uddannelsen til handelsøkonom
Erhvervsakademiuddannelse

Handelsøkonom

Handelsøkonomer beskæftiger sig med indkøb, salg og markedsføring i handelsvirksomheder.

Fakta

Navn:
Handelsøkonom AK
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen eller erhvervsuddannelse samt specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Uddannelsen er praksisnær og kvalificerer dig til at planlægge, organisere og gennemføre handel med produkter og serviceydelser på både B2C og B2B markedet (detail- og engroshandel) - fysisk og digitalt. Uddannelsen kombinerer teori og praksis og du lærer bl.a. om indkøb, logistik, salg og økonomi.

Du kan bl.a. arbejde som fx Supply Chain Coordinator/planner, Marketing koordinator, E-Commerce Coordinator, indkøbskoordinator, salgskoordinator og account manager.

 

Du får viden om salg, strategi og markedsføring samt erhvervsøkonomi, indkøb og logistik. Under uddannelsen får du tæt kontakt til en eller flere virksomheder i forbindelse med et længere praktikophold.

Du kan bl.a. arbejde som fx sælger, indkøber, salgskonsulent, indkøbskonsulent, Key Account Manager eller måske iværksætter.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen giver dig kompetencer til at arbejde bredt med indkøb, salg og markedsføring i handelsvirksomheder.

Du får viden om en handelsvirksomheds organisering og styring. Du lærer at vurdere virksomhedens idé, mål og strategi, ligesom du lærer at vurdere driftsøkonomiske problemstillinger og gennemføre markedsanalyser.

Uddannelsen er en 2-årig erhvervsakademiuddannelse, der består af en obligatorisk del, en valgdel, en længere praktikperiode og et afsluttende eksamensprojekt. Det første år består af undervisning på skole, mens det andet år foregår som praktisk uddannelse i en eller flere praktikvirksomheder.

Uddannelsen kvalificerer dig inden for følgende kerneområder:

 • Kommunikation
 • Virksomheden
 • Marked og samfund
 • Handel

På1. og 2. semester får du obligatorisk undervisning i en række fag, der giver dig viden inden for kerneområderne. Det er fag som:

 • Erhvervsøkonomi
 • Organisation og ledelse
 • Handelsjura
 • Salg, strategi og markedsføring
 • Handelskommunikation
 • Indkøb og logistik
 • International handel

På 2. semester er der endvidere fokus på valgfag og specialisering. Valgdelen giver dig mulighed for at tone din uddannelse efter dine interesser og karriereønsker. Udbuddet af valgfag og specialer kan variere fra skole til skole. Der udbydes blandet andet:

 • Salg og salgsledelse
 • Indkøb og indkøbsledelse
 • Retail Management
 • Salg og branding
 • e-handel
 • Internationalt indkøb og Supply Chain Management
 • Entreprenørskab og nye forretningsmodeller
 • Innovation og iværksætteri
 • Internationalt salg

På 3 og 4. semester skal du 7 måneder i lønnet virksomhedspraktik. Du skal også lave dit afsluttende eksamensprojekt. I praktikken og projektet fordyber du dig i din valgte specialicering. Ofte vil dit eksamensprojekt tage udgangspunkt i din praktikvirksomhed.

Undervisningen er praksisnær og foregår som projektarbejde, workshops, vejledning og feltarbejde. Det er fokus på undervisningsformer, som udvikler selvstændighed, samarbejdsevne og innovationsevne.

Det er muligt at tage dele af uddannelsen i udlandet, herunder praktikdelen. Dog kan praktik i udlandet i visse tilfælde være ulønnet.

Uddannelsen giver ret til at anvende betegnelsen handelsøkonom AK. Den engelske titel er AP Graduate in Commerce Management.

Den foregår på erhvervsakademier i Hobro, Horsens, København, Næstved, Odense, Randers, Silkeborg og Vejle.

Uddannelsen udbydes både på dansk og på engelsk.

Eksamen

Du afslutter uddannelsen med et virksomhedsrelateret eksamensprojekt, der også fremlægges mundtligt.

Adgangskrav

Du skal have en af følgende uddannelser for at søge om optagelse:

 • Gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux) eller særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF), alle med engelsk C
 • En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen med engelsk C
 • En erhvervsuddannelse som detailhandelsuddannelsen med specialer, handelsuddannelse med specialer, kontoruddannelse med specialer, generel kontoruddannelse, eventkoordinator (trin 2, hvis gammel ordning) eller gourmetslagter med specialer
 • Anden erhvervsuddannelse af mindst 3 års varighed suppleret med engelsk C og enten matematik D eller erhvervsøkonomi D

De specifikke adgangskrav skal være bestået.

Opfylder du ikke kravene, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Hvis du har en gymnasial eksamen, kan du søge både i kvote 1 og kvote 2. Har du en erhvervsuddannelse, kan du kun søge i kvote 2. Se mere under Optagelse.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din adgangsgivende gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til både din adgangsgivende eksamen og de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00

Læs mere om optagelse generelt.

Uddannelsesstart

Uddannelsen begynder i august/september. Nogle uddannelsessteder har også vinterstart. Se mere på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside.

Adgangskvotienter 2019

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Zealand Sjællands Erhvervsakademi  
Næstved (Sommerstart, engelsk)AO
Næstved (Sommerstart)AO
Erhvervsakademi Dania  
Randers SØ (Sommerstart)AO
Silkeborg (Sommerstart)AO
Hobro (Sommerstart)AO
Horsens (Sommerstart)AO
Randers SØ (Vinterstart)AO
Silkeborg (Vinterstart)AO
UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole  
Vejle (Sommerstart)AOAO
Odense C (Sommerstart)6,05,0
Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy  
København K (Sommerstart)7,55,2

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Praktikopholdet er med løn. Ved praktikophold i udlandet kan du søge SU, når virksomheden ikke udbetaler løn til studerende i praktik.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Som handelsøkonom vil du jobmæssigt typisk fungere som sælger eller salgskonsulent, koordinator, indkøber eller indkøbskoordinator, Key Account Manager, logistikmedarbejder eller starte egen virksomhed.

Mere uddannelse

Du kan videreuddanne dig med Professionsbachelor i innovation og entrepreneurship, professionsbachelor i e-handel og professionsbachelor i design og business.

Du har også mulighed for at søge ind på andre professionsbacheloruddannelser, hvis du supplerer med visse fag. Hør nærmere om kravene på de enkelte professionshøjskoler.

Erhvervsakademierne har aftale om top up til bachelor på 1,5 år i udlandet, fx i Norge og England.

Du kan evt. efteruddanne dig med en diplomuddannelse, herunder diplomuddannelse i ledelse.

Der kan også gives merit for visse fag til voksenuddannelser under akademiuddannelser.

Nyuddannedes beskæftigelse

Af de godt 1.300 nyuddannede i en 3-års periode har de omkring 550 fået beskæftigelse i retaurationsbranchen, engroshandel med beklædning, detailhandel med beklædning, anden engroshandel, bilhandel samt supermarkeder og varehuse.

De øvrige er i høj grad beskæftiget med andre brancher inden for handel.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Relevante arrangementer til denne uddannelse: 3

Leyla Elif Aksoy er 27 år og uddannet Markedsføringsøkonom samt bachelor i business og marketing...

Se mulige videregående uddannelser efter en gymnasial eksamen.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Erhvervsakademiuddannelser er 2-årige videregående uddannelser.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.