Job

Bygningskonstruktør (job)

En bygningskonstruktør arbejder med at planlægge, styre og kvalitetssikre bygge- og anlægsprojekter fra start til slut.

Fakta

Navn:
Bygningskonstruktør
Arbejdssteder:
Arkitekttegnestuer, Ingeniørvirksomheder, Tekniske forvaltninger
Stillingsbetegnelser:
Bygningskonstruktør, Tilsynsførende, Sagsbehandler, Beregner, Byggeleder, Byggesagkyndig

Du kan arbejde på forskellige typer af projekter, fx nybyggeri, store anlægsarbejder som broer og metro eller med at istandsætte eksisterende boliger og bygninger.

Bygningskonstruktører bruges i mange virksomheder med tilknytning til byggebranchen, fx entreprenører, arkitektfirmaer og rådgivende ingeniører.

Du er byggeprojektets gennemgående person og ved noget om mange områder, fx byggeteknik, økonomi, arkitektur og jura.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

Som bygningskonstruktør har du kendskab til alle byggeriets faser. Du er med fra de første tegninger bliver til og til byggeriet er færdigt, testet og afleveret til kunden.

Dine arbejdsopgaver afhænger af, hvor du er ansat. Er du fx ansat på en tegnestue, har du måske ansvar for at lave tegninger og at sætte dig ind i love og regler for byggeri, konstruktioner og valg af materialer.

Kommunikation og ledelse

Du arbejder som bygningskonstruktør typisk sammen med mange andre fagpersoner omkring et byggeri. Derfor er kommunikation og koordinering en af dine vigtige arbejdsopgaver.

Nogle gange fungerer du også som leder for dem, som arbejder på byggeriet. Det kan fx være håndværkere.

Arbejdsopgaver

Nogle af de typiske arbejdsopgaver for en bygningskonstruktør er:​

 • Designe, planlægge og beregne prisen på et byggeprojekt
 • Starte byggepladsen op og løbende sørge for at tidsplaner, økonomi og kvalitet overholdes
 • Tjekke at arbejdsmiljøet på byggepladsen er i orden
 • Vedligeholde eksisterende byggeri, fx udskifte tag og vinduer
 • Undersøge en bygning for fx fugt og skimmelsvamp
 • Behandle byggesager i en kommune

Karriereveje

Eksempler på karriereveje/job du kan varetage som bygningskonstruktør:

 • Planlægger: Du forbereder et kommende byggeri/anlægsarbejde. Det kaldes projektering. Sammen med arkitekter og ingeniører laver du byggeskitser og beregninger.
 • Beregner: Du undersøger priser på materialer og arbejdsløn, så du kan beregne prisen på byggeriet.
 • Byggeleder: Du laver tidsplaner, så håndværkere ved, hvornår de skal udføre deres del af arbejdet. Meget tid går med at forhandle, fx med håndværkere. Du er ofte ude på byggepladsen.
 • Byggesagkyndig: Du kommer med en teknisk vurdering af et byggeri, fx om der er skimmelsvamp. Din vurdering bruges fx når et forsikringsselskab skal vurdere en skade.
 • Sagsbehandler: Du er ansat i en kommune til at behandle byggesager.
 • Driftstekniker: Du er du ansat til løbende at vedligeholde og forbedre boliger, så de bliver billigere og bedre at bo i.

Arbejdssteder

Bygningskonstruktører ansættes i mange virksomheder med tilknytning til byggeri. Listen over mulige arbejdspladser er derfor stor.

Her er nogle af de typiske arbejdssteder:

 • Arkitektfirmaer
 • Bolig- og administrationsselskaber
 • Entreprenør- og håndværksbranchen
 • Forsikringsselskaber
 • Produktion og leverance af bygningskomponenter
 • Rådgivende ingeniører
 • Selvstændig
 • Stat, regioner og kommuner

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

 PrivatKommuneStat
Bygningskonstruktør, Byggeleder38.779 kr.38.108 kr.38.027 kr.

Kilde: Danmarks Statistik

Sådan definerer vi indkomst på ug.dk

Uddannelsesvej

Uddannelsen til bygningskonstruktør tager 3½ år.

Inden du kan starte på uddannelsen, skal du have en gymnasial eksamen eller en erhvervsuddannelse.

Uddannelsesvejen består af:

 1. En gymnasial eksamen eller en erhvervsuddannelse
 2. En professionssbacheloruddannelse (3½ år)

Virksomheder der søger bygningskonstruktører efterspørger ofte medarbejdere, der både har en uddannelse som bygningskonstruktør og en erhvervsuddannelse, fx murer, tømrer eller vvs’er.

Læs om uddannelsen til bygningskonstruktør

Mere uddannelse

Når du er uddannet bygningskonstruktør, har du flere muligheder for at læse videre.

Fuldtid

Du kan fx søge på optagelse på følgende kandidatuddannelser:

Deltid

Når du har opnået erhvervserfaring, kan du også efteruddanne dig med en relevant diplom- eller masteruddannelse. Du kan fx søge optagelse på:

Kurser

Du finder relevante efteruddannelseskurser på Konstruktørforeningens hjemmeside (kf.dk)

Få mere at vide

Konstruktørforeningen
www.kf.dk

Teknisk Landsforbund (TL)
www.tl.dk

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.