Foto af Vvs-installatør
Job

Vvs-installatør

Vvs-installatører opsætter og vedligeholder installationer som gaskomfurer, gasvandvarmere og afløb.

Fakta

Arbejdssteder:
Større vvs-firmaer, Naturgasforsyningsselskaber, Kommunale vand- og varmeforsyninger
Stillingsbetegnelser:
Vvs-installatør, Autoriseret vvs-installatør, Gas-, Vand- og sanitetsmester

Installatøren har ansvaret for, at installationerne er lovligt udført. Arbejdsområdet kan også omfatte rensning og reparation af spildevandsanlæg.

En del af arbejdet består i at finde og udbedre fejl i anlæggene og regulere forbrændingen.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

foto af vvs-installatør
VVS - Installatøren er ved at opstille en opvaskemaskine.

Vvs-installatører udfører vand- og afløbsinstallationer fra køkken- og håndvaske, bruse- og karbade, wc'er m.v. De opsætter de armaturer, der hører til installationerne, og de monterer vandmålere, blødgøringsanlæg og brandinstallationer.

Et mindre område er arbejde med gasinstallationer, der består i at sætte ledningsanlæg op i beboelser, i camping- og skurvogne, i industrivirksomheder osv. Installatørerne opstiller også gaskomfurer, gasvandvarmere og gasradiatorer samt kedler, brændere og andre apparater, der bruger gas.

Installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger og gas skal efter loven udføres af en autoriseret vvs-installatør. Det er vvs-installatørens ansvar, at installationerne er korrekt og lovligt udført, hvad enten de selv udfører arbejdet eller fører tilsyn med det. Vvs-installatøren skal afprøve apparaterne og instruere brugerne i, hvordan de skal anvendes.

Vvs-installatører kan også arbejde som beregnere. De udregner tilbud på entrepriser og laver tids- og handlingsplaner for, hvornår de forskellige håndværkere skal udføre deres del af arbejdet.

I rollen som projektledere sørger de for, at arbejdet bliver udført efter planen, både hvad angår tiden, økonomien og kvaliteten af arbejdet.

Arbejdsplads

Vvs-installatører er ansat i større vvs-firmaer, nogle i rådgivende ingeniørfirmaer og færre i naturgasforsyningsselskaber eller ved de kommunale vand- og varmeforsyninger, fx som overmontører eller arbejdsledere.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

 PrivatKommuneStat
VVS installatør38.836 kr.--
Aut. gas og vandmester38.437 kr.--

Kilde: Danmarks Statistik

Sådan definerer vi indkomst på ug.dk

Fremtidsmuligheder

Når man har gennemført uddannelsen og bestået autorisationsprøven som vvs-installatør, kan man blive selvstændig med eget værksted. Ofte har vvs-installatøren en detailforretning med salg af vvs-produkter til forbrugerne knyttet til sin virksomhed. Oplysninger om etableringsvilkår m.v. kan fås hos bl.a. TEKNIQ.

Man kan eventuelt tage uddannelsen Ledere af håndværksvirksomheder, mesteruddannelsen.

Mere uddannelse

For Gvs-mestre findes bl.a. efteruddannelseskurser inden for installation og service. Se tekniske installationer og energi. Det er også nødvendigt at følge med i relevant lovgivning og regler inden for området.

Få mere at vide

TEKNIQ - Installatørernes organisation
www.tekniq.dk

Arbejdsgiverne - Industri & Håndværk
www.arbejdsgiverne.dk

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri
www.bygud.dk

Industriens Fællesudvalg (IF)
www.iu.dk

Lederne
www.lederne.dk

Teknisk Landsforbund (TL)
www.tl.dk

Bekendtgørelse om autorisation og drift af virksomhed på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet, nr. 1414 af 3. december 2018.

Mulige uddannelser

Job der ligner

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.