andre uddannelser

Andre uddannelser

Dette område indeholder videreuddannelser, interne virksomhedsuddannelser, dvs. uddannelser der kræver en ansættelse, private uddannelser og mange andre.

Uddannelserne kan have meget forskellig varighed, og flere har deltagerbetaling. Du kan her læse om uddannelserne inden for de forskellige fagområder.

Der findes først og fremmest uddannelser, som henvender sig til voksne med enten anden uddannelse eller erhvervserfaring. Men også flere uddannelser, der kan søges af unge uden forudgående erfaring.

Tag til åbent hus ude på uddannelsesstederne.

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Interview med folk under uddannelse og i job.

Uddannelsessystemet
Uddannelsessystemet

Overblik over uddannelser og adgangsveje.

 

Inspiration til valg af job og uddannelse.

Fortrinsvis til voksne men også til unge uden forudgående erfaring.

Har du læseproblemer, eller et fysisk eller psykisk handicap kan du få støtte.