uddannelsen til serviceøkonom
Erhvervsakademiuddannelse

Service- og oplevelsesøkonom

Du lærer at udvikle, planlægge og levere oplevelser og serviceydelser i virksomheder inden for værtskab, service, turisme, detail, hotel og restaurant.

Fakta

Navn:
Service- og oplevelsesøkonom AK
Andre betegnelser:
Erhvervsakademiuddannelse inden for service, event, turisme og hotel
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen eller erhvervsuddannelse + specifikke krav
Økonomi:
SU

Du får viden om bl.a. organisation, ledelse, økonomi, events og kunderelationer. Du lærer også om de kultur- og samfundsforhold, som påvirker branchen.

En service- og oplevelsesøkonom kan arbejde inden for en række forskellige servicevirksomheder, fx hoteller, restauranter, rejsebureauer, eventbureauer, detailbutikker samt ferie- og konferencecentre.

 

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Du lærer om værtskab, brancheforhold og forretningsforståelse med udgangspunkt i de mennesker, der er en del af oplevelsen. 

Du får viden om de kultur- og samfundsforhold, som påvirker branchen. Du lærer at vurdere omkostningsforholdene og at lave økonomiske beregninger og budgetter.

Uddannelsen arbejder tæt sammen med praksis, og du er i praktik i minimum 10 uger. 

Temaer

Uddannelsen er bygget op om fire temaer:

 • Service og oplevelser: Du lærer, hvad der kendetegner service- og oplevelsesbranchens praksis og udvikling. Du lærer at vurdere kundeadfærd og markedsforhold
 • Forretningsforståelse: Du får viden om virksomhedens interne og eksterne forhold, og lærer om omkostningsforholdene og at lave økonomiske beregninger og budgetter
 • Samarbejde og relationer: Du lærer om kommunikations- og ledelsesformer og træner evnen til at kommunikere digitalt og analogt
 • Forretningsudvikling: Du bliver introduceret til intra- og entreprenørskab, innovation og planlægningsværktøjer. Du kommer også til at arbejde med bæredygtig forretningsudvikling

Titel

Uddannelsen giver dig titlen service- og oplelvelsesøkonom AK. Den engelske titel er AP Graduate in Service, Hospitality and Tourism Management.

Undervisning

Undervisningen foregår i tæt samarbejde med virksomheder og består af hold- og onlineundervisning, blended learning, case-arbejde, produktudvikling og projekter. Evnen til at samarbejde er vigtig for en service- og oplevelsesøkonom, og derfor er store dele af undervisningen gruppebaseret.  

Uddannelsen online

Du kan tage uddannelsen online. Se hvor i afsnittet Uddannelsessteder.

Der er fremmødedage på nogle online-uddannelser.

Praktik

Der er indlagt et praktikforløb på 10-12 uger.

Udlandsophold

Det er muligt at tage dele af uddannelsen i udlandet. Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Eksamen

Der er løbende eksamen på semestrene.

Du afslutter uddannelsen med et virksomhedsrelateret eksamensprojekt, som typisk tager udgangspunkt i dit praktikforløb. 

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

En af følgende:

Specifikke adgangskrav

Der gælder følgende specifikke adgangskrav for ansøgere med:

 • Gymnasial eksamen: Erhvervsøkonomi C, virksomhedsøkonomi C eller matematik C
 • Relevant erhvervsuddannelse: Ingen specifikke adgangskrav
 • Anden erhvervsuddannelse: Erhvervsøkonomi C, virksomhedsøkonomi C eller matematik C

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Tidligere erhvervsuddannelser (eud)

Generel kontoruddannelse giver også adgang til uddannelsen.

Læs mere

Generelt om de forskellige typer adgangskrav:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Studiestart

Uddannelsen begynder i august/september. Hvis der er mulighed for at blive optaget om vinteren, vil der som regel være studiestart i januar/februar. Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Læs mere

Adgangskvotienter 2023

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Erhvervsakademi Dania  
Randers SØ (Sommerstart)AO 
Randers SØ (Sommerstart, e-læring)AO 
Professionshøjskolen University College Nordjylland  
Aalborg (Sommerstart)AO 
Aalborg (Sommerstart, e-læring)AO 
Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy  
København K (Sommerstart)AO 
Rønne (Sommerstart)AO 
Hillerød (Sommerstart)AO 
København K (Sommerstart, e-læring)AO 
UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole  
Odense C (Sommerstart)AO 
Vejle (Sommerstart)AO 
Svendborg (Sommerstart)IO 
Odense C (Vinterstart)AO 
Zealand Sjællands Erhvervsakademi  
Slagelse (Sommerstart)AO 
Køge (Sommerstart)AO 
Køge (Vinterstart)AO 
Køge (Sommerstart, e-læring)AO 
Erhvervsakademi MidtVest  
Holstebro (Sommer- og vinterstart)AO 
Erhvervsakademi Aarhus  
Viby J (Sommerstart)6.1AO
Erhvervsakademi SydVest  
Esbjerg (Sommerstart)AO 
Sønderborg (Sommerstart)IO 

AO: Alle optaget

IO: Ikke oprettet

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. 

Læs mere i artiklen:
SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver mulighed for job inden for oplevelsesindustrien og turisme, herunder hotel, kultur- og konferencevirksomheder med opgaver som udvikling, planlægning, organisering og gennemførelse af serviceydelser, oplevelser og events.  

Mere uddannelse

Du har mulighed for at videreuddanne dig med en professionsbacheloruddannelse:

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information