designuddannelsen
Kunstnerisk uddannelse

Designer

På bacheloruddannelsen lærer du at udvikle design inden for fx tøj og tekstil, møbler og indretning, spil eller kommunikationsdesign og digitale medier.

Fakta

Navn:
Designer
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial uddannelse samt bestået optagelsesprøve
Økonomi:
SU

Du får bl.a. indsigt i grundlæggende ide- og konceptudvikling, samtidig med at du specialiserer dig inden for en designmæssig kunnen.

Alt efter speciale kan du efter endt kandidatuddannelse arbejde som designer i tekstilbranchen, i et web- eller multimediefirma, inden for tv-, film- og teaterbranchen eller i kommunikationsbranchen. Du kan også arbejde som selvstændig designer eller som freelancer.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På designuddannelsen lærer du at arbejde kreativt og innovativt inden for forskellige designfag.

Indhold

Fagene spænder bredt fra tekstil og mode over grafiske løsninger, spildesign og keramik til industrielle produkter. Fællesnævneren er det kunstneriske grundlag.

Du studerer både fagenes klassiske håndværk og de nye teknologiske muligheder inden for de enkelte fag. Ud over den konkrete, materialenære tilgang har det også betydning, at du tilegner dig evnen til at løse abstrakte, teoretiske designopgaver.

Du lærer alle faser af en designproces at kende, lige fra det at udvikle ideer og koncepter, udarbejde analyser og projektbeskrivelser til at fremstille layouts eller modeller for det færdige produkt.

På uddannelsen arbejder du tværfagligt og bruger teori, metoder og viden fra flere fag.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem kurser i teori, metode og redskabsfag samt projektorienterede opgaver. Du har mulighed for at tage i praktik i en designvirksomhed i Danmark eller i udlandet. Du kan også tage på udveksling på en designskole i udlandet.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt. 

Titel

Bacheloruddannelsen giver den akademiske titel BA.

Erhvervskandidat

Bemærk, at Kolding Designskole også udbyder uddannelsen som erhvervskandidatuddannelse, der er tilrettelagt på deltid og varer 4 år. Denne uddannelse retter sig mod personer, der er i beskæftigelse. Uddannelsen er ikke SU-berettiget.

Læs mere på uddannelsesstedets hjemmeside: Designskolen Kolding.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået.

Generelle adgangskrav

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Procedurer for optagelse

De to uddannelsessteder har forskellige procedurer for optagelsen. Læs mere på det ønskede uddannelsesstedes hjemmeside:

Optagelse

Uddannelsen er tilsluttet Den Koordinerede Tilmelding (KOT), og du søger om optagelse på www.optagelse.dk.

Du kan kun søge om optagelse via kvote 2. Ansøgningsfristen er 15. marts kl. 12.00.

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen skal også søge inden 15. marts kl 12.00.

Du bliver optaget på dine samlede kvalifikationer, som vil være en kombination af dine boglige kompetencer og dit talent for faget. Du skal også aflevere en hjemmeopgave og, hvis du bliver udpeget til det, deltage i en optagelsesprøve. Læs mere på www.designskolenkolding.dk og kglakademi.dk

Læs mere om optagelse generelt eller om optagelse med en udenlandsk/international adgangsgivende eksamen.

Om det enkelte uddannelsessted

Uddannelsen foregår i Kolding og København.

Designskolen Kolding

Designskolen Kolding udbyder designer som en 3-årig bacheloruddannelse.

Designskolen Kolding udbyder følgende specialer:

  • Industrielt design og Accessory
  • Beklædningsdesign
  • Colour Material Finish Design
  • Kommunikationsdesign

Designskolen Kolding udbyder også en kandidatuddannelse til designer.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Optagelse på Designskolen Kolding

Proceduren for optagelse på Designskolen Kolding er, at du indsender ansøgning på Optagelse.dk inden d. 15. marts kl. 12. Hvis du opfylder de formelle krav til optagelse, vil du derefter få besked om, hvornår du skal møde til optagelsesprøve i april. Til optagelsesprøven skal du medbringe en udarbejdet portfolio med eksempler på dine projekter og arbejder. Hvis du gennemfører optagelsesprøven med et godt resultat, bliver du inviteret til en samtale, hvorefter skolen afgør, om du bliver tilbudt en plads

Læs om optagelse, udarbejdelse af portfolio, optagelsesprøve og samtale på www.designskolenkolding.dk.

Det Kongelige Akademi - Arkitektur, Design, Konservering

Det Kongelige Akademi udbyder designer som en 3-årig bacheloruddannelse.

Det Kongelige Akademi udbyder studieretning under to forskellige programmer:

Produkt+:

  • Beklædningsdesign og tekstil
  • Møbeldesign, rum og materialer

Visuelt design:

  • Visuel Kommunikation
  • Visuelt spildesign: Kommercielle og eksperimentelle computerspil og analoge spil.

Det Kongelige Akademi udbyder også en kandidatuddannelse til designer.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen på kglakademi.dk

Optagelse på Det Kongelige Akademi - Arkitektur, Design, Konservering

Proceduren for optagelse på Det Kongelige Akademi er, at du indsender ansøgning på optagelse.dk inden d. 15. marts kl. 12.

Du skal også aflevere en hjemmeopgave, som er tilgængelig på skolens hjemmeside fra midt februar. Opgaven skal afleveres på en portal, som du får tilsendt et link til.

Sidst i april modtager du en mail, hvor du får at vide, om du går videre til optagelsesprøve og samtale, som foregår i maj. Derefter afgør skolen, om du bliver tilbudt en plads.

Læs om optagelse, hjemmeopgave og optagelsesprøve på kglakademi.dk

Adgangskvotienter 2021

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Designskolen Kolding  
Kolding (Sommerstart)Kun kvote 2
Det Kongelige Akademi - Arkitektur, Design, Konservering  
København K (Sommerstart)Kun kvote 2

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en designuddannelse er det muligt at skabe sig en professionel karriere inden for designverdenen og en række tilstødende brancher.

Du kan fx blive selvstændig iværksætter eller freelancedesigner, fast- eller projektansat i producerende virksomheder og designbureauer, på en tegnestue, i et web- eller multimediefirma, inden for tv-, film- og teaterbranchen, i reklamebranchen eller inden for kommunikations- og designrådgivning.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Ingen relevante arrangementer til denne uddannelse

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.