foto af bygningskonstruktører
Professionsbacheloruddannelse

Bygningskonstruktør

På uddannelsen til bygningskonstruktør lærer du at planlægge, projektere og koordinere bygge- og anlægsopgaver.

Fakta

Navn:
Bygningskonstruktør
Varighed:
3½ år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen eller erhvervsuddannelse. Desuden specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du lærer en byggeproces at kende fra start til slut, så du bliver i stand til at planlægge og koordinere bygge- og anlægsopgaver.

Du kan vælge at afslutte uddannelsen med en 2-årig erhvervsakademiuddannelse til byggetekniker efter et særligt tilrettelagt 4. semester.

Som færdiguddannet kan du arbejde med planlægning af byggeprojekter fra forslag til færdig projektering. Du kan få job i fx ingeniør-, entreprenør- og arkitektfirmaer samt i offentlige forvaltninger.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Uddannelsen giver dig praktisk og teoretisk kendskab til den tekniske og administrative del af byggeprocessen. Du lærer bl.a. om emner som opmåling, materialevalg og tilstandsvurdering, og du får kendskab til virksomhedsdrift, administration, afsætning mv.

Du får også undervisning i informationsteknologi, matematik/fysik og fremmedsprog, og lærer hvordan man driver en virksomhed.

Fagområder

Uddannelse består af en række fagområder:

 • Organisation og virksomhedsforståelse: Du lærer om entreprenørskab, selskabs- og organisationsformer, samt etablering og drift af virksomhed i relation til bygge- og anlægsområdet
 • Kommunikation og samarbejde: Du lærer om kommunikation og formidling inden for bygge- og anlægsbranchen og om organisering af samarbejdet mellem forskellige aktører i en byggesag
 • Produktion: Du lærer om planlægning og kvalitetssikring af produktion og udførelse, samt økonomisk styring af bygge- og anlægsopgaver. Du får også kendskab til materialeegenskaber og –produktion
 • Projektering: Du lærer om projektering og projekteringsledelse, innovationsmetoder, samt tværfaglige samarbejdsformer inden for digital projektering af bygge- og anlægsprojekter. Der er også fokus på udførelse og kvalitetssikring af projektmateriale, dokumenthåndtering og -udveksling fra planlægningsfasen til endelige drift og vedligehold af byggerier og anlæg

Der er mulighed for valgfag. Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Titel

Uddannelsen giver adgang til titlen Professionsbachelor i bygningskonstruktion. Den engelske titel er Bachelor of Architectural Technology and Construction Management.

Undervisning

Undervisningen er baseret på tværfaglige projekter, men indeholder også traditionel holdundervisning og arbejde i studiegrupper.

Praktik

Du skal i praktik et helt semester hos en dansk eller udenlandsk virksomhed. Det kan fx være i arkitektfirmaer, entreprenørvirksomheder, hos rådgivende ingeniører eller en offentlig virksomhed.

Eksamen

Du afslutter uddannelsen til bygningskonstruktør med et skriftligt bachelorprojekt, der også fremlægges mundtligt.

Byggetekniker

Du har mulighed for at afslutte uddannelsen med en 2-årig erhvervsakademiuddannelse til byggetekniker efter et særligt tilrettelagt 4. semester. 

Læs mere om erhvervsakademiuddannelsen til byggetekniker.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

En af følgende:

 • En gymnasial eksamen
 • Relevant erhvervsuddannelse. Se de relevante uddannelser i Retningsviseren
 • Anden erhvervsuddannelse af mindst 3 års varighed
 • Adgangseksamen til ingeniøruddannelsen

Specifikke adgangskrav

Der gælder følgende specifikke adgangskrav for ansøgere med:

 • Gymnasial eksamen: Matematik C
 • Relevant erhvervsuddannelse: Ingen specifikke adgangskrav
 • Anden erhvervsuddannelse: Matematik C og engelsk C
 • Adgangseksamen til ingeniøruddannelsen: Ingen specifikke adgangskrav

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

VIA University College

På den engelsksprogede uddannelse (Architectural Technology and Construction Management) skal du opfylde mindst et af følgende krav:

 • Engelsk B
 • Engelsk A
 • TOEFL-test med en testscore på mindst 83
 • IELTS-test med en testscore på mindst 6,5
 • En anden test, som uddannelsesstedet anerkender og som kompetencemæssigt svarer til engelsk B

Tidligere erhvervsuddannelser (eud)

Snedker (med specialer) giver også adgang til uddannelsen.

Læs mere

Generelt om de forskellige typer adgangskrav:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Studiestart

Uddannelsen begynder i august/september. Hvis der er mulighed for at blive optaget om vinteren, vil der som regel være studiestart i januar/februar. Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Esbjerg, Hillerød, Holstebro, Horsens, København, Næstved, Odense, Aarhus og Aalborg.

Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider: 

Uddannelsen online

I Næstved udbydes bygningskonstruktøruddannelsen også som en kombination af e-learning og fremmødeundervisning

Uddannelsen på engelsk

Fra 2022 er det kun VIA University College i Horsens, som udbyder uddannelsen på engelsk.

Adgangskvotienter 2022

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Professionshøjskolen University College Nordjylland  
Aalborg SV (Sommerstart)3,1AO
Aalborg SV (Vinterstart)AO 
Professionshøjskolen VIA University College  
Horsens (Sommer- og vinterstart)AO 
Aarhus C (Sommer- og vinterstart)4,2AO
Holstebro (Sommer- og vinterstart)AO 
Horsens (Sommerstart, engelsk)10,310,1
Erhvervsakademi SydVest  
Esbjerg (Sommer- og vinterstart)AO 
UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole  
Odense C (Sommerstart)AO 
Københavns Erhvervsakademi (KEA)  
København N (Sommerstart)6,92,7
Hillerød (Sommerstart)4,2AO
Zealand Sjællands Erhvervsakademi  
Næstved (Sommerstart)AO 
Næstved (Sommerstart, e-læring)AO 
Næstved (Vinterstart)AO 
Næstved (Vinterstart, e-læring)AO 

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. 

Læs mere i artiklen:
Statens Uddannelsesstøtte (SU)

Fremtidsmuligheder

Som bygningskonstruktør kan du finde arbejde hos fx arkitekter, rådgivende ingeniørfirmaer og i entreprenørvirksomheder. Du kan også arbejde i andre virksomheder med tilknytning til byggebranchen, i offentlige forvaltninger eller som selvstændig. 

Mere uddannelse

Som bygningskonstruktør kan du søge ind på kandidatuddannelsen Arkitekturens Teknologi ved Det Kongelige Akademi.

Der kan også være mulighed for optagelse på en af Aalborg Universitets cand.tech.-uddannelser. Se dine muligheder på Aalborg Universitets hjemmeside.

Love og regler

Bekendtgørelsen om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser. Nr 457 af 19. april 2022.

Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser. Nr 87 af 25. januar 2023.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Relevante arrangementer til denne uddannelse: 2

Dennis Krøjmand Berg, 34 år, har næsten altid vidst, at han ville beskæftige sig med byggeri....

Se mulige videregående uddannelser efter en ungdomsuddannelse.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Både teoretisk og praktisk undervisning.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.