professionsbacheloruddannelsen til lærer i tekstildesign, -håndværk og formidling
Professionsbacheloruddannelse

Tekstildesign, -håndværk og formidling

På uddannelsen lærer du at designe, formgive, fremstille og bearbejde forskellige tekstiler og beklædningsgenstande. Du vil også lære at formidle din viden til forskellige målgrupper.

Fakta

Navn:
Tekstildesign, -håndværk og formidling
Andre betegnelser:
Tekstilformidler
Varighed:
3½ år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + optagelsesprøve
Økonomi:
SU

Du bliver undervist i bl.a. beklædningsdesign og tekstilbearbejdning, i skriftlig, mundtlig og visuel kommunikation samt en række kulturfag som fx kulturteori og -historie.

Dine jobmuligheder finder du bl.a. på højskoler, aftenskoler og produktionsskoler. Du kan også arbejde med formidling af tekstiler på museer, kulturhuse og workshops.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På uddannelsen får du både en håndværksmæssig kunnen inden for de tekstile håndværksfag samt undervisning i at formidle din viden og dine færdigheder til forskellige målgrupper, fx i en undervisningssituation.

Uddannelsen består af en obligatorisk fællesdel på 2 år og en specialiseringsdel på 1½ år, som du skal vælge en af i løbet af uddannelsen. Desuden er der valgfrie emner og samlet et halvt års praktik.

Den obligatoriske fællesdel er tilrettelagt inden for følgende hovedområder:

  • Tekstildesign og -håndværk, som bl.a. handler om beklædningsformgivning, broderi, tekstiltryk, strik, tekstillære og design
  • Formidlingsfag, der omfatter pædagogik, psykologi og didaktik samt skriftlig, mundtlig og visuel kommunikation
  • Kulturfag, der omfatter kulturhistorie, kulturteori m.m. med særligt henblik på det tekstilfaglige område

De to specialiseringer er:

  • Formidling af tekstildesign og -håndværk i kulturel sammenhæng. Kerneområder er tekstildesign og -håndværk, kommunikationsteori, æstetik og designteori, oplevelsesøkonomi og projektledelse samt kreativitetsteori
  • Undervisning i tekstildesign og -håndværk. Kerneområder er tekstildesign og -håndværk, pædagogiske og psykologiske teorier samt didaktik, uddannelsessociologi, æstetiske læreprocesser og innovation i undervisningen

Der er to praktikperioder: en kort observationspraktik på 3. semester og en længerevarende specialiseringspraktik på 5. semester.

Den lange praktikperiode kan foregå på fx en højskole, en ungdomsskole eller et fritidshjem, hvis du har valgt retningen undervisning. Har du valgt formidling, kan praktikken foregå i fx et kulturhus, et museum eller ved et teater. Den kan foregå i både Danmark og udlandet.

Undervisningen veksler mellem holdundervisning, forelæsninger, projektarbejde, gruppearbejde og individuelt arbejde i værksteder. En vigtig del er din egen kreative tilgang til faget og evne til at arbejde håndværksmæssigt med tekstilerne.

Uddannelsen giver adgang til titlen professionsbachelor i tekstildesign, -håndværk og formidling. Den engelske titel er Bachelor of Textile Design, Handicraft and Communication.

Uddannelsen foregår i Herning og København.

Eksamen

Der afholdes prøve efter uddannelsens første år og ved afslutningen af fællesdelen. Desuden afholdes en prøve efter det tredje år.

Disse prøver skal være bestået, før du kan indstille dig til bachelorprojektet, der består af en skriftlig afhandling og et tekstilt produkt. Du afslutter bachelorprojektet med en mundtlig prøve.

Adgangskrav

Du skal have en af følgende uddannelser for at søge om optagelse:

  • Gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux) eller særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF)
  • En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen
  • Boligmonteringsuddannelsen (erhvervsuddannelse)

Udover at have en adgangsgivende eksamen skal du bestå en optagelsesprøve. Du vil blive udvalgt til prøven på baggrund af din motiverede ansøgning. Det er en fordel at have tekstilfaglige forudsætninger.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk i kvote 2 og bliver optaget på baggrund af en motiveret ansøgning, en optagelsesprøve og en samtale.

Kvote 2:

  • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00

  • Læs mere på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Du kan finde ansøgningsmateriale på Optagelse.dk.

 

Uddannelsesstart

Uddannelsen begynder ca. 15. august.

Adgangskvotienter 2018

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Professionshøjskolen VIA University College  
Herning (Sommerstart)100 % kvote 2 
Professionshøjskolen UCC  
København V (Sommerstart)100 % kvote 2 

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet lærer og formidler i tekstile fag kan du undervise på fx højskoler, efterskoler, daghøjskoler og produktionsskoler.

Der kan også være jobmuligheder inden for museumsverdenen, fx i forbindelse med arbejdende samlinger, eller i andre kunstneriske og kulturelle sammenhænge.

Du kan videreuddanne dig ved bl.a. at tage en pædagogisk diplomuddannelse.

Nyuddannedes beskæftigelse

Figuren viser beskæftigelsen for nyuddannede (2013-15) fordelt på brancher.

Den største gruppe af nyuddannede har fået beskæftigelse inden for daginstitutionsområdet. Andre omfatter få ansættelser i knapt 30 meget forskellige brancher, herunder nogle med lidt eller ingen relation til faget.

Se forklaring på Nyuddannedes beskæftigelse.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Se mulige videregående uddannelser efter en gymnasial eksamen.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.

Inspiration til valg af job og uddannelse.

Pige med bøger
Pige med bøger

Få inspiration til afklaring af dine interesser og muligheder i forhold til at vælge uddannelse...