uddannelsen til designteknolog
Erhvervsakademiuddannelse

Designteknolog

På uddannelsen til designteknolog får du indsigt i alle led af en designproces. Det kan være inden for tekstil og beklædning, møbler og boliginteriør eller grafisk design.

Fakta

Navn:
Designteknolog AK
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen eller relevant erhvervsuddannelse med specifikke adgangskrav + optagelsesprøve
Økonomi:
SU

Uddannelsen giver dig viden om både design, konstruktion, teknik, indkøb og salg. Du lærer at analysere og vurdere designprocessen fra ide over markedsføring til salg af et produkt.

Du vælger selv, hvilken type designprodukt du ønsker at specialisere dig indenfor. Alt afhængigt af dit speciale kan du som designteknolog arbejde med design, indkøb, marketing og salg i bl.a. beklædnings- og tekstilindustrien, i møbelbranchen eller i en grafisk virksomhed.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen til designteknolog giver indsigt i en designproces fra en ide opstår, til den ender som et produkt ude i butikkerne.

Du kan blive designteknolog inden for tekstil- og beklædning, inden for møbel og boliginteriør, eller inden for grafisk design.

Det er en 2-årig erhvervsakademiuddannelse, der består af en obligatorisk fælles del, en specialedel, en praktikperiode og et afsluttende eksamensprojekt.

På den obligatoriske, fælles del af undervisningen får du undervisning indenfor områderne design, business og teknologi. Undervisningen berører emnerne:

 • Designprocessen
 • Værdifilosofi
 • Æstetik
 • Virksomheden
 • Handel
 • Kommunikation
 • Teknologi
 • Menneske og miljø

På specialedelen skal du vælge studieretning, også kaldet profil. Du vælger én af følgende profiler:

 • Design
 • Produktion
 • Business
 • Marketing
 • Retail

Under de enkelte profiler kan du derefter vælge mellem flere specialer.

Læser du til designteknolog inden for tekstil og beklædning kan du specialisere dig i mode og livsstil, fx beklædning, i møbler, boliginteriør eller modelkonstruktion.

Vælger du en grafisk profil på designteknologuddannelsen får du undervisning i designprogrammer som QuarkXPress, Illustrator, Photoshop og InDesign. Grafisk design giver mulighed for at vælge speciale inden for livsstil og iscenesættelse, emballagedesign eller 3D og oplevelser.

Der er forskel på, hvilke profiler og specialer de enkelte skoler udbyder. Se derfor også på skolernes egne hjemmesider.

Undervisningen er ofte tværfaglig og projektorienteret. I sidste del af uddannelsen skal du i ca. 3 måneders praktik. Praktikperioden foregår i en virksomhed i Danmark eller i udlandet med relevans til dit valgte specialeområde.

Uddannelsen giver adgang til titlen Designteknolog AK. Den engelske betegnelse er AP Graduate in Design, Technology and Business.

Uddannelsen til designteknolog inden for tekstil- og beklædning foregår i Herning, København og Sønderborg. Uddannelsen til designteknolog inden for grafisk design foregår i Aalborg. Uddannelsen designteknolog inden for møbeldesign foregår i Herning.

Designteknologuddannelsen udbydes både på dansk og på engelsk.

Eksamen

Det sidste semester afslutter du med et afgangsprojekt. Du skal behandle en konkret problemstilling i en relevant virksomhed. Afgangsprojektet består af en skriftlig rapport og en mundtlig eksamen.

Adgangskrav

Du skal have en af følgende uddannelser for at søge om optagelse:

 • Gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux) eller særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF), alle med matematik C og engelsk C
 • En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen med matematik C og engelsk C
 • En erhvervsuddannelse som beklædningshåndværker (med specialer), boligmonteringsuddannelsen, grafisk tekniker, mediegrafiker (trin 2), detailhandel med specialer, handelsuddannelse med specialer, snedker (med specialer), Maskinsnedker,  skiltetekniker, eventkoordinator (trin 2), teater-, udstillings- og eventtekniker (med specialer), teknisk designer eller ædelsmed/guld- og sølvsmed (med specialer), – alle med engelsk C
 • Anden erhvervsuddannelse af mindst 3 års varighed suppleret med matematik C og engelsk C
 • Adgangskursus til ingeniøruddannelserne samt engelsk C

Du skal desuden bestå en optagelsesprøve.

De specifikke adgangskrav skal være bestået.

Opfylder du ikke kravene, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk i kvote 2 og bliver optaget på baggrund af en optagelsesprøve.

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00

 • Læs mere på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Læs mere om optagelse generelt.

Uddannelsesstart

Uddannelsen begynder august/september.

Adgangskvotienter 2019

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Professionshøjskolen VIA University College  
Herning (Sommerstart)100 % kvote 2 
Herning (Sommerstart, engelsk)100 % kvote 2 
Professionshøjskolen University College Nordjylland  
Aalborg SV (Sommerstart)100 % kvote 2 
Aalborg SV (Sommerstart, engelsk)100 % kvote 2 
Erhvervsakademi SydVest  
Sønderborg (Sommerstart)100 % kvote 2 
Københavns Erhvervsakademi (KEA)  
København N (Sommerstart)100 % kvote 2 
København N (Sommerstart, engelsk)100 % kvote 2 

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Som designteknolog inden for tekstil og beklædning kan du arbejde næsten alle steder i beklædnings- og tekstilindustrien samt i industrien inden for møbler og boliginteriør, afhængig af hvilken profil og hvilket speciale du har valgt.

Du kan arbejde med den overordnede designproces eller i et af leddene, fx som indkøber i dagligvarebranchen.

Som designteknolog i grafisk design er der mulighed for at søge job inden for grafiske virksomheder og marketingafdelinger.

Mere uddannelse

Du kan fortsætte på en af overbygningsuddannelserne professionsbachelor i design og businessprofessionsbachelor i digital konceptudvikling og professionsbachelor i innovation og entrepreneurship.

Er du uddannet i indkøb eller eksport, kan du sandsynligvis få merit for nogle af fagene på HD 1. del med henblik på en HD 2. del i fx Marketing Management. Spørg på uddannelsesinstitutionen.

Ved visse uddannelser/uddannelsesinstitutioner er der forskellige muligheder for videreuddannelse med merit, se Merit mellem de videregående uddannelser. Vær opmærksom på at du udover din meritgivende uddannelse også skal opfylde adgangsbetingelserne til den uddannelse, du søger ind på. Det vil som oftest sige en gymnasial uddannelse samt de specifikke adgangskrav til uddannelsen.

Nyuddannedes beskæftigelse

Af de godt 600 nyuddannede over en 3-årig periode har den største andel fået bekæftigelse inden for engroshandel med tekstiler, beklædning og andre designede produkter. En anden stor gruppe er beskæftiget inden for detailhandel med de samme artikler og produkter.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Ingen relevante arrangementer til denne uddannelse

Trine Mørkholt Meyer, 30 år, er designteknolog, men til manges overraskelse designer hun...

Se mulige videregående uddannelser efter en gymnasial eksamen.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Erhvervsakademiuddannelser er 2-årige videregående uddannelser.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.