uddannelsen til designteknolog
Erhvervsakademiuddannelse

Designteknolog

På uddannelsen til designteknolog får du indsigt i alle led af en designproces. Det kan være inden for tekstil og beklædning, møbler og boliginteriør eller grafisk design.

Fakta

Navn:
Designteknolog AK
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen eller relevant erhvervsuddannelse med specifikke adgangskrav + optagelsesprøve
Økonomi:
SU

Uddannelsen giver dig viden om både design, teknik, indkøb og salg. Du lærer at analysere og vurdere designprocessen fra ide over markedsføring til salg af et produkt.

Du vælger selv, hvilken type designprodukt du ønsker at specialisere dig indenfor. Alt afhængigt af dit speciale kan du som designteknolog arbejde med design, indkøb, marketing og salg i bl.a. beklædnings- og tekstilindustrien, i møbelbranchen eller i en grafisk virksomhed.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen til designteknolog giver indsigt i en designproces fra en ide opstår, til den ender som et produkt ude i butikkerne.

Du kan blive designteknolog inden for tekstil- og beklædning eller inden for grafisk design.

Det er en 2-årig erhvervsakademiuddannelse, der består af en obligatorisk fælles del, en specialedel, en praktikperiode og et afsluttende eksamensprojekt.

På den obligatoriske, fælles del af undervisningen får du undervisning indenfor områderne design, business og teknologi. Undervisningen berører emnerne:

 • Designprocessen
 • Værdifilosofi
 • Æstetik
 • Virksomheden
 • Handel
 • Kommunikation
 • Teknologi
 • Menneske og miljø

På specialedelen skal du vælge studieretning, også kaldet profil. Du vælger én af følgende profiler:

 • Design
 • Produktion
 • Business
 • Marketing
 • Retail

Under de enkelte profiler kan du derefter vælge mellem flere specialer.

Læser du til designteknolog inden for tekstil og beklædning kan du specialisere dig i mode og livsstil, fx beklædning, i møbler, boliginteriør eller modelteknik.

Vælger du en grafisk profil på designteknologuddannelsen får du undervisning i designprogrammer som QuarkXPress, Illustrator, Photoshop og InDesign. Grafisk design giver mulighed for at vælge speciale inden for livsstil og iscenesættelse, emballagedesign eller 3D og oplevelser.

Der er forskel på, hvilke profiler og specialer de enkelte skoler udbyder. Se derfor også på skolernes egne hjemmesider.

Undervisningen er ofte tværfaglig og projektorienteret. I sidste del af uddannelsen skal du i ca. 3 måneders praktik. Praktikperioden foregår i en virksomhed i Danmark eller i udlandet med relevans til dit valgte specialeområde.

Uddannelsen giver adgang til titlen Designteknolog AK. Den engelske betegnelse er AP Graduate in Design, Technology and Business.

Uddannelsen til designteknolog inden for tekstil- og beklædning foregår i Herning, København og Sønderborg. Uddannelsen til designteknolog inden for grafisk design foregår i Herning og Aalborg.

Designteknologuddannelsen udbydes både på dansk og på engelsk.

Eksamen

Det sidste semester afslutter du med en specialeopgave samt et afgangsprojekt. Du skal behandle en konkret problemstilling i en relevant virksomhed. Afgangsprojektet består af en skriftlig rapport og en mundtlig eksamen.

Adgangskrav

Du skal have en af følgende uddannelser for at søge om optagelse:

 • Studentereksamen (stx), højere forberedelseseksamen (hf), højere handelseksamen (hhx), højere teknisk eksamen (htx) eller eux – alle med matematik C og engelsk C
 • En erhvervsuddannelse som beklædningshåndværker (med specialer), boligmonteringsuddannelsen, grafisk tekniker, mediegrafiker (trin 2), detailhandel med specialer, handelsuddannelse med specialer, snedker (med specialer), eventkoordinator (trin 2), teater-, udstillings- og eventtekniker (med specialer), teknisk designer eller ædelsmed/guld- og sølvsmed (med specialer), – alle med engelsk C
 • Anden erhvervsuddannelse af mindst 3 års varighed suppleret med matematik C og engelsk C
 • Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne samt engelsk C

Du skal desuden bestå en optagelsesprøve.

Bemærk: Fag, som er specifikke adgangskrav, skal være bestået.

Optagelse

Uddannelsen er tilknyttet Den Koordinerede Tilmelding (KOT), men er ikke omfattet af kvotesystemet. Du bliver optaget på baggrund af en optagelsesprøve.

Ansøgningsfristen er 15. marts kl. 12.00. Du kan finde ansøgningsmateriale på www.optagelse.dk.

Læs om optagelse generelt i artiklen Optagelse på videregående uddannelser.

Uddannelsen begynder august/september.

Bemærk: På TEKO i Herning er der både studiestart i august/september og i februar. Ansøgningsfristen er 15. marts til sommeroptag og 15. oktober til vinteroptag. Optagelsesopgaverne finder du dagen efter ansøgningsfristen på TEKOs hjemmeside. Kontakt uddannelsesstedet, og hør nærmere.

Adgangskvotienter 2016

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Professionshøjskolen VIA University College  
Herning (Sommer- og vinterstart)100 % kvote 2 
Herning (Sommerstart, engelsk)100 % kvote 2 
Professionshøjskolen University College Nordjylland  
Aalborg SV (Sommerstart)100 % kvote 2 
Aalborg SV (Sommerstart, engelsk)100 % kvote 2 
Erhvervsakademi SydVest  
Sønderborg (Sommerstart)100 % kvote 2 
Sønderborg (Sommerstart, engelsk)100 % kvote 2 
Københavns Erhvervsakademi (KEA)  
København N (Sommerstart)100 % kvote 2 
København N (Sommerstart, engelsk)100 % kvote 2 

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du har mulighed for at få SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Som designteknolog inden for tekstil og beklædning kan du arbejde næsten alle steder i beklædnings- og tekstilindustrien samt i industrien inden for møbler og boliginteriør, afhængig af hvilken profil og hvilket speciale du har valgt.

Du kan arbejde med den overordnede designproces eller i et af leddene, fx som indkøber i dagligvarebranchen.

Som designteknolog i grafisk design er der mulighed for at søge job inden for grafiske virksomheder og marketingafdelinger.

Mere uddannelse

Du kan blandt andet tage overbygningsuddannelserne professionsbachelor i design og business og professionsbachelor i digital konceptudvikling.

Er du uddannet i indkøb eller eksport, kan du sandsynligvis få merit for nogle af fagene på HD 1. del med henblik på en HD 2. del i fx Marketing Management. Spørg på uddannelsesinstitutionen.

Ved visse uddannelser/uddannelsesinstitutioner er der forskellige muligheder for videreuddannelse med merit, se Merit mellem de videregående uddannelser. Vær opmærksom på at du udover din meritgivende uddannelse også skal opfylde adgangsbetingelserne til den uddannelse, du søger ind på. Det vil som oftest sige en gymnasial uddannelse samt de specifikke adgangskrav til uddannelsen.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Relevante arrangementer til denne uddannelse: 3

Trine Mørkholt Meyer, 30 år, er designteknolog, men til manges overraskelse designer hun...

Mulighed for videregående uddannelse efter gymnasial eksamen.

Inspiration til valg af job og uddannelse.

Erhvervsakademiuddannelser er 2-årige videregående uddannelser.

Uddannelseszoom - logo
Uddannelseszoom - logo

Zoom ind og sammenlign uddannelser.