uddannelsen til e-designer
Erhvervsakademiuddannelse

Entreprenørskab og design

På uddannelsen lærer du at skabe nye forretningsmuligheder og forretningsudvikling inden for design, business og trends.

Fakta

Navn:
Entreprenørskab og design
Andre betegnelser:
E-designer AK
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen eller erhvervsuddannelse + specifikke adgangskrav + optagelsesprøve
Økonomi:
SU

Du bliver undervist ud fra en designcentreret og entreprenøriel tankegang med det formål at skabe nye forretningsmuligheder og forretningsudvikling.

Du lærer at facilitere og varetage innovative opgaver fra ideudvikling af produkter, processer, services, forretningsmodeller, til implementering af koncepter.

Som færdiguddannet vil du typisk blive iværksætter i egen virksomhed eller finde arbejde i en eksisterende virksomhed.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Du får forståelse for entreprenørskab og processen fra idé til forretning. 

Fagområder

 • Designprocesser: Du arbejder med med udvikling, tilrettelæggelse og gennemførelse af design- og innovationsopgaver. Gennem produktudvikling og prototypeudvikling, hvor bl.a. bæredygtighed er en væsentlig faktor, arbejdes der med at løse behov, som er indkredset gennem brugerorienterede innovations- og designmetoder
 • Forretningsprocesser: Du lærer om analyser og vurderinger af et koncepts økonomisk forretningspotentiale i forhold til opstart af en virksomhed eller implementering i en eksisterende virksomhed. Gennem markedsføring og forretningsmodellering arbejdes der med forskellige former for kunderelationer med henblik på at skabe værdi
 • Kultur, trends og kommunikation: Du arbejder bl.a. med kulturanalyse, trendspotting og forecasting med henblik på forretnings- og produktudvikling. Gennem praksisarbejde med kommunikation omsat til kommunikationsplaner, præsentationsteknikker samt formidlingsformer som storytelling, lærer du at arbejde med branding og kernefortælling i relation til produkt og forretningskoncepter

Der er mulighed for valgfag. Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider. 

Titel

Uddannelsen giver ret til at anvende betegnelsen AK i entreprenørskab og design. Den engelske titel er AP Graduate in entrepreneurship and design.

Undervisning

Undervisningen er projektorienteret og fokuserer på virkelighedsnære opgaver gennem samarbejde med udvalgte virksomheder. Der lægges op til, at du efter uddannelsens afslutning kan arbejde som selvstændig.

Praktik

På 4. semester skal du i et kortere praktikforløb.

Eksamen

Du afslutter uddannelsen med et virksomhedsrelateret eksamensprojekt, der også fremlægges mundtligt.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.
Alle nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

En af følgende:

Specifikke adgangskrav

Der gælder følgende specifikke adgangskrav for ansøgere med:

 • Gymnasial eksamen: Matematik C og engelsk C
 • Relevant erhvervsuddannelse: Ingen specifikke adgangskrav
 • Anden erhvervsuddannelse: Matematik C og engelsk C

Du skal desuden bestå en optagelsesprøve.

Læs mere om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Københavns Erhvervsakademi (KEA)

Da dele af undervisningen foregår på engelsk, skal du opfylde mindst et af følgende krav:

 • Engelsk B
 • Engelsk A
 • TOEFL-test med en testscore på mindst 83
 • IELTS-test med en testscore på mindst 6,5
 • En anden test, som uddannelsesstedet anerkender og som kompetencemæssigt svarer til engelsk B

Tidligere erhvervsuddannelser (eud)

Hvis du er uddannet snedker, har du også adgang til uddannelsen.

Læs mere

Generelt om de forskellige typer adgangskrav:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk via kvote 2. Du bliver optaget på baggrund af en optagelsesprøve.

Kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Studiestart

Uddannelsen begynder i august/september. Hvis der er mulighed for at blive optaget om vinteren, vil der som regel være studiestart i januar/februar. Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Kolding og København. 

Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider: 

Adgangskvotienter 2022

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Københavns Erhvervsakademi (KEA)  
København N (Sommerstart)Kun kvote 2 
IBA Erhvervsakademi Kolding  
Kolding (Sommerstart)Kun kvote 2 

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. 

Læs mere i artiklen:
Statens Uddannelsesstøtte (SU)

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet kan du skabe nye forretningsmuligheder og/eller arbejde med forretningsudvikling. Det betyder, at du lærer at facilitere og varetage innovative opgaver fra ideudvikling af produkter, processer, services, forretningsmodeller til implementering af koncepter.

Du kan arbejde i egen virksomhed eller i en virksomhed inden for handel/livsstil- eller modeindustrien, videnservice eller i det kreative erhvervs udadvendte funktioner som fx kommunikationsafdelinger og event-bureauer.

Mere uddannelse

Du kan bl.a. videreuddanne dig med følgende overbygningsuddannelser:

Love og regler

Bekendtgørelsen om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser. Nr 457 af 19. april 2022.

Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser. Nr 87 af 25. januar 2023.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information