uddannelsen til designteknolog
Erhvervsakademiuddannelse

Designteknolog

Uddannelsen henvender sig til dig, der vil arbejde i mode-, møbel-, medie- og livstilsbranchen. Du får indsigt i alle led af værdikæden, og du kan specialisere dig inden for design eller business.

Fakta

Navn:
Designteknolog AK
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen eller relevant erhvervsuddannelse med specifikke adgangskrav + optagelsesprøve
Økonomi:
SU

Uddannelsen kvalificerer dig til at kunne varetage arbejdet med at planlægge, organisere og gennemføre opgaver inden for design og business, hvor det er din opgave at tænke cirkulært frem for lineært, mens du skaber værdi i alle led.

På uddannelsen arbejder du med at forene dit kreative talent med forretningsforståelse og teori med praksis, mens du specialiserer dig inden for design, produktion, business (indkøb), marketing eller retail design.

Du kan med uddannelsen finde beskæftigelse i blandt andet mode- og livsstilsbranchen eller kommunikations- og mediebranchen.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen til designteknolog giver indsigt i alle led af designprocessens værdikæde. Det er en 2-årig erhvervsakademiuddannelse indenfor fagområderne design, teknologi og business.

Uddannelsen består en obligatorisk fælles del, en specialedel, en praktikperiode og et afsluttende eksamensprojekt.

På den obligatoriske, fælles del af undervisningen får du undervisning indenfor områderne design, business og teknologi. Undervisningen berører emner som:

 • Designprocessen
 • Trend og kultur
 • Målgrupper
 • Bæredygtighed
 • Æstetik
 • Teknologi
 • Konceptudvikling
 • Virksomheden
 • Indkøb
 • Marketing
 • Kommunikation
 • Retail

På specialedelen arbejder du med det speciale, du er optaget på. Det kan fx være fashion design, branding and marketing management eller sustainable fashion tech. Der er forskel på, hvilke specialer de enkelte institutioner udbyder under nedenstående studieretninger. Tjek derfor institutionernes hjemmesider for yderligere info.

Du vælger ét speciale inden for en af nedenstående studieretninger:

 • Design
 • Produktion
 • Business (Indkøb)
 • Marketing
 • Retail (design)

Undervisningen er ofte tværfaglig og projektorienteret, og som en del af din uddannelse skal du i 9-12 ugers praktik. Praktikperioden foregår i en virksomhed i Danmark eller i udlandet med relevans til dit valgte specialeområde.

Uddannelsen giver adgang til titlen Designteknolog AK. Den engelske betegnelse er AP Graduate in Design, Technology and Business.

Uddannelsen udbydes i Aalborg, Herning, København og Sønderborg. Enkelte specialeretninger på designteknologuddannelsen udbydes både på dansk og på engelsk – hvilke fremgår af institutionernes hjemmesider. 

Adgangskrav

Du skal have en af følgende uddannelser for at søge om optagelse:

 • Gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux) eller særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF), alle med matematik C og engelsk C
 • En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen med matematik C og engelsk C
 • En erhvervsuddannelse som beklædningshåndværker (med specialer eller trin 2), boligmontering (autosadelmager og møbelpolstrer), detailhandelsuddannelse (med specialer), digital media, eventkoordinator (trin 2 hvis gl. ordning), grafisk tekniker, guld- og sølvsmed (med specialer eller trin 2), handelsuddannelse (med specialer), maskinsnedker, mediegrafiker (trin 2 hvis gl. ordning), skiltetekniker, snedker (med specialer), teater-, udstillings- og eventtekniker (med specialer), teknisk designer, ædelsmed (med specialer) – alle med engelsk C
 • Anden erhvervsuddannelse af mindst 3 års varighed suppleret med matematik C og engelsk C
 • Adgangskursus til ingeniøruddannelserne samt engelsk C

Du skal desuden bestå en optagelsesprøve.

De specifikke adgangskrav skal være bestået.

Opfylder du ikke kravene, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk i kvote 2 og bliver optaget på baggrund af en optagelsesprøve.

Kvote 2:

Ansøgningsfrist:15. marts kl. 12.00.

Læs mere på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Læs mere om optagelse generelt.

Uddannelsesstart

Uddannelsen begynder august/september.

Adgangskvotienter 2020

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Professionshøjskolen VIA University College  
Herning (Sommerstart)100 % kvote 2 
Herning (Sommerstart, engelsk)100 % kvote 2 
Professionshøjskolen University College Nordjylland  
Aalborg SV (Sommerstart)100 % kvote 2 
Aalborg SV (Sommerstart, engelsk)100 % kvote 2 
Erhvervsakademi SydVest  
Sønderborg (Sommerstart)100 % kvote 2 
Københavns Erhvervsakademi (KEA)  
København N (Sommerstart)100 % kvote 2 
København N (Sommerstart, engelsk)100 % kvote 2 

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Som designteknolog inden for design, business og teknologi kan du arbejde næsten alle steder i mode- og livsstilsbranchen eller kommunikations- og mediebranchen, afhængigt af hvilket speciale du har valgt.

Du kan arbejde med den overordnede designproces i mode- og livsstilsbranchen eller i et af leddene, fx som indkøber i modebranchen eller retail designer inden for butikskoncepter online og offline.

Som designteknolog i grafisk design er der mulighed for at søge job inden for grafiske virksomheder og marketingafdelinger.

Mere uddannelse

Du kan fortsætte på en af overbygningsuddannelserne top-up professionsbachelor i design og business, top-up rofessionsbachelor i digital konceptudvikling og top-up professionsbachelor i innovation og entrepreneurship.

I forhold til ansøgning og mulighed for merit spørg den enkelte uddannelsesinstitution og se merit mellem de videregående uddannelser.


Vær opmærksom på at du udover din meritgivende uddannelse også skal opfylde adgangsbetingelserne til den uddannelse, du søger ind på. Det vil som oftest sige en gymnasial uddannelse samt de specifikke adgangskrav til uddannelsen.

 

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Relevante arrangementer til denne uddannelse: 3

Trine Mørkholt Meyer, 30 år, er designteknolog, men til manges overraskelse designer hun...

Se mulige videregående uddannelser efter en ungdomsuddannelse.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Erhvervsakademiuddannelser er 2-årige videregående uddannelser.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.