studerende på professionsbacheloruddannelse

Overbygningsuddannelser

Til professionsbacheloruddannelserne hører en række overbygningsuddannelser. Der er uddannelser inden for det samfundsfaglige, det tekniske og det økonomisk-merkantile område.

Uddannelserne varer 1½ år, og fælles for dem er, at du skal have en relevant erhvervsakademiuddannelse for at kunne blive optaget. De bliver også kaldt for top-up uddannelser.