Professionsbacheloruddannelse

Tekstildesign, -håndværk og formidling

Fakta

Navn:
Tekstildesign, -håndværk og formidling
Andre betegnelser:
Tekstilformidler, tekstildesigner
Varighed:
3½ år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + optagelsesprøve
Økonomi:
SU

Du bliver undervist i blandt andet tekstildesign, it-værktøjer, materialekendskab, kulturfag samt skriftlig, mundtlig og visuel kommunikation.

Dine jobmuligheder finder du bl.a. i virksomheder, der arbejder med tekstildesign, offentlige kulturinstitutioner eller inden for undervisningsområdet.

Du kan også arbejde freelance eller blive iværksætter med egen virksomhed.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

På uddannelsen får du både en håndværksmæssig kunnen inden for de tekstile håndværksfag, og du får undervisning i at formidle din viden og dine færdigheder til forskellige målgrupper.

Uddannelsen består af obligatoriske fællesdele og af studieretningsdele på 1½ år, som du skal vælge imellem i løbet af uddannelsen.

Fællesdel

De obligatoriske fællesdele er tilrettelagt inden for følgende hovedområder:

  • Tekstildesign og -håndværk, der indeholder design, tekstiltryk, broderi, strik, væv, beklædningsformgivning og materialelære
  • Formidlingsfag, der omfatter projektledelse, pædagogik, psykologi og didaktik samt skriftlig, mundtlig og visuel kommunikation
  • Kulturfag, der omfatter kulturhistorie, -forståelse og -teori med henblik på det tekstilfaglige område

Studieretninger

De to studieretninger er:

  • Formidling af tekstildesign og -håndværk i kulturel kontekst, herunder tekstildesign og -håndværk, kommunikationsteori, æstetik og designteori, oplevelsesøkonomi og projektledelse samt kreativitetsteori og teori om innovation og iværksætteri
  • Undervisning i tekstildesign og -håndværk, herunder tekstildesign og-håndværk, pædagogiske og didaktiske teorier, uddannelsessociologi, æstetiske læreprocesser og innovationen i undervisning

Titel

Uddannelsen giver adgang til titlen professionsbachelor i tekstildesign, -håndværk og formidling. Den engelske titel er Bachelor of Textile Design, Handicraft and Communication.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem holdundervisning, forelæsninger, projektarbejde, gruppearbejde og individuelt arbejde i værksteder

Praktik

Der er to praktikperioder: En kort observationspraktik på 3. semester og en længerevarende specialiseringspraktik på 5. semester.

Praktikken kan foregå i private eller offentlige virksomheder, som beskæftiger sig med design og tekstile håndværk samt i undervisningsinstitutioner, kulturinstitutioner og oplysningsforbund.

Den kan foregå i både Danmark og udlandet.

Eksamen

Du afslutter uddannelsen med et bachelorprojekt. 

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

En af følgende:

Specifikke adgangskrav

  • Bestået adgangsprøve, hvortil man udvælges på grundlag af en motiveret ansøgning

Læs mere

Generelt om de forskellige typer adgangskrav:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk i kvote 2. Du bliver optaget på baggrund af en motiveret ansøgning, en optagelsesprøve og en samtale.

Kvote 2

  • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
  • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

  • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Studiestart

Uddannelsen begynder i august/september. Hvis der er mulighed for at blive optaget om vinteren, vil der som regel være studiestart i januar/februar. Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Læs mere

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Professionsbacheloruddannelsen foregår i:

Adgangskvotienter 2023

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Københavns Professionshøjskole  
København V (Sommerstart)Kun kvote 2 

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. 

Læs mere i artiklen:
SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet kan du finde job inden for mode- og livsstilsbranchen i stillinger med fokus på fremstilling og design af tekstiler, eller du kan blive underviser. 

Der kan også være jobmuligheder inden for teater- eller museumsverdenen, fx i forbindelse med kostumefremstilling, samlinger eller i andre kunstneriske og kulturelle sammenhænge.

Du kan også starte egen virksomhed.  

Mere uddannelse

Du kan videreuddanne dig ved fx at tage en pædagogisk diplomuddannelse.

Læs mere om pædagogisk diplomuddannelse

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information