professionsbacheloruddannelsen i design og business
Professionsbacheloruddannelse

Design og business

På uddannelsen, der er en overbygningsuddannelse, lærer du at analysere en designopgave i forhold til en kundevirksomheds værdier og mål.

Fakta

Navn:
Design og business
Varighed:
1½ år
Adgangskrav:
En uddannelse som designteknolog eller tilsvarende uddannelse, lærer og formidler i tekstile fag, 6 semestre af designuddannelsen eller tilsvarende. Optagelsesprøve
Økonomi:
SU

Du får blandt andet undervisning i designproces, i trendteori samt i innovation med et forretningsmæssigt sigte. Alt efter interesse vælger du at specialisere dig inden for den designmæssige del af fremstillingsprocessen, produktionsdelen eller businessdelen.

Danmark har en stor designindustri, og du vil kunne finde job inden for mange typer af virksomheder alt efter dit speciale.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen giver dig viden om design og trends samt kompetencer til at arbejde forretningsmæssigt med design og innovation. Du lærer at udføre komplekse opgaver, som omfatter både designmæssige og forretningsmæssige problemstillinger.

Uddannelsen er en overbygningsuddannelse, der varer 1½ år. Den består af en fællesdel, en specialedel (studieretning) samt valgfag og praktikperiode.

På fællesdelen får du undervisning i fag inden for områderne design, business, sociologi samt metode og videnteori.

På specialedelen vælger du én af følgende 10 mulige studieretninger. Uddannelsesstederne anvender forskellige engelske betegnelser for studieretningerne:

  • Design (Fashion Design, Furniture Design, Living Design eller Visual Fashion Communication). Studieretningen består af design, sociologi, kommunikation og forretningsforståelse.
  • Konstruktion (Pattern Design). Studieretningen består af produktudvikling, konstruktion og graduering, materialeforståelse og kommunikation.
  • Kommunikation og trend (Communication Design eller Communication and Media Strategy). Studieretningen består af trend, kommunikation, sociologi og innovation.
  • Konceptdesign (Retail Design). Studieretningen består af konceptudvikling, forbrugeradfærd, butiksdesign, markedsanalyse, tegning i 2D og 3D, metode og videnskabsteori.
  • Retail Management (Retail Management). Studieretningen består af butiksudvikling og -ledelse, personaleledelse,  HR, strategi, konceptudvikling og -styring, retail marketing og kundeadfærd.
  • Business (Purchasing Management). Studieretningen består af handel, logistik, indkøbskvalitetsvurdering, produktudvikling, økonomi og kommunikation.
  • Marketing (Brand Design eller Branding & Marketing Management). Studieretningen består af strategi, kommunikation, konceptudvikling og management.
  • Entreprenørskab (Entrepreneurship eller Ideation). Studieretningen består af innovation, kreative processer, projektledelse, organisation og iværksætteri.
  • Miljø og etik (Responsible Fashion, Responsible Sourcing eller Strategic CSR Communication). Studieretnignen består af innovation, materialer, livscyklustilgange og certificeringer, bæredygtighed og virksomhedens sociale ansvar, design og produktudvikling samt trend og sociologi.
  • Produktion. Studeiretningen består af produktionsstyring, kvalitetshåndtering, økonomistyring og systemkrav.

Udbuddet af studieretninger kan variere fra skole til skole. Se skolernes egne hjemmesider.

Der er indlagt tre måneders virksomhedspraktik i løbet af uddannelsen.

Undervisningen er tværfaglig og projektorienteret og foregår som en blanding af forelæsninger, gruppearbejde, individuel fordybelse og workshops. Undervisningssproget kan være dansk og/eller engelsk.

Efter endt uddannelse har du ret til titlen Professionsbachelor i Design og Business. Den engelske betegnelse er Bachelor of Design and Business.

Uddannelsen foregår i Herning, København, Aarhus og Sønderborg.

Eksamen

Du afslutter uddannelsen med et selvstændigt bachelorprojekt, eventuelt i samarbejde med en virksomhed.

Adgangskrav

For at kunne blive optaget skal du opfylde ét af følgende adgangskrav:

Derudover skal du bestå en optagelsesprøve.

Optagelse

Uddannelsen hører ikke under KOT (Den Koordinerede Tilmelding), og du skal derfor udfylde et separat ansøgningsskema. Du finder ansøgningsskemaet på uddannelsesstedets hjemmeside.

Ansøgningsfristen er forskellig på de tre uddannelsessteder. Tjek fristerne på uddannelsesstedets hjemmeside.

Du skal løse en prøve, som du skal bestå for at blive optaget. Tjek uddannelsesstedets hjemmeside for nærmere information.

Uddannelsesstart

Der er studiestart i august.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Jobbet handler om at være kreativ inden for snævre kommercielle rammer. Du skal bryde med vante tankegange og foreslå ideer, der kan realiseres. Du vil kunne finde ansættelse i flere typer af virksomheder alt efter specialevalg.

Beskæftigelsesmulighederne afhænger af talent og personlig gennemslagskraft. Dansk tekstilindustri lever internationalt af udvikling af nye design, mens produktionen i stigende grad foregår uden for landets grænser.

Nyuddannedes beskæftigelse

Nedenfor beskrives beskæftigelsen for de nyuddannede i perioden 2013-2015.

De godt 1.400 nyuddannede er beskæftiget i godt 150 forskellige brancher. Heraf er de største Engroshandel med tekstiler og husholdningsudstyr, Detailhandel med beklædning og fodtøj, Detailhandel med tekstiler og husholdningsudstyr, Anden videnservice,  Beklædningsindustri, Daginstitutioner og dagcentre mv. samt Reklamebranchen.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information