Bacheloruddannelse

Byggeri og anlæg

På uddannelsen får du viden om, hvordan man bygger huse, veje, broer, havne og andre infrastrukturelle anlæg, herunder kloak- og vandforsyningssystemer.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i byggeri og anlæg
Andre betegnelser:
Teknisk videnskab (ingeniørfag) i bygge- og anlægskonstruktion
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Der veksles mellem teori og praksis, så du får overblik over alle faser i en byggeproces, fra beregning og skitsetegning ved hjælp af tekniske tegneprogrammer (CAD) til projektledelse og udførelse af byggeriet.

Med en bacheloruddannelse i byggeri og anlæg kan du læse videre på en kandidatuddannelse og blive civilingeniør. Du vil efterfølgende have jobmuligheder i entreprenørvirksomheder, rådgivende ingeniørfirmaer eller kommuners tekniske forvaltninger.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På bacheloruddannelsen lærer du om forskellige former for byggerier og anlægskonstruktioner og får også kendskab til de økonomiske og samfundsmæssige problemer, der kan opstå ved forskellige former for byggeprojekter.

Uddannelsen kombinerer naturvidenskabelige fag med det teknologiske fagområde. De naturvidenskabelige fag på uddannelsen består af hjælpefag som matematik, fysik, kemi, sandsynlighedsregning og statistik.

I begyndelsen af uddannelsen arbejder du med virkelighed og modeller, hvor du lærer at opstille mål for projektarbejdet samt at analysere og løse problemer i forhold til bygningskonstruktion.

Inden 5. semester skal du vælge en af følgende specialiseringerUddan:

 • Bygge- og anlægskonstruktion
 • Indeklima og energi
 • Vand og miljø
 • Veje og trafik

Uddannelsen giver dig, afhængigt af valgt speciale, viden om design af konstruktioner inden for byggeri og anlæg, projektledelse i forhold til reducering af energiforbrug og forbedring af miljøforhold samt viden om bæredygtig og sikker infrastruktur.

  Undervisningen veksler mellem forelæsninger, laboratoriearbejde, øvelsestimer og problemorienteret projektarbejde i grupper.

  Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt. Uddannelsen giver den akademiske titel BSc.

  Adgangskrav

  For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

  • En gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux)
  • En tilsvarende udenlandsk eller international gymnasial eksamen

  Er du startet på hf efter 1. august 2017, skal du have en udvidet fagpakke for at blive optaget.

  Det samme gælder, hvis du efter 1. august 2017 er startet på et merkantilt eux-forløb og søger optagelse på baggrund af eux 1. del.

  Hvis du ikke har en gymnasial uddannelse men fx en erhvervsuddannelse, kan du tage et adgangskursus til ingeniøruddannelserne.

  Specifikke adgangskrav er:

  • Dansk A
  • Engelsk B
  • Matematik A
  • Enten fysik B og kemi C eller fysik B og bioteknologi A eller geovidenskab A og kemi C

  Alle de krævede fag skal være bestået. Kravet gælder optagelse i såvel kvote 1 som kvote 2.

  Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

  Hvis du har en gymnasial eksamen, kan du søge både i kvote 1 og kvote 2. Har du et adgangskursus til ingeniøruddannelserne, kan du kun søge i kvote 2. Se mere under Optagelse.

  Yderligere adgangskrav på Aalborg Universitet:

  Du skal have matematik A med et karaktergennemsnit fra den gymnasiale eksamen på mindst 4,0.

  Optagelse

  Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

  Kvote 1:

  • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
  • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
  • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

  Kvote 2:

  • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00. 
  • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

  Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

  • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00. 

  Læs mere om optagelse generelt.

  Om uddannelsen på det enkelte universitet

  Uddannelsen foregår i Esbjerg og Aalborg.

  Aalborg Universitet (AAU) i Aalborg

  AAU udbyder byggeri og anlæg som en 3-årig bacheloruddannelse. Uddannelsen omfatter følgende specialiseringer:

  • Bygge- og anlægskonstruktion
  • Indeklima og energi (Aalborg)
  • Vand og miljø (Aalborg)
  • Veje og trafik (Aalborg)

  AAU udbyder også en kandidatuddannelse i bygge- og anlægskonstruktion.

  Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

  Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.aau.dk.

  Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Aalborg Universitet.

  Der er fri adgang til bacheloruddannelsen på AAU. Det betyder, at alle, som opfylder adgangskravene, vil blive optaget.

  Adgangskvotienter 2020

  En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

   
   Kvote 1Standby
  Aalborg Universitet  
  Aalborg (Sommerstart)AO

  AO: Alle optaget

  Samlet oversigt over dette års KOT-tal

  Økonomi

  Du kan søge SU under uddannelsen.

  Kvalifikationsniveau

  Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

  Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

  Fremtidsmuligheder

  Med en bacheloruddannelse i byggeri og anlæg kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det teknisk-videnskabelige område. Afhængig af specialisering kan du bl.a. komme ind på kandidatuddannelserne byggeledelse, Indoor Environmental and Energy Engineering, Structural and Civil Engineering, veje og trafik, Mechanical Design samt Water and Environmental Engineering.

  Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

  Som færdiguddannet kandidat vil du have jobmuligheder i entreprenørvirksomheder, rådgivende ingeniørfirmaer eller kommuners tekniske forvaltninger.

  Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for ingeniørarbejde.

  Uddannelsessteder

  På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information