uddannelsen til designteknolog
Erhvervsakademiuddannelse

Designteknolog

Uddannelsen er for dig, der vil arbejde med design og business inden for mode-, møbel- og livsstilsbranchen eller marketings- og kommunikationsbranchen.

Fakta

Navn:
Designteknolog AK
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen eller relevant erhvervsuddannelse med specifikke adgangskrav + optagelsesprøve
Økonomi:
SU

Uddannelsen kvalificerer dig til at varetage arbejdet med at planlægge, organisere og gennemføre opgaver inden for design og business.

På uddannelsen arbejder du med at forene dit kreative talent med forretningsforståelse i teori og praksis, mens du specialiserer dig inden for design, produktion, business, marketing eller retail.

Du kan med uddannelsen få job i fx mode- og livsstilsbranchen eller kommunikations- og mediebranchen.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen til designteknolog giver indsigt i alle led af designprocessens værdikæde. Det er en 2-årig erhvervsakademiuddannelse inden for fagområderne design, teknologi og business.

Uddannelsen består af en fællesdel, en specialedel, en praktikperiode og et afsluttende eksamensprojekt.

På fællesdelen får du undervisning indenfor områderne design, business og teknologi med udgangspunkt i bæredygtig udvikling. På specialedelen arbejder du med det speciale, du er optaget på.

Uddannelsens studieretninger

Du vælger ét speciale inden for en af nedenstående studieretninger:

  • Design
  • Produktion
  • Business
  • Marketing
  • Retail

Der er forskel på, hvilke specialer de enkelte institutioner udbyder under studieretningerne. Læs mere på institutionernes hjemmesider.

Undervisningsform

Undervisningen er ofte tværfaglig og projektorienteret, og som en del af din uddannelse skal du i 9-12 ugers praktik. Praktikperioden foregår i en virksomhed i Danmark eller i udlandet med relevans til dit valgte specialeområde.

Uddannelsessted

Uddannelsen udbydes i Aalborg, Herning, København og Sønderborg. Enkelte specialeretninger på designteknologuddannelsen udbydes både på dansk og på engelsk.

Eksamen

Du afslutter uddannelsen med et eksamensprojekt. 

Uddannelsen giver adgang til titlen Designteknolog AK. Den engelske betegnelse er AP Graduate in Design, Technology and Business.

Adgangskrav

Du skal have en af følgende uddannelser for at søge om optagelse:

  • Gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux) eller særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF), alle med matematik C og engelsk C
  • En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen med matematik C og engelsk C
  • En erhvervsuddannelse som beklædningshåndværker (med specialer eller trin 2), boligmontering (autosadelmager og møbelpolstrer), detailhandelsuddannelse (med specialer), digital media, eventkoordinator (trin 2 hvis gl. ordning), grafisk tekniker, guld- og sølvsmed (med specialer eller trin 2), handelsuddannelse (med specialer), maskinsnedker, mediegrafiker (trin 2 hvis gl. ordning), skiltetekniker, snedker (med specialer), teater-, udstillings- og eventtekniker (med specialer), teknisk designer, ædelsmed (med specialer) – alle med engelsk C
  • Anden erhvervsuddannelse af mindst 3 års varighed suppleret med matematik C og engelsk C
  • Adgangskursus til ingeniøruddannelserne samt engelsk C

Du skal desuden bestå en optagelsesprøve.

De specifikke adgangskrav skal være bestået.

Opfylder du ikke kravene, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk i kvote 2 og bliver optaget på baggrund af en optagelsesprøve.

Kvote 2:

Ansøgningsfrist:15. marts kl. 12.00.

Læs mere på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Læs mere om optagelse generelt.

Vinteroptag

På nogle uddannelsessteder kan der være mulighed for at blive optaget om vinteren. Læs mere om ansøgningsfrist og ansøgning om optagelse på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Uddannelsesstart

Uddannelsen begynder i august/september. Hvis der er mulighed for at blive optaget om vinteren, vil der som regel være studiestart i januar/februar.

Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Adgangskvotienter 2021

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Professionshøjskolen VIA University College  
Herning (Sommerstart)Kun kvote 2
Herning (Sommerstart, engelsk)Kun kvote 2
Professionshøjskolen University College Nordjylland  
Aalborg SV (Sommerstart)Kun kvote 2
Aalborg SV (Sommerstart, engelsk)Kun kvote 2
Erhvervsakademi SydVest  
Sønderborg (Sommerstart)Kun kvote 2
Københavns Erhvervsakademi (KEA)  
København N (Sommerstart)Kun kvote 2
København N (Sommerstart, engelsk)Kun kvote 2

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Som nyuddannet kan du få job inden for mode-, møbel- og livsstilsbranchen eller marketings- og kommunikationsbranchen afhængigt af hvilket speciale, du har valgt. Du kan også blive beskæftiget inden for detailhandel i samme brancher. 

Mere uddannelse

Du har mulighed for at videreuddanne dig med en overbygningsuddannelse: 

Vær opmærksom på, at du skal opfylde adgangsbetingelserne til den uddannelse, du søger ind på. Det vil som oftest sige en gymnasial uddannelse samt de specifikke adgangskrav til uddannelsen.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information