Foto af Kloakmester
Job

Kloakmester

Som kloakmester udfører du kloakeringsarbejde for bl.a. husejere og boligforeninger.

Fakta

Arbejdssteder:
Selvstændige kloakmestre, Murerfirmaer, Entreprenørvirksomheder, Tekniske forvaltninger
Stillingsbetegnelser:
Kloakmester, Kloakmontør, Skadedyrskonsulent

Dit arbejdsområde omfatter alle de afløbsinstallationer, der ligger under terræn, fra gulv eller fundament og videre ud i jorden. Du dimensionerer, projekterer og udfører installationerne til spildevand, regnvand og drænvand. En stor del af en kloakmesters arbejde går ud på at finde fejl på gamle ledninger og at rense og reparere defekte systemer.

Du skal være praktisk anlagt. Arbejdet kræver, at du er ansvarsbevidst og kan arbejde selvstændigt, præcist og omhyggeligt. Det kan være fysisk anstrengende at arbejde som kloakmester.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

foto af kloakmester
Udendørs arbejde - Nogle steder arbejder kloakmesteren på svært tilgængelige steder.

I forbindelse med kloakeringsarbejdet bruger du særlige instrumenter til at afsætte linjer og højder, og der skal graves op til rør og brønde. Render til rørene graver man ved hjælp af gravemaskiner eller med håndkraft.

Kloakrørene er af plast, rustfrit stål, støbejern, beton eller glaseret ler. Rørene lægges i grus. Det er vigtigt, at de får det rigtige fald, og at samlinger og tilslutninger til brønde bliver udført rigtigt. Til sidst skal man opfylde og komprimere jorden.

Nogle steder som fx på landet og i sommerhusområder kan afløbsinstallationen ikke tilsluttes en hovedkloak. Her må man anlægge en samletank eller et nedsivningsanlæg.

I et nedsivningsanlæg bliver vandet ledt gennem en bundfældningstank, også kaldet en septiktank, hvorfra det siver ned i jorden. Inden det sker bliver spildevandet opsamlet og ført bort gennem samletanke. Bundfældningstanke (septiktanke) er mekaniske renseanlæg, hvor slammet opsamles og renses. Ca. 1 gang om året skal tanken tømmes af en slamsuger.

I landbrugets driftsbygninger omfatter kloakeringsarbejdet alle lukkede afløb for møddingvand, ajle og gylle.

Det praktiske arbejde med kloakeringen udføres for en stor del af kloakeringsarbejdere og kloakmontører. Hvis kloakmesteren ikke selv deltager i det praktiske kloakeringsarbejde, skal mindst ét medlem af arbejdssjakket have gennemført AMU-kurset i kloakering eller have bestået den praktiske del af kloakmesterprøven, se uddannelsen til kloakmester.

For at kalde sig kloakmester skal man have autorisation, se uddannelsen til kloakmester. I bygge- og miljølovgivningen er der fastsat regler for, hvordan afløbsinstallationer skal laves. Som autoriseret kloakmester har du ansvaret for, at disse bestemmelser bliver overholdt.

Kloakmestre har opnået en række certifikater inden for svejsning, fx gassvejsning, lysbuesvejsning, MAG-, MIG-, TIG-svejsning samt plastsvejsning.

Nogle kloakmestre arbejder som skadedyrskonsulenter og har fx autorisation til rottebekæmpelse.

Kloakmestre fungerer under større anlægsopgaver som projektledere.

Det praktiske arbejde med anlæg af kloakker, oprensning og reparation udføres af kloakmontører og entreprenørmaskinførere.

I større kommuners tekniske forvaltninger er der i kloakafdelingen ansat specialarbejdere til løbende vedligehold og reparation af kloakanlæg.

Arbejdsplads

Kloakmestre kan fx arbejde som formænd eller arbejdsledere i kloakfirmaer, murerfirmaer, se entreprenørvirksomheder, eller i kommunernes tekniske forvaltning, hvor de bl.a. fører tilsyn med kloakrensningsanlæg.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

PrivatKommuneStat
Kloakmester31.430 kr.--
Kloakmontør29.277 kr.--

Kilde: Danmarks Statistik

Sådan definerer vi indkomst på ug.dk

Fremtidsmuligheder

Der er meget få kloakmestre, som udelukkende udfører kloakeringsarbejde. De fleste driver samtidig virksomhed som entreprenører, vvs-mestre, murermestre eller anlægsgartnere, eller de har en maskinstation eller et slamsugerfirma.

Kloakmestre med selvstændig virksomhed arbejder fortrinsvis for private parcelhusejere og boligselskaber. Nærmere oplysning om etableringsvilkår osv. kan fås hos foreningen Danske Kloakmestre.

Mere uddannelse

Under indgangen uddannelse kan du få oplysninger om uddannelsen Kloakmester, som foregår enten på et AMU-center eller på Teknologisk Institut i Tåstrup. I øvrigt findes relevante AMU-kurser fx inden for området Anlægsarbejder.

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.