Industriel designer arbejder
Job

Industriel designer

En industriel designer arbejder med produktudviklling og design. I udviklingen af nye produkter skal du være opmærksom på mange faktorer.

Fakta

Arbejdssteder:
Tegnestue, Industrivirksomhed
Stillingsbetegnelser:
Industriel designer

Du skal fx være bevidst om økonomi, funktion, kundens behov og miljømæssige problemer. Industrielle designere er dygtige til at lege med farver, former og finde på nye ideer. Det er en fordel at have kendskab til forskellige materialer og deres anvendelsesmuligheder.

Industrielle designere kan blive ansat i mange forskellige slags firmaer alt afhængigt af deres kreative evner og fagområde.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

foto af designer
Design - Alle menneskeskabte ting i vores omgivelser er designet.

Industrielle designere lever af at komme med idéer til brugsting, der kan massefremstilles på industrivirksomheder. Det kan være alt fra biler, møbler og køkkenredskaber til armaturer til badeværelser og køkkener, hospitalsudstyr, maskiner og elektronisk udstyr.

Industrielle designere formgiver og fremstiller brugsting og brugskunst, som på en gang skal være funktionelle og smukke eller anderledes at se på.

Selv om der kan være stor forskel i produkttypen, der skal formgives, er der mange fællestræk i selve arbejdsgangen inden for de fleste brancher.

Som industriel designer må du under udviklingen af et produkt forene en række forskellige krav. Du skal tænke både funktion, teknik, æstetik og økonomi ind i produktet.

Det betyder, at du dels må undersøge, hvem produktet skal sælges til, og hvad det må koste. Dels skal du beslutte, hvillket råmateriale det skal fremstilles i, og hvilken produktionsproces det skal gennemgå. I dag er det vigtigt også at tænke miljøhensyn ind i produktet.

Ud fra disse undersøgelser udvikler du dine idéer til produktet. Det indledende udviklingsarbejde foregår som tegnede eksperimenter på papir eller på computer, og måske bliver der lavet mindre modeller.

Som industriel designer diskuterer du dine tegninger og modeller af produktet med producenten, og du justerer dine idéer, indtil den endelige form er fundet, og produktet kan sættes i produktion.

Efter at produktet er sat i produktion, skal du kontrollere, om produktet lever op til de krav, som man har stillet til det. Det foregår i virksomhedens produktionsafdelinger og i samarbejde med de medarbejdere, der står for den praktiske fremstilling af produktet.

Som industriel designer må du have anlæg for tegning, farve og form. Arbejdet kræver, at du også har sans for teknik og økonomi og kan gøre rede for dine idéer, både mundtligt og skriftligt.

Betegnelsen designer dækker bredere end industriel designer, og omfatter især design inden for det visuelle område, grafisk design og lignende. Designopgaverne kan i nogle tilfælde handle om formning af unika-ting, det vil sige ting, der ikke skal masseproduceres.

Arbejdsplads

Industrielle designere kan være ansat på en tegnestue, se mere om branchen Anden vidensservice.

Eller de kan være ansat i en anden virksomhed, hvor de arbejder med industrielt design og formgivning, fx en keramisk fabrik, plastfabrik, tekstilfabrik eller møbelfabrik. Her designer de produkter af glas, elektriske belysningsartikler, bijouteri og lignende varer. Andre designer sportsudstyr, spil og legetøj eller de udvikler produktdesign af medicinske og dentale instrumenter.

Se mere om brancherne Fremstilling af husholdningsapparater, lamper mv. Glasindustri og keramisk industri, Elektronikindustri samt Legetøj og anden fremstillingsvirksomhed.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

 PrivatKommuneStat
Industriel designer32.515 kr.--

Kilde: Danmarks Statistik

Sådan definerer vi indkomst på ug.dk

Fremtidsmuligheder

En del industrielle designere er selvstændige med egen tegnestue. Her kan de lave designopgaver på bestilling, eller de kan selv få idéer til produkter, som de efterfølgende må forsøge at finde en producent til.

Mere uddannelse

Der findes forskellige efteruddannelsesmuligheder inden for de enkelte brancher. En del industrielle designere tager på studieophold i udlandet for at dygtiggøre sig.

Få mere at vide

Design Denmark
www.designdenmark.dk

Danske Arkitektvirksomheder
www.danskeark.dk

Teknisk Landsforbund (TL)
www.tl.dk

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.