designuddannelsen
Kunstnerisk uddannelse

Designer

På uddannelsen lærer du at udvikle design inden for fx tøj og tekstil, møbler og indretning, spil eller kommunikationsdesign og digitale medier.

Fakta

Navn:
Designer
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial uddannelse samt bestået optagelsesprøve
Økonomi:
SU

Du får bl.a. indsigt i grundlæggende ide- og konceptudvikling, samtidig med at du specialiserer dig inden for en designmæssig kunnen.

Efter afsluttet bacheloruddannelse kan du fortsætte på den 2-årige kandidatuddannelse i design. Valget af speciale på kandidatuddannelsen har betydning for dine jobmuligheder inden for forskellige brancher.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

På designuddannelsen lærer du at arbejde kreativt og innovativt inden for forskellige designfag. Uddannelsen er tværfaglig, og du bruger teori, metoder og viden fra flere fag.

Fag

Fagene spænder bredt fra tekstil og mode over grafiske løsninger, spildesign og keramik til industrielle produkter. Fællesnævneren er det kunstneriske grundlag.

Du studerer både fagenes klassiske håndværk og de nye teknologiske muligheder inden for de enkelte fag.

Designprocessens faser

Du lærer alle faser af en designproces at kende, lige fra det at udvikle ideer og koncepter, udarbejde analyser og projektbeskrivelser til at fremstille layouts eller modeller for det færdige produkt.

Opbygning og indhold kan variere

Uddannelsen kan variere i opbygning og indhold afhængigt af uddannelsessted. Læs mere på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside.

Titel

Du får titlen bachelor (BA) i design.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem kurser i teori, metode og redskabsfag samt projektorienterede opgaver.

Praktik og udlandsophold

Du har på Det Kongelige Akademi mulighed for at tage i praktik i en designvirksomhed i Danmark eller i udlandet. På Designskolen Kolding ligger praktikken på kandidatuddannelsen.

Du kan også tage på udveksling på en designskole i udlandet.

Eksamen

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået.

Generelle adgangskrav

En gymnasial eksamen 

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1:

  • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
  • Du bliver optaget på baggrund af din adgangsgivende gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2:

  • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00
  • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Procedurer for optagelse i kvote 2

De to uddannelsessteder har forskellige procedurer for optagelsen i kvote 2.

Læs mere på det ønskede uddannelsessteds hjemmeside:

Læs mere

Adgangskvotienter 2023

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Designskolen Kolding  
Kolding (Sommerstart)11.511.3
Det Kongelige Akademi - Arkitektur, Design, Konservering  
København K (Sommerstart)11.5 

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Med en designuddannelse er det muligt at skabe sig en professionel karriere inden for designverdenen og en række tilstødende brancher.

Mere uddannelse

Efter afsluttet bacheloruddannelse kan du fortsætte på den 2-årige kandidatuddannelse i design.

Se artiklen Designer

Jobmuligheder

Afhængigt af dit speciale på kandidatuddannelsen kan du fx arbejde som selvstændig iværksætter eller freelancedesigner, fast- eller projektansat i producerende virksomheder og designbureauer, på en tegnestue, i et web- eller multimediefirma, inden for tv-, film- og teaterbranchen, i reklamebranchen eller inden for kommunikations- og designrådgivning.

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Ingen relevante arrangementer til denne uddannelse

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.