professionsbacheloruddannelsen i e-konceptudvikling
Professionsbacheloruddannelse

Digital konceptudvikling

Digital konceptudvikling er en overbygningsuddannelse, hvor du lærer at varetage strategisk og forretningsorienteret konceptudvikling.

Fakta

Navn:
Digital konceptudvikling
Type:
Professionsbacheloruddannelse (Overbygningsuddannelse)
Varighed:
1½ år
Adgangskrav:
Relevant erhvervsakademiuddannelse
Økonomi:
SU

Du kan vælge mellem studieretningerne digital commerce og digital design, og studieforløbet giver en bred viden om digital kommunikation.

Uddannelsen er tilrettelagt som en selvstændig overbygning til følgende uddannelser: Multimediedesigner, e-designer, designteknolog og datamatiker. 

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen har fokus på projektledelse, innovation, nytænkning og at skabe digitale løsninger. Kan du lide at arbejde kreativt, vække egne ideer til live og følge de nyeste trends inden for internet og sociale medier, så er digital konceptudvikling måske en uddannelse for dig. Du lærer at arbejde med udvikling af koncepter inden for alle digitale platforme - både på et strategisk og praktisk niveau.

Udover en række fælles, obligatoriske fag skal du vælge mellem to studieretninger: digital commerce og digital design. Endelig indeholder uddannelsen en række valgfag samt et praktikforløb.

I løbet af uddannelsen bliver du undervist i emner som:

  • Koncept- og forretningsudvikling
  • Projektledelse
  • Redskabsfag

Studieretningen inden for digital commerce rummer emner indenfor kerneområdet strategisk koncept- og forretningsudvikling.

På studerretningen digital design beskæftiger du dig med emner inden for kerneområdet strategisk og digital koncept- og forretningsudvikling med fokus på design.

Undervisningen foregår som almindelig undervisning, selvstændig opgaveløsning, projektarbejde og gruppearbejde. I løbet af uddannelsen skal du ud i en 3 måneders praktik i en virksomhed.

Uddannelsen giver adgang til titlen professionsbachelor i digital konceptudvikling. Den engelske titel er Bachelor of Digital Concept Development.

Uddannelsen foregår i København, Køge, Odense, Aalborg, Aarhus, Næstved og Herning.

Uddannelsen udbydes både på dansk og på engelsk.

Eksamen

Du afslutter uddannelsen med et selvstændigt bachelorprojekt.

Adgangskrav

For at blive optaget på uddannelsen, skal du have en af følgende erhvervsakademiuddannelser:

Derudover kan der være krav om, at du skal bestå en adgangsprøve. Se uddannelsesstedernes hjemmeside for information om prøve.

Optagelse

Ansøgningsfristen kan variere fra uddannelsessted til uddannelsessted. Se uddannelsesstedernes hjemmesider for yderligere information.

Ansøgningsskemaer kan downloades fra uddannelsesstedernes hjemmesider.

Uddannelsesstart

Uddannelsen begynder i september.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig mulighed for at arbejde med udvikling af digitale løsninger på mange forskellige måder, eksempelvis som e-shopmanager, koncepteudvikler på et reklame-, design-, eller webbureau, som webdesigner eller e-marketingmedarbejder.

Dine arbejdsområder vil typisk være e-handelsvirksomheder eller virksomheder, der har e-shops som en vigtig del af deres forretningsområde, markedsføringsafdelinger eller decideret reklame- og webbureauer eller virksomheder, der har specialiseret sig i servicedesign - eksempelvis inden for turistindustrien. Velgørende institutioner er også en mulighed.

Nyuddannedes beskæftigelse

Nedenfor beskrives beskæftigelsen for de nyuddannede i perioden 2013-2015.

De godt 850 nyuddannede er beskæftiget i knapt 150 forskellige brancher. De største er It-konsulenter, Reklame- og analysebureauer, Restaurantionsbranchen, Anden videnservice, Virksomhedskonsulenter samt Daginstitutioner og dagcentre mv.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information