professionsbacheloruddannelsen i design og business
Professionsbacheloruddannelse

Design og business

Du får viden om design, business og teknologi, og du lærer at kombinere design med forretnings- og teknologiforståelse.

Fakta

Navn:
Design og business
Varighed:
1½ år
Sprog:
Dansk eller engelsk
Adgangskrav:
En uddannelse som designteknolog eller tilsvarende uddannelse, lærer og formidler i tekstile fag, 6 semestre af designuddannelsen eller tilsvarende. Optagelsesprøve
Økonomi:
SU

På uddannelsen lærer du at arbejde tværfagligt med forståelse for virksomhedens værdikæde og bæredygtige virksomhedskoncepter, og du lærer at analysere en designopgave i forhold til en virksomheds værdier og mål.

Uddannelsen er en overbygningsuddannelse, hvor har du mulighed for at specialisere dig inden for forskellige studieretninger. Du kan få undervisning i bl.a. designproces, trendteori, indkøb, marketing, innovation eller bæredygtighed i et forretningsmæssigt sigte.

Efter uddannelsen kan du arbejde som fx designer, indkøber, retailer eller inden for kommunikation, branding eller konceptudvikling.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Uddannelsen kvalificerer dig til selvstændigt at indgå i faglige og tværprofessionelle samarbejder i mode- og livsstilsbranchen, og du vil kunne udføre opgaver, som omfatter både designmæssige og forretningsmæssige problemstillinger.

Uddannelsen er en overbygningsuddannelse, der varer 1½ år. Den består af en fællesdel, en specialedel (studieretning) samt valgfag og praktikperiode.

Fællesdel

På fællesdelen får du blandt andet undervisning i fag inden for områderne design, teknologi og business, samt metode og vidensteori – med udgangspunkt i bæredygtighed.

Specialisering

På uddannelsens specialiseringsdel arbejder du med det speciale, du er optaget på.  Der er forskel på, hvilke specialer, de enkelte uddannelsessteder udbyder, under studieretningerne:

 • Design
 • Konstruktion
 • Kommunikation og trend
 • Konceptdesign
 • Business
 • Marketing
 • Entreprenørskab

Udbuddet af studieretninger, herunder specialer, kan variere. Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider. 

Titel

Efter endt uddannelse har du ret til titlen Professionsbachelor i Design og Business. Den engelske betegnelse er Bachelor of Design and Business.

Undervisning

Undervisningen er tværfaglig og projektorienteret og foregår som en blanding af forelæsninger, gruppearbejde, individuel fordybelse og workshops.

Sprog

Du kan tage uddannelsen på engelsk. Se hvor i afsnittet Uddannelsessteder.

Praktik

Der er indlagt 10 ugers virksomhedspraktik i løbet af uddannelsen.

Eksamen

Du afslutter uddannelsen med et selvstændigt bachelorprojekt, eventuelt i samarbejde med en virksomhed.

Adgangskrav

For at kunne blive optaget skal du opfylde ét af følgende adgangskrav:

 • Have afsluttet en uddannelse som designteknolog, entreprenørskab og design, handelsøkonom, markedsføringsøkonom, multimediedesigner, produktionsteknolog eller service- og oplevelsesøkonom
 • Have afsluttet en anden relevant erhvervsakademiuddannelse eller have en lignende uddannelsesbaggrund
 • Have afsluttet en uddannelse fra en anerkendt udenlandsk designskole

Derudover skal du bestå en optagelsesprøve.

Lokale adgangskrav

Ud over ovenstående adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Københavns Erhvervsakademi

 • Engelsk B eller kundskaber svarende til engelsk B

Optagelse

Du søger optagelse direkte hos uddannelsesstedet. Du kan finde ansøgningsskema og oplysning om ansøgningsfrist på skolens hjemmeside.

Optagelsesprøve

Du skal løse en prøve, som du skal bestå for at blive optaget. Se uddannelsesstedernes hjemmesider for mere information.

Studiestart

Uddannelsen begynder i august/september. Hvis der er mulighed for at blive optaget om vinteren, vil der som regel være studiestart i januar/februar. Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Læs mere

Læs om optagelse generelt

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på de enkelte uddannelsesteders hjemmesider.

Professionsbacheloruddannelsen i design og business foregår i:

Uddannelsen på engelsk

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. 

Læs mere i artiklen:
SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Dine beskæftigelsesmuligheder afhænger af de kompetencer, som du har opnået gennem uddannelsen. Du vil kunne finde ansættelse i flere typer virksomheder alt efter valg af studieretning – både på det nationale og globale arbejdsmarked.

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information