Bacheloruddannelse

Arkitektur og design

Fokus er på teknisk design af bygninger og bydele, og du lærer at udarbejde konkrete projekter, hvor form og konstruktion kombineres og fremstår som et hele.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i arkitektur og design
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du arbejder både teoretisk og praktisk med design og konstruktion og får undervisning i fag som konstruktion og indeklima i huse, analyser af byarkitektur, designmetoder og koncept- og produktudvikling.

Med en bachelor i arkitektur og design kan du læse videre på en kandidatuddannelse og blive civilingeniør.

Du vil have jobmuligheder på tegnestuer, hos rådgivende ingeniørvirksomheder, i udviklingsafdelinger i større virksomheder og designvirksomheder.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Uddannelsen kombinerer de tekniske ingeniørfag og de æstetiske fag inden for arkitektur og design. Du lærer at arbejde med arkitektonisk formgivning og design med udgangspunkt i samspillet mellem funktion, æstetik, teknologi og miljø.

I løbet af det første år vil du lære om grundreglerne for, hvordan man opstiller et forslag til løsning af en konkret design- eller arkitekturopgave. Du vil herunder træne registrering, analyse og udvikling af den arkitektoniske og designmæssige kvalitet.

Specialiseringer

Efter det første år skal du vælge at specialisere dig inden for enten:

 • Arkitektur og urbant design
 • Industrielt design

Du får grundlæggende færdigheder inden for henholdsvis produkt- og servicedesign eller arkitektur og bybygning.

Fag

I løbet af uddannelsen får du undervisning i forskellige fag, der relaterer sig til det tekniske i projekter fx teknisk tegning, perspektivtegning, 3D modellering, fremstillingsprocesser, tektonik og programmering.

Du lærer også om, hvordan et projektarbejde organiseres og styres hensigtsmæssigt og har kurser om samarbejde, læring og projektstyring.

Titel

Uddannelsen giver den akademiske titel BSc.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, workshops, øvelsestimer, selvstændigt arbejde og problemorienteret projektarbejde i grupper.

Eksamen

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

En af følgende:

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:

Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A
 • Enten fysik B og kemi C eller fysik B og bioteknologi A eller geovidenskab A og kemi C

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:

Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Adgangskvotienter 2023

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Aalborg Universitet  
Aalborg Øst (Sommerstart)AO 

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i arkitektur og design kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det teknisk videnskabelige område. Du kan bl.a. komme ind på følgende kandidatuddannelser:

Jobmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder hos fx designvirksomheder, rådgivende ingeniørfirmaer, arkitektfirmaer, tegnestuer eller udviklingsafdelinger i større industrivirksomheder.

Du kan også finde job i private eller offentlige informations- og servicevirksomheder.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

 

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information