Bacheloruddannelse i Elektroteknologi på Aarhus Universitet
Professionsbacheloruddannelse

Dataanalyse

På uddannelsen får du en bred viden om, hvordan du klogt anvender data inden for dit fagområde.

Fakta

Navn:
Dataanalyse
Varighed:
1½ år
Adgangskrav:
Relevant erhvervsakademiuddannelse
Økonomi:
SU

Professionsbacheloruddannelsen i dataanalyse er en top-up til bl.a. erhvervsakademiuddannelserne markedsføringsøkonom, finansøkonom og Financial Controller. 

Du bliver ekspert i at finde, analysere og anvende data til at udvikle din forretning og skabe værdi og vækst.

Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder inden for forskellige brancher, hvor du vil kunne arbejde som bl.a. dataanalytiker.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Uddannelsen i dataanalyse giver dig viden om, hvordan du bruger data klogt inden for dit fagområde.

Uddannelsen varer 1½ år og indeholder en række fagmoduler, et praktikforløb og et afsluttende bachelorprojekt. 

Fag

Du undervises inden for følgende fagområder:

  • Videnskabsteori og datametode
  • Machine Learning
  • Datavisualisering
  • Data i adfærdskontekst
  • Datakildeforståelse
  • Big Data
  • Datasystemkrav og specificering
  • Datajura og etik
  • Organisatorisk datamodenhedsanalyse

Titel

Uddannelsen giver adgang til titlen professionsbachelor i dataanalyse. Den engelske titel er Bachelor's Degree Programme in Applied Data Analysis.

Undervisning

Undervisningen kan foregå i en kombination af forelæsninger og holdundervisning, arbejde i læse- og studiegrupper og vejledning i forbindelse med individuelle og fælles arbejdsopgaver.

Praktik

I løbet af uddannelsen skal du i praktik. Her får du mulighed for at koble teoretisk viden med praktisk erfaring. Du afprøver arbejdsområder og målretter din uddannelse i forhold til dine karriereplaner.

Eksamen

Du afslutter uddannelsen med et bachelorprojekt.

Adgangskrav

For at blive optaget på uddannelsen, skal du have én af følgende uddannelser:

En række andre erhvervsakademiuddannelser kan give adgang sammen med bestået optagelsesprøve, bl.a. handelsøkonom, logistikøkonom, laborant og procesteknolog.

Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider:

Hvis du har en anden uddannelsesbaggrund, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en individuel vurdering. Kontakt uddannelsesstedet for at høre nærmere.

Optagelse

Du søger optagelse direkte hos uddannelsesstedet. Du kan finde ansøgningsskema og oplysning om ansøgningsfrist på skolens hjemmeside.

Studiestart

Uddannelsen begynder i august/september. Hvis der er mulighed for at blive optaget om vinteren, vil der som regel være studiestart i januar/februar. Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Læs mere

Læs om optagelse generelt

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Viborg og Lyngby.

Læs mere på uddannelsestedernes hjemmesider: 

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. 

Læs mere i artiklen:
SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Som professionsbachelor i dataanalyse har du jobmuligheder inden for forskellige brancher, hvor du kan finde, analysere og bruge data til at skabe vækst og værdi. Du vil ofte få job inden for det fagområde, som du i forvejen har kendskab til.

Du vil kunne søge job med titler som fx Business Developer, Data Specialist og Data Analyst.

Mere uddannelse

Du vil have mulighed for at udbygge din viden med en videregående uddannelse på deltid, fx diplom- eller masteruddannelse, som du kan tage sideløbende med et arbejde:

Efter en konkret vurdering kan du også have mulighed for optagelse på en kandidatuddannelse.

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information