professionsbacheloruddannelsen til bygningskonstruktør
Professionsbacheloruddannelse

Bygningskonstruktør

På uddannelsen til bygningskonstruktør lærer du at planlægge, projektere og koordinere bygge- og anlægsopgaver.

Fakta

Navn:
Bygningskonstruktør
Varighed:
3½ år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen eller erhvervsuddannelse. Desuden specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du kan i løbet af uddannelsen beslutte at afslutte med erhvervsakademiuddannelsen til byggetekniker.

Som færdiguddannet bygningskonstruktør kan du arbejde med planlægning af byggeprojekter fra forslag til færdig projektering. Ansættelsesmulighederne er fx i ingeniør-, entreprenør-, og arkitektfirmaer samt i offentlige forvaltninger.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På professionsbacheloruddannelsen til bygningskonstruktør lærer du en byggeproces at kende fra start til slut, så du bliver i stand til at planlægge og koordinere bygge- og anlægsopgaver.

Uddannelsen giver dig praktisk og teoretisk kendskab til den tekniske og administrative del af byggeprocessen. Du lærer bl.a. om emner som opmåling, materialevalg og tilstandsvurdering, og du får kendskab til virksomhedsdrift, administration, afsætning mv.

Du får også undervisning i informationsteknologi, matematik/fysik og fremmedsprog, og lærer hvordan man driver en virksomhed.

Uddannelsen varer 3½ år og er opdelt i en national del på 115 ECTS, der er ens på alle uddannelsessteder, en lokal del på 45 ECTS, praktik på 30 ECTS og et bachelorprojekt på 20 ECTS. 

Fagområder

Den nationale del indeholder fagområderne:

 • Organisation og virksomhedsforståelse: Der er fokus på entreprenørskab, selskabs- og organisationsformer, samt etablering og drift af virksomhed i relation til bygge- og anlægsområdet. Projekt- og procesledelse af rådgiverprojekter, samt byggeledelse af bygge- og anlægsprojekter indgår også. Desuden lærer du om retlige regler inden for byggeri og anlæg, samt virksomheds- og byggeøkonomi.
 • Kommunikation og samarbejde: Du lærer om kommunikation og formidling inden for bygge- og anlægsbranchen. Der  er fokus på ansvar for kommunikation i relation til kunder, samarbejdspartnere og brugere. Desuden lærer du om organisering af samarbejdet mellem forskellige aktører i en byggesag samt skriftlig og mundtlig udtryksfærdighed på engelsk.
 • Produktion: Du lærer om planlægning og kvalitetssikring af produktion og udførelse, samt økonomisk styring af bygge- og anlægsopgaver, og får kendskab til materialeegenskaber og –produktion. Du lærer også om brugen af digitale systemer og metoder til optimering af informationsflow.
 • Projektering: Du lærer om projektering og projekteringsledelse, innovationsmetoder, samt tværfaglige samarbejdsformer inden for digital projektering af bygge- og anlægsprojekter. Der er også fokus på udførelse og kvalitetssikring af projektmateriale, dokumenthåndtering og -udveksling fra planlægningsfasen til endelige drift og vedligehold af byggerier og anlæg. Du lærer også om afsætning, opmåling og registrering, samt brug af instrumenter og teknologier, som anvendes inden for landmåling

Den lokale del af uddannelsen beskæftiger sig med samme fagområder. Der vil blandt andet være mulighed for valgfag. Tjek dine muligheder hos det enkelte uddannelsessted.

Du skal i praktik et helt semester hos en dansk eller udenlandsk virksomhed. Det kan fx være i arkitektfirmaer, entreprenørvirksomheder, hos rådgivende ingeniører eller en offentlig virksomhed.

Du har mulighed for at afslutte med en 2-årig erhvervsakademiuddannelse til enten byggetekniker efter et særligt tilrettelagt 4. semester.

Undervisningsform

Undervisningen er hovedsageligt baseret på tværfaglige projekter, men indeholder blandt andet også traditionel holdundervisning og arbejde i studiegrupper.

Uddannelsen giver adgang til titlen Professionsbachelor i bygningskonstruktion. Den engelske titel er Bachelor of Architectural Technology and Construction Management.

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Esbjerg, Holstebro, Horsens, København, Næstved, Odense, Aarhus og Aalborg.

I Næstved udbydes bygningskonstruktøruddannelsen også som en kombination af e-learning og fremmødeundervisning.

Uddannelsen udbydes på både dansk og engelsk.

Eksamen

Du afslutter uddannelsen til bygningskonstruktør med et skriftligt bachelorprojekt, der også fremlægges mundtligt.

Adgangskrav

Du skal have en af følgende uddannelser for at søge om optagelse:

 • Gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux) eller særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF), alle med matematik C
 • En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen med matematik C
 • Erhvervsuddannelse som anlægsstruktør, brolægger, bygningsmaler, bygningsstruktør, detailhandelsuddannelsen (med specialer), ejendomsservicetekniker, elektrikeruddannelsen (med specialer), handelsuddannelse (med specialer), maskinsnedker, murer (trin 2), snedker (bygningssnedker), snedker (med specialer), stenhuggeruddannelsen, tagdækker, teknisk designer (bygge og anlæg), teknisk isolatør, træfagenes byggeuddannelse, vvs-energiuddannelsen, vvs-uddannelsen
 • Anden erhvervsuddannelse på mindst 3 år, samt fagene matematik C og engelsk C
 • Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

De specifikke adgangskrav skal være bestået.

Opfylder du ikke kravene, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Hvis du har en gymnasial eksamen, kan du søge både i kvote 1 og kvote 2. Har du en erhvervsuddannelse, kan du kun søge i kvote 2. Se mere under Optagelse.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din adgangsgivende gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00.
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til både din adgangsgivende eksamen og de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Udenlandsk eller international eksamen

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen har ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl 12.00.

Læs mere om optagelse generelt.

Vinteroptag

På nogle uddannelsessteder kan der være mulighed for at blive optaget om vinteren. Læs mere om ansøgningsfrist og ansøgning om optagelse på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Uddannelsesstart

Uddannelsen begynder to gange om året, i august/september og januar/februar. Kontakt det ønskede uddannelsessted, og hør nærmere.

Adgangskvotienter 2021

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Professionshøjskolen University College Nordjylland  
Aalborg SV (Sommer- og vinterstart)3,1AO
Aalborg SV (Sommerstart, engelsk)7,4
Professionshøjskolen VIA University College  
Horsens (Sommer- og vinterstart)AO
Aarhus C (Sommer- og vinterstart)7,04,9
Holstebro (Sommer- og vinterstart)AO
Horsens (Sommer- og vinterstart, engelsk)AO
Aarhus C (Sommer- og vinterstart, engelsk)7,7
Erhvervsakademi SydVest  
Esbjerg (Sommerstart)AO
UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole  
Odense C (Sommerstart)AO
Odense C (Sommerstart, engelsk)3,6AO
Københavns Erhvervsakademi (KEA)  
København N (Sommerstart)7,77,0
København N (Sommerstart, engelsk)7,8
Zealand Sjællands Erhvervsakademi  
Næstved (Sommerstart)6,23,9
Næstved (Sommerstart, e-læring)2,3AO
Næstved (Vinterstart)AO
Næstved (Vinterstart, e-læring)AO

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Du kan som bygningskonstruktør finde arbejde hos fx arkitekter, rådgivende ingeniørfirmaer og i entreprenørvirksomheder.

Du kan også arbejde i andre virksomheder med tilknytning til byggebranchen, i offentlige forvaltninger samt som selvstændig. Arbejdet vil typisk bestå i at udføre opgaver inden for den tekniske og administrative del af byggeprocessen, fx lave tekniske beregninger af konstruktioner i en byggeopgave sammen med tegninger og planer for processen.

Desuden kan bygningskonstruktører være ansat til at lave økonomiske beregninger over et byggeri eller fungere som ledere i forhold til håndværkerne på byggeriet.

Mere uddannelse

Der kan være mulighed for optagelse på en af Aalborg Universitets cand.tech.-uddannelser. Undersøg på uddannelsesstedets hjemmeside www.aau.dk.

Du kan også efteruddanne dig med en relevant diplom- eller masteruddannelse, fx en diplomuddannelse i ledelse, master i brandsikkerhed eller andre.

 

Få mere at vide

Konstruktørforeningen
www.kf.dk

Teknisk Landsforbund (TL)
www.tl.dk

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Relevante arrangementer til denne uddannelse: 11

Dennis Krøjmand Berg, 34 år, har næsten altid vidst, at han ville beskæftige sig med byggeri....

Se mulige videregående uddannelser efter en ungdomsuddannelse.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Både teoretisk og praktisk undervisning.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.