amu, planlægning, styring og samarbejde i bygge & anlæg
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)

Planlægning, styring og samarbejde i bygge & anlæg

Områdets kurser har fokus på bedre byggeprocesser. De giver viden om alle byggeriets faser og om grænseflader mellem brancherne på byggepladsen, hvor viden og samarbejde skal sikre kvalitet og effektivitet i byggeprocessen.

Fakta

Navn:
Planlægning, styring og samarbejde i bygge & anlæg
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
Få dage til 6 uger
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2258

Du kan bl.a. lære, hvordan dit sjak eller team organiserer arbejdet med fokus på at samarbejde, forbedre sikkerheden og reducere forekomsten af fejl. Du kan også få teknisk viden om processer og materialer, fx inden for emner som energi- og klimarenovation.

Kurserne henvender sig til faglærte og ufaglærte bygge- og anlægsarbejdere og til teknikere med en erhvervsuddannelse bag sig. Desuden til selvstændige i bygge- og anlægsbranchen.

Se alle AMU-kurser inden for området Planlægning, styring og samarbejde i bygge & anlæg på Voksenuddannelse.dk.

Find kurser

Fold alle afsnit ud

Om kurserne

Planlægning, styring og samarbejde i bygge & anlæg omfatter kurser inden for emnerne:

  • Kvalitet-, arbejdsmiljø- og miljøstyring i bygge- og anlægsbranchen
  • Bedre byggeprocesser
  • Udvikling af byggesjak, hold eller team i bygge- og anlægsbranchen
  • Byggetekniske og administrative kompetencer
  • Kommunikation og konflikthåndtering
  • Salg, service og kundepleje i bygge- og anlægsbranchen

Disse kurser udbydes typisk af erhvervsskoler og tekniske skoler få steder i landet.

Værd at vide

Planlægning, styring og samarbejde i bygge & anlæg omfatter flere korte kurser, som du kan tage enkeltvis eller sammensætte i forløb.

Det enkelte kursus kan være relevant for forskellige fagområder. Se alle uddannelser inden for Bygge/anlæg og industri.

Varighed

Kurserne strækker sig over fra få dage til 6 ugers varighed.

Optagelse og adgang

Alle har adgang til en arbejdsmarkedsuddannelse uanset alder eller uddannelsesbaggrund. Du skal dog have fast bopæl eller beskæftigelse i Danmark.

Kurserne retter sig særligt mod personer med faglært eller ufaglært baggrund. Til kurser, hvor der udstedes certifikat, skal du opfylde eventuelle adgangskrav, fastsat som led i myndighedskrav eller organisationskrav til uddannelsen.

Det er det enkelte uddannelsessted, der administrerer optaget til et kursus.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 2,3,4 og 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser

Få mere at vide

Planlægning, styring og samarbejde i bygge & anlæg er én blandt flere kompetencebeskrivelser under efteruddannelsesudvalget for Bygge/Anlæg og Industri.

AMUkurs.dk.

Vis andre AMU-kurser Skjul andre AMU-kurser

Kurser
Sikkerhed på byggepladsen
Anvendelse af LCA for håndværkere i bygge og anlæg
Digitale kompetencer til online undervisning
Støj, støv og affald ifm. bæredygtigt byggeri
Håndtering af restprodukter på byggepladsen
Grøn spydspids - Bæredygtighed på byggepladsen
Intro til bæredygtigt byggeri
Opstart af bygge- og anlægsprojekter
RKV før erhvervsuddannelse for voksne
Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I
CAD - 2D på byggepladsen
Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job
CAD - 3D på byggepladsen
Introduktion til et brancheområde (F/I)
Arbejdsmarked, it og jobsøgning (F/I)
Fokus på kvalitet i bygge- og anlægsbranchen
Praktik for F/I
Opstart af bygge- og anlægsprojekter
Kommunikations- og samarbejdsmetoder på byggeplads
Byggepladslogistik
Anvendelse af love og regler ved byfornyelse
Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd
Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd
Byggeledelse - rådgivning fra udbud til aflevering
Grundlæggende faglig regning
CAD - Generering af facade, snit og detaljer
CAD - Udarbejdelse af plantegninger
Grundlæggende faglig matematik
Faglig læsning
Faglig skrivning
Anvendelse af bygge- og anlægstegninger
Dansk som andetsprog for F/I, basis
Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau
Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau
Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I
Dansk som andetsprog for F/I, basis
Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau
Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau
Radonsikring i byggeriet
Vejrligsforanstaltninger i bygge- og anlæg
Værktøjerne i trimmet byggeri
Den personlige uddannelses- og jobplan
Grundlæggende faglig regning
Grundlæggende faglig matematik
Faglig læsning
Faglig skrivning
Digital ansøgning i bygge- og miljøsager
Arbejdsmiljø 1 i faglærte og ufaglærte job
Arbejdsmiljø 2 i faglærte og ufaglærte job
Byggelogistik og produktivitet
Partnering i byggeriet
Introduktion til det danske arbejdsmarked (F/I)
Arbmiljø - Sikkerhed, sundhed og APV på byggeplads
Bæredygtig byggeri - cirkulær økonomi
IT på byggepladsen
Sjakbajs - planlægning og styring
Udvikling af sjakbajsen som leder
Udvikling af sjakbajsen som leder
Udvikling af sjakbajsen som leder
Sjakbajs - service og kundepleje
Sjakbajs - kvalitetssikring og dokumentation i byg
Bygningsreglement - konstr/fugt/brand/klima/energi
Sjakbajs - Trimmet byggeri og økonomi
Projektforståelse - bygge og anlæg
Arkitektoniske linjer i byggeriet
Planlægning i bygge- og anlægsbranchen
Byggeledelse - tilbudsgivning v. bygge-/anlægsopg.
Bygningsreglementet - anvendelse
Sjakbajs - Jura, lov og regler i byggeriet
Anvendelse af jura i bygge-anlægsbranchen
Grundlæggende bæredygtighed i bygge- og anlægsbra.
EUD-Oplæringsvejledning for den uddannelsesansvarl
EUD-Oplæringsvejledning for den daglige oplærer

Uddannelsens veje

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information