Foto af Byggetekniker
Job

Byggetekniker

Som byggetekniker består dit arbejde primært i at planlægge og kontrollere byggeprojekter samt i at tegne og lave beregninger.

Fakta

Navn:
Byggetekniker
Arbejdssteder:
Arkitekt- og ingeniørtegnestuer, Entreprenørvirksomheder, El-selskaber, Fjernvarmeværker, Telefonselskaber, Tekniske forvaltninger
Stillingsbetegnelser:
Byggetekniker, Anlægstekniker, Byggekoordinator, Salgskonsulent

Du skal derfor være dygtig til at regne og jonglere med tal og formler. Det er en fordel, hvis du er god til at tegne. Byggeteknikere rådgiver i forbindelse med byggeri, og de indgår i tæt samarbejde med ingeniører, arkitekter og entreprenører.

Det er som byggetekniker vigtigt at være detaljeorientret og nøjagtig. Byggeteknikere er ansat i mange forskellige typer firmaer og virksomheder. Det kan fx være i entreprenørvirksomheder, ingeniørfirmaer, el-selskaber, tekniske forvaltninger eller arkitektfirmaer.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

foto af byggetekniker
Kvalitetskontrol - Byggeteknikeren kontrollerer det udførte arbejde på et nylagt gulv.

Som byggetekniker er du med til at planlægge, projektere, udføre og kontrollere byggeri og anlægsarbejder. Nogle byggeteknikere er specialiserede i anlægsarbejder, dvs. veje, broer, rørlægning osv. De kaldes også anlægsteknikere.

De tekniske og lovgivningsmæssige krav til standarden på byggeri og anlægsarbejder er i dag meget høje. For at tilgodese disse krav arbejder mange forskellige fag og brancher sammen, når et byggeri eller anlægsarbejde skal udføres.

Byggeteknikere assisterer andre teknikere, som fx ingeniører, arkitekter og bygningskonstruktører. De deltager både i planlægningen og i arbejdet ude på byggepladserne.

Byggeteknikerne udfører beregninger og tegninger for arkitekter og ingeniører og er med til at udarbejde planer over arbejdets udførelse. De kontrollerer, at byggeriet eller anlægsarbejdet lever op til de krav, lovgivningen stiller, og de er med til at udarbejde ansøgninger om byggetilladelse.

Byggeteknikerne er også med til at projektere. Detaljerede planer, tegninger og beskrivelser skal udarbejdes, så der ikke er tvivl om selv de mindste detaljer. Meget af tegne- og projekteringsarbejdet foregår ved hjælp af it. Det kaldes cad (computer aided design).

På byggepladser og ved anlægsarbejder kan byggeteknikerne være med til at føre tilsyn med arbejdet for bygherrens rådgivere. Her fungerer de ofte som koordinator mellem entreprenører, rådgivende teknikere og håndværkere.

Meget nybyggeri er elementbyggeri. I de virksomheder, der fremstiller de forskellige elementer, er byggeteknikerne ansat til at planlægge og stå for produktionen af elementerne. De er med til at sikre kvaliteten og at optimere processerne i fremstillingen af byggeelementer.

Som byggetekniker skal du være god til regning og matematik, og du skal have anlæg for tegning. Det er vigtigt, at du kan arbejde præcist og omhyggeligt. Desuden skal du være god til at samarbejde med andre og til at organisere og forhandle.

En byggetekniker kan også arbejde som driftstekniker. Større ejendomme, boligselskaber og lignende bruger driftsteknikeren til løbende at optimere på ejendommens drift og økonomi. En del af dette sker ved gennemførelse af projekter, der gør ejendommens energiforbrug mere effektivt og økonomisk. Samtidig overvåger driftsteknikeren forsyningsnet til fx beboerne.

Driftsteknikeren har ofte en uddannelse som konstruktør eller anden tekniker. Han kan også have en håndværksmæssig baggrund suppleret med relevant efteruddannelse, bl.a. erfaring med AutoCad og med driftsøkonomisk styring.

En byggekoordinator arbejder på tværs af de forskellige fag og entrepriseområder og står for samarbejdet og kommunikationen mellem byggesagens forskellige faggrupper.

De primære arbejdsopgaver er planlægning og koordinering af byggeopgaver samt styring af tid og økonomi på disse.

Koordinatoren har indblik i entreprenørernes udbudsmateriale, og assisterer byggeledelsen. Koordinatoren kan også selvstændigt varetage opgaver på mindre entrepriser.

Byggekoordinatoren er med til at sørge for, at arbejdet bliver udført økonomisk og praktisk optimalt og kontrollerer, at det er udført tilfredsstillende. I forbindelse med entreprenørens opgaver medvirker byggekoordinatoren også ved byggeledelse.

Som byggetekniker og byggekoordinator kan du også arbejde som salgskonsulent i byggeelementer og byggematerialer.

I kommunerne er de med til at behandle byggesager. De kan også have opgaver i forbindelse med kommunernes eget byggeri og anlægsarbejde eller ved drift og vedligeholdelse af kommunernes bygninger og tekniske anlæg.

Arbejdsplads

Byggeteknikere arbejder på arkitekt- og ingeniørtegnestuer og i entreprenørvirksomheder. De kan også være ansat i store selskaber, der udfører anlægsarbejder, som fx anlægsentreprenører, el-selskaber, fjernvarmeværker og telefonselskaber.

De arbejder også i virksomheder, der fremstiller byggematerialer og elementer til bygge- og anlægsarbejder, og i statens og kommunernes tekniske forvaltninger.

Byggekoordinatorer ansættes primært i entreprenørfirmaer, hos producenter og leverandører af byggematerialer, samt i boligselskaber.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

PrivatKommuneStat
Anlægstekniker32.862 kr.37.739 kr.-
Byggetekniker38.779 kr.38.108 kr.38.027 kr.

Kilde: Danmarks Statistik

Se forklaring til lønoplysninger

Fremtidsmuligheder

Byggeteknikere kan etablere selvstændig virksomhed, fx som entreprenør.

Jobmulighederne for byggeteknikere kan svinge en del, blandt andet afhængig af konjunkturer og af hvor i landet man søger arbejde.

Mere uddannelse

Der findes bl.a. AMU-kurser inden for områderne Anlægsarbejder og Planlægning, styring og samarbejde i bygge & anlæg.

De byggetekniske højskoler og Dansk Teknologisk Institut afholder efteruddannelseskurser i forskellige byggetekniske emner.

Få mere at vide

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri
www.bygud.dk

Teknisk Landsforbund (TL)
www.tl.dk

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.