uddannelsen til handelsøkonom
Erhvervsakademiuddannelse

Handelsøkonom

På uddannelsen lærer du om indkøb, salg og markedsføring i handelsvirksomheder.

Fakta

Navn:
Handelsøkonom AK
Andre betegnelser:
Erhvervsakademiuddannelse inden for handel
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen eller erhvervsuddannelse samt specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du lærer at planlægge, organisere og gennemføre handel med produkter og serviceydelser fysisk og digitalt til både private kunder og virksomheder.

Du får viden om salg, strategi, markedsføring, erhvervsøkonomi, indkøb og logistik. 

Som færdiguddannet kan du fx arbejde som marketing-, indkøbs- eller salgskoordinator, E-Commerce Coordinator, account manager, indkøber, sælger eller souschef.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Uddannelsen giver dig kompetencer til at arbejde bredt med indkøb, salg og markedsføring i handelsvirksomheder.

Du får viden om en handelsvirksomheds organisering og styring. Du lærer at vurdere virksomhedens idé, mål og strategi, og du lærer at vurdere driftsøkonomiske problemstillinger og gennemføre markedsanalyser.

Fagområder

Uddannelsen indeholder følgende fagområder:

  • Virksomhedens interne og eksterne forhold: Du lærer om virksomhedens interne og eksterne forhold. Der er fokus på analyser af nye tendenser fra marked og samfund og på analyser af virksomhedens økonomiske ressourcer og organisatoriske forhold
  • Virksomhedens handelsprocesser: Du lærer om virksomhedens logistiske situation fra indkøb til slutbrugeren. Der er fokus på, hvordan teknologier til salg, markedsføring og supply chain management kan understøtte virksomhedens processer

Der er mulighed for valgfag. Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Titel

Uddannelsen giver dig titlen handelsøkonom AK. Den engelske titel er AP Graduate in Commerce Management.

Undervisning

Undervisningen foregår som projektarbejde, workshops, vejledning og feltarbejde. Der er fokus på undervisningsformer, som udvikler selvstændighed, samarbejdsevne og innovationsevne.

Uddannelsen online 

Du kan tage uddannelsen online. Se hvor i afsnittet Uddannelsessteder. 

Der er fremmødedage på nogle online-uddannelser.

Praktik

På 3. og 4. semester skal du syv måneder i virksomhedspraktik. I praktikken fordyber du dig i din valgte specialisering. 

Praktikopholdet er med løn. 

Udlandsophold

Det er muligt at tage dele af uddannelsen i udlandet, herunder praktikdelen. 

Eksamen

Du afslutter uddannelsen med et eksamensprojekt, der også fremlægges mundtligt. Ofte vil dit eksamensprojekt tage udgangspunkt i din praktik.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

En af følgende:

Specifikke adgangskrav

Der gælder følgende specifikke adgangskrav for ansøgere med:

  • Gymnasial eksamen: Engelsk C
  • Relevant erhvervsuddannelse: Ingen specifikke adgangskrav
  • Anden erhvervsuddannelse: Engelsk C og enten erhvervsøkonomi D eller matematik D

Hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Tidligere erhvervsuddannelser (eud)

Generel kontoruddannelse giver også adgang til uddannelsen.

Læs mere

Generelt om adgangsgivende eksamener og uddannelser:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

  • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
  • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

  • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
  • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

  • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Studiestart

Uddannelsen begynder i august/september. Hvis der er mulighed for at blive optaget om vinteren, vil der som regel være studiestart i januar/februar. Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Læs mere

Adgangskvotienter 2023

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Erhvervsakademi Dania  
Randers SØ (Sommerstart)AO 
Silkeborg (Sommerstart)AO 
Hobro (Sommerstart)AO 
Horsens (Sommerstart)AO 
Randers SØ (Vinterstart)AO 
Silkeborg (Vinterstart)AO 
Horsens (Sommerstart, e-læring)4.1AO
UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole  
Vejle (Sommerstart)AO 
Odense C (Sommerstart)6.2AO
Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy  
København K (Sommerstart)5.83.8
Hillerød (Sommerstart)AO 
Zealand Sjællands Erhvervsakademi  
Næstved (Sommerstart)AO 

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. 

Læs mere i artiklen:
SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Som handelsøkonom kan du fx arbejde som marketing-, indkøbs- eller salgskoordinator, E-Commerce Coordinator, account manager, indkøber eller sælger.

Mere uddannelse

Du kan videreuddanne dig med en professionsbacheloruddannelse: 

Du har også mulighed for at søge ind på andre professionsbacheloruddannelser, hvis du supplerer med visse fag. Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Relevante arrangementer til denne uddannelse: 3

Leyla Elif Aksoy er 27 år og uddannet Markedsføringsøkonom samt bachelor i business og marketing...

Se mulige videregående uddannelser efter en ungdomsuddannelse.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Erhvervsakademiuddannelser er 2-årige videregående uddannelser.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.