Bacheloruddannelse

Byggeri og anlæg

På uddannelsen får du viden om, hvordan man bygger huse, veje, broer, havne og andre infrastrukturelle anlæg, herunder kloak- og vandforsyningssystemer.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i byggeri og anlæg
Andre betegnelser:
Teknisk videnskab (ingeniørfag) i bygge- og anlægskonstruktion
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Der veksles mellem teori og praksis, så du får overblik over alle faser i en byggeproces, fra beregning og skitsetegning ved hjælp af tekniske tegneprogrammer (CAD) til projektledelse og udførelse af byggeriet.

Med en bacheloruddannelse i byggeri og anlæg kan du læse videre på en kandidatuddannelse og blive civilingeniør. Du vil efterfølgende have jobmuligheder i entreprenørvirksomheder, rådgivende ingeniørfirmaer eller kommuners tekniske forvaltninger.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På bacheloruddannelsen lærer du om forskellige former for byggerier og anlægskonstruktioner og får også kendskab til de økonomiske og samfundsmæssige problemer, der kan opstå ved forskellige former for byggeprojekter.

I begyndelsen af uddannelsen arbejder du med modeller, hvor du lærer at opstille mål for projektarbejder samt at analysere og løse problemer i forhold til bygningskonstruktion.

Naturvidenskabelige fag

Uddannelsen kombinerer naturvidenskabelige fag med det teknologiske fagområde. De naturvidenskabelige fag på uddannelsen består af hjælpefag som matematik, fysik, kemi, sandsynlighedsregning og statistik.

Specialiseringer

Inden 5. semester skal du vælge en af følgende specialiseringer:

 • Bygge- og anlægskonstruktion
 • Indeklima og energi
 • Vand og miljø
 • Veje og trafik

Uddannelsen giver dig, afhængigt af valgt speciale, viden om design af konstruktioner inden for byggeri og anlæg, projektledelse i forhold til reducering af energiforbrug og forbedring af miljøforhold samt viden om bæredygtig og sikker infrastruktur.

  Undervisningsform

  Undervisningen veksler mellem forelæsninger, laboratoriearbejde, øvelsestimer og problemorienteret projektarbejde i grupper.

  Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

  Titel

  Uddannelsen giver den akademiske titel BSc.

  Adgangskrav

  For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

  Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

  Generelle adgangskrav

  En af følgende:

  Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:
  Adgangskrav til de videregående uddannelser

  Specifikke adgangskrav

  • Dansk A
  • Engelsk B
  • Matematik A
  • Enten fysik B og kemi C eller fysik B og bioteknologi A eller geovidenskab A og kemi C

  Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
  Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

  Lokale adgangskrav

  Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

  Aalborg Universitet

  • Du skal have matematik A med et karaktergennemsnit fra den gymnasiale eksamen på mindst 4,0.

  Optagelse

  Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

  Ansøgere i kvote 1

  • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
  • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

  Ansøgere i kvote 2

  • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
  • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

  Udenlandsk eller international eksamen

  • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

  Læs mere

  Om uddannelsen på det enkelte universitet

  Uddannelsen foregår i Esbjerg og Aalborg.

  Aalborg Universitet (AAU) i Aalborg

  AAU udbyder byggeri og anlæg som en 3-årig bacheloruddannelse. Uddannelsen omfatter følgende specialiseringer:

  • Bygge- og anlægskonstruktion
  • Indeklima og energi (Aalborg)
  • Vand og miljø (Aalborg)
  • Veje og trafik (Aalborg)

  Der er fri adgang til bacheloruddannelsen på AAU. Det betyder, at alle, som opfylder adgangskravene, vil blive optaget.

  AAU udbyder også en kandidatuddannelse i bygge- og anlægskonstruktion.

  Du kan læse mere om bacheloruddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

  Adgangskvotienter 2021

  En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

   
   Kvote 1Standby
  Aalborg Universitet  
  Aalborg Øst (Sommerstart)AO

  AO: Alle optaget

  Samlet oversigt over dette års KOT-tal

  Økonomi

  Du kan søge SU under uddannelsen.

  Kvalifikationsniveau

  Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

  Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

  Fremtidsmuligheder

  Med en bacheloruddannelse i byggeri og anlæg kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det teknisk-videnskabelige område. Afhængig af specialisering kan du bl.a. komme ind på kandidatuddannelserne byggeledelse, Indoor Environmental and Energy Engineering, Structural and Civil Engineering, veje og trafik, Mechanical Design samt Water and Environmental Engineering.

  Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

  Jobmuligheder

  Som færdiguddannet kandidat vil du have jobmuligheder i entreprenørvirksomheder, rådgivende ingeniørfirmaer eller kommuners tekniske forvaltninger.

  Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for ingeniørarbejde.

  Uddannelsessteder

  På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information