professionsbachelor i e-commerce management
Professionsbacheloruddannelse

E-handel

På denne overbygningsuddannelse får du viden om digitale forretninger og konkrete erfaringer fra praktik i en dansk e-handelsvirksomhed.

Fakta

Navn:
Professionsbachelor i e-handel
Andre betegnelser:
e-commerce
Type:
Professionsbacheloruddannelse (Overbygningsuddannelse)
Varighed:
1½ år
Adgangskrav:
Relevant erhvervsakademiuddannelse
Økonomi:
SU

Uddannelsen beskæftiger sig med e-handel og har fokus på data-dreven markedsføring, customer experience og creative content.

På en stor del af uddannelsen er du tilknyttet en e-handelsvirksomhed, hvor du er i praktik 1-2 dage om ugen. I praktikken kan du afprøve din viden og få praktisk erfaring med konkrete opgaver inden for e-handel.

Som færdiguddannet kan du arbejde som fx  e-handelskoordinator, e-handelsassistent eller digital marketing koordinator.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Uddannelsen giver dig kompetencer inden for digital forretningsforståelse, e-handelssystemer, dataanalyse, customer experience, advanced digital marketing, creative content og Google Analytics.

Opbygning

Uddannelsen strækker sig over tre semestre:

  • 1. semester: Fokus er bl.a. på digital forretningsforståelse, e-handelssystemer og customer experience. Du skal finde en praktikvirksomhed, som du allerede i slutningen af 1. semester har korte forløb hos
  • 2. semester: Du får viden om advanced digital marketing og dataanalyse. En dag om ugen arbejder du i praktikvirksomheden, hvor du løser opgaver i tæt samarbejde mellem virksomheden og uddannelsen
  • 3. semester: Du er i praktik to dage om ugen. Derudover skal du fordybe dig i emner, der er relevante i forhold til uddannelsens formål. Som afslutning skriver du et bachelorprojekt

Fag

Uddannelsens fagområder er:

  • Datadrevet marketing og salg: Datadrevne analyser til udvikling af forretningens salg- og marketingsstrategier, herunder metoder og værktøjer til dataanalyser med det formål at udvikle konkurrenceparametre
  • E-handel: Strategiske analyser af den digitale forretning, herunder forståelse for og tilgang til e-handelsteknologier og udvikling af kreativt indhold til salg og markedsføring

Titel

Uddannelsen giver adgang til titlen professionsbachelor i e-handel. Den engelske titel er Bachelor of E-commerce Management.

Undervisning

Undervisningen vil bestå af dialogbaseret undervisning, projektorienteret gruppearbejde, individuelle opgaver og med brug af digitale læringsmidler.

Den teoretiske viden er tilrettelagt, så den understøtter opgaverne i praktikken.

Praktik

Der indgår praktik i uddannelsen.

Eksamen

Du afslutter uddannelsen med et bachelorprojekt.

Adgangskrav

For at blive optaget på uddannelsen, skal du have én af følgende uddannelser:

Se uddannelsesstedernes hjemmesider for specifikke oplysninger om krav til ansøgningen.

Anden baggrund

Hvis du har en anden uddannelsesbaggrund, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en individuel vurdering.

Kontakt uddannelsesstedet for at høre nærmere.

Optagelse

Du søger optagelse direkte hos uddannelsesstedet. Du kan finde ansøgningsskema og oplysning om ansøgningsfrist på skolens hjemmeside.

Studiestart

Uddannelsen begynder i august/september. Hvis der er mulighed for at blive optaget om vinteren, vil der som regel være studiestart i januar/februar. Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Læs mere

Læs om optagelse generelt

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. 

Læs mere i artiklen:
SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet kan du arbejde med digitale strategier, konverteringsstrategier, optimeringsstrategier med kundens oplevelse og kundeloyalitet som centralt omdrejningspunkt.

Din jobtitel kan blandt andet være e-handelskoordinator, e-handelsassistent eller digital marketing koordinator.

Mere uddannelse

Du vil have mulighed for at udbygge din viden med fx en diplom- eller masteruddannelse, som du kan tage sideløbende med et arbejde:

Efter en konkret vurdering kan du også have mulighed for optagelse på en kandidatuddannelse.

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information