uddannelsen til handelsøkonom
Erhvervsakademiuddannelse

Handelsøkonom

Handelsøkonomer beskæftiger sig med indkøb, salg og markedsføring i handelsvirksomheder.

Fakta

Navn:
Handelsøkonom AK
Andre betegnelser:
Erhvervsakademiuddannelse inden handel
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen eller erhvervsuddannelse samt specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

På uddannelsen lærer du fx at planlægge, organisere og gennemføre handel med produkter og serviceydelser på både B2C og B2B markedet (detail- og engroshandel) - fysisk og digitalt. Uddannelsen kombinerer teori og praksis, og du lærer bl.a. om indkøb, logistik, salg og økonomi.

Du kan bl.a. arbejde som Supply Chain Coordinator/planner, marketingkoordinator, E-Commerce Coordinator, indkøbskoordinator, salgskoordinator og account manager.

Du får viden om salg, strategi og markedsføring samt erhvervsøkonomi, indkøb og logistik. Under uddannelsen får du tæt kontakt til en eller flere virksomheder i forbindelse med et længere praktikophold.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen giver dig kompetencer til at arbejde bredt med indkøb, salg og markedsføring i handelsvirksomheder.

Du får viden om en handelsvirksomheds organisering og styring. Du lærer at vurdere virksomhedens idé, mål og strategi, og du lærer at vurdere driftsøkonomiske problemstillinger og gennemføre markedsanalyser.

Uddannelsen er en erhvervsakademiuddannelse, der varer 2 år. Undervisningen er opdelt i en national del på 50 ECTS, der er ens på alle uddannelsessteder, en lokal del på 10 ECTS, praktik på 45 ECTS og afgangsprojekt på 15 ECTS. 

Uddannelsens fagområder

Den nationale del indeholder fagområderne:

 • Virksomhedens interne og eksterne forhold: Du lærer om virksomhedens interne og eksterne forhold med henblik på udvikling af virksomhedens strategiske position. Der er fokus på analyser af nye tendenser fra marked og samfund og på analyser af virksomhedens økonomiske ressourcer og organisatoriske forhold.
 • Virksomhedens handelsprocesser: Du lærer om virksomhedens logistiske situation - fra indkøb til slutbrugeren herunder optimering og udvikling af den samlede købsoplevelse. Den samlede købsoplevelse anskues både fysisk og digitalt på såvel et internationalt som nationalt marked. Der er fokus på, hvordan teknologier til salg, markedsføring og supply chain management kan understøtte virksomhedens processer. Der er også fokus på systematisk indhentning, fortolkning og anvendelse af data.

Den lokale del af uddannelsen beskæftiger sig med samme fagområder. Der vil blandt andet være mulighed for valgfag. Tjek dine muligheder hos det enkelte uddannelsessted.

På 3. og 4. semester skal du syv måneder i lønnet virksomhedspraktik. Du skal også lave dit afsluttende eksamensprojekt. I praktikken og projektet fordyber du dig i din valgte specialisering. Ofte vil dit eksamensprojekt tage udgangspunkt i din praktikvirksomhed.

Undervisningsform

Undervisningen er praksisnær og foregår som projektarbejde, workshops, vejledning og feltarbejde. Der er fokus på undervisningsformer, som udvikler selvstændighed, samarbejdsevne og innovationsevne.

Uddannelsessted

Uddannelsen foregår i Hillerød, Hobro, Horsens, København, Næstved, Odense, Randers, Silkeborg og Vejle.

Den udbydes både på dansk og på engelsk.

Det er muligt at tage dele af uddannelsen i udlandet, herunder praktikdelen. Dog kan praktik i udlandet i visse tilfælde være ulønnet.

Eksamen

Du afslutter uddannelsen med et virksomhedsrelateret eksamensprojekt, der også fremlægges mundtligt.

Uddannelsen giver ret til at anvende betegnelsen handelsøkonom AK. Den engelske titel er AP Graduate in Commerce Management.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

En af følgende:

Specifikke adgangskrav

Der gælder følgende specifikke adgangskrav for ansøgere med:

 • Gymnasial eksamen: Engelsk C
 • Relevant erhvervsuddannelse: Ingen specifikke adgangskrav
 • Anden erhvervsuddannelse: Engelsk C og enten erhvervsøkonomi D eller matematik D

Hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Tidligere erhvervsuddannelser (eud)

Generel kontoruddannelse giver også adgang til uddannelsen.

Læs mere

Generelt om adgangsgivende eksamener og uddannelser:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din adgangsgivende gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00. 
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til både din adgangsgivende eksamen og de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00. 

Læs mere om optagelse generelt.

Vinteroptag

På nogle uddannelsessteder kan der være mulighed for at blive optaget om vinteren. Læs mere om ansøgningsfrist og ansøgning om optagelse på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Uddannelsesstart

Uddannelsen begynder i august/september. Hvis der er mulighed for at blive optaget om vinteren, vil der som regel være studiestart i januar/februar.

Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Adgangskvotienter 2021

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Erhvervsakademi Dania  
Randers SØ (Sommerstart)AO 
Silkeborg (Sommerstart)AO 
Hobro (Sommerstart)AO 
Horsens (Sommerstart)AO 
Randers SØ (Vinterstart)AO 
Silkeborg (Vinterstart)AO 
Horsens (Sommerstart, e-læring)5,4AO
UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole  
Vejle (Sommerstart)AO 
Odense C (Sommerstart)5,3AO
Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy  
København N (Sommerstart)5,53,4
Hillerød (Sommerstart)3,0AO
Zealand Sjællands Erhvervsakademi  
Næstved (Sommerstart)AO 
Næstved (Sommerstart, engelsk)8,2 

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Praktikopholdet er med løn. Ved praktikophold i udlandet kan du søge SU, når virksomheden ikke udbetaler løn til studerende i praktik.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Som handelsøkonom kan du arbejde som sælger, salgskonsulent eller key account manager, blive koordinator, indkøber/indkøbskoordinator eller starte egen virksomhed. 

Mere uddannelse

Du kan videreuddanne dig med en professionsbacheloruddannelse: 

Du har også mulighed for at søge ind på andre professionsbacheloruddannelser, hvis du supplerer med visse fag. Hør nærmere om kravene på de enkelte professionshøjskoler.

Erhvervsakademierne har aftale om top up til bachelor på 1,5 år i udlandet, fx i Norge og England.

Du kan også efteruddanne dig med en diplomuddannelse, herunder diplomuddannelse i ledelse.

Der kan også gives merit for visse fag til voksenuddannelser under akademiuddannelser.

 

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Relevante arrangementer til denne uddannelse: 10

Leyla Elif Aksoy er 27 år og uddannet Markedsføringsøkonom samt bachelor i business og marketing...

Se mulige videregående uddannelser efter en ungdomsuddannelse.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Erhvervsakademiuddannelser er 2-årige videregående uddannelser.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.