professionsbacheloruddannelsen i e-konceptudvikling
Professionsbacheloruddannelse

Digital konceptudvikling

Digital konceptudvikling er en overbygningsuddannelse, hvor du lærer at varetage strategisk og forretningsorienteret konceptudvikling.

Fakta

Navn:
Digital konceptudvikling
Type:
Professionsbacheloruddannelse (Overbygningsuddannelse)
Varighed:
1½ år
Adgangskrav:
Relevant erhvervsakademiuddannelse
Økonomi:
SU

Du kan vælge mellem studieretningerne digital commerce og digital design, og studieforløbet giver en bred viden om digital kommunikation.

Uddannelsen er tilrettelagt som en selvstændig overbygning til følgende uddannelser: Multimediedesigner, e-designer, designteknolog og datamatiker. 

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen har fokus på projektledelse, innovation, nytænkning og at skabe digitale løsninger. Kan du lide at arbejde kreativt, vække egne ideer til live og følge de nyeste trends inden for internet og sociale medier, så er digital konceptudvikling måske en uddannelse for dig. Du lærer at arbejde med udvikling af koncepter inden for alle digitale platforme - både på et strategisk og praktisk niveau.

På uddannelsens to første semestre beskæftiger du dig med fastlagte fagområder, der er fælles for alle studerende:

Digital konceptdesign: Du lærer at designe og udvikle digitale koncepter med særlig vægt på teknologiforståelse og kommunikation. Der er fokus på alle aspekter af udviklings- og designprocesser fra initiering til eksekvering.

Forretningsudvikling: Emnerne er markedsføring, digital forretningsforståelse og -udvikling med udgangspunkt i værdiskabende forretningsmodeller. Der lægges vægt på forretnings- og markedsføringskoncepter.

Brugerforståelse: Du lærer at undersøge og analysere brugerne, med henblik på at forstå adfærd til at udvikle koncepter. Der lægges vægt på kommunikation og argumentation for brugeroplevelsen af det værdiskabende koncept.

Det sidste semester indeholder virksomhedspraktik og et selvstændigt bachelorprojekt.

Undervisningen foregår som almindelig undervisning, selvstændig opgaveløsning, projektarbejde og gruppearbejde. I løbet af uddannelsen skal du ud i en 3 måneders praktik i en virksomhed.

Uddannelsen giver adgang til titlen professionsbachelor i digital konceptudvikling. Den engelske titel er Bachelor of Digital Concept Development.

Uddannelsen foregår i København, Køge, Odense, Aalborg, Aarhus, Næstved og Herning.

Uddannelsen udbydes både på dansk og på engelsk.

Adgangskrav

For at blive optaget på uddannelsen, skal du have en af følgende erhvervsakademiuddannelser:

Derudover kan der være krav om, at du skal bestå en adgangsprøve. Se uddannelsesstedernes hjemmeside for information om prøve.

Optagelse

Ansøgningsfristen kan variere fra uddannelsessted til uddannelsessted. Se uddannelsesstedernes hjemmesider for yderligere information.

Ansøgningsskemaer kan downloades fra uddannelsesstedernes hjemmesider.

Vinteroptag

På nogle uddannelsessteder kan der være mulighed for at blive optaget om vinteren. Læs mere om ansøgningsfrist og ansøgning om optagelse på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Uddannelsesstart

Uddannelsen begynder i august/september. Hvis der er mulighed for at blive optaget om vinteren, vil der som regel være studiestart i januar/februar.

Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig mulighed for at arbejde med udvikling af digitale løsninger på mange forskellige måder, eksempelvis som e-shopmanager, koncepteudvikler på et reklame-, design-, eller webbureau, som webdesigner eller e-marketingmedarbejder.

Dine arbejdsområder vil typisk være e-handelsvirksomheder eller virksomheder, der har e-shops som en vigtig del af deres forretningsområde, markedsføringsafdelinger eller decideret reklame- og webbureauer eller virksomheder, der har specialiseret sig i servicedesign - eksempelvis inden for turistindustrien. Velgørende institutioner er også en mulighed.

 

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information