amu, planlægning, styring og samarbejde i bygge & anlæg
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)

Planlægning, styring og samarbejde i bygge & anlæg

Områdets kurser har fokus på bedre byggeprocesser. De giver viden om alle byggeriets faser og om grænseflader mellem brancherne på byggepladsen, hvor viden og samarbejde skal sikre kvalitet og effektivitet i byggeprocessen.

Fakta

Navn:
Planlægning, styring og samarbejde i bygge & anlæg
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
Få dage til 6 uger
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2258

Du kan bl.a. lære, hvordan dit sjak eller team organiserer arbejdet med fokus på at samarbejde, forbedre sikkerheden og reducere forekomsten af fejl. Du kan også få teknisk viden om processer og materialer, fx inden for emner som energi- og klimarenovation.

Kurserne henvender sig til faglærte og ufaglærte bygge- og anlægsarbejdere og til teknikere med en erhvervsuddannelse bag sig. Desuden til selvstændige i bygge- og anlægsbranchen.

Se alle AMU-kurser inden for området Planlægning, styring og samarbejde i bygge & anlæg på Voksenuddannelse.dk.

Find kurser

Fold alle afsnit ud

Om kurserne

Planlægning, styring og samarbejde i bygge & anlæg omfatter kurser inden for emnerne:

  • Kvalitet-, arbejdsmiljø- og miljøstyring i bygge- og anlægsbranchen
  • Bedre byggeprocesser
  • Udvikling af byggesjak, hold eller team i bygge- og anlægsbranchen
  • Byggetekniske og administrative kompetencer
  • Kommunikation og konflikthåndtering
  • Salg, service og kundepleje i bygge- og anlægsbranchen

Disse kurser udbydes typisk af erhvervsskoler og tekniske skoler få steder i landet.

Værd at vide

Planlægning, styring og samarbejde i bygge & anlæg omfatter flere korte kurser, som du kan tage enkeltvis eller sammensætte i forløb.

Det enkelte kursus kan være relevant for forskellige fagområder. Se alle uddannelser inden for Bygge/anlæg og industri.

Varighed

Kurserne strækker sig over fra få dage til 6 ugers varighed.

Optagelse og adgang

Alle har adgang til en arbejdsmarkedsuddannelse uanset alder eller uddannelsesbaggrund. Du skal dog have fast bopæl eller beskæftigelse i Danmark.

Kurserne retter sig særligt mod personer med faglært eller ufaglært baggrund. Til kurser, hvor der udstedes certifikat, skal du opfylde eventuelle adgangskrav, fastsat som led i myndighedskrav eller organisationskrav til uddannelsen.

Det er det enkelte uddannelsessted, der administrerer optaget til et kursus.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 2,3,4 og 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser

Få mere at vide

Planlægning, styring og samarbejde i bygge & anlæg er én blandt flere kompetencebeskrivelser under efteruddannelsesudvalget for Bygge/Anlæg og Industri.

AMUkurs.dk.

Vis AMU-kurser Skjul AMU-kurser

Uddannelsens veje

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information