professionsbacheloruddannelsen i design og business
Professionsbacheloruddannelse

Design og business

Uddannelsen kombinerer design med businessforståelse og business med designforståelse, og du kan gøre karriere som fx designer, indkøber, retailer eller inden for kommunikation, branding eller konceptudvikling.

Fakta

Navn:
Design og business
Varighed:
1½ år
Adgangskrav:
En uddannelse som designteknolog eller tilsvarende uddannelse, lærer og formidler i tekstile fag, 6 semestre af designuddannelsen eller tilsvarende. Optagelsesprøve
Økonomi:
SU

Du lærer at arbejde tværfagligt med forståelse for virksomhedens værdikæde og bæredygtige virksomhedskoncepter, og du lærer at analysere en designopgave i forhold til en virksomheds værdier og mål.

Uddannelsen er en overbygningsuddannelse, hvor har du mulighed for at specialisere dig inden for forskellige studieretninger. Du kan få undervisning i bl.a. designproces, trendteori, indkøb, marketing, innovation eller bæredygtighed i et forretningsmæssigt sigte. Alt sammen målrettet en fremtidig karriere i mode- og livsstilsbranchen eller medie- eller reklamebranchen.

 

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

En professionsbacheloruddannelse i Design & Business giver dig viden om design, business og teknologi, og du lærer at kombinere design med forretnings- og teknologiforståelse. Uddannelsen kvalificerer dig til selvstændigt at indgå i faglige og tværprofessionelle samarbejder i mode- og livsstilsbranchen, og du vil kunne udføre komplekse opgaver, som omfatter både designmæssige og forretningsmæssige problemstillinger

Uddannelsen er en overbygningsuddannelse, der varer 1½ år. Den består af en fællesdel, en specialedel (studieretning) samt valgfag og praktikperiode.

På fællesdelen får du blandt andet undervisning i fag inden for områderne design, teknologi og business, samt metode og vidensteori – med udgangspunkt i bæredygtighed.

På uddannelsens specialiseringsdel arbejder du med det speciale, du er optaget på.  Der er forskel på, hvilke specialer, de enkelte institutioner udbyder, under studieretningerne:

  • Design
  • Konstruktion
  • Kommunikation og trend
  • Konceptdesign
  • Business
  • Marketing
  • Entreprenørskab

Udbuddet af studieretninger, herunder specialer, kan variere fra institution til institution. Se institutionernes egne hjemmesider.

Der er indlagt 10 ugers virksomhedspraktik i løbet af uddannelsen.

Undervisningen er tværfaglig og projektorienteret og foregår som en blanding af forelæsninger, gruppearbejde, individuel fordybelse og workshops. Undervisningssproget kan være dansk og/eller engelsk. Flere studieretninger udbydes også på engelsk.

Efter endt uddannelse har du ret til titlen Professionsbachelor i Design og Business. Den engelske betegnelse er Bachelor of Design and Business.

Uddannelsen foregår i Herning, København, Aarhus og Sønderborg.

Eksamen

Du afslutter uddannelsen med et selvstændigt bachelorprojekt, eventuelt i samarbejde med en virksomhed.

Adgangskrav

For at kunne blive optaget skal du opfylde ét af følgende adgangskrav:

Derudover skal du bestå en optagelsesprøve.

Optagelse

Uddannelsen hører ikke under KOT (Den Koordinerede Tilmelding), og du skal derfor udfylde et separat ansøgningsskema. Du finder ansøgningsskemaet på uddannelsesstedets hjemmeside.

Ansøgningsfristen er forskellig på de tre uddannelsessteder. Tjek fristerne på uddannelsesstedets hjemmeside.

Du skal løse en prøve, som du skal bestå for at blive optaget. Tjek uddannelsesstedets hjemmeside for nærmere information.

Vinteroptag

På nogle uddannelsessteder kan der være mulighed for at blive optaget om vinteren. Læs mere om ansøgningsfrist og ansøgning om optagelse på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Uddannelsesstart

Uddannelsen begynder i august/september. Hvis der er mulighed for at blive optaget om vinteren, vil der som regel være studiestart i januar/februar.

Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Professionsbachelor i Design & Business er for dig, der ønsker at sætte dit præg på mode- og livsstilsbranchen og forene dit kreative talent med design og business med forståelse for både teori og praksis. 

Beskæftigelsesmulighederne afhænger af de kompetencer, som du har opnået gennem uddannelsen. Du vil kunne finde ansættelse i flere typer virksomheder alt efter valg af studieretning – både på det nationale og globale arbejdsmarked.

 

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information