Foto af Speditør
Job

Speditør

Speditører planlægger og gennemfører godstransporter, dvs. sørger for at varer kommer sikkert fra et sted til et andet.

Fakta

Arbejdssteder:
Speditionsfirmaer
Stillingsbetegnelser:
Speditør, Eksportkonsulent

Arbejdet som speditør er meget alsidigt. Man skal både kunne lide at gøre en god handel og kunne holde rede i en masse forskellige papirer og formularer. Man skal også være godt inde i forskellige transportformer og kende til toldbestemmelser i hele verden.

Arbejdstempoet kan være højt, og speditører skal kunne træffe hurtige beslutninger, der ofte kan have store økonomiske og juridiske konsekvenser. Speditører har som regel fast arbejdstid, men overarbejde er ikke ualmindeligt.

 

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

foto af speditør
Multitask - Speditører er i kontakt med mange mennesker i mange lande på samme tid.

På kundernes vegne forhandler speditøren med rederier, jernbaner, luftfartsselskaber og vognmænd for at opnå de bedste transporttilbud. Speditøren er i kontakt med et internationalt netværk af agenter, som skal være med til at løse de fælles opgaver.

Når der er truffet en aftale om en forsendelse, sørger speditøren for, at de nødvendige dokumenter bliver udfyldt. Det drejer sig fx om fragtbreve, certifikater og ansøgninger om tilladelse til ind- og udførsel. Ofte sørger speditøren også for toldbehandlingen (klareringen) af godset.

Speditørassistenter arbejder normalt under ledelse af en speditør, og de har mere rutinepræget arbejde med mindre ansvar end speditøren.

Dine vigtigste arbejdsredskaber som speditør er computer, telefon og telefax samt fartplaner og opslagsbøger om love og tariffer. Du står i direkte elektronisk forbindelse med kunder, fragtførere og udenlandske samarbejdspartnere, og du kan hurtigt sende og modtage fx tilbud og ordrer. Sproget er som regel engelsk eller tysk.

En virksomhed eller en person i virksomheden inden for spedition kan være certificeret vejer og måler. En vejer og måler foretager uvildig vejning, tælling, prøvetagning og inspektion af store partier handelsvarer i forbindelse med overdragelse fra sælger til køber.

En opgave kan fx være at udarbejde vejesedler for importerede brugte køretøjer, så de kan toldgodkendes. Desuden tager de prøver til laboratorier, udfører inspektion, kontrol og forsegling af eksportforsendelser, opgørelser af varelagre mv.

Kontrollen garanterer, at varen er i overensstemmelse med det aftalte mellem køber og sælger. I den forbindelse kan det kan være alt lige fra korn og foderstoffer til diverse stykgods og frosne fødevarer.

Fragtassistenter er som regel kontoruddannede og udfører de mest rutineprægede opgaver inden for spedition.

Arbejdsplads

Speditører er ansat i speditionsfirmaer eller har eget firma. En uddannelse i spedition giver også mulighed for at blive ansat i import- og eksportvirksomheder med egne transportafdelinger.

Et stort speditionsfirma vil i reglen udføre almen spedition. Det er spedition af alle former for gods til alle mulige bestemmelsessteder med et hvilket som helst transportmiddel. Der er her i landet kun få store speditionsfirmaer.

Branchen er præget af mange mindre firmaer, som ofte har specialiseret sig på særlige områder. Det kan dreje sig om transport af bestemte typer varer eller om transporter til et enkelt eller ganske få lande. Se mere om branchen Hjælpevirksomhed til transport.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

 PrivatKommuneStat
Speditørarbejde vedr. land- og lufttransport29.899 kr.--
Speditørarbejde vedr. skibsfart31.460 kr.--
Speditørarbejde i øvrigt28.841 kr.--

Kilde: Danmarks Statistik

Se forklaring til lønoplysninger

Fremtidsmuligheder

Med arbejdserfaring som speditør kan du avancere til transportkonsulent fx med speciale i salg af transport- og logistikløsninger.

Med efteruddannelse kan du fx blive transportchef og ansvarlig for en virksomheds transportopgaver.

Mere uddannelse

Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse afholder kurser for folk, der arbejder inden for spedition og shipping.

Danske Speditører tilbyder i samarbejde med International Business College - IBC uddannelsen Eksamineret Speditør.

Der er også mulighed for at tage uddannelsen Akademiuddannelsen i international transport og logistik.

Få mere at vide

Danske Speditører
www.dasp.dk

Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse
www.uddannelsesnaevnet.dk

Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund i Danmark (HK)
www.hk.dk

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.