professionsbacheloruddannelsen til bygningskonstruktør
Professionsbacheloruddannelse

Bygningskonstruktør

På uddannelsen til bygningskonstruktør lærer du at planlægge, projektere og koordinere bygge- og anlægsopgaver.

Fakta

Navn:
Bygningskonstruktør
Varighed:
3½ år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen eller erhvervsuddannelse. Desuden specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du kan i løbet af uddannelsen beslutte at afslutte med erhvervsakademiuddannelserne til enten byggetekniker eller kort- og landmålingstekniker.

Som færdiguddannet bygningskonstruktør kan du arbejde med planlægning af byggeprojekter fra forslag til færdig projektering. Ansættelsesmulighederne er fx i ingeniør-, entreprenør-, og arkitektfirmaer samt i offentlige forvaltninger.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På professionsbacheloruddannelsen til bygningskonstruktør lærer du en byggeproces at kende fra start til slut, så du bliver i stand til at planlægge og koordinere bygge- og anlægsopgaver.

Uddannelsen giver dig praktisk og teoretisk kendskab til den tekniske og administrative del af byggeprocessen. Du lærer bl.a. om emner som opmåling, materialevalg og tilstandsvurdering, og du får kendskab til virksomhedsdrift, administration, afsætning mv.

Du får også undervisning i informationsteknologi, matematik/fysik og fremmedsprog, og lærer hvordan man driver en virksomhed.

Uddannelsen varer 3½ år og indeholder obligatoriske uddannelseselementer, praktikophold, valgfrie elementer og et afsluttende bachelorprojekt.

De obligatoriske elementer er tilrettelagt inden for følgende emneområder:

 • Alment, hvor du får indsigt i kommunikation, arbejdsmetodik, organisation og samarbejde, informationsteknologi, talforståelse og anvendt matematik/fysik og fremmedsprog
 • Virksomhed, hvor du får indsigt i virksomhedsdrift og administration, retsforhold og jura
 • Produktion, hvor du får indsigt i bygge- og anlægsproduktion og projektstyring
 • Projektering, hvor du får indsigt i konstruktion og projektering samt projektstyring
 • Registrering, hvor du får indsigt i opmåling og afsætning samt tilstandsvurdering

Du har mulighed for at afslutte med en 2-årig erhvervsakademiuddannelse til enten byggetekniker efter et særligt tilrettelagt 4. semester eller til kort- og landmålingstekniker efter et særligt tilrettelagt forløb.

Undervisningen er hovedsageligt baseret på tværfaglige projekter, men indeholder også traditionel holdundervisning.

Uddannelsen giver adgang til titlen Professionsbachelor i bygningskonstruktion. Den engelske titel er Bachelor of Architectural Technology and Construction Management.

Uddannelsen foregår i Esbjerg, Holstebro, Horsens, København, Næstved, Odense, Aarhus og Aalborg.

I Næstved udbydes bygningskonstruktøruddannelsen også som en kombination af e-learning og fremmødeundervisning.

Uddannelsen udbydes på både dansk og engelsk.

Eksamen

Du afslutter uddannelsen til bygningskonstruktør med et skriftligt bachelorprojekt, der også fremlægges mundtligt.

Adgangskrav

Du skal have en af følgende uddannelser for at søge om optagelse:

 • Studentereksamen (stx), højere forberedelseseksamen (hf), højere handelseksamen (hhx), højere teknisk eksamen (htx) eller eux - alle med matematik C
 • Erhvervsuddannelse som anlægsstruktør, brolægger, bygningsmaler, bygningsstruktør, detailhandelseuddannelsen med specialer, ejendomsservicetekniker, elektriker (bygningsautomatik, installationsmontør), elektriker trin 1 og 2, handelsuddannelse med specialer, maskinsnedker (trin 2), murer (trin 2), snedker (med specialer), tagdækker, teknisk isolatør, teknisk designer, træfagenes byggeuddannelse eller VVS-uddannelsen
 • Anden erhvervsuddannelse på mindst 3 år, samt fagene matematik C og engelsk C
 • Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

Bemærk: Fag, som er specifikke adgangskrav, skal være bestået.

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Optagelse

Uddannelsen er tilsluttet Den Koordinerede Tilmelding (KOT). Du kan søge optagelse i enten kvote 1 eller kvote 2.

 • I kvote 1 bliver du optaget på baggrund af din adgangsgivende gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man dem med de højeste eksamensgennemsnit. Ansøgningsfristen er 5. juli kl. 12.00.
 • I kvote 2 bliver du optaget på dine samlede kvalifikationer, herunder også en eventuel adgangsgivende erhvervsuddannelse. Undersøg de nærmere udvælgelseskriterier hos det enkelte uddannelsessted. Ansøgningsfristen er 15. marts kl. 12.00.
 • Ansøgere med udenlandske og internationale eksamener skal også søge inden 15. marts.

Ansøgningsmateriale kan du finde på www.optagelse.dk.

Læs mere om optagelse generelt eller om optagelse, hvis du har en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen.

Du kan søge på eventuelle ledige pladser frem til studiestart.

Uddannelsen begynder to gange om året, i august/september og januar/februar. Kontakt det ønskede uddannelsessted, og hør nærmere.

Adgangskvotienter 2016

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Professionshøjskolen University College Nordjylland  
Aalborg SV (Sommer- og vinterstart)AO 
Aalborg SV (Sommerstart, engelsk)AO 
Professionshøjskolen VIA University College  
Horsens (Sommer- og vinterstart)AO 
Aarhus C (Sommer- og vinterstart)AO 
Holstebro (Sommer- og vinterstart)AO 
Horsens (Sommer- og vinterstart, engelsk)AO 
Aarhus C (Sommer- og vinterstart, engelsk)AO 
Erhvervsakademi SydVest  
Esbjerg (Sommer- og vinterstart)AO 
Erhvervsakademiet Lillebælt  
Odense C (Sommerstart)AO 
Odense C (Sommerstart, engelsk)AO 
Københavns Erhvervsakademi (KEA)  
København N (Sommerstart)6.86,5
København N (Sommerstart, engelsk)7.7AO
Erhvervsakademi Sjælland  
Næstved (Sommer- og vinterstart)AO 
Næstved (Sommer- og vinterstart, e-læring)AO 

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Du kan som bygningskonstruktør finde arbejde hos fx arkitekter, rådgivende ingeniørfirmaer og i entreprenørvirksomheder.

Du kan også arbejde i andre virksomheder med tilknytning til byggebranchen, i offentlige forvaltninger samt som selvstændig. Arbejdet vil typisk bestå i at udføre opgaver inden for den tekniske og administrative del af byggeprocessen, fx lave tekniske beregninger af konstruktioner i en byggeopgave sammen med tegninger og planer for processen.

Desuden kan bygningskonstruktører være ansat til at lave økonomiske beregninger over et byggeri eller fungere som ledere i forhold til håndværkerne på byggeriet.

Mere uddannelse

Der kan være mulighed for optagelse på en af Aalborg Universitets cand.tech.-uddannelser. Undersøg på uddannelsesstedets hjemmeside www.aau.dk.

Du kan også efteruddanne dig med en relevant diplom- eller masteruddannelse, fx en diplomuddannelse i ledelse, master i ledelse af byggeri, master i brandsikkerhed eller andre.

Nyuddannedes beskæftigelse

Figuren viser beskæftigelsen for nyuddannede (2013-15) fordelt på brancher.

Langt de fleste nyuddannede bliver ansat på arkitekttegnestuer eller i brancher inden for byggeriet. En del ansættes i kommunernes tekniske forvaltninger til planlægnings- og forvaltningsopgaver.

Andre arbejder med produktion og salg af byggematerialer og bygningsartikler, eller de beskæftiges som sagkyndige på byggeområdet i forbindelse med udlejning eller salg af fast ejendom.

Kategorien Andre omfatter små 100 brancher uden tydelig relation til faget.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Relevante arrangementer til denne uddannelse: 8

Dennis Krøjmand Berg, 34 år, har næsten altid vidst, at han ville beskæftige sig med byggeri....

Mulighed for videregående uddannelse efter gymnasial eksamen.

Inspiration til valg af job og uddannelse.

Både teoretisk og praktisk undervisning.

Uddannelseszoom - logo
Uddannelseszoom - logo

Zoom ind og sammenlign uddannelser.