andre uddannelser

Andre uddannelser for voksne

Andre uddannelser for voksne dækker over en bred vifte af uddannelser:

Videreuddannelser henvender sig til personer med enten en bestemt uddannelse eller erhvervserfaring. Det er blandt andet uddannelse til tilsynstekniker, kloakmester, sundhedsplejerske og stråleterapeut.

I Kurser finder du kursusforløb, der henvender sig til forskellige faggrupper, fx kurser inden for pædagogik, journalistik og landbrug. De fleste kurser kræver, at du har en uddannelse inden for området i forvejen.

Under Andre særlige uddannelser finder du uddannelser, der henvender sig til personer, der har en bestemt alder, som fx letbanefører og lokomotivfører. Og uddannelser, der foregår under lov om åben uddannelse og kræver deltagerbetaling. Det er fx blomsterbinder og it-administrator. Du finder også uddannelsen til kordegn og kørelæreruddannelsen.