Grafik Kommunikation
Professionsbacheloruddannelse

Grafisk kommunikation

På uddannelsen lærer du at skabe kreative kampagner, visuel kommunikation og professionelt grafisk design på tværs af medier.

Fakta

Navn:
Professionsbachelor i grafisk kommunikation
Type:
Professionsbacheloruddannelse
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen eller relevant erhvervsuddannelse + optagelsesprøve
Økonomi:
SU

Du uddannes til at udvikle kreative koncepter, visuel kommunikation og grafisk design.

Du kan arbejde med reklamer, apps, magasiner, TV-grafik, websites og visuelle identiteter til virksomheder.                          

Som færdiguddannet kan du arbejde som fx grafisk designer, grafiker, Art Director eller UI/UX Designer.

 

Foto: © Skolen for Visuel Kommunikation 

Fold alle afsnit ud

Indhold

Uddannelsen i grafisk kommunikation giver dig viden om visuelle virkemidler og lærer dig at udvikle og håndtere visuelle kommunikationsopgaver. Du lærer at analysere, udvikle koncepter og arbejde kreativt og innovativt med grafisk design.

Du kvalificeres bl.a. til at arbejde med design i trykte og digitale medier, herunder markedsføring, branding, analyse af målgrupper og medievalg.

Du sættes også ind i teori og praksis i forhold til kampangne, visuel identitet samt visuel påvirkning.

Opbygning

Uddannelsen varer 3 år, har en praktikperiode på 4-6 måneder og afsluttes med et bachelorprojekt.

Første år

På uddannelsens første år får du værktøjer til at kunne arbejde med grafisk kommunikation:

 • Grafisk formgivning og produktion 
 • Billedkommunikation
 • Kreativitet og idegenerering
 • Film og Motion Graphics
 • Grafisk kommunikationsprojekt (1.-årsprøve)

Andet år

På andet år får du viden om brugere, medier og kommunikationsforståelse. Modulerne er:

 • Kreativ konceptudvikling
 • Digitalt design
 • Motion Graphic Design og Interaktivitet
 • Visuel identitet og branding
 • Koncept og kampagne
 • Visuelt kommunikationsprojekt, valgfag

Tredje år

På tredje år er der fokus på at udvikle dine innovative og kreative komptencer. Modulerne er:

 • Profession grafisk kommunikator (innovation og entreprenørskab)
 • Praktik
 • Bachelorprojekt og opgave.

Titel

Uddannelsen giver adgang til titlen professionsbachelor i grafisk kommunikation. Den engelske titel er Bachelor of Graphic Communication.

Undervisning

Undervisningen foregår som holdundervisning, selvstændig opgaveløsning indivuelt og i grupper samt projektarbejde.

Der vil desuden være besøg hos bureauer, designstudier, museer og gallerier, besøg af gæsteforelæsere fra ind- og udland samt studieture.

Udlandsophold

Du har mulighed for at studere et semester i udlandet.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle nævnte fag skal være bestået. Du kan kun søge om optagelse i kvote 2. 

Generelle adgangskrav

En af følgende:

Hvis du har andre uddannelser og joberfaringer end en gymnasial eksamen, har du mulighed for at søge optagelse på baggrund af en realkompetencevurdering. Kontakt uddannelsesinstitutionen.

Specifikke adgangskrav

Der gælder følgende specifikke adgangskrav for ansøgere med:

 • Gymnasial eksamen: Bestået optagelsessprøve
 • Relevant erhvervsuddannelse: Bestået optagelsesprøve

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Læs mere

Generelt om de forskellige typer adgangskrav:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk i kvote 2.

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Optagelsesprøve

Optagelsesprøven finder sted i april/maj måned og omfatter bl.a. løsning af kreative opgaver samt et personligt interview.

Se mere om prøven på uddannelsesstedets side (grafiskkommunikation.dk)

Læs mere

Studiestart

Uddannelsen begynder i august/september. 

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Professionsbacheloruddannelsen i grafisk kommunikation foregår i:

Adgangskvotienter 2023

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Professionshøjskolen UC Syddanmark  
Kolding (Sommerstart)Kun kvote 2 

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. 

Læs mere i artiklen:
SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Med uddannelsen i grafisk kommunikation kan du arbejde som fx:

 • Grafisk designer
 • Grafiker
 • Interaktiv designer
 • Webdesigner
 • Art director
 • UI/UX Designer

Du kan også arbejde med konceptudvikling og grafiske løsninger af kommunikationsopgaver.

Du kan også blive ansat på reklame-, web- eller design-bureauer, forlag, aviser, inhouse tegnestuer og i lignende virksomheder. Du kan også blive freelancer eller starte din egen virksomhed.

Mere uddannelse

Efter uddannelsen kan du kan søge om optagelse på f.eks. master og kandidatuddannelser i Danmark og i udlandet.

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information