uddannelse til kloakmester
Andre uddannelser

Kloakmester

Du kan uddanne dig til kloakmester via en teoretisk og praktisk uddannelse, enten via en række AMU-kurser eller en særlig uddannelse. Når du har bestået eksamen, kan du søge om autorisation hos Sikkerhedsstyrelsen.

Fakta

Navn:
Kloakmester
Type:
Andre uddannelser
Varighed:
Ca. 200 - 280 + 100 lektioner/61 dage
Adgangskrav:
Uddannet bygningskonstruktør, murer, struktør, VVS eller mindst 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling

Du får et solidt kendskab til drift og vedligeholdelse af rørsystemer og lærer bl.a. om ledningsarbejde og rørtyper. Du får også viden om de standarder og den lovgivning, der gælder på området.

Kloakmester under åben uddannelse henvender sig til dig, der har uddannelse eller erhvervserfaring på området. Kloakmester via AMU henvender sig til personer med en erhvervsuddannelse eller ingen formel uddannelse.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

For at du kan få adgang til at tage kloakmestereksamen, skal du have inden for de seneste 5 år have taget en af disse to uddannelser:

Uddannelse på deltid

Uddannelsen kan følges samtidig med, at du er i beskæftigelse, dvs. der kan være tale om aftenundervisning og undervisning på enkelte dage eller i weekender.

Det teoretiske kursus gennemgår eksamenspensummet, emnerne er blandt andet standarder, lovgivning og bestemmelser, rørtyper og valg af rørløsning. Der vil typisk være undervisning to aftener om ugen eller en hel dag pr. uge.

Det praktiske kursus omfatter fx ledningsarbejde, opbygning af brøndbunde, tilslutning til hovedkloak, PEH-svejsning, overgangsløsninger og sikkerhed. Det vil foregå på tolv hele dage.

Uddannelsen kan foregå på Dansk Teknologisk Institut og på en række godkendte uddannelsessteder over hele landet. Du betaler for deltagelse, som for begge kurser til sammen vil være cirka 50 - 60.000 kr. 

Uddannelse via AMU

Hvis du er ufaglært eller har en erhvervsuddannelse kan du via en række kurser inden for kloakområdet forberede dig til eksamen. Alle disse skal gennemføres:

Eksamen

For at fuldføre forløbet skal du aflægge prøver i både praktisk og teoretisk kloakering. Du får bevis for hhv. praktik og teoridel og et samlet bevis, når du har bestået begge prøver.

Varighed

Kursets teoretiske del indeholder ca. 200 - 280 lektioner. Den praktiske del omfatter ca. 100 lektioner: 12 hele dage. Den teoretiske og praktiske del skal være bestået inden for to år.

Hvis du forbereder dig via AMU-kurser, vil kursernes samlede længde være i alt cirka 60 hele dage.

 

Optagelse og adgang

Udover at tage en af de to veje som forberedelse til eksamen skal du normalt opfylde et af følgende optagelseskrav for at kunne blive indstillet til kloakmestereksamen:

  • Arbejde hos en autoriseret kloakmester i minimum 2 år
  • Bestået AMU-systemets rørlæggeruddannelse
  • Autorisation som kloakmester efter tidligere lovgivning
  • Uddannet bygningskonstruktør
  • Uddannet VVS-installatør (gas, vand sanitet)
  • Uddannet struktør
  • Uddannet murer samt kursus i praktisk kloakarbejde
  • Uddannet anlægsstruktør

Økonomi

Uddannelsen på deltid koster ca. 26.000 kr. for teorikurset og ca. 24.000 kr. for praktikkurset.  pr. del. Eksamen koster cirka 10.000 kr.

Der er normalt ikke mulighed for at søge støtte til uddannelsen.

Uddannelsen under AMU vil normalt koste 126-190 kr. pr dag + særlige tillæg for dele af uddannelsen. Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.

Få mere at vide

Information om autorisation på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside www.sik.dk.

Mulige job

Inspiration

Carsten Tagora var oprindelig landmand, men er nu ansat som kloakmester i et stort...

Ingen relevante arrangementer til denne uddannelse

Har du læseproblemer, eller et fysisk eller psykisk handicap kan du få støtte.