interview med lagerchef i supermarked
Artikel

Lagerchef

Lars Holm er 45 år. Han tog først en HH og uddannede sig derefter til speditør og arbejdede som sådan i halvandet år. Derefter blev han ansat som kørselsleder i et stort dansk vognmandsfirma.

I dag er han ansat som lagerchef i Dansk Supermarked i Højbjerg.

Interviewet er lavet i 2007. Interviewet er derfor ikke nødvendigvis dækkende for interviewpersonens aktuelle forhold.

Ikke det mest logiske

Efter jobbet som kørselsleder ville Lars gerne prøve noget helt andet og blev kørende konsulent inden for dækbranchen: ”Men det var ikke lige mig, så jeg skiftede til et job som driftsleder i et Bilka-varehus i Tilst.”

Lars blev siden afdelingschef og derefter driftschef ude på centrallageret i Højbjerg, hvor han er i dag. Efter et kort ophold et andet sted vendte Lars tilbage til centrallageret, hvor han nu fungerer som lagerchef.

Lars har ikke uddannet sig specielt inden for butiksbranchen: ”Min baggrund i transportbranchen har nok gjort, at jeg kom herud som driftsleder inden for logistikområdet – men der er da en masse nyt, jeg skal lære om varer og deres behandling.”

”Dansk Supermarked tester alle deres medarbejdere, og derefter vurderer de, hvor de bedst kan placere dem. Det, synes jeg, fungerer godt,” siger Lars.

Stort ansvar

”Lars Holm  er kontaktperson over for indkøbsafdelingen i Dansk Supemarked.
”Lars Holm er kontaktperson over for indkøbsafdelingen i Dansk Supemarked.

Lars’ konkrete opgave er at være styrende. Hvis han ikke har noget at lave, er det fordi, alting kører, som det skal.

"Har de nogle problemer, de ikke selv kan klare, tager de dem op med mig. Jeg har også ansvaret for det rent regnskabsmæssige med budgetter og den slags,” forklarer Lars.

Desuden har Lars et ledelsesansvar over for driftsledere og mellemledere. Der er otte driftsledere, 16 områdeansvarlige og 160-180 medarbejdere på lageret: ”Det er mig, der har det totale ledelsesansvar, men i dagligdagen får jeg hjælp fra mine driftsledere.”

”Min arbejdsdag kan være fyldt med uplanlagte ting eller en kalender, der er helt fyldt op. Lige nu går der meget tid med vores nye lager, hvor jeg er med i en planlægningsgruppe.”

Lars kommer meget rundt og sidder ikke længe på kontoret.

Planlægger selv

”Min arbejdsdag er meget fleksibel, og jeg planlægger selv. Det er meget vigtigt for mig.”
”Min arbejdsdag er meget fleksibel, og jeg planlægger selv. Det er meget vigtigt for mig.”

For Lars ligger friheden til at gøre som han vil, inden for de rammer, der er stukket ud:

”Jeg har også et ansvar at leve op til. Der er nogle krav, jeg skal opfylde, både økonomisk og praktisk – og så kan jeg godt lide at være med der, hvor beslutningerne bliver truffet.”

For Lars er det stadig et nyt job – han har været lagerchef i knapt et år – så der er nogle udfordringer både i de personalerelaterede og økonomiske opgaver. Men som han siger: ”Vi har et godt system, hvor vi kan trække på andres ressourcer, og det gør jeg da engang imellem.”

Der er mangel på arbejdskraft i branchen, og det er også en udfordring, der kræver tid.

I tryg forventning

Lars fortæller, at der lige nu er ved at blive bygget et nyt lager, og at den organisation, der skal være på det nye lager, ikke er fastlagt endnu.

”Der vil ske en sammenlægning af lageret ude ved Bilka i Skejby og så det her. Og vi er to lagerchefer. Men det bekymrer mig ikke. Dansk Supermarked har ry for at genplacere deres medarbejdere i tilsvarende stillinger, hvis det skulle komme dertil.”

Se oversigt over flere interview.