Teknisk designer i job
Job

Teknisk designer (job)

En teknisk designer fremstiller arbejdstegninger til industrianlæg, produkter, maskiner og bygninger.

Fakta

Arbejdssteder:
Industrivirksomheder, Entreprenører, Håndværkere, Teknisk forvaltning, Ingeniører, Arkitekter
Stillingsbetegnelser:
Teknisk designer, Teknisk assistent, Teknisk tegner

Som teknisk designer kan du specialisere dig inden for enten industriel produktion eller byggeri og anlæg.

Du har forstand på at lave matematiske beregninger samt tegne og planlægge.

Tekniske designere arbejder især hos større produktionsvirksomheder og inden for bygge- og anlægsområdet.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

Som teknisk designer foregår det meste af dit arbejde ved computeren, hvor du laver beregninger og arbejdstegninger.

Du kan lave arbejdstegninger til alt fra altaner og sodavandsautomater til større byggerier.

Arbejdet foregår ved hjælp af forskellige avancerede designprogrammer, hvor du kan tegne i 2D og 3D. Du kan også arbejde med animationer og 3D-print.

Beregninger og dokumentation  

En del af dit job er at undersøge, hvilke materialer der skal bruges og beregne prisen på en opgave. Der indgår også en del kontorarbejde og dokumentation.

Arbejdsopgaver

Nogle af de typiske arbejdsopgaver som teknisk designer er:

 • Fremstille arbejdstegninger i 2D og 3D
 • Deltage i udviklingen af nye produkter
 • Præsentere løsningsforslag og udarbejde salgsmateriale
 • Beregne priser på opgaver
 • Undersøge og lave beregninger på materialer
 • Arkivere tegninger og dokumentere korrekt

Arbejdssteder

Tekniske designere kan blive ansat inden for alle typer af større produktionsvirksomheder og inden for bygge- og anlægsområdet. Det kan fx være:

 • Maskinfabrikker
 • Vindmølle-producenter
 • Fabrikker, der fremstiller pumper
 • Entreprenører
 • Håndværksvirksomheder
 • Tegnestuer hos ingeniører og arkitekter
 • Landinspektører
 • Kommuner og regioners tekniske forvaltninger
 • Forsyningsvirksomheder

Karriereveje

Som teknisk designer kan du specialisere dig inden for:

 • Industriel produktion
 • Bygge og anlæg

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

 PrivatKommuneStat
Teknisk tegnearbejde31.444 kr.32.019 kr.-
Teknisk assistent33.155 kr.--

Kilde: Danmarks Statistik

Indkomstoplysningerne gælder for ansatte i stillinger med ovenstående titler. Det dækker ikke selvstændige med eget firma eller uddannede tekniske designere, der er ansat i stillinger med andre titler.

Sådan definerer vi indkomst på ug.dk

Uddannelsesvej

Uddannelsen til teknisk designer er en erhvervsuddannelse, der tager 3 år og 6 måneder.

Læs om uddannelsen til teknisk designer

Mere uddannelse

Som teknisk designer har du mulighed for at videreuddanne dig.

Videregående uddannelse

Som teknisk designer har du adgang til mange videregående uddannelser.

I Adgangskortet kan du se, hvilke videregående uddannelser du opfylder adgangskravene til. Husk at vælge hovedforløb (trin/speciale) i værktøjet.

Nogle videregående uddannelser har adgangskrav, som du måske endnu ikke opfylder. Dem kan du også se i Adgangskortet. Måske mangler du kun enkelte fag eller niveauer, som du kan tage på forskellig måde, fx ved supplering.

Prøv Adgangskortet

Voksen- og efteruddannelse

Du kan som teknisk designer tage AMU-kurser inden for området bygge/anlæg og industri. Se en oversigt over AMU-kurser.

Er du faglært og har mindst 2 års erhvervserfaring, kan du også efteruddanne dig på deltid. Se relevante muligheder i Videre som faglært.

Læs mere

Læs mere i  Videregående uddannelse efter erhvervsuddannelsen.

Få mere at vide

Her kan du møde tre unge, der er i lære som teknisk designer:

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.