uddannelse til kloakmester
Andre uddannelser

Kloakmester

For at arbejde som kloakmester skal du have uddannelse, der giver adgang til at tage kloakmestereksamen og søge autorisation hos Sikkerhedsstyrelsen.

Fakta

Navn:
Kloakmester
Type:
Brancheuddannelse - Myndighedsreguleret uddannelse
Varighed:
Ca. 200 - 280 + 100 lektioner/62 dage
Adgangskrav:
Faglært eller ufaglært + rørlæggeruddannelsen eller struktøruddannelsen
Økonomi:
Der er deltagerbetaling

På uddannelsen lærer du at have ansvar for de afløbsinstallationer under jorden, som bruges til spildevand, regnvand og drænvand.

Uddannelsen henvender sig fx til faglærte og ufaglærte bygge- og anlægsarbejdere, der har gennemført rørlæggeruddannelsen eller struktøruddannelsen.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Kloakmesteruddannelsen udbydes som deltidsuddannelse under åben uddannelse eller som et forløb af AMU-kurser.

Deltidsuddannelse under åben uddannelse

Du kan følge uddannelsen, mens du er i beskæftigelse, fx som aftenundervisning og undervisning på enkelte dage eller i weekender.

Det teoretiske kursus

Det teoretiske kursus gennemgår eksamenspensummet. Emnerne er blandt andet standarder, lovgivning og bestemmelser, rørtyper og valg af rørløsning.

Der vil typisk være undervisning to aftener eller en hel dag om ugen.

Det praktiske kursus

Det praktiske kursus omfatter fx ledningsarbejde, opbygning af brøndbunde, tilslutning til hovedkloak, PEH-svejsning, overgangsløsninger og sikkerhed.

Undervisningen foregår over 12 hele dage.

Kloakmesterkurser under AMU

Hvis du er ufaglært eller har en erhvervsuddannelse, kan du forberede dig til eksamen med AMU-kurser inden for kloakområdet.

Hele AMU-forløbet består af en praktisk del og to teoretiske dele.

Praktisk del

Teoretisk del 1

Teoretisk del 2

Eksamen

Du afslutter uddannelsen med en eksamen, der består af en praktisk og en teoretisk prøve.

Uddannelsessteder

Deltidsuddannelsen kan foregå på Teknologisk Institut og en række andre uddannelsessteder.

Kloakmesterkurserne under AMU udbydes af AMU-centre og erhvervsskoler flere steder i landet.

Varighed

Deltidsuddannelse under åben uddannelse

  • Teoretisk del: Ca. 200 - 280 lektioner
  • Praktisk del: Ca. 100 lektioner afholdt over 12 hele dage

AMU's kloakmesterkurser

Den samlede varighed er ca. 62 hele dage fordelt over flere AMU-kurser.

Se kloakmesterkursernes varighed på Voksenuddannelse.dk.

Optagelse og adgang

Uddannelsen til kloakmester henvender sig til faglærte og ufaglærte bygge- og anlægsarbejdere, der har gennemført rørlæggeruddannelsen eller struktøruddannelsen.

Du har – eller ønsker at få – beskæftigelse inden for kloakområdet.

Adgang til eksamen og autorisation

For at søge autorisation skal du først bestå kloakmestereksamen. Derefter kan du søge om autorisation hos Sikkerhedsstyrelsen.

Du kan blive indstillet til eksamen, hvis du inden for de sidste tre år har gennemført:

  • AMU-systemets praktiske og teoretiske kloakuddannelser
  • Andre tilsvarende praktiske og teoretiske kloakuddannelser

Du kan desuden få adgang til kloakmestereksamenens praktiske prøve, hvis du har gennemført kurser, der svarer til anlægsstruktøruddannelsens kloakkurser.

Kontakt uddannelsesstedet, som kan hjælpe med at afgøre, om du kan indstilles til eksamen.

Se en oversigt over godkendte uddannelsessteder (bygudd.dk).

Få information om autorisation hos Sikkerhedsstyrelsen (sik.dk).

Økonomi

Deltidsuddannelse under åben uddannelse

Uddannelsen på deltid koster ca. 60.000 kr. Dertil kommer eksamen.

Der er normalt ikke mulighed for at søge støtte til uddannelsen.

AMU's kloakmesterkurser

Uddannelsen under AMU vil normalt koste 208 kr. pr dag. Dertil kommer eksamen.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund. 

Når du deltager i AMU-kurser, kan du søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Du kan ikke søge VEU-godtgørelse til den afsluttende kloakmestereksamen.

Se Økonomi under AMU.

Mulige job