Erhvervsakademiuddannelse

Designteknolog

På uddannelsen lærer du, hvordan man arbejder med design og business inden for mode-, møbel- og livsstilsbranchen samt marketing- og kommunikationsbranchen.

Fakta

Navn:
Designteknolog AK
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen eller relevant erhvervsuddannelse med specifikke adgangskrav + optagelsesprøve
Økonomi:
SU

Du lærer at planlægge, organisere og gennemføre opgaver inden for design og business.

Du arbejder med at forene din kreativitet med forretningsforståelse i teori og praksis, mens du specialiserer dig inden for et bestemt område. 

Som færdiguddannet kan du få job i fx mode- og livsstilsbranchen eller kommunikations- og mediebranchen.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Uddannelsen til designteknolog giver indsigt i alle led af designprocessens værdikæde. Du får undervisning inden for fagområderne design, teknologi og business med udgangspunkt i bæredygtig udvikling.

Studieretninger

Du vælger ét speciale inden for en af disse studieretninger:

 • Design
 • Produktion
 • Business
 • Marketing
 • Retail

Der er forskel på, hvilke specialer de enkelte uddannelsessteder udbyder under studieretningerne. Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Titel

Uddannelsen giver ret til titlen Designteknolog AK. Den engelske betegnelse er AP Graduate in Design, Technology and Business.

Undervisning

Undervisningen er ofte tværfaglig og projektorienteret.

Praktik

Som en del af din uddannelse skal du i 9-12 ugers praktik. Praktikperioden foregår i en virksomhed i Danmark eller i udlandet med relevans til dit valgte specialeområde.

Eksamen

Du afslutter uddannelsen med et eksamensprojekt. 

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle nævnte fag skal være bestået.

Generelle adgangskrav

En af følgende:

Specifikke adgangskrav

Der gælder følgende specifikke adgangskrav for ansøgere med:

 • Gymnasial eksamen: Matematik C og engelsk C
 • Relevant erhvervsuddannelser: Engelsk C
 • Anden erhvervsuddannelse: Matematik C og engelsk C
 • Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne: Engelsk C

Du skal desuden bestå en optagelsesprøve.

Læs mere om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Københavns Erhvervsakademi (KEA)

Da dele af undervisningen foregår på engelsk, skal du opfylde mindst et af følgende krav:

 • Engelsk B
 • Engelsk A
 • TOEFL-test med en testscore på mindst 83
 • IELTS-test med en testscore på mindst 6,5
 • En anden test, som uddannelsesstedet anerkender og som kompetencemæssigt svarer til engelsk B

VIA University College

På den engelsksprogede uddannelse (Design, Technology and Business), skal du opfylde mindst et af følgende krav:

 • Engelsk B
 • Engelsk A
 • TOEFL-test med en testscore på mindst 83
 • IELTS-test med en testscore på mindst 6,5
 • En anden test, som uddannelsesstedet anerkender og som kompetencemæssigt svarer til engelsk B

Tidligere erhvervsuddannelser (eud)

Hvis du er uddannet snedker eller ædelsmed, har du også adgang til uddannelsen.

Læs mere

Generelt om de forskellige typer adgangskrav:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk via kvote 2. Du bliver optaget på baggrund af en optagelsesprøve.

Kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Studiestart

Uddannelsen begynder i august/september. Hvis der er mulighed for at blive optaget om vinteren, vil der som regel være studiestart i januar/februar. Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen udbydes i Herning, København, Sønderborg og Aalborg.

Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider: 

Uddannelsen på engelsk

Fra 2022 er det kun VIA University College i Herning, som udbyder uddannelsen på engelsk.

Adgangskvotienter 2022

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Professionshøjskolen VIA University College  
Herning (Sommerstart)Kun kvote 2 
Herning (Sommerstart, engelsk)Kun kvote 2 
Professionshøjskolen University College Nordjylland  
Aalborg SV (Sommerstart)Kun kvote 2 
Erhvervsakademi SydVest  
Sønderborg (Sommerstart)Kun kvote 2 
Københavns Erhvervsakademi (KEA)  
København N (Sommerstart)Kun kvote 2 

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. 

Læs mere i artiklen:
Statens Uddannelsesstøtte (SU)

Fremtidsmuligheder

Som designteknolog kan du få job inden for mode-, møbel- og livsstilsbranchen eller marketings- og kommunikationsbranchen afhængigt af hvilket speciale, du har valgt. Du kan også blive beskæftiget inden for detailhandel i samme brancher. 

Mere uddannelse

Du har mulighed for at videreuddanne dig med en overbygningsuddannelse: 

Vær opmærksom på, at du skal opfylde adgangsbetingelserne til den uddannelse, du søger ind på. Det vil som oftest sige en gymnasial uddannelse samt de specifikke adgangskrav til uddannelsen.

Love og regler

Bekendtgørelsen om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser. Nr 457 af 19. april 2022.

Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser. Nr 36 af 13. januar 2022.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information