Bacheloruddannelse i Elektroteknologi på Aarhus Universitet
Professionsbacheloruddannelse

Dataanalyse

Uddannelsen giver dig en bred viden om, hvordan du klogt anvender data inden for dit fagområde.

Fakta

Navn:
Dataanalyse
Varighed:
1½ år
Adgangskrav:
Relevant erhvervsakademiuddannelse
Økonomi:
SU

Professionsbacheloruddannelsen i dataanalyse er en top-up til erhvervsakademiuddannelserne markedsføringsøkonom, finansøkonom og Financial Controller. 

Du bliver ekspert i at finde, analysere og anvende data til at udvikle din forretning og skabe værdi og vækst.

Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder inden for mange forskellige brancher, hvor du vil kunne arbejde som bl.a. dataanalytiker.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen i dataanalyse giver dig viden om, hvordan du bruger data klogt inden for dit fagområde. Med uddannelsen får du lagt et analytisk lag oven på den erhvervsakademiuddannelse, du har i forvejen.

Uddannelsen varer 1½ år og indeholder en række fagmoduler, et praktikforløb og et afsluttende bachelorprojekt. 

Fag

Du undervises inden for følgende fagområder:

  • Videnskabsteori og datametode
  • Machine Learning
  • Datavisualisering
  • Data i adfærdskontekst
  • Datakildeforståelse
  • Big Data
  • Datasystemkrav og specificering
  • Datajura og etik
  • Procesanalyse
  • Organisatorisk datamodenhedsanalyse

Praktik

​På tredje semester skal du i praktik i en virksomhed. Her får du mulighed for at koble den teoretiske viden, du har fået på første og andet semester med praktisk erfaring.  Du afprøver arbejdsområder og målretter din uddannelse i forhold til dine karriereplaner.

Undervisningsform

Undervisningen foregår i en kombination af forelæsninger, holdundervisning, arbejde i læse- og studiegrupper og vejledning i forbindelse med individuelle og fælles arbejdsopgaver.

En del af undervisningen på uddannelsen foregår på engelsk, og du kommer til at læse engelsk litteratur.

Eksamen

Hvert fag afsluttes med en eksamen. På tredje semester afsluttes praktikken med udarbejde af en rapport og hele uddannelse afsluttes med udarbejde af bachelorprojektet.

Titel

Uddannelsen giver adgang til titlen professionsbachelor i dataanalyse. Den engelske titel er Bachelor's Degree Programme in Applied Data Analysis.

Adgangskrav

For at blive optaget på uddannelsen, skal du have én af følgende uddannelser:

En række andre erhvervsakademiuddannelser kan give adgang sammen med bestået optagelsesprøve, bl.a. handelsøkonom, logistikøkonom, laborant og procesteknolog.

Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider:

Hvis du har en anden uddannelsesbaggrund, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en individuel vurdering. Kontakt uddannelsesstedet for at høre nærmere.

Optagelse

Ansøgningsfristen er 5. juli kl. 12.00, hvis du søger om optagelse på baggrund af enten markedsføringsøkonom, finansøkonom eller Finansial Controller. 

Ansøgningsfristen er 15. marts kl. 12.00, hvis du søger via adgangsprøven. 

Ansøgningsskema: Se uddannelsesstedernes hjemmesider. Her kan du også læse mere om tilmelding og optagelse.

Vinteroptag

På nogle uddannelsessteder kan der være mulighed for at blive optaget om vinteren. Læs mere om ansøgningsfrist og ansøgning om optagelse på uddannelsesstedernes hjemmesider

Hvor foregår uddannelsen?

Uddannelsen foregår i Viborg og Lyngby.

Uddannelsesstart

Uddannelsen begynder i august/september. Hvis der er mulighed for at blive optaget om vinteren, vil der som regel være studiestart i januar/februar.

Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Som professionsbachelor i dataanalyse har du jobmuligheder inden for mange forskellige brancher, hvor du kan finde, analysere og bruge data til at skabe vækst og værdi. Du vil ofte få job inden for det fagområde, som du i forvejen har kendskab til. Du vil kunne søge job med titler som fx Business Developer, Data Specialist og Data Analyst.

Du kan også bruge uddannelsen til at skifte branche. 

Mere uddannelse

Du vil have mulighed for at udbygge din viden med en videregående uddannelse på deltid, som du senere kan tage sideløbende med et arbejde. Det kan være en diplomuddannelse eller en masteruddannelse. Efter en konkret vurdering kan du også have mulighed for optagelse på en kandidatuddannelse.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information