Erhvervsakademiuddannelse

Logistikøkonom

På uddannelsen lærer du at planlægge og styre varernes rejse fra virksomheden og ud i verden.

Fakta

Navn:
Logistikøkonom AK
Andre betegnelser:
Erhvervsakademiuddannelse inden for logistik og transport
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Gymnasial uddannelse eller erhvervsuddannelse samt specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du lærer at udføre alle led i en logistisk proces, dvs. fra indkøb af råvarer, over produktionsplanlægning til forsendelsen af de færdige varer. Du får også undervisning i de forhold, der kan påvirke transporten og markedet.

Som færdiguddannet kan du arbejde i både danske og internationale firmaer, fx shippingfirmaer, rederier, luftfartsselskaber og andre former for virksomheder med Supply Chain Management, indkøb, produktionsplanlægning, produktionsoptimering, distribution og Warehouse Management.

 

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Uddannelsen giver dig kompetencer til at planlægge, koordinere og styre en virksomheds varestrøm nationalt og internationalt, fra indkøb af råvarer, produktion og til udsendelse af de færdige produkter.

Du får viden om, hvordan man styrer en virksomheds indkøb, produktion og distribution. Du får også undervisning i fag som jura, økonomi, statistik, engelsk samt organisation og ledelse.

Fagområder

Uddannelsen består af nogle obligatoriske fagområder:

 • Virksomheden og markedet: Du lærer at analysere virksomhedens værdiskabende aktiviteter og logistiske effektivitet sammenholdt med den økonomiske situation både i virksomheden og i forhold til markedet. Fokus er bl.a. på forståelse af virksomhedens interne processer og mål
 • Indkøb og produktion: Du får viden om indkøbsstrategi, forhandling og juridiske aspekter i relation til indkøbsprocessen. Du lærer også at analysere produktionsprocessen med fokus på strategi, optimering og kvalitetsstyring ved brug af statistik
 • Distribution og Supply Chain Management: Du lærer om virksomhedens distribution, herunder transportjura, returlogistik og lagerstyring. Der er også fokus på, hvordan informationsflowet kan understøtte Supply Chain Management

Der er mulighed for valgfag. Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Titel

Du får titlen logistikøkonom AK.

Undervisning

Undervisningen er praksisnær og tilrettelægges i en række temaer. Den foregår som holdundervisning, projekter, cases, gæstelærere og virksomhedsbesøg.

Praktik

I løbet af uddannelsen er der praktikophold.

Udlandsophold

Det er muligt at tage dele af uddannelsen i udlandet, herunder praktikdelen.

Eksamen

Du afslutter uddannelsen med et virksomhedsrelateret eksamensprojekt, der også fremlægges mundtligt.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

En af følgende:

Specifikke adgangskrav

Der gælder følgende specifikke adgangskrav for ansøgere med:

 • Gymnasial eksamen: Engelsk B og enten matematik C, erhvervsøkonomi C eller virksomhedsøkonomi C
 • Relevant erhvervsuddannelse: Ingen specifikke adgangskrav
 • Anden erhvervsuddannelse: Engelsk B og matematik C

Hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Tidligere erhvervsuddannelser (eud)

Uddannelsen til kørselsdisponent, personbefordringsuddannelsen samt postuddannelsen giver også adgang til uddannelsen.

Læs mere

Generelt om adgangsgivende eksamener og uddannelser:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Studiestart

Uddannelsen begynder i august/september. Hvis der er mulighed for at blive optaget om vinteren, vil der som regel være studiestart i januar/februar. Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Læs mere

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på de enkelte uddannelsessteders hjemmesider.

Uddannelsen til logistikøkonom foregår i:

Adgangskvotienter 2023

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole  
Vejle (Sommerstart)AO 
Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy  
København K (Sommerstart)AO 
Zealand Sjællands Erhvervsakademi  
Køge (Sommerstart)AO 
Erhvervsakademi Dania  
Hobro (Sommerstart)AO 

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. 

Læs mere i artiklen:
SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Som logistikøkonom kan du søge job inden for logistik, transport, luftfart eller forsyningsvirksomhed generelt. Typiske arbejdssteder er i produktions-, handels - eller servicevirksomheder, hos speditører, shippingfirmaer, rederier eller luftfartsselskaber.

Mere uddannelse

Du kan videreuddanne dig med en professionsbacheloruddannelse: 

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Relevante arrangementer til denne uddannelse: 1

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Lars Holm er 45 år. Han tog først en HH, uddannede sig derefter til speditør og arbejdede som...

Se mulige videregående uddannelser efter en ungdomsuddannelse.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Erhvervsakademiuddannelser er 2-årige videregående uddannelser.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.