designuddannelsen
Kandidatuddannelse

Design

Du arbejder videre med dit personlige kunstneriske og designmæssige udtryk, og du vælger inden for hvilket område, du vil specialisere dig.

Fakta

Navn:
Design
Mulighed for erhvervskandidat:
Ja
Varighed:
2 år (4 år ved erhvervskandidat)
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

På kandidatuddannelsen har du mulighed for at specialisere dig inden for forskellige designmæssige emner som fx modesign, industrielt design, grafisk design, spildesign, accessories mv.

Som færdiguddannet vil du, alt efter speciale, kunne arbejde som designer i tekstilbranchen, i et web- eller multimediefirma, inden for tv-, film- og teaterbranchen eller i kommunikationsbranchen.

Du kan også arbejde som selvstændig designer eller som freelancer.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

På kandidatuddannelsen fordyber du dig inden for et af fagets programmer eller specialiseringer.

Du arbejder både konkret med fagenes håndværk og tilegner dig evnen til at løse abstrakte, teoretiske designopgaver. Her bruger du teorier, metoder og viden fra flere fagområder og arbejder på den måde tværfagligt.

Du lærer alle faser af en designproces at kende, lige fra det at udvikle ideer og koncepter, udarbejde analyser og projektbeskrivelser og fremstille layouts eller modeller for det færdige produkt.

Opbygning og indhold kan variere

Uddannelsen kan variere i opbygning og indhold afhængigt af uddannelsessted. Læs mere på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside.

Erhvervskandidatuddannelse

Designskolen Kolding udbyder også uddannelsen som en erhvervskandidatuddannelse. En erhvervskandidatuddannelse er tilrettelagt på deltid og varer 4 år. Uddannelsen retter sig mod personer, der er i beskæftigelse, og er ikke SU-berettiget.

Læs mere

Erhvervskandidatuddannelse på Designskolen Kolding (designskolenkolding.dk)

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.des. Uddannelsens engelske titel er Master of Arts (MA) in Design.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem kurser i teori, metode og redskabsfag samt projektorienterede opgaver.

Sprog

Det Kongelige Akademi udbyder både dansk- og engelsksprogede kandidatprogrammer. På Designskolen Kolding foregår undervisningen på engelsk.

Udlandsophold eller praktik

Du har mulighed for at tage i praktik i en designvirksomhed i Danmark eller i udlandet. Du kan også tage på udveksling på en designskole i udlandet.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med en afgangsopgave, der typisk tager et semester.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedernes hjemmesider:

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Søg optagelse (dans.stads.dk)

Ansøgningsfrist

  • Studiestart sommer (1. september): 1. marts 
  • Studiestart vinter (1. februar): 15. oktober

Ikke alle uddannelser har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Kandidatuddannelsen i design foregår i:

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Alt efter speciale vil du kunne arbejde som designer i tekstilbranchen, i et web- eller multimediefirma, inden for tv-, film- og teaterbranchen eller i kommunikationsbranchen.

Du kan også arbejde som selvstændig designer eller som freelancer eller inden for undervisning. Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Mere uddannelse

Efter kandidatuddannelsen kan du komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Læs om ph.d.-uddannelse her

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information