amu, planlægning, styring og samarbejde i bygge & anlæg
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)

Planlægning, styring og samarbejde i bygge & anlæg

Områdets kurser har fokus på bedre byggeprocesser. De giver viden om alle byggeriets faser og om grænseflader mellem brancherne på byggepladsen, hvor viden og samarbejde skal sikre kvalitet og effektivitet i byggeprocessen.

Fakta

Navn:
Planlægning, styring og samarbejde i bygge & anlæg
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
Få dage til 6 uger
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 124 - 186 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2258

Du kan bl.a. lære, hvordan dit sjak eller team organiserer arbejdet med fokus på at samarbejde, forbedre sikkerheden og reducere forekomsten af fejl. Du kan også få teknisk viden om processer og materialer, fx inden for emner som energi- og klimarenovation.

Kurserne henvender sig til faglærte og ufaglærte bygge- og anlægsarbejdere og til teknikere med en erhvervsuddannelse bag sig. Desuden til selvstændige i bygge- og anlægsbranchen.

Fold alle afsnit ud

Om kurserne

Planlægning, styring og samarbejde i bygge & anlæg omfatter kurser inden for emnerne:

  • Kvalitet-, arbejdsmiljø- og miljøstyring i bygge- og anlægsbranchen
  • Bedre byggeprocesser
  • Udvikling af byggesjak, hold eller team i bygge- og anlægsbranchen
  • Byggetekniske og administrative kompetencer
  • Kommunikation og konflikthåndtering
  • Salg, service og kundepleje i bygge- og anlægsbranchen

Disse kurser udbydes typisk af erhvervsskoler og tekniske skoler få steder i landet.

Værd at vide

Planlægning, styring og samarbejde i bygge & anlæg omfatter flere korte kurser, som du kan tage enkeltvis eller sammensætte i forløb.

Det enkelte kursus kan være relevant for forskellige fagområder. Se alle uddannelser inden for Bygge/anlæg og industri.

Varighed

Kurserne strækker sig over fra få dage til 6 ugers varighed.

Optagelse og adgang

Alle har adgang til en arbejdsmarkedsuddannelse uanset alder eller uddannelsesbaggrund. Du skal dog have fast bopæl eller beskæftigelse i Danmark.

Kurserne retter sig særligt mod personer med faglært eller ufaglært baggrund. Til kurser, hvor der udstedes certifikat, skal du opfylde eventuelle adgangskrav, fastsat som led i myndighedskrav eller organisationskrav til uddannelsen.

Det er det enkelte uddannelsessted, der administrerer optaget til et kursus.

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 124 og 186 kr. pr. dag i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 2,3,4 og 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser

Få mere at vide

Planlægning, styring og samarbejde i bygge & anlæg er én blandt flere kompetencebeskrivelser under efteruddannelsesudvalget for Bygge/Anlæg og Industri.

AMUkurs.dk.

Vis AMU-kurser Skjul AMU-kurser

Kurser
CAD - 2D på byggepladsen
Arbmiljø - Sikkerhed og sundhed på byggepladsen
IT i byggeprocessen - for udførende
CAD - 3D på byggepladsen
Sjakbajs - Ny i rollen som sjakbajs
Sjakbajs - Procesgranskning og kvalitetssikring
Sjakbajs - Planlægning og styring i byggeriet
Sjakbajsen som leder
Sjakbajs - Økonomi og ressourceoptimering
Sjakbajs - Aftaleforhold i byggeriet
Sjakbajs - Service og kundepleje
Sjakbajs - Byggeriets lov- og regelsystem
Kvalitetssikring og dokumentation i bygge & anlæg
Fokus på kvalitet i bygge- og anlægsbranchen
Bygningshåndværkerens takt og tone
Projektforståelse - bygge og anlæg
Opstart af bygge- og anlægsprojekter
Planlægningsmetoder i bygge- og anlægsbranchen
Kommunikations- og samarbejdsmetoder på byggeplads
Byggepladslogistik
Anvendelse af love og regler ved byfornyelse
Udførelse af APV mv. i små bygge- og anlægsvirks.
Impl. af arb.miljøpolitik i bygge- og anlægsvirks.
Byggeledelse - rådgivning fra udbud til aflevering
Byggeledelse - tidsplanlæg. ved bygge-/anlægsopg.
Byggeledelse - tilbudsgivning v. bygge-/anlægsopg.
CAD - Generering af facade, snit og detaljer
CAD - Udarbejdelse af plantegninger
Bygningsreglementet - anvendelse
Jura i byggeriet - anvendelse
Anvendelse af bygge- og anlægstegninger
Radonsikring i byggeriet
Projektweb - dokumenthåndtering i udførelsesfasen
Vejrligsforanstaltninger i bygge- og anlæg
Værktøjerne i trimmet byggeri
Digital ansøgning i bygge- og miljøsager
Byggelogistik og produktivitet
Partnering i byggeriet
Arbmiljø - Sikkerhed, sundhed og APV på byggeplads
Bæredygtig byggeri - cirkulær økonomi
IT på byggepladsen
Sjakbajs - planlægning og styring
Udvikling af sjakbajsen som leder
Udvikling af sjakbajsen som leder
Udvikling af sjakbajsen som leder
Sjakbajs - service og kundepleje
Sjakbajs - kvalitetssikring og dokumentation i byg
Bygningsreglement - konstr/fugt/brand/klima/energi
Sjakbajs - Trimmet byggeri og økonomi
Projektforståelse - bygge og anlæg
Arkitektoniske linjer i byggeriet
Planlægning i bygge- og anlægsbranchen
Byggeledelse - tilbudsgivning v. bygge-/anlægsopg.
Bygningsreglementet - anvendelse
Sjakbajs - Jura, lov og regler i byggeriet

Uddannelsens veje

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information