Grafik Kommunikation
Professionsbacheloruddannelse

Grafisk kommunikation

På uddannelsen grafisk kommunikation lærer du at skabe kreative kampagner, visuel kommunikation og professionelt grafisk design på tværs af medier.

Fakta

Navn:
Professionsbachelor i grafisk kommunikation
Type:
Professionsbacheloruddannelse
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen eller relevant erhvervsuddannelse + optagelsesprøve
Økonomi:
SU

Du uddannes til at udvikle kreative koncepter, visuel kommunikation og grafisk design.

Du kan arbejde med reklamer, apps, magasiner, TV-grafik, websites og visuelle identiteter til virksomheder.                          

Med en uddannelse i grafisk kommunikation kan du bl.a. arbejde som designer, grafisk designer, webdesigner, Art Director, visuel kommunikatør, grafiker, visuel konceptudvikler, eller UI/UX Designer

Foto: © Skolen for Visuel Kommunikation 

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen i grafisk kommunikation giver dig viden om visuelle virkemidler og lærer dig at udvikle og håndtere visuelle kommunikationsopgaver. Du lærer at analysere, udvikle koncepter og arbejde kreativt og innovativt med grafisk design.

Du kvalificeres bl.a. til at arbejde med design i trykte og digitale medier, herunder markedsføring, branding, analyse af målgrupper og medievalg.

Du sættes også ind i teori og praksis i forhold til kampangne, visuel identitet samt visuel påvirkning.

Opbygning

Uddannelsen varer 3 år, har en praktikperiode på 4-6 måneder og afsluttes med et bachelorprojekt.

Uddannelsessted

Uddannelsen foregår på UC Syd i Haderslev. Den forventes at flytte til Kolding i tidligst 2022.

Første år

På uddannelsens første år får du værktøjer til at kunne arbejde med grafisk kommunikation:

 • Grafisk formgivning og produktion 1&2: Værktøjer, materialer og metoder i grafisk formgivning. Farvelære, typografi, symboler, piktogrammer og layout. Redaktionelt design i trykt og elektronisk publicering. Formater og materialer
 • Billedkommunikation: Grafisk kommunikation gennem tekst og billeder. Fotografi, illustration og typografi i grafisk design
 • Kreativitet og idegenerering
 • Film og Motion Graphics: Værktøjer og metoder til at skabe enkle fortællinger med levende billeder og grafik i bevægelse. Lyd og klipning i kombination med visuel storytelling
 • Grafisk kommunikationsprojekt (1.-årsprøve)

Andet år

På andet år får du viden om brugere, medier og kommunikationsforståelse. Gennem research og analyse, skal du skabe originale indsigter om målgrupper og brugeradfærd, og på den baggrund problemløse og kreativt konceptudvikle design- og kommunikationsløsninger. Du  videreudvikler den viden og de værktøjer, du fik på første år. Modulerne er:

 • Kreativ Konceptudvikling: Kreativ metode til undersøgelse af problemfelter, grafisk kommunikation og reklame, Research, dataindsamling, iteration og designproces
 • Digitalt design: Brugeradfærd, navigationsdesign, UX-design
 • Motion Graphic Design og Interaktivitet: Animation, motion graphic til visuelle koncepter til TV, digitale skærme og håndholdte mobile enheder, touch- og interaktionsdesign
 • Visuel identitet og branding: CI, Case-baserede problemstillinger, Implementering af visuel identitet på tværs af medier 
 • Koncept og kampagne: Kommunikations- og medieplanlægning, strategi, storytelling, manuskript og art direction i kampagner, begrunde og argumentere for valg af budskaber 
 • Visuelt Kommunikationsprojekt, valgfag. Det kan fx være inden for medier og design, redaktionelt design, typografi og fontdesign, motion graphics design eller designledelse.

Tredje år

På tredje år er der fokus på at udvikle dine innovative og kreative komptencer. Du skal arbejde med din faglighed, blandt andet igennem praktik, hvor din viden fra første og andet år opsummeres. Du afslutter med udarbejdelse af et bachelorprojekt. Modulerne er:

 • Profession grafisk kommunikator (innovation og entreprenørskab)
 • Praktik
 • Bachelorprojekt og opgave.

Undervisningsform

Undervisningen foregår som almindelig undervisning, selvstændig opgaveløsning indivuelt og i grupper, samt projektarbejde. Der vil desuden være besøg hos bureauer, designstudier, museer og gallerier, besøg af gæsteforelæsere fra ind- og udland, samt  studieture.

Udlandsophold

Du har mulighed for et udvekslingssemester i udlandet.

Titel

Uddannelsen giver adgang til titlen professionsbachelor i grafisk kommunikation. Den engelske titel er Bachelor of Graphic Communication.

Læs mere på uddannelsesstedets webste. Gå til grafiskkommunikation.dk

Adgangskrav

Du skal have en af følgende uddannelser for at søge om optagelse:

 • Gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux) eller særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen
 • En erhvervsuddannelse som skiltetekniker, digital media, grafisk tekniker eller mediegrafiker (trin 2)

Hvis du har andre uddannelser og joberfaringer end en gymnasial eksamen, har du mulighed for at søge optagelse på baggrund af en realkompetencevurdering. Kontakt uddannelsesinstitutionen.

Optagelsesprøve

Derudover skal du bestå en optagelsesprøve.

Uddannelsen anbefaler, at du forud for optagelsesprøven enten har deltaget i relevante kurser på for eksempel højskoler med kurser i kreative fag, medie, grafisk design, kommunikation og fagrelevante værktøjer eller har relevant erhvervserfaring med arbejde i grafiske, kommunikations- eller –medievirksomheder,

Det anbefales også, at du har kendskab til og gerne erfaringer med Adobe-programmerne Illustrator, InDesign og Photoshop.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk i kvote 2 og bliver optaget på baggrund af en optagelsesprøve.

Kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00.

Du kan finde ansøgningsmateriale på Optagelse.dk.

Læs mere om optagelse generelt.

Optagelsesprøven finder sted i april/maj måned og omfatter bl.a. løsning af kreative opgaver samt et personligt interview. Du kan se mere om prøven på uddannelsesstedets hjemmeside.

Vinteroptag

På nogle uddannelsessteder kan der være mulighed for at blive optaget om vinteren. Læs mere om ansøgningsfrist og ansøgning om optagelse på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Uddannelsesstart

Uddannelsen begynder i august/september. Hvis der er mulighed for at blive optaget om vinteren, vil der som regel være studiestart i januar/februar.

Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Adgangskvotienter 2021

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Professionshøjskolen UC Syddanmark  
Haderslev (Sommerstart)Kun kvote 2

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med uddannelsen i grafisk kommunikation kan du arbejde som bla. grafisk designer, interaktiv designer, webdesigner eller art director.

Du kan også arbejde med konceptudvikling og grafiske løsninger af kommunikationsopgaver.

Du kan blive freelancer, starte din egen virksomhed, eller du kan indgå i et team med kolleger på tegnestuer og kreative kontorfællesskaber. Du kan også blive ansat på reklame- web- design- kreative bureauer, forlag, aviser, inhouse tegnestuer og i lignende virksomheder.

Mere uddannelse

Efter uddannelsen kan du kan søge om optagelse på f.eks. master og kandidatuddannelser i Danmark og i udlandet.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information