du hører til dem, der starter uddannelsen i grundforløbets 2. del, er det en fordel at have taget nogle af fagene, inden du starter i grundforløbet.

Overgangskrav til hovedforløbet

For at kunne gå i gang med skoleundervisningen i hovedforløbet, skal du have opnået bevis for eux 1. del. Det opnår du ved at gennemføre det studiekompetencegivende forløb og bestå eksamen i den gymnasiale del af eux-forløbet.

I det studiekompetencegivende forløb skal du gennemføre følgende fag og niveauer:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Informatik B
 • Enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B
 • Enten erhvervsjura C, andet fremmedsprog C eller kulturforståelse C
 • En række valgfag

Du skal også udarbejde et erhvervsområdeprojekt og et eksamensprojekt.

Eksamen består af prøver i mindst 6 gymnasiale fag, der udtrækkes. Dit samlede karaktergennemsnit i prøverne skal være mindst beståkarakter. Du skal også bestå en mundtlig prøve med udgangspunkt i dit eksamensprojekt, samt en prøve i den større skriftlige opgave.

Når du har bestået eksamen, modtager du bevis for eux 1. del.

For at starte på uddannelsens hovedforløb skal du desuden have en uddannelsesaftale eller en aftale om skolepraktik.

Særligt for studenter

Er du student, tager du et afkortet grundforløb og går videre på hovedforløbet. Du skal ikke tage det studiekompetencegivende forløb. Der er følgende krav ved overgangen til hovedforløbet: 

 • Med en afsluttet hhx skal du på grundforløbet udelukkende have gennemført det uddannelsesspecifikke fag.
 • Med en afsluttet almen stx, htx eller hf skal du på grundforløbet have gennemført fagene erhvervsøkonomi C, afsætning C, informationsteknologi C samt det uddannelsesspecifikke fag.

For at starte på uddannelsens hovedforløb skal du desuden have en uddannelsesaftale eller en aftale om skolepraktik.

Ansøgning og optagelse

Der er flere måder at begynde en erhvervsuddannelse på. Måden afhænger af din alder og baggrund, når du starter.

Efter 9. eller 10. klasse

Ansøgningsfristen er 1. marts, hvis du starter på en erhvervsuddannelse direkte fra 9. eller 10. klasse eller inden 1. september året efter, at du er gået ud af skolen. Du ansøger om optagelse gennem www.optagelse.dk. Du får skriftligt svar i slutningen af juni. Læs mere i Ansøgning og optagelse, hvis du går i 9. eller 10. klasse.

Du starter normalt i et grundforløb, der varer 1 år (2 X 20 uger) og omfatter en fagretning. Efter de første 20 uger skal du beslutte, hvilket hovedforløb du vil gennemføre, før du går igang med det studiekompetencegivende år. Læs mere om grundforløb og fagretninger i Grundforløbet på en erhvervsuddannelse.

Se skolernes udbud af fagretninger i Fagretningsnøglen.

Med gymnasial eksamen

Hvis du søger optagelse på baggrund af en gymnasial uddannelse, dvs. en afsluttet stx, hhx, htx eller hf, ansøger du også gennem www.optagelse.dk . Erhvervsuddannelserne starter 2 gange om året. Kontakt evt. en erhvervsskole og hør nærmere.

Du starter i et grundforløb, der varer max 10 uger.

Under 25 år

Hvis du er gået ud af skolen for mere end 1 år siden og er under 25 år, ansøger du gennem www.optagelse.dk. Erhvervsuddannelserne starter 2 gange om året. Kontakt evt. en erhvervsskole og hør nærmere. Læs mere i Ansøgning og optagelse, hvis du er gået ud af skolen.

Du starter din uddannelse med grundforløbets 2. del (20 uger). Læs mere i Erhvervsuddannelse for dig, der er gået ud af skolen.

Bemærk: På kontoruddannelsen skal du have gennemført 8 fag på c-niveau, inden du kan gå videre på det studiekompetencegivende forløb. At gennemføre disse på grundforløbet kan være hårdt, hvorfor det kan være en fordel, at du har taget nogle af fagene i forvejen og dermed har merit, når du starter i grundforløbet.

Over 25 år

Er du fyldt 25 år, ansøger du gennem www.optagelse.dk. Som en del af optagelsen gennemfører erhvervsskolen en vurdering af dine kompetencer og fastlægger dit uddannelsesforløb på grundlag af vurderingen. Læs mere i Erhvervsuddannelser for voksne.

Bemærk - praktikvejen

Hvis du har en uddannelsesaftale med en arbejdsgiver, der dækker både grundforløb og hovedforløb, kan du aftale at begynde din uddannelse direkte i praktik. Læs mere i Skolevejen og praktikvejen.

Bemærk - ny mesterlære

Det er muligt at tage uddannelsen som ny mesterlære, der normalt erstatter det meste af skoleundervisningen på grundforløbet med praktisk oplæring i en virksomhed. Dog skal mesterlære på kontoruddannelsen tages med eux, hvis du ikke har en gymnasial uddannelse i forvejen. Det betyder, at du skal have 1 års skoleundervisning, da de gymnasiale fag på eux typisk ikke kan læses i virksomheden. For at kunne tage uddannelsen som mesterlære kræver det også, at du kan finde en virksomhed, der vil indgå en mesterlæreaftale med dig. Du skal desuden være opmærksom på, at du skal gennemføre 8 fag på c-niveau i løbet af grundforløbet. Læs mere i Ny mesterlære.

Find en praktikplads

Du skal selv finde en praktikplads og indgå en skriftlig uddannelsesaftale med praktikstedet. Det kan være vanskeligt, men du kan eventuelt få hjælp af skolen. Læs mere i Sådan søger du praktikplads.

Praktikpladsen.dk

www.praktikpladsen.dk kan du finde ledige praktikpladser. Du kan også se, hvilke virksomheder der er godkendt til at ansætte elever.

Når du er startet på erhvervsskolen, kan du oprette din egen profil på Min side og få besked om ledige praktikpladser, der matcher dine praktikønsker.

Skolepraktik

Hvis du ikke kan finde en praktikplads, har du mulighed for at komme i skolepraktik. Skolepraktikken foregår i et praktikcenter. Læs mere om Skolepraktik.

Uddannelsesaftaler

Der blev i 2015 indgået 998 uddannelsesaftaler i administration, 15 i advokatsekretær, 304 i lægesekretær, 927 i offentlig administration, 203 i revision, 409 i spedition og shipping og 411 i økonomi

Erhvervsuddannelse for voksne

Hvis du er fyldt 25 år, tager du en særligt tilrettelagt erhvervsuddannelse for voksne (euv). Uddannelsen tilrettelægges på baggrund af en kompetencevurdering, dvs. en vurdering af den uddannelse og den erfaring, du allerede har. Din uddannelse bliver dermed i de fleste tilfælde kortere. Læs mere om euv i Erhvervsuddannelser for voksne.

Vær opmærksom på, at alle, der ønsker at tage kontoruddannelsen, skal gennemføre det studiekompetencegivende forløb, som er en række fag på gymnasialt niveau (eux-fag). Har du i forvejen en gymnasial uddannelse, indgår den i vurderingen af dine kompetencer, og dit grundforløb afkortes.

Hvis du er fyldt 25 år, kan du evt. blive ansat som voksenlærling til en forhøjet lærlingeløn. Læs om muligheder og betingelser i Voksenlærling.

Økonomi

Uddannelsen er gratis. Du får elevløn fra den dag, din uddannelsesaftale træder i kraft, altså både i praktik- og skoleperioderne.

Elevlønnen er aftalt mellem arbejdsgivere og den faglige organisation på området. Begyndelseslønnen for elever i erhvervsuddannelserne ligger typisk mellem 9.500 kr. og 12.500 kr. om måneden og stiger for hvert år.

Hvis du har en uddannelsesaftale, der dækker grundforløbet, får du også elevløn på grundforløbet. Har du ikke det, kan du søge SU, hvis du er fyldt 18. år.

Er du i skolepraktik, er ydelsen ca. 3.057 kr. pr. måned, hvis du er under 18 år, og ca. 7.335 kr. pr. måned, hvis du er over 18 år.

Du kan på visse betingelser få tilskud til dækning af dine transportudgifter.

Jobmuligheder

Med en kontoruddannelse kan du finde job i mange forskellige virksomhedstyper afhængigt af dit valg af speciale.

Nyuddannedes beskæftigelse

Figurerne nedenfor viser beskæftigelsen for nyuddannede (2013-15) fordelt på brancher.

Specialet Administration

Nyuddannede inden for specialet omfatter næsten 7.400 personer. De er beskæftiget i stort set alle brancher på arbejdsmarkedet. Figuren viser fordelingen på brancher med mere end 100 nyuddannede.

Andre omfatter beskæftigede i næsten 100 brancher, herunder Anden operationel service, der bl.a. dækker over Kombinerede administrationsserviceydelser, Call centres virksomhed, Organisering af kongresser, messer og udstillinger, Inkassovirksomhed og kreditoplysning samt Pakkerier.

Specialet Advokatsekretær

Andre omfatter få og enkeltstående ansættelser i 27 brancher, herunder Virksomhedskonsulenter, Revision og bogføring samt Kreditforeninger.

Specialet Lægesekretær

De godt 3.000 nyuddannede er primært beskæftiget på hospitaler. Andre omfatter enkeltstående ansættelser i godt 30 brancher.

Specialet Offentlig administration

Inden for specialet har godt 7.000 nyuddannede fået beskæftigelse i den offentlige sektor, heraf en del på skoler og i uddannelsesinstitutioner. Andre omfatter næsten 100 brancher, offentlige som private med færre end 100 nyuddannede.

Specialet Revision

De næsten 1.400 nyuddannede inden for specialet er primæst beskæftiget i revisions- og regnskabsvirksomheder. En lang række andre brancher giver også beskæftigelse inden for faget. Andre omfatter 74 forskellige brancher, herunder bl.a. Ejendomsmæglere og Virksomhedskonsulenter.

Specialet Spedition og shipping

Specialets næsten 2.800 nyuddannede er primært ansat i speditions- og shippingvirksomheder og andre virksomheder, der arbejde med forsendelse og anden håndtering af gods.

Andre omfatter ansættelser i 88 brancher, herunder fremstillingsvirksomheder med stor eksport samt handelsvirksomheder.

Specialet Økonomi

Næsten 2.300 nyuddannede inden for specialet har fået beskæftiget i stort set samtlige brancher på arbejdsmarkedet. Kun 14 ud af 127 brancher har ingen nyuddannede.

Andre omfatter beskæftigede i godt 80 brancher med færre end 20 nyuddannede.

Se forklaring på Nyuddannedes beskæftigelse.

Mere uddannelse

Med en afsluttet kontoruddannelse har du en erhvervsfaglig studentereksamen (eux-bevis) og dermed samme muligheder for at videreuddanne dig, som dem med en gymnasial uddannelse. Efter endt uddannelse har du mulighed for at søge optagelse på en videregående uddannelse, dvs. en erhvervsakademiuddannelse, professionsbacheloruddannelse eller en universitetsbacheloruddannelse.

Med bevis for eux 1. del kan du søge optagelse på en erhvervsakademiuddannelse eller en professionsbacheloruddannelse

Supplerer du eux 1. del med en udvidet fagpakke, har du samme muligheder for videreuddannelse som dem med eux-bevis.

Husk, at du i alle tilfælde skal opfylde eventuelle specifikke adgangskrav til en videregående uddannelse.

Bemærk: Er du startet på eux-forløbet i kontoruddannelsen før 1.8. 2017, giver bevis for eux 1. del samme adgang til videregående uddannelse som eux-bevis.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring:

Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for ungdomsuddannelser.

Uddannelsens veje

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Relevante arrangementer til denne uddannelse: 4

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Sophus Emil Hansen er under uddannelse som kontorelev i Randers Kommune. Han skal i turnus i tre...

Zoom ind og sammenlign uddannelser.