professionsbacheloruddannelsen i softwareudvikling
Professionsbacheloruddannelse

Softwareudvikling

Uddannelsen er en overbygningsuddannelse, der behandler de tekniske og teoretiske aspekter af softwareudvikling. Det er fx systemintegration og databaseudvikling.

Fakta

Navn:
Softwareudvikling
Varighed:
1½ år
Adgangskrav:
Datamatiker
Økonomi:
SU

Du får viden og kompetencer til at deltage i store it-udviklingsprojekter og lærer at bruge forskellige databasetyper samt at tænke i videreudvikling af eksisterende systemer. Du lærer samtidig at håndtere og formidle processen omkring softwareudvikling.

Du har mulighed for at varetage mange forskellige typer job inden for it-branchen, som fx systemudvikler, projektleder eller systemarkitekt.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Professionsbacheloruddannelsen i softwareudvikling er en overbygningsuddannelse, hvor du lærer om design og konstruktion af store datatunge distribuerede it-systemer.

Den udbydes både på dansk og på engelsk. På den enkelte uddannelsesinstitutions hjemmeside, kan du se, hvilke sprog der udbydes. 

Opbygning

Uddannelsen varer 1½ år og indeholder fire fagmoduler, en række valgmoduler, et praktikforløb og et afsluttende bachelorprojekt.

De fire fagmoduler er følgende:

  • Udvikling af store systemer
  • Databaser for udviklere
  • Systemintegration
  • Test

Valgmodulerne kan fx være:

  • Machine Learning
  • AI
  • BigData
  • Business Intelligence
  • Mobil programmering
  • Sikkerhed i softwareudvikling

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Esbjerg, Grenå, København, Lyngby, Odense, Vejle, Aalborg og Aarhus.

Erhvervsakademi SydVest udbyder også uddannelsen med mulighed for at tage den online. Læs mere på uddannelsesstedets hjemmeside

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem almindelig undervisning, selvstændig opgaveløsning, projektarbejde og gruppearbejde.

Praktik

Der indgår et 3-måneders praktikophold i en eller flere virksomheder.

Eksamen

Du afslutter uddannelsen med et selvstændigt bachelorprojekt.

Titel

Uddannelsen giver adgang til titlen professionsbachelor i softwareudvikling. Den engelske betegnelse er Business Bachelor of Software Development.

Adgangskrav

For at blive optaget på uddannelsen, skal du have en erhvervsakademiuddannelse som Datamatiker.

Du kan også få foretaget en realkompetencevurdering på baggrund af en relevant akademiuddannelse eller en diplomuddannelse.

Optagelse

Du kan finde ansøgningsskemaer på uddannelsesstedernes egne hjemmesider.

Vinteroptag

På nogle uddannelsessteder kan der være mulighed for at blive optaget om vinteren. Læs mere om ansøgningsfrist og ansøgning om optagelse på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Uddannelsesstart

Uddannelsen begynder i august/september. Hvis der er mulighed for at blive optaget om vinteren, vil der som regel være studiestart i januar/februar.

Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Læs mere i artiklen om SU:
Statens Uddannelsesstøtte (SU)

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om kvalifikationsniveauer: 
Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet vil du kunne søge job inden for it-branchen. Det kan være som systemudvikler, programmør, applikationsarkitekt, tester eller projektleder.

Mere uddannelse

Du kan læse videre med en relevant masteruddannelse eller en kandidatuddannelse inden for it.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Relevante arrangementer til denne uddannelse: 7

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

De personlige relationer, Rasmus opbygger i jobbet, er vigtige for ham: ”Jeg hjælper nogle...

Se mulige videregående uddannelser efter en ungdomsuddannelse.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Både teoretisk og praktisk undervisning.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.