civilingeniør i arkitektur og design
Bacheloruddannelse

Arkitektur og design

På uddannelsen lærer du om teknisk design af bygninger og bydele. Du har både tekniske og æstetiske fag, som sætter dig i stand til at udarbejde konkrete projekter, hvor form og konstruktion kombineres og fremstår som et hele.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i arkitektur og design
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du arbejder såvel teoretisk som praktisk med problemstillinger inden for design og konstruktion og får undervisning i fag som konstruktion og indeklima i huse, analyser af byarkitektur, designmetoder, koncept- og produktudvikling.

Med en bachelor i arkitektur og design kan du læse videre på en kandidatuddannelse og blive civilingeniør. Du vil have jobmuligheder på tegnestuer, hos rådgivende ingeniørvirksomheder, i udviklingsafdelinger i større virksomheder og designvirksomheder.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen kombinerer de tekniske ingeniørfag og de æstetiske fag inden for arkitektur og design. Du lærer at arbejde med arkitektonisk formgivning og design med udgangspunkt i samspillet mellem funktion, æstetik, teknologi og miljø.

I løbet af det første år vil du lære om grundreglerne for, hvordan man opstiller et forslag til løsning af en konkret design- eller arkitekturopgave. Du vil herunder træne registrering, analyse og udvikling af den arkitektoniske og designmæssige kvalitet.

Efter det første år skal du vælge at specialisere dig indenfor enten:

 • Arkitektur og urbant design
 • Industrielt design

Du får grundlæggende færdigheder indenfor henholdsvis produkt- og servicedesign eller arkitektur og bybygning.

I løbet af uddannelsen får du undervisning i forskellige fag, der relaterer sig til det rent tekniske i projekter fx teknisk tegning, perspektivtegning, 3D modellering, fremstillingsprocesser, tektonik samt programmering.

Du vil også lære om, hvordan et projektarbejde organiseres og styres hensigtmæssigt og har kurser om samarbejde, læring og projektstyring.

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, workshops, øvelsestimer, selvstændigt arbejde og problemorienteret projektarbejde i grupper.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt. Uddannelsen giver den akademiske titel BSc.

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • En gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international gymnasial eksamen

Er du startet på hf efter 1. august 2017, skal du have en udvidet fagpakke for at blive optaget.

Det samme gælder, hvis du efter 1. august 2017 er startet på et merkantilt eux-forløb og søger optagelse på baggrund af eux 1. del.

Hvis du ikke har en gymnasial uddannelse men fx en erhvervsuddannelse, kan du tage et adgangskursus til ingeniøruddannelserne.

Specifikke adgangskrav er:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A
 • Enten fysik B og kemi C eller fysik B og bioteknologi A eller geovidenskab A og kemi C

Alle de krævede fag skal være bestået. Kravet gælder optagelse i såvel kvote 1 som kvote 2.

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Hvis du har en gymnasial eksamen, kan du søge både i kvote 1 og kvote 2. Har du et adgangskursus til ingeniøruddannelserne, kan du kun søge i kvote 2. Se mere under Optagelse.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00. 
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00. 

Læs mere om optagelse generelt.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Aalborg.

Aalborg Universitet (AAU)

AAU udbyder arkitektur og design som en 3-årig bacheloruddannelse.

Du kan læse mere om uddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.aau.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Aalborg Universitet.

Adgangskvotienter 2020

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Aalborg Universitet  
Aalborg (Sommerstart)7,15,9

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i arkitektur og design kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det teknisk videnskabelige område. Du kan bl.a. komme ind på kandidatuddannelserne i arkitektur, industrielt design eller urbant design.

Uddannelsen giver dig jobmuligheder hos fx designvirksomheder, rådgivende ingeniørfimaer, arkitektfirmaer, tegnestuer eller udviklingsafdelinger i større industrivirksomheder.

Du kan også finde job i private eller offentlige informations- og servicevirksomheder.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for ingeniørarbejde og arkitektarbejde, design og planlægning.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Ingen relevante arrangementer til denne uddannelse

Christina Jørgensen, 42 år, startede med sit eget sjak inden for jord- og beton. Hun forhandlede...

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Det er ved at være sidste chance i år for at søge videregående uddannelse i kvote 1.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.