professionsbacheloruddannelsen i softwareudvikling
Professionsbacheloruddannelse

Softwareudvikling

Uddannelsen er en overbygningsuddannelse, der behandler de tekniske og teoretiske aspekter af softwareudvikling. Det er fx systemintegration og databaseudvikling.

Fakta

Navn:
Softwareudvikling
Varighed:
1½ år
Adgangskrav:
Datamatiker
Økonomi:
SU

Du får viden og kompetencer til at deltage i store it-udviklingsprojekter og lærer at bruge forskellige databasetyper samt at tænke i nyudvikling af eksisterende systemer. Du lærer samtidig at håndtere og formidle processen omkring sofwareudvikling.

Du har mulighed for at varetage mange forskellige typer job inden for it-branchen, som fx systemudvikler, projektleder eller systemarkitekt.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Professionsbacheloruddannelsen i softwareudvikling er en overbygningsuddannelse, hvor du lærer om design og konstruktion af store datatunge distribuerede it-systemer.

Uddannelsen varer 1½ år og indeholder fire fagmoduler, en række valgmoduler, et praktikforløb og et afsluttende bachelorprojekt.

De fire fagmoduler er følgende:

  • Udvikling af store systemer
  • Databaser for udviklere
  • Systemintegration
  • Test

Valgmodulerne kan fx være:

  • Machine Learning
  • AI
  • BigData
  • Business Intelligence
  • Mobil programmering
  • Sikkerhed i softwareudvikling

Undervisningen veksler mellem almindelig undervisning, selvstændig opgaveløsning, projektarbejde og gruppearbejde.

Der indgår et 3-måneders praktikophold i en eller flere virksomheder.

Uddannelsen giver adgang til titlen professionsbachelor i softwareudvikling. Den engelske betegnelse er Business Bachelor of Software Development.

Uddannelsen foregår i Esbjerg, Grenå, København, Lyngby, Odense, Vejle, Aalborg og Aarhus.

Den udbydes både på dansk og på engelsk. På den enkelte uddannelsesinstitutions hjemmeside, kan du se, hvilke sprog der udbydes. 

Eksamen

Du afslutter uddannelsen med et selvstændigt bachelorprojekt.

Adgangskrav

For at blive optaget på uddannelsen, skal du have en erhvervsakademiuddannelse som Datamatiker.

Du kan også få foretaget en realkompetencevurdering på baggrund af en relevant akademiuddannelse eller en diplomuddannelse.

Optagelse

Du kan finde ansøgningsskemaer på uddannelsesstedernes egne hjemmesider. Ansøgningsfristen kan variere fra uddannelsessted til uddannelsessted.

Se mere information om tilmelding og optagelse på uddannelsesstedets hjemmeside.

Uddannelsesstart

Uddannelsen begynder i februar eller september. Nogle uddannelsesinstitutioner har studiestart både i februar og september. På den enkelte institutions hjemmeside kan du se studiestart.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet vil du kunne søge job inden for it-branchen. Det kan være som systemudvikler, programmør, applikationsarkitekt, tester eller projektleder.

Mere uddannelse

Du kan læse videre med en relevant masteruddannelse eller en kandidatuddannelse inden for it.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Relevante arrangementer til denne uddannelse: 1

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

De personlige relationer, Rasmus opbygger i jobbet, er vigtige for ham: ”Jeg hjælper nogle...

Se mulige videregående uddannelser efter en gymnasial eksamen.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Både teoretisk og praktisk undervisning.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.