Foto af Vvs-installatør
Job

Vvs-installatør

Vvs-installatører opsætter og vedligeholder installationer som gaskomfurer, gasvandvarmere og afløb.

Fakta

Arbejdssteder:
Større vvs-firmaer, Naturgasforsyningsselskaber, Kommunale vand- og varmeforsyninger
Stillingsbetegnelser:
Vvs-installatør, Autoriseret vvs-installatør, Gas-, Vand- og sanitetsmester

Installatøren har ansvaret for, at installationerne er lovligt udført. Arbejdsområdet kan også omfatte rensning og reparation af spildevandsanlæg.

En del af arbejdet består i at finde og udbedre fejl i anlæggene og regulere forbrændingen.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

foto af vvs-installatør
VVS - Installatøren er ved at opstille en opvaskemaskine.

Vvs-installatører udfører vand- og afløbsinstallationer fra køkken- og håndvaske, bruse- og karbade, wc'er m.v. De opsætter de armaturer, der hører til installationerne, og de monterer vandmålere, blødgøringsanlæg og brandinstallationer.

Et mindre område er arbejde med gasinstallationer, der består i at sætte ledningsanlæg op i beboelser, i camping- og skurvogne, i industrivirksomheder osv. Installatørerne opstiller også gaskomfurer, gasvandvarmere og gasradiatorer samt kedler, brændere og andre apparater, der bruger gas.

Installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger og gas skal efter loven udføres af en autoriseret vvs-installatør. Det er vvs-installatørens ansvar, at installationerne er korrekt og lovligt udført, hvad enten de selv udfører arbejdet eller fører tilsyn med det. Vvs-installatøren skal afprøve apparaterne og instruere brugerne i, hvordan de skal anvendes.

Vvs-installatører kan også arbejde som beregnere. De udregner tilbud på entrepriser og laver tids- og handlingsplaner for, hvornår de forskellige håndværkere skal udføre deres del af arbejdet.

I rollen som projektledere sørger de for, at arbejdet bliver udført efter planen, både hvad angår tiden, økonomien og kvaliteten af arbejdet.

Arbejdsplads

Vvs-installatører er ansat i større vvs-firmaer, nogle i rådgivende ingeniørfirmaer og færre i naturgasforsyningsselskaber eller ved de kommunale vand- og varmeforsyninger, fx som overmontører eller arbejdsledere.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2018). Indtægten er med pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

 PrivatKommuneStat
VVS installatør40.053 kr.--
Aut. gas og vandmester37.725 kr.--

Kilde: Danmarks Statistik

Se forklaring til lønoplysninger

Ansatte vvs-installatører lønnes individuelt på niveau med arbejdsledere, driftsledere m.v. Lønnen er meget varierende. Også de selvstændiges indtægt varierer meget.

Fremtidsmuligheder

Der er gode beskæftigelsesmuligheder for vvs-installatører.

Når man har gennemført uddannelsen og bestået autorisationsprøven som vvs-installatør, kan man blive selvstændig med eget værksted. Ofte har vvs-installatøren en detailforretning med salg af vvs-produkter til forbrugerne knyttet til sin virksomhed. Oplysninger om etableringsvilkår m.v. kan fås hos bl.a. TEKNIQ.

Man kan eventuelt tage uddannelsen Ledere af håndværksvirksomheder, mesteruddannelsen.

Mere uddannelse

For Gvs-mestre findes bl.a. efteruddannelseskurser inden for installation og service. Se tekniske installationer og energi. Det er også nødvendigt at følge med i relevant lovgivning og regler inden for området.

Få mere at vide

TEKNIQ - Installatørernes organisation
www.tekniq.dk

Arbejdsgiverne - Industri & Håndværk
www.arbejdsgiverne.dk

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri
www.bygud.dk

Industriens Fællesudvalg (IF)
www.iu.dk

Lederne
www.lederne.dk

Teknisk Landsforbund (TL)
www.tl.dk

Bekendtgørelse om autorisation og drift af virksomhed på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet, nr. 1414 af 3. december 2018.

Mulige uddannelser

Job der ligner

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Interview med folk under uddannelse og i job.

Som faglært kan du tage en videregående uddannelse.