studerende på professionsbacheloruddannelse

Professionsbacheloruddannelser

Professionsbacheloruddannelser består af både teoretisk og praktisk undervisning og varer som regel 3½ år, hvilket svarer til et omfang af 210 ECTS.

Den praktiske undervisning foregår som praktikophold på en arbejdsplads.

En professionsbacheloruddannelse er oftest rettet mod et bestemt erhverv, inden for hvilket praktikperioderne ligger som en naturlig del af uddannelsen. Der findes professionsbacheloruddannelser inden for mange erhvervsområder, både offentlige og private.

Uddannelserne kan tilrettelægges, så mindst det sidste halvandet år kan benyttes som overbygning på relevante erhvervsakademiuddannelser.

Enkelte af professionsbacheloruddannelserne er tilrettelagt som selvstændige overbygningsuddannelser.

Tag til åbent hus ude på uddannelsesstederne.

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Interview med folk under uddannelse og i job.

Mulighed for videregående uddannelse efter gymnasial eksamen.

Inspiration til valg af job og uddannelse.

Både teoretisk og praktisk undervisning.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.