Foto af Shippingmedarbejder
Job

Shippingmedarbejder

En shippingmedarbejder planlægger transporten af gods og varer til søs.

Fakta

Arbejdssteder:
Rederier, Befragtningsfirmaer
Stillingsbetegnelser:
Shippingmedarbejder, Rederiassistent, Befragter, Skibsmægler

Arbejdet går ud på at formidle kontakt mellem rederi eller shippingvirksomhed og virksomheder, der skal have transporteret varer med skib. Andre dele af transporten kan foregå med tog, fly eller lastbil. Shippingmedarbejderes arbejdsredskaber er telefon, telex, telefax og computer samt fartplaner, tidstabeller og tariffer.

Du er i forbindelse med mennesker over hele jorden, og træffer hurtige beslutninger, ofte med store økonomiske konsekvenser. Derfor skal du være god til sprog og til tal. Shippingmedarbejdere har sjældent fast arbejdstid, og overarbejde er almindeligt. Nogle shippingmedarbejdere er udstationeret i udlandet i en periode.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

foto af shippingmedarbejder
Worldwide - Shippingmanden har fra rederiet kontakt med de fjerneste dele af verden.

Skibene sejler enten i linjefart, hvor de følger en fast sejlplan, eller i trampfart mellem skiftende havne. For en shippingmedarbejder gælder det om at udnytte skibenes kapacitet bedst muligt. Det gør du ved at beregne mulighederne for, hvordan man kan stuve godset om bord på skibet bedst muligt.

Shippingmedarbejderne tilbyder også serviceydelser til skibe, der skal i havn. Det kan være bestilling af lods og kajplads, toldklarering og hjælp ved af- og påmønstring af mandskab.

Shippingmedarbejderen sørger for papirarbejdet i forbindelse med transporten: fragtbreve, transportaftaler, toldpapirer osv. Ofte følges opgaven helt, til varerne er nået frem til bestemmelsesstedet. Shippingmedarbejderen tager sig af de praktiske forhold i forbindelse med havneanløb, lastning og losning, og befragteren indgår aftaler med kunden.

Du skal både skaffe fragt til ledige skibe og sørge for skibsrum til gods, som skal af sted. Derfor skal du løbende holde sig orienteret om mulighederne og finde den bedste og billigste transport.

Nogle arbejder med toldbehandling af varer i forbindelse med import og export. De har et særligt kendskab til toldregler og er i tæt kontakt med toldvæsner i både Danmark og udlandet.

Skibsmæglere skaffer laster til rederiernes skibe, og kan også arbejde med køb og salg af skibe på vegne af rederierne. De kan enten formidle befragtning til lands og til vands eller formidle salg af hele skibe.

I begge tilfælde handler de med store beløb for kunderne, derfor skal de kunne planlægge opgaver og disponere finansiering på kundernes vegne. Vejen til mæglerjobbet går oftest igennem en shippinguddannelse.

Arbejdsplads

Som shippingmedarbejder kan du arbejde i rederier, rederiagenturer og shippingfirmaer, hos skibsmæglere og i befragtningsfirmaer. Se mere om brancherne Skibsfart og Hjælpevirksomhed til transport.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2018). Indtægten er med pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

 PrivatKommuneStat
Shippingagent, Skibsagent, Befragter28.789 kr.--
Shippingchef37.781 kr.--
Shippingassistent29.106 kr.--

Kilde: Danmarks Statistik

Se forklaring til lønoplysninger

Der er i øvrigt stor spredning i lønnen inden for shipping.

Fremtidsmuligheder

En shippingmedarbejder kan blive selvstændige og starte eget firma. En uddannelse i shipping giver mulighed for at komme til at arbejde som skibsmægler.

Beskæftigelsen i shippingbranchen er god.

Mere uddannelse

Ud over Kontoruddannelsen med specialet spedition og shipping er der mulighed for at uddanne sig på en lang række måder.

Erhvervsakademier rundt om i landet udbyder Akademiuddannelsen i international transport og logistik.

Copenhagen Business School tilbyder MBA in Shipping and Logistics.

Se mere om uddannelsesmuligheder på Det Blå Danmark og hos Danmarks Skibsmæglerforening.

Få mere at vide

Danske Rederier
www.danishshipping.dk

Det Blå Danmark
www.worldcareers.dk

Danmarks Skibsmæglerforening

Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse
www.uddannelsesnaevnet.dk

Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund i Danmark (HK)
www.hk.dk

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Som shippingmedarbejder er 24-årige Christian Fossing Hansen med til at håndtere 10 procent af...

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Om at vælge uddannelse og karriere og om at være selvstændig.