professionsbacheloruddannelsen i softwareudvikling
Professionsbacheloruddannelse

Softwareudvikling

Uddannelsen er en overbygningsuddannelse, hvor du lærer om de tekniske og teoretiske aspekter af softwareudvikling.

Fakta

Navn:
Softwareudvikling
Varighed:
1½ år
Adgangskrav:
Datamatiker
Økonomi:
SU

Du får viden om fx systemintegration og databaseudvikling, og du får kompetencer til at deltage i store it-udviklingsprojekter.

Du lærer at bruge forskellige databasetyper og at tænke i videreudvikling af eksisterende systemer. 

Som færdiguddannet har du mulighed for at varetage mange forskellige typer af job inden for it-branchen, fx som systemudvikler, projektleder eller systemarkitekt.

Fold alle afsnit ud

Indhold

Professionsbacheloruddannelsen i softwareudvikling er en overbygningsuddannelse, hvor du lærer om design og konstruktion af store datatunge distribuerede it-systemer.

Opbygning

Uddannelsen varer 1½ år og indeholder fire fagmoduler, en række valgmoduler, et praktikforløb og et afsluttende bachelorprojekt.

De fire fagmoduler er:

 • Udvikling af store systemer
 • Databaser for udviklere
 • Systemintegration
 • Test

Valgmodulerne kan fx være:

 • Machine Learning
 • AI
 • BigData
 • Business Intelligence
 • Mobil programmering
 • Sikkerhed i softwareudvikling

Titel

Uddannelsen giver adgang til titlen professionsbachelor i softwareudvikling. Den engelske titel er Business Bachelor of Software Development.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem almindelig undervisning, selvstændig opgaveløsning, projektarbejde og gruppearbejde.

Sprog

Uddannelsen udbydes både på dansk og på engelsk. 

Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider. 

Praktik

Der indgår et 3-måneders praktikophold i en eller flere virksomheder.

Eksamen

Du afslutter uddannelsen med et selvstændigt bachelorprojekt.

Adgangskrav

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en erhvervsakademiuddannelse som Datamatiker.

Lokale adgangskrav

Ud over ovenstående adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Københavns Erhvervsakademi

 • Engelsk B eller kundskaber svarende til Engelsk B

Realkompetencevurdering

Du kan også få foretaget en realkompetencevurdering på baggrund af en relevant akademiuddannelse eller en diplomuddannelse.

Kontakt uddannelsesstederne for at høre mere om dine muligheder. 

Optagelse

Du kan finde ansøgningsskemaer på uddannelsesstedernes egne hjemmesider.

Studiestart

Uddannelsen begynder i august/september. Hvis der er mulighed for at blive optaget om vinteren, vil der som regel være studiestart i januar/februar. Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Læs mere

Læs om optagelse generelt i UG-artiklen Optagelse på videregående uddannelser

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Esbjerg, Grenå, København, Lyngby, Odense, Vejle, Aalborg og Aarhus.

Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider: 

Uddannelsen online

Erhvervsakademi SydVest udbyder også uddannelsen med mulighed for at tage den online.

Læs mere på uddannelsesstedets hjemmeside

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Læs mere i artiklen om SU:
Statens Uddannelsesstøtte (SU)

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet vil du kunne søge job inden for it-branchen. Det kan være som systemudvikler, programmør, applikationsarkitekt, tester eller projektleder.

Mere uddannelse

Du kan læse videre med en relevant masteruddannelse eller en kandidatuddannelse inden for it.

Love og regler

Bekendtgørelsen om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser. Nr 457 af 19. april 2022.

Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser. Nr 87 af 25. januar 2023.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Relevante arrangementer til denne uddannelse: 9

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

De personlige relationer, Rasmus opbygger i jobbet, er vigtige for ham: ”Jeg hjælper nogle...

Se mulige videregående uddannelser efter en ungdomsuddannelse.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Både teoretisk og praktisk undervisning.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.