professionsbachelor i e-commerce management
Professionsbacheloruddannelse

e-handel

På denne overbygningsuddannelse får du viden om digitale forretninger og konkrete erfaringer fra praktik i en dansk e-handelsvirksomhed.

Fakta

Navn:
Professionsbachelor i e-handel
Andre betegnelser:
e-commerce
Type:
Professionsbacheloruddannelse (Overbygningsuddannelse)
Varighed:
1½ år
Adgangskrav:
Relevant erhvervsakademiuddannelse
Økonomi:
SU

Uddannelsen beskæftiger sig med e-handel og har fokus på data-dreven markedsføring, customer experience og creative content.

På en stor del af uddannelsen er du tilknyttet en e-handelsvirksomhed, hvor du er i praktik 1-2 dage om ugen.

I praktikken kan du afprøve din viden og få praktisk erfaring med konkrete opgaver inden for e-handel.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen giver dig kompetencer inden for digital forretningsforståelse, e-handelssystemer, dataanalyse, customer experience, advanced digital marketing, creative content og Google Analytics.

Opbygning

Uddannelsen strækker sig over tre semestre.

Den starter med et brobygningsmodul, hvor alle studerende bliver bragt på samme niveau med hensyn til teorier og modeller, på tværs af uddannelsesbaggrund.

  • 1. semester: Handler om digital forretningsforståelse, e-handelssystemer, customer experience og advances digital marketing. Du skal finde en praktikvirksomhed, som du allerede i slutningen af 1. semester har korte forløb i og med.
  • 2. semester: Du får specialiseret viden om advanced digital marketing og dataanalyse. Der er en specialisering med aktuelle emner, som planlægges – og løbende opdateres – i samarbejde med branchen ud fra deres behov. En dag om ugen arbejder du i praktikvirksomheden, hvor du løser opgaver stillet i tæt samarbejde mellem virksomheden og uddannelsen.
  • 3. semester: Du er i praktik to dage om ugen. Derudover skal du fordybe dig i emner, der er relevante i forhold til uddannelsens formål. Som afslutning skriver du et bachelorprojekt.

Fag

Uddannelsens fagområder er:

  • Datadrevet marketing og salg: Datadrevne analyser til udvikling af forretningens salg- og marketingsstrategier, herunder metoder og værktøjer til dataanalyser med det formål at udvikle konkurrenceparametre. Udgangspunktet er at skabe og vedligeholde relationer med kunden i centrum.
  • E-handel: Strategiske analyser af den digitale forretning herunder forståelse for og tilgang til e-handelsteknologier og udvikling af kreativt indhold til salg og markedsføring, samt de tendenser der påvirker forretningen.

Uddannelsessteder

Uddannelsen udbydes i København, Aarhus, Kolding, Skive og Odense.

Undervisningsform

Undervisningen vil bestå af dialogbaseret undervisning, projektorienteret gruppearbejde, individuelle opgaver og med brug af digitale læringsmidler. Den teoretiske viden er tilrettelagt, så den understøtter opgaverne i praktikken.

Eksamen

Uddannelsen afsluttes på 3. semester med udarbejdelse og bedømmelse af et selvstændigt bachelorprojekt.

Titel

Uddannelsen giver adgang til titlen professionsbachelor i e-handel. Den engelske titel er Bachelor of E-commerce Management.

Adgangskrav

For at blive optaget på uddannelsen, skal du have én af følgende uddannelser:

Se uddannelsesstedets hjemmeside for specifikke oplysninger om krav til ansøgningen.

Hvis du har en anden uddannelsesbaggrund, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en individuel vurdering. Kontakt uddannelsesstedet for at høre nærmere.

Optagelse

Ansøgningsfrist kan variere fra uddannelsessted til uddannelsessted. Ansøgningsskema finder du online på uddannelsesstedets hjemmeside.

Kontakt uddannelsesstedet for mere info om tilmelding og optagelse.

Vinteroptag

På nogle uddannelsessteder kan der være mulighed for at blive optaget om vinteren. Læs mere om ansøgningsfrist og ansøgning om optagelse på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Uddannelsesstart

Uddannelsen begynder i august/september. Hvis der er mulighed for at blive optaget om vinteren, vil der som regel være studiestart i januar/februar.

Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen kvalificerer til at arbejde inden for digitale strategier, konverteringsstrategier, optimeringsstrategier med kundens oplevelse og kundeloyalitet som centralt omdrejningspunkt.

En jobtitel kan blandt andet være e-handelskoordinator, e-handelsassistent eller digital marketing koordinator.

Mere uddannelse

Du vil have mulighed for at udbygge din viden med en videregående uddannelse på deltid, som du senere kan tage sideløbende med et arbejde.

Det kan være en diplomuddannelse eller en masteruddannelse. Efter en konkret vurdering kan du også have mulighed for optagelse på en kandidatuddannelse.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information